Säilyttäkää Raahen tekniikan ja talouden kampuksen nuorten aloituspaikat!

Vaadimme nuorten aloituspaikkojen sekä nuorisokoulutuksen säilyttämistä Oamk Raahen tekniikan ja talouden kampuksella.


Taustaa:
Raahen kampuksen nuorten aloituspaikkojen siirtäminen Ouluun on herättänyt vastustusta. Oulun seudun ammattikorkeakoulun strategiaa ja opetusministeriön sekä Oamk:n välistä sopimusta ei ole vielä vahvistettu, joten vielä voi vaikuttaa lopulliseen päätökseen.


Oamk:n sopimusehdotuksessa ja strategiassa linjataan: "Rakenteellista kehittämistä toteutetaan siirtämällä nuorten tutkintoon johtavan koulutuksen sisäänotto vuodesta 2011 alkaen Raahesta Oulun kampuksille. Raahen kampuksen toimintamalli muokataan työelämäläheisemmäksi siten, että kampus järjestää alueen työvoimatarpeen mukaiselle opiskelijamäärälle kahden viimeisen vuoden opinnot kiinteässä yhteistyössä alueen yritysten kanssa."

Opetusministeriön uusimmassa julkaisussa mainitaan: "Ammattikorkeakouluille asetetaan ensimmäistä kertaa tutkintotavoitteet aloituspaikoista sopimisen sijaan. Molempien korkeakoulusektoreiden ohjauksessa korkeakoulun oma strategiatyö saa merkittävän painoarvon. Ammattikorkeakoulujen kannalta keskeinen uudistus on se, että nuorten ja aikuisten aloituspaikkasäätelystä luovutaan. Tämä tarjoaa myös ammattikorkeakouluille joustavammat mahdollisuudet toimintansa järjestämiseen."Perusteluja alustavan päätöksen muuttamiseksi:

- koko nuorisoasteen aloituspaikkojen siirto Ouluun vaarantaa Raahen elinkeinoelämän työvoiman saatavuuden ja uusien yritysten etabloitumisen Raahen seutukuntaan
- Oamk:n, Oulun yliopiston, Osekk:n ja Raahen kaupungin välisissä neuvotteluissa sovittiin Raahen korkeakoulustrategiasta – koko nuorisoasteen aloituspaikkojen siirto on vastoin sovittua ja allekirjoitettua asiakirjaa
- löytyykö uskottava tarina, jolla malli toimii ?
- etenemällä asteittain varmistamme ensin mallin toimivuuden
- profiloitunut yhteiskampus on Raahen seudulle uusi mahdollisuus, jos sen rakentamisessa onnistutaan oikein
- pilotoitava työelämälähtöinen profiloitunut yhteiskampus vahvistaa jatkossa Raahen yksikön vetovoimaa
- työelämälähtöinen malli parantaa ulkomaalaisten opiskelijoiden sitoutumista Raaheen ja lisää opiskelijoiden motivaatioita
- muutosvalmiutta on olemassa sekä henkilökunnan, että alueen osalta
- 2. asteen koulutuksen yhteistyötä on jo olemassa ja sitä voidaan edelleen vahvistaa selvitysmiehen ajatuksien mukaisesti
- selvitysmiehen raportti tukee muutettua esitystä, jossa todetaan, että Raahessa voi jatkossakin opiskella koko nuorisoasteen tutkinnon
- OPM:n tavoitteena on löytää ratkaisuja, joilla aluevaikuttavuutta voidaan lisätä nykyisestä
- OPM:n näkökulmasta on tärkeää, että alue ja ammattikorkeakoulu päätyvät yhteiseen kehittämismalliin, johon alue ja sen elinkeinoelämä voivat sitoutua


Raahen Tradenomiopiskelijat RaaTo ry/ Raahen Insinööriopiskelijat RaIO ry    Ota yhteyttä adressin tekijään