Porin Liinaharjan vanhainkotia ei saa sulkea

Suomen Vanhuspalvelulain mukaan laitosmaista pitkäaikaishoitoa on tarjottava, kun siihen on lääketieteelliset perusteet tai se on perusteltua iäkkään henkilön arvokkaan elämän ja turvallisen hoidon kannalta. Laista huolimatta Porin Perusturva aikoo lakkauttaa lähiaikoina loputkin laitosmaiset vanhusten hoitopaikat mm. Liinaharjan vanhainkodin ja Maantiekadulla olevat vanhusten pitkäaikaissairaalan osastot 7-10.

Liinaharjalla on vahvat perinteet porilaisten vanhusten turvapaikkana ja sen asema ihmisten mielissä on positiivinen. Sulkemisen sijasta Liinaharja tulisi säilyttää nykymuotoisena palvelulaitoksena. Akuuttina asiana tällä hetkellä on Perusturvan johdon ajama Liinaharjan vanhainkodin sulkemisen nopeutusyritys.

Me allekirjoittaneet vastustamme Liinaharjan vanhainkodin vuokrasopimuksen nopeutettua irtisanomista ja vetoamme Porin kaupunginhallitukseen, jotta se pitäisi voimassa Perusturvalautakunnan asiasta 9.3.2015 tekemän päätöksen.

Lisäys 20.4.2015:
Kiitos kaikille jo allekirjoittaneille. Vetoomus on tänään luovutettu Porin kaupungille. Yhteensä sen on 19.4.2015 klo 20 mennessä allekirjoittanut 474 henkilöä, joista 124 paperille. Netissä allekirjoitusten keräys jatkuu kunnes kaupunginhallitus on tehnyt Liinaharjan vanhainkotia koskevan päätöksen.

Lisäys 27.4.2015:
Kaupunginhallitus ei tehnyt tänään päätöstä. Asia on seuraavan kerran käsittelyssä 4.5.2015. Allekirjoitusten kerääminen täällä jatkuu edelleen vähintään tuohon päivään asti.

Lisäys 4.5.2015:
Kaupunginhallitus päätti että Liinaharjan vanhainkoti saa jatkaa entisen aikataulun mukaan eli v2016 loppuun (lue tiedote).
Meille positiivisen päätöksen johdosta sujen adrsssin

Kiitos kaikille mukana olleille
Merja Korhonen