Rädda Bemböle skola

Nämden Svenska Rum on saanut valmisteltavaksi tehdä päätös Bembölen koulun mahdollisesta lakkauttamisesta 17.2.2022 kokouksessaan entisten valtuutettujen 2020 tekemän päätöksen ”taloudellisesti kestävä espoo / TaKe” ohjelman mukaisesti.

Ajatuksena ohjelmassa on tasata Espoon taloutta tekemällä säästöleikkauksia eri aloilla. Espoo pyrkii keskittämään isompiin kouluihin toiminnot ja pienempiä kouluja lakkautetaan. Tämä johtaa siihen että lapset joutuvat kulkemaan busseilla, takseilla tai kuskataan vanhempien toimesta kouluun koska se on halvempaa? Suomenkielisellä puolella pyritään ns. 4 sarjan kouluihin (4 rinnakkaisluokkaa per vuosikurssi) ja ruotsinkielisellä puolella 2 sarjan kouluihin.

Isoin kysymys varmaan on, onko haluttavaa, että ruotsinkielinen kouluverkosto pyrkisi 2 sarjan kouluihin? Sopiiko se todella ruotsinkielisellä puolella oppilasmääriin ja ruotsinkielisten väestöryhmän sijoittumiseen Espoossa?

Ajatukseni on että lapsiperheet valitsevat asuinpaikkansa lähelle koulua, sekä myös perinteiden mukaisesti. Espoossa on monia ruotsinkielisten saarekkeita (pieniä alueita joihin ruotsinkielisiä on hakeutunut). Siksi tämä tämä suunnitelma on väärin, kun yritetään muuttaa väkisin tätä dynamiikkaa.
Ongelmana on, että Lagstadin, Kungsgårdin ja Monikon koulut ovat ylimitoitettuja. Rakennettiin liian isoja uusia kouluja ilman että otettiin huomioon mitä Espoolaiset toivovat. Eli siis lähikouluja, joihin koulumatkat ovat lyhyitä ja turvallisia.

Bembölen koulun sulkemista on perusteltu 250 000€säästöillä vuokrissa, mutta tämä ei pidä paikkaansa koska koulurakennusta ei voida myydä asemakaavan takia (suojeltu rakennus ja määritelty käyttötarkoitus) joten vuokrakustannukset rakennuksesta pysyvät Espoon kaupungilla!
Bembölen koulu on yksi Espoon halvimmista kouluista, siellä ei ole ollenkaan sisäilmaongelmia, lapset, perheet ja henkilökunta viihtyvät erittäin hyvin. Lapsien opetustaso on vähintään yhtä hyvä, ei ainakaan huonompi kuin muissa kouluissa.

Jos olet samaa mieltä, että säästöehdotus on kohtuuton ja väärä, pyydän että allekirjoitat vetoomuksen.

Jos olet sitä mieltä, että Bembölen koulu pitää säilyttää, pyydän että allekirjoitatte vetoomuksen.

Kiitos!

Och samma på Svenska 


Nämnden Svenska Rum har fått i beredning att fatta ett beslut om att eventuellt stänga Bemböle skola på sitt möte (17/2/2022)detta enligt före detta fullmäktige mandaternas beslut 2020 "en ekonomiskt hållbar stad/esbo" på finska TaKe.

Tanken är att man skall balansera Esbos ekonomi genom en rad många nedskärningar i många sektorer. Esbo strävar efter att centralisera skolorna så att mindre närskolor läggs ned och så skall barnen åka buss, taxi eller bli skjutsade av sin familj till större skolor för att det blir billigare så(?)på finskt håll strävar man efter 4 series skolor och på svenskt håll 2 series skolor.

Den största frågan är väl igentligen om det är eftersträvansvärt att det svenska skolnätverket skall sträva efter 2 series skolor? Passar det verkligen det svenskspråkiga elevunderlaget? Och den svenskspråkiga demografin?

Min tanke är att barnfamiljer väljer boplats nära en skola, man väljer också boplats efter tradition. I Esbo finns det många svenskspråkiga småöar. Det blir därför fel när man med våld försöker förändra på den dynamiken.
Problemet är att Lagstad är över dimensionerat, likaså Kungsgård och Monikko. Man byggde nytt och gör stort och såg inte över vad befolkningen önskade. 

En stängning av Bemböle skola sparar in 250000€ i hyreskostnader, men detta stämmer inte eftersom att byggnaden inte går att sälja på grund av stadsplanen, så blir hyran kvar i Esbo, dvs det blir INGEN inbesparing! Bemböle skola är en av Esbos billigaste skolor, den har ingen inomhusluft problem, barnen, familjerna och personalen trivs. Barnen har åtminstone inte sämre kunskaper än barn från andra skolor. 

Om du håller med om att inbesparings förslaget är orimligt, ber jag dig att skriva under.

Om du tycker att Bemböle skola är en skola att bevara, ber jag dig att skriva under!

Tack!


Heidi Abrahamsson/Bemböle skola    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Heidi Abrahamsson/Bemböle skola voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…