Pro Hepokullan Puisto

Pro Hepokullan puisto

Pelastetaan elintärkeä lähipuisto Turun keskustan tuntumassa

Hepokullan puisto on ollut yli 50 vuotta kaavalla vahvistettua luonnonvaraista puistoa. Hepokullan puiston etäisyys Turun ydinkeskustaan on linnuntietä alle kaksi kilometriä. Hepokullan puiston alue tunnetaan myös nimellä Tammi- kankare. Voimassa olevissa asemakaavoissa Hepokullan puiston alue eli Niitunniskantien, Vääräalhontien, Tammikankareentien, Jahtilähteenkadun ja Liinahaankadun väliin sijoittuva alue on puistoaluetta. Myös Turun kaupungin Viheralueohjelmassa 2006-2015 alue luokitellaan ulkoilu- ja virkistysmetsäksi.
Puiston lähistöllä on kerrostalo-, omakotitalo- ja rivitaloasutusta, kaksi koulua, useita päiväkoteja ja vanhainkoti. Puiston lähialueiden asukkaat sekä lähistön koulut ja päiväkodit käyttävät Hepokullan puistoa turvallisena virkistys-, opetus- ja leikkialueena. Puisto on osa merkittyä viheraluetta ja ulkoiluväylää, joka yhdistää mm. Turun keskustan, Raunistulan, Suikkilan, Teräsrautelan, Hepokullan, Vätin, Nättinummen, Runosmäen ja Impivaaran urheilukeskuksen alueet.

Monipuolinen ja kaunis lähipuisto uhattuna

Luonnonarvoiltaan arvokas ja monipuolinen Hepokullan puisto ei ole kooltaan suuri ja sen käyttömäärä on runsas. Hyvä ja läheinen puisto lisää tunnetusti myös arkipäivän liikuntaa parantaen näin kansanterveyttä ja hyvinvointia.
Hepokullan puiston kautta kulkeva opastettu ulkoilureitti johtaa yhtenäisesti Ohikulkutien ali Turun ja naapurikuntien yhteisille ulkoilualueille tarjoten näin yhtenäisen liikuntaväylän koko Turun läntisen alueen asukkaille.
Hepokullan puisto on myös ilman laadun kannalta merkittävä, sillä puiston lähialueilla on liikenne lisääntynyt viime vuosina merkittävästi muun muassa Raision Myllyn, Länsikeskuksen ja Markulantien kautta kulkevan satama-liikenteen takia. Liikenne tulee edelleen kasvamaan kun Raision IKEA avaa ovensa. Hepokullan puiston viheralueen merkitys lähialueen ilman puhtauteen on erittäin tärkeää, sillä puiston puusto sitoo esim. terveydelle vaarallista liikennepölyä.


Lisärakentaminen olisi kohtalokas koko puistolle ja Länsi Turun ulkoiluyhteyksille

Hepokullan puiston lähistöllä asuvat saivat lokakuussa 2007 yllättäen lukea sanomalehdestä, että Turun kaupungin kiinteistölautakunta on myöntänyt rakennusyhtiö Palmberg TKU Oy:lle suunnitteluvarauksen asuinrakentamista varten puiston alueelle. Alustavaan suunnitelmaan sisältyy kaksi erillistä rivitalo- ja omakotitaloaluetta puistoalueen eri puolilla. Mikäli puistoon rakennetaan sen käyttöarvo romahtaa. Suunnitellut rakennusmassat ja liikenteen tuominen puiston ytimeen tuhoaisivat alueen nykyiset luonnolliset kulkuyhteydet.

Kotikaupunkiamme Turkua ei kehitetä, eikä sen vetovoimaisuutta lisätä elintärkeitä lähipuistoja rakentamalla, se ei ole asukkaiden eikä Turun kaupungin etu. Ennakoitavissa oleva ja johdonmukainen kaupungin- ja ympäristönsuunnittelu ovat tae asukkaiden pysyvyydelle ja viihtyisyydelle sekä elintärkeää myös kaupungin vetovoimaisuudelle ja taloudelle. Turussa löytynee rakennusmaata muualtakin kuin puistoista.
.

Juna on pysäytettävä, rakentamissuunnitelmat perustuvat puutteellisen tietoon

Alustavat tiedot viittaavat siihen, että päättäjät ovat antaneet suunnitteluvarauksen puutteellisen tiedon varassa. Juna on kuitenkin lähtenyt liikkeelle ja sen pysäyttäminen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa on äärimmäisen tärkeää. Koska riski rakennushankkeen toteutumiseen on tällaisissa tapauksissa erittäin suuri, olemme käynnistäneet tiedottamisen ja kansalaismielipiteiden keräämisen Hepokullan puiston puolesta.

Hepokullan puisto ja sen merkitys viheralueena koskee laajoja ryhmiä

• kaikkia asukkaita alueilla Raunistula,Hepokulta,Teräsrautela,Vätti,Länsikeskus ympäristöineen,Nättinummi ja Runosmäki sekä Turun länsiosan lähiliikuntaa harrastavat asukkaita
• Hepokullan ja Teräsrautelan kouluja- oppilaat, opettajat ja vanhemmat
• Niitunniskan ja Nättinummen alueen päiväkoteja- henkilökunta, lapset ja vanhemmat
• Liinahaan vanhainkotia henkilökunta, asukkaat sekä heidän omaisensa
• Turun puistoja ja kaupunkiluonnon monimuotoisuutta arvostavia ihmisiä

Kaikkien puistoa käyttävien, lähialueiden asukkaiden ja toimijoiden kannanotto puiston puolesta on toivottavaa, jotta asukkaiden ja Turun kaupungin edun vastainen rakennushanke saadaan pysäytettyä. Lisäksi suunniteltu Hepokullan puiston rakentaminen on vaarallinen ennakkotapaus; suunnitellaanko Turussa jo rakentamista muidenkin kaupunginosien puistoihin?

Esitämme, että Turun kaupunki luopuu Hepokullan puiston lisärakentamisesta ja sen suunnittelusta mahdollisimman pikaisesti. Toivomme, että kaupunki vahvistaa jo ennen syksyn 2008 kunnallisvaaleja, että Hepokullan puiston nykyinen asemakaava ja sen mukainen käyttötarkoitus säilytetään.


Kansalaisadressiin nimet mahdollisimman pian


Pyydämme kaikkia Hepokullan puistoa käyttäviä ja sen säilyttämistä puoltavia henkilöitä kirjoittamaan nimensä Pro Hepokullanpuisto -nettiadressiin puiston säilyttämisen puolesta ja puistoon rakentamista vastaan. Adressi tullaan toimittamaan Turun kaupungin päättäjille.

Vie myös tämä www-osoite ja tieto adressista eteenpäin kaikille, jotka haluavat vaikuttaa puiston pelastamiseksi. Jokaisen kannanotto on tärkeä. Auta myös heitä, joilla ei ole internetiä käytössä osallistumaan nettiadressiin.

Tuhannet kiitokset jo tässä vaiheessa kaikille puiston pelastamiseen osallistuville!
Hepokullan puiston ja viihtyisän sekä kestävillä arvoilla kehitettävän Turun puolesta
Pro Hepokullan Puisto asukasliike (hepokullanpuisto@gmail.com)

Linkit ja lisätietoa

1. Sivun alaosassa voit kirjoittaa nimesi nettiadressiin, jolla vaadit Turun päättäjiltä Hepokullan puiston säilyttämistä nykyisellään ja suunnitteluvarauksen ja rakentamisen eväämistä

2. Hepokullan puiston alue

3. Turun ympäristö- ja kaavoituslautakunnan päätös suunnitteluvarauksen myöntämisestä


4. Turun kiinteistölautakunnan päätös suunnitteluvarauksen myöntämisestä, sisältäen myös kolmen lautakunnan jäsenen suunnitteluvarausta vastustavan ehdotuksen ja kannanoton


5. Turun ympäristö- ja kaavoituslautakunta

ja kiinteistölautakunta

6. Turun viheralueohjelma 2006-2015, Länsikeskuksen viheralueohjelma ks. sivut 48-49

6. www.turku.fi/lansikeskus


Pro Hepokullan Puisto asukasliike    Ota yhteyttä adressin tekijään