Imatran Vihreiden valtuustoaloite asemakaavan ulkopuolista rantarakentamista vastaan

 

saimaanrannat-1489 × 2008-web.png

Imatran Vihreiden valtuustoaloite vastustaa Imatran kaupungin aietta kaavoittaa 15.11.2021 voimassa olevan asemakaavan ulkopuolella olevia ranta-alueita yksityisen asumisen käyttöön.  Aloitteella vastustetaan erityisesti Lempukan ja Malonsaaren välisen ranta-alueen rantarakentamista. Vihreiden valtuustoryhmä esittää, että alueen kaavoittaminen lopetetaan ja sen sijaan panostetaan alueen virkistys- ja liikuntamahdollisuuksien kehittämiseen.

Lisätietoa aiheesta: https://www.imatranvihreat.fi/

Imatran kaupungin strategiassa todetaan, että tehdyn tutkimuksen mukaan maakunnan ulkopuolelta Imatralle muuttaneet kokivat Imatran ylivoimaisesti merkittävimmäksi vahvuudeksi luonnon.  Jos luonto on meidän vahvuus, niin miksi kaupunki haluaa tuhota ja yksityistää meidän harvat yhteisessä käytössä olevat Saimaan ranta-alueet? Vapaana olevat Saimaan rannat ovat meidän yhteistä omaisuutta, ei harvojen ja valittujen.

Imatran kaupunki käynnisti keväällä 2020 koemarkkinointikampanjan, jossa selvitettiin muualla asuvien kiinnostusta Imatran rantatontteja kohtaan. Kiinnostusta mitattiin kyselyllä. Tässä aloitteessa esitetyn alueen kaavoituksesta on olemassa useampi näkemys. Yhdessä näkemyksessä suositaan rantarakentamista eli omarantaisia tontteja ja toisessa rantanäkymätontteja, joissa rannan ja tontin väliin jäisi kaistale esimerkiksi kävelytielle. Ongelmana on, että kaupungin koemarkkinointikampanja selvitti ihmisten kiinnostusta rantarakentamiseen ja mielikuvaan omasta kodista Saimaan rannalla. Se ei selvittänyt kiinnostusta rantanäkymätontteihin. Keskustelussa rantanäkymätonteista ei voi vedota kaupungin tekemään selvitykseen, koska se antaa asiasta vääristyneen kuvan. 

Julkisessa keskustelussa rantarakentamisen puolesta luodaan mielikuvaa, että tällä houkutellaan Imatralle varakkaita veronmaksajia. Tämä on arvailua ja mielikuvien maalaamista. Jos kaupunki kaavoittaa rantatontteja, niin se ei voi päättää kuka ne ostaa tai vuokraa. Kyseessä voi olla jo Imatralla asuva henkilö tai henkilö, joka rakentaa toisen kodin ja maksaa veronsa muualle. Rantarakentaminen ei takaa uusia varakkaita veronmaksajia Imatralle.Keskustelussa on viitattu, että rantarakentaminen luo positiivista imagoa Imatralle. Imatran kaupunki on jo useamman vuosikymmenen ajan rakentanut mielikuvaa luonnostaan ja kulttuurihistoriastaan ylpeänä matkailukaupunkina. Kaupunki on osa Saimaa Geoparkia, kehittää parhaillaa uutta Erä- ja luontomuseota, markkinoi itseään kansainvälisesti vastuullisena ja vihreänä matkailukaupunkina, on osa Hinku-verkostoa (hiilineutraalit kunnat) ja kaupungin strategiassakin lukee, että sen ylivoimainen vahvuus on luonto. Positiivinen imago ei synny yksityistämällä ja tuhoamalla meidän yhteisiä Saimaan rantoja, vaan kehittämällä ja varjelemalla meidän arvokasta järviluontoa.

Miksi meidän ranta-alueita ei saa kaavoittaa yksityisen asumisen käyttöön?

Jos rantarakentamista tukeva kaava saa lainvoiman, peli on menetetty. Imatran kaupunginvaltuusto päättää kaavan vahvistamisesta eli lopullinen vastuu on sillä. Alueen kaavoittaminen on kaupungin oman strategian vastaista, sillä kaupungin strategia on kaupunkirakenteen tiivistäminen, ei laajentaminen. Laajentaminen tarkoittaa uuden infran rakentamista, kuten tiet, vesijohdot, lämmitys jne. Lisäksi tämä tarkoittaa kasvavia vuotuisia ylläpitokuluja esimerkiksi teiden kunnossapidon suhteen. Tällä hetkellä kaupungilla ei ole kunnolla varaa huolehtia nykyisistä asuinalueistaan. Tarkoittaako tämä, että lisää alueita jää huonommalle ylläpidolle, kun rahaa pitää kohdentaa uudelle alueelle?

Kaavoittaminen ei ole ilmaista työtä. Alueen kaavoittaminen on syystäkin hidas ja säännelty prosessi. Tällä hetkellä kaavoitusta tehdään täydellä vauhdilla, mikä tarkoittaa, että siitä syntyy kuluja veronmaksajille. Kaavoitukseen menee kaupungin työntekijöiden aikaa, päättäjien aikaa sekä rahaa maksetaan myös erilaisille konsulteille, jotka tekevät selvityksiä kaavoitettavaan alueeseen liittyen. Jos rantarakentamiseen tähtäävälle kaavoitukselle laitetaan nyt piste, niin säästämme meidän kaikkien yhteisiä varoja. Ei siis tuhlata aikaa ja rahaa!

Lempukan ja Malonsaaren välinen ranta-alue on yksi harvoista melko luonnonmukaisista virkistysalueista Imatralla. Suurin osa Imatran puolella sijaitsevasta Saimaan rannasta on jo käytössä, tehdasalueet, satama, kylpylä ja uimarannat. Tällä alueella on rikasta ja monipuolista luontoympäristöä sekä loistavat retkeilyreitit. Jos alue kaavoitetaan rantarakentamiselle, niin vain harvat ja valitut saavat nauttia tästä upeasta miljööstä.

Imatran Vihreät ehdottavat, että rantarakentamisen sijaan panostamme kaikkien imatralaisten yhteisen alueen virkistys- ja liikuntakäyttöön, ja kehitämme siihen liittyviä palveluita. Tämä on Imatran strategian mukaista toimintaa, se parantaa meidän imagoa ja samalla saamme säilyttää kaikkien yhteisen Saimaan rannan.

Kiitos kun jaksoit lukea loppuun asti. Jos olet samaa mieltä, niin allekirjoita tämä adressi!

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Imatran Vihreät voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.

Huomaathan, ettet voi vahvistaa allekirjoitustasi vastaamalla tähän viestiin.
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…