Pelastakaa Puistolanraitin ala-asteen Nurkkatien toimipiste!

Nurkkatien toimipisteen koulutoimintaa suunnitellaan
lopetettavaksi, minne siirtyvät 150 oppilasta?

Opetusvirasto suunnittelee koulutoiminnan lakkauttamista tässä
Puistolalaisten olohuoneeksi mieltämässä monitoimitalossa jo neljättä kertaa 10
vuoden sisällä. Perusteluina käytetään tälläkin kertaa mm. tilakustannusten
säästöjä ja alenevia väestöennusteita.

Väestöennusteen mukaan yläasteikäisten määrä vähenee, mutta
säästöt suunnitellaan kohdistettavaksi ala-asteikäisiin. Ala-asteikäisten
lasten lukumäärä on alueella vuosina 2018-2019 opetusviraston laskelmien mukaan
777 (vuonna 2014 luku on 755). Vuosina 2021-2022 lapsia olisi opetusviraston
mukaan 704, eli lasten määrän pieneneminen on paitsi epävarmaa, myös varsin
marginaalista: hetkelliset ennusteen mukaiset laskut eivät ole pysyviä.

Nurkan monitoimitalossa sijaitsevan Päiväkoti Nurkan vanhempainyhdistyksen
mukaan päiväkodin vanhemmat eivät halua tiloja lisää koulun kustannuksella. Puistolanraitin
ala-asteen vanhempainyhdistyksen ylimääräiseen kokoukseen osallistuneet
vanhemmat haluavat säilyttää Nurkkatien toimipisteen koulutoiminnan käytössä.

Koulutoiminnan loppuminen Nurkkatien toimipisteessä on suuri
uhka alueelle erittäin tärkeän kirjaston, leikkipuiston ja myös varhaiskasvatusviraston
ylläpitämän iltapäiväkerhon toiminnan jatkumiselle.

Jos Nurkkatien toimipisteen koulutoiminta lakkaa, mihin
siirtyvät siellä olevat noin 150 - 170 oppilasta?

Puistolanraitin ala-aste koostuu Nurkkatien toimipisteestä,
Puistolanraitin varrella olevasta alakoulusta (Raitti) ja sen yläpuolella
olevasta Tenavatielle 1930-luvulla rakennetusta yläkoulusta. Puistolanraitin
alakoulussa on suoritettu sisäilmamittauksia ja niiden tulokset tulevat
huhtikuussa 2014. Monet opettajat ovat joutuneet jättämään työpaikkansa hengitystieoireiden
vuoksi ja siirtymään muualle. On hyvin todennäköistä, että kyseisessä rakennuksessa
on sisäilmaongelmia. Jos tämä koulupiste menee sisäilmaongelmien vuoksi
remonttiin, mihin tämän koulupisteen yli 500 oppilasta siirretään?

Mikäli Nurkkatien toimipiste lakkautetaan, kasvaisi mm.
Heikinlaaksossa asuvien ekaluokkalaisten koulumatkan pituus heidän siirtyessä
Raitille tai Tenavatielle. Matka vaarantuisi teiden ylityksineen huomattavasti,
eikä heidän kohdallaan enää voisi puhua Puistolanraitin ala-asteen olevan
heidän lähikoulunsa. Opetusvirasto piirtäneekin tässä nyt uusiksi koko
Puistolan alueen koulurajoja ja Nurkan lakkauttamisella on vaikutusta kaikkiin
nykyisiin ja tuleviin koululaisiin Puistolassa.