Nurmeksen Peurajärven ja muiden valtion arvometsien hakkuut peruttava

Metsähallitus suunnittelee hakkaavansa Nurmeksessa useita arvokkaiksi todettuja metsäalueita. Laajimmat hakkuut on suunniteltu Peurajärven virkistysalueelle. Me allekirjoittaneet vaadimme, että hakkuista luovutaan, ja että alueet suojellaan metsätalouskäytöltä.

 

P5150504.JPG

 

Peurajärven maisemat ovat jääkauden muovaamaa hiekkakankaiden, harjujen, vesistöjen ja soiden mosaiikkia, joka on nimensä mukaisesti ollut vanhaa metsäpeurojen kulkureittiä ja elinaluetta. Kirkkaiden vesien reunustamat, vanhoja mäntyjä kasvavat harjureitit miellyttävät paitsi tätä harvalukuista erämaiden asukasta, myös ihmistä. Vuosittain lukuisat luonnonystävät suuntaavat Peurajärvelle kalastamaan ja kulkemaan polkuja pitkin.

 

Peurajärveltä on helppo vaeltaa myös viereiselle Paistinvaaralle tai Hiidenportin kansallispuistoon, kahdelle upeita luonnonmetsiä turvaavalle luonnonsuojelualueelle, jotka virkistysalueen vanhat metsät kytkevät toisiinsa. Luonnon monimuotoisuuden tutkijat ovat jo pitkään tienneet, että juuri Peurajärven kaltaisten kytkeytyneisyyttä ylläpitävien ekologisten käytävien suojelu on yhtä tärkeää kuin kaikkein arvokkaimpien aarniometsienkin, jotta suomalaistakin metsä-, suo- ja vesiluontoa köyhdyttävä sukupuuttokriisi voidaan joskus pysäyttää.

 

Suomalaisten yhteisesti omistamia metsiä hallinoiva Metsähallitus aikoo kuitenkin heikentää Peurajärven ainutlaatuisia, säilyttämisen arvoisia piirteitä kaupallisin hakkuin lähes koko alueella. Kun samaan aikaan Metsähallitus saa virkistysalueelta tuloja myös mökkien vuokraamisen ja kalastuslupien myynnin ansiosta, näyttäytyvät hakkuusuunnitelmat ristiriitaisina. Yli 140-vuotiaiden mäntyjen hakkaamisen sekä luonnonsuojelun että virkistyskäytön kannalta tärkeällä alueella ei voi kuulua Metsähallituksen yhteiskunnalliseen tehtävään.

 

Peurajärven lisäksi Metsähallitus on aikeissa hakata yli 180-vuotiaita luonnonmetsiä Nurmeksessa Haapavaaralla ja Salmivaaralla. Myös näiden hakkuusuunnitelmien peruminen on perustellumpaa kuin niiden toteuttaminen. Laadultaan vastaavia metsiä on enää alle 2 prosenttia Metsähallituksen talousmetsistä. Kaikilla kolmella alueella esiintyy uhanalaisia lajeja, joiden säilymistä hakkuut uhkaavat. Alueet täyttävät METSO-metsiensuojeluohjelman kriteerit, joilla valtio ostaa yksityismaita suojeluun. Miksi hakata valtion jo omistamia arvometsiä?

 

Peurajärven, Haapavaaran ja Salmivaaran hakkuita ovat ilmoittaneet jo vastustavansa paikallinen luonnonsuojeluyhdistys, partiolaisten lippukunta ja vaellusharrastajien yhdistys, sekä valtakunnalliset luonnonsuojelujärjestöt. Vaadimme, että Metsähallitus ja sitä ohjaava Maa- ja metsätalousministeriö ottavat tosissaan paikallisten ihmisten sekä muualta Nurmekseen tulevien huolen yhteisesti omistamistamme metsistä. Jos hakkuut päätetään aloittaa, vetoamme metsäteollisuusyrityksiin ja muihin puunkäyttäjiin olemaan ostamatta puuta tällaisilta arvokkailta alueilta.

 

Tämän adressin ovat panneet alulle Nurmeksen maaseudulle puhtaan ja monimuotoisen luonnon sekä kestävän elämäntavan perässä muuttaneet nuoret aikuiset. Toivomme, että myös Nurmeksen kaupunki ottaa huomioon, miten suuri voimavara seudun vanhat metsät, ojittamattomat suot ja puhtaat vedet asukkailleen on, ja ottaa kantaa niiden säilyttämiseksi. Se pieni määrä edes hiukan villiä luontoa, jonka olemme perinnöksi saaneet, on korvaamatonta, liian arvokasta menetettäväksi.


Joni-Matti Kusmin    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla hyväksyn sen, että Joni-Matti Kusmin näkee kaikki tällä lomakkeella antamani tiedot.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.


Annan suostumukseni siihen, että tällä lomakkeella antamiani tietoja käsitellään seuraavissa tarkoituksissa:
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…