Oulun kansainvälistä koulua ei saa heikentää ja halvaannuttaa

Oulun kaupunginhallitus on antanut aloitteen Oulun kansainvälisen koulun säästötoimista Oulun kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi. "Kansainvälisen koulun sopimus- ja rahoitusrakennetta tarkastetaan ja kevennetään sekä tilankäyttöä tehostetaan."

Suomi tunnetaan korkeasta opiskelun tasosta ja  Pohjois-Suomi korkeatasoisesta kansainvälisestä koulusta. Tällainen laskisi osaamisen tasoa - Oulussa ja koko Pohjois-Suomessa. Tämä myös vaikuttaisi Oulun houkuttelevuuteen liiketoiminnan tasolla, sillä suurin osa ulkomaalaisista työntekijöistä, suomalaisista paluumuuttajista sekä yritysomistajista ovat perheellisiä eivätkä välttämättä ole kiinnostuneita tulemaan Ouluun, jos me, heidän lapsensa emme saisi enää opetusta englannin kielellä. Jos kansainvälinen koulu sallittaisiin vain ulkomaalaisille oppilaille, olisi ongelmallista puolittaa oppilasmäärä ja esimerkiksi toiset meistä eivät saisi opiskella kansainvälisessä opetusohjelmassa englanniksi. Koulun oppilaskanta on niin monipuolinen, joten tällainen oppilaiden leimaaminen olisi epäoikeudenmukaista.

Miksi IB:tä tai kansainvälistä koulua ei saa heikentää?

- IB valmistaa monipuolisesti jatko-opintoihin kotimaahan ja ulkomaille

- IB:llä opitaan arvostamaan ihmisiä omina itsenään

- IB:ssä opiskellaan kansainvälisiä taitoja ja oma-aloitteisuutta 

- IB on avoin kaikille niille, jotka haluavat opiskella kansainvälisessä oppimisympäristössä ja englanniksi Oulussa ja lähipaikkakunnilla

- Oulun kansainvälinen koulu on vaihtoehto opetusharjoittelijoille harjoitteluun Oulun Yliopistosta

- IB ja kaksi rinnakkaisluokkaa per luokka-aste mahdollistaa täydet työntunnit meidän kansainvälisille opettajillemme. Emme halua menettää heitä! 

 

The Board of Directors of Oulu have given an initiative. "Kansainvälisen koulun sopimus- ja rahoitus rakennetta tarkastetaan ja kevennetään sekä tilankäyttöä tehostetaan" (The contractual and financial structure of Oulu International school will be inspected and reduced as well as producing more efficient use of facilities.)

Finland is known for its high level of education, so this would lower the level of expertise in Oulu and the whole northern and center of Finland. This would also affect the attractiveness of Oulu. Most of the foreign business owners, employees and as well as Finnish ex-patriates who have families might not be interested in Oulu because their children would not get proper education in English. If the International school was only available to foreign students, it would be difficult to halve the amount of students because the student body is diverse and multicultural, so it would be unfair.

Why the IB or the International school should not be paralyzed or weakened:

- IB teaches and prepares for future studies domestically and abroad

- IB teaches to accept people as they are

- In IB we learn intercultural skills and initiative

- IB is open to all English speakers and to students studying English in Finnish schools in Oulu and the surrounding municipalities

- Oulu International school is a choice for student teacher practice through the University of Oulu

- IB and two classes per each grade level ensures full working hours for our international teachers

 

 

Aleksanteri Kekonen 8A ja Nada Abass 9B

Oulun kansainvälisen koulu oppilaskunta

Oulu International School Student Council


Aleksanteri Kekonen ja Nada Abass    Ota yhteyttä adressin tekijään
Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )