Oulun teatterin toiminta-avustusta ei saa leikata!

ADRESSI ON SULKEUTUNUT UUSILTA ALLEKIRJOITUKSILTA SUNNUNTAINA 29.11.2020. 4044 (tai paremminkin ainakin 4051 ma aamuna 30.11.) KERTAA KIITOS.

(Adressin allekirjoittajamäärä voi päivittyä tuostakin 4051:sta vielä ylös, koska adressilla oli sunnuntai-illan sulkemishetkellään edelleen yli 100 tuohon lukuun laskematonta vahvistamatonta allekirjoitusta, joita ei ole siis vahvistettu adressin täyttämisen jälkeen kaikille täyttäjille tulleen sähköpostin myötä)

Me allekirjoittaneet vastustamme Oulun kaupunginhallituksen 10.11. tekemää esitystä leikata Oulun teatterin toiminta-avustusta puolella miljoonalla eurolla vuodelle 2021. Esitys ei sisältynyt alkuperäiseen kaupunginjohtajan tekemään talousarviopohjaan. Asia on menossa Oulun kaupunginvaltuuston käsittelyyn, joka tekee asiasta lopullisen päätöksen talousarviokäsittelyn yhteydessä.

Toteutuessaan toiminta-avustuksen supistaminen käytännössä romuttaisi teatterin talouden. Se johtaisi myös valtionosuuksien leikkaukseen niin, että teatterin tulot vähenisivät ensi vuonna yli 700 000 eurolla. Näin teatterissa jouduttaisiin vääjäämättä vähentämään noin 15 työpaikkaa. Lisäksi vuosittaisten ensi-iltojen määrä laskisi kuudesta neljään. Toiminta-avustuksen leikkausesityksen taustalla ei ole minkäänlaista vaikutusarviota eikä itse valtuustolle menevässä kaupunginhallituksen esityksessä ole perusteita sille. Lisäksi se on mitä ilmeisimmin ristiriidassa Oulun kulttuuristrategian kanssa.

Koronavuonna kaikkien muiden tapaan kovalla olleen Oulun teatterin toiminta joka tapauksessa näivettyisi linjauksen takia. Teatterin henkilökunta on jo jouduttu lomauttamaan ja taloudenpito teatterissa on tiukka. Valtiovalta on antanut teatterille osaltaan taloudellista tukea sen suuressa korona-ahdingossa.

On syytä huomata, että Oulun teatteri tekee monella saralla hienoa työtä myös tehden yhteistyötä muun muassa koulujen ja päiväkotien kanssa, ja se toimii muutenkin laajasti kulttuurin ja ihmisten hyvinvoinnin edistäjänä alueellaan.

Toiminta-avustuksen leikkaaminen on toteuessaan myös omiaan vaikeuttamaan Oulun hakemista Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuonna 2026. Erittäin suuren kulttuurisen, taiteellisen ja sivistyksellisen arvon lisäksi Oulu ja koko Pohjois-Pohjanmaa voisi hyötyä suuresti myös taloudellisesti kulttuuripääkaupunkihankkeesta. Esimerkiksi Varsinais-Suomeen tuli kaikkiaan 260 miljoonan euron aluetaloudellinen hyöty Turun kulttuuripääkaupunkivuodesta 2011. Tämä oli 60 miljoonaa euroa alun perin arvioitua enemmän.

Esimerkiksi Jyväskylässä on tutkittu myös kaupungin kulttuuritoimijoiden vaikutusta kuntatalouteen. Tammikuussa 2020 julkistetussa tutkimuksessa on todettu alueen kaikkien taide- ja kulttuurilaitosten aluetaloudellisten yhteisen vaikutusten olevan merkittävät, tuotantovaikutuksilla mitattuina ne ovat vähintään noin 15 miljoonaa euroa. Ne lisäävät myös alueen työllisyyttä (pl. laitosten omat työntekijät) yhteensä noin 149 henkilötyövuodella. Jyväskyläläiset ovat myös vahvasti sitä mieltä, että taide- ja kulttuurilaitokset tekevät kaupungista viihtyisän, houkuttelevan, tunnetun, kulttuurikaupungin sekä elävän ja monimuotoisen.

Teatterin toimitusjohtaja Anu-Maarit Moilanen muistuttaa Kalevassa 14.11. Oulun teatterin olevan suurin taideorganisaatio alueellaan, ja sen tukevan myös muita kulttuuritoimijoita. Moilanen tuo myös esiin sen, että kulttuuri ja taide ovat kaupungin suuria vetovoimatekijöitä.

On selvää, että kukaan ihminen ei elä yksin leivästä. Kaikki tarvitsevat hengen ravintoa ja kulttuurielämyksiä, niillä voidaan lisätä huomattavalla tavalla itse kunkin hyvinvointia ja kohentaa myös mielenterveyttä. Tässä kaikessa teatterin tarjoamilla kokemuksilla on merkittävä osa.

TIEDOTE 28.11.2020:

Hyvät adressin allekirjoittajat!

Suurkiitos teille kaikille. Tämä on yksi osoitus siitä, kuinka Oulussa halutaan olevan jatkossakin elinvoimainen ja korkeatasoinen teatteri, joka saa aikaan monella tapaa myönteistä hyvää niin Oulussa, Pohjois-Pohjanmaalla kuin koko valtakunnassa.

Tämä adressi sulkeutuu siis sunnuntaina 29.11. klo 18. Tämän jälkeen tieto adressista lähtee sähköpostitse tietoon vetoomuksena Oulun kaupunginvaltuutetuille. He päättävät 30.11. ja 7.12. olevissa kokouksissaan Oulun kaupungin ensi vuoden talousarviosta, jossa päätetään siis myös teatterin leikkausuhan alla olevasta toiminta-avustuksesta.

Sunnuntai-iltaan asti on siis hyvä jakaa vielä lisää tietoa adressista, jotta se saisi entistä enemmän allekirjoittajia. Teitä on juuri nyt hieman alle 4000. Aivan loistava määrä kyllä sekin!

TIEDOTE 29.11.2020

Adressi "Oulun teatterin toiminta-avustusta ei saa leikata" on nyt sulkeutunut allekirjoituksilta. Linkki adressiin toimitetaan tietona ja vetoomuksena Oulun kaupunginvaltuutetuille ja lopputuloksesta tiedotetaan tiedotusvälineitä!

4044 kertaa KIITOS! (Näyttää tosin siltä, että ihmiset vahvistavat vielä näin myöhemminkin allekirjoituksiaan joten maanantaiaamuna kuudelta 30.11 lukema oli jo 4051)

TIEDOTE 9.12.2020

Hyvät adressin allekirjoittajat,

Vielä kerran kiitos kaikille tuestanne.

Valitettavasti Oulun kaupunginvaltuusto leikkasi teatterilta 150 000 euroa toiminta-avustuksesta 7.12.2020 olleessa kokouksessaan. 

Tämä oli onneksi vähemmän kuin 500 000 euroa, mutta sekin kokonaisvaltaisesti kohtuuton toimi, edelleen ilman vaikutusarvioita ja johdonmukaisia perusteluja tehty päätös, joka tulee vaikeuttamaan teatterin toimintaa ja Oulun pyrkimistä Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026.

Toivottavasti ensi keväänä äänestävä valtuusto osoittautuu nykyistä kulttuuriystävällisemmäksi.