Ruukintien kivimurskaamo

Me allekirjoittaneet vaadimme Ruduksen Ruukintien kivimurskaamon ympäristölupahakemuksen hylkäämistä. Lupahakemuksen diaarinumero on 3125/2016 ja koskee kiinteistöjä 49-42-13-2 ja 49-42-13-11 osoitteessa Ruukintie 11.

Katsomme kivimurskaamolla olevan niin merkittävää terveys-, pöly-, ja meluhaittaa lähialueen asukkaille ja erityisesti lähellä sijaitsevan päiväkodin lapsille ja henkilökunnalle, että emme hyväksy kivimurskaamon sijoittamista noin lähelle asuinaluetta. Lapset ja päiväkodin henkilökunta viettävät ulkona useita tunteja päivässä altistuen näin sekä pölylle että melulle. Hienojakoinen pöly on erittäin haitallista terveydelle ja kulkeutuu suojaustoimista huolimatta laajalle alueelle Tillinmäen asuinalueella. Myös melu itsessään on terveyshaitta ja stressitekijä. Melu kuuluu kauas, ja myös pöly saattaa levitä jopa kilometrin päähän murskaamon alueesta. Rudus toteaa hakemuksessaan melua syntyvän sekä murskauksesta, seulonnasta, varastoinnista, lastauksesta että kuljetuksista.

Kivenmurskaamoon liittyvä toiminta kuten louheen keräys ja syöttö tapahtuvat alle 300m etäisyydellä lähimpiin asuinkiinteistöihin. Suojaus ja varotoimenpiteet ympäristö- ja viihtyvyyshaittojen minimoimiseksi ovat erittäin haasteellisia. Emme voi hyväksyä kivenmurskaamon emmekä louheen keräys- ja syöttöpisteen sijoittamista näin lähelle asutusta. Tillinmäki on Länsimetron myötä kasvava pientaloalue, jossa asuu paljon ulkoilevia lapsiperheitä.  Rudus toteaa hakemuksessaan, että toiminnasta ei aiheudu merkittävää terveys- ja ympäristöhaittaa. Tällaisella asuin- ja virkistysalueella sekä erityisesti päiväkodin välittömässä läheisyydessä ei tule voida olla edes vähäistä vakavaa terveyshaittaa aiheuttavaa toimintaa.

Rudus on hakenut lupaa louheen vastaanotolle ja murskeen myymiselle arkisin klo 6-21 väliselle ajalle, ja on arvioinut raskaan liikenteen määräksi 120-150 ajoneuvoa päivässä. Tämä tietäisi erittäin huomattavaa raskaan liikenteen määrää niin Kauklahdenväylälle kuin Ruukintiellekin. Rudus toteaa hakemuksessaan, että pääväyliltä kuljetaan Tillinmäentien ja Ruukinsillan kautta Ruukintielle. Tillinmäentietä ei ole mitoitettu raskaan liikenteen läpikulkuväyläksi, vaan se on rauhallisen pientaloalueen läpi kulkeva tie, jossa kulkee paljon koululaisia. Hakemuksessa ilmenee lisäksi mahdollisuus raskaan liikenteen siirtymisestä vielä pienemmille kaduille, jolloin liikenne tapahtuu kattavasti koko lapsiperheiden asuttaman pientaloalueen läpi. Kauklahdenväylän ja Tillinmäentien liittymä on jo nykyisellään alueen asukkaille ruuhka-aikaan mahdoton. Vaadimme näin ollen myös liikenteen turvallisuuden vuoksi kivimurskaamon ympäristölupahakemuksen hylkäämistä.

Terveydellisten ja liikenteellisten seikkojen lisäksi kivimurskaamo heikentää merkittävästi lähialueen asuntojen jälleenmyyntiarvoa. Rudus toteaa hakemuksessaan, että raja-arvoja noudatettaessa haitat rajoittuvat terveysvaikutusten sijaan viihtyvyyshaittaan. Tillinmäki on viihtyisä, luonnonläheinen ja arvostettu pientaloalue, jossa asuu erityisen paljon lapsiperheitä. Jos kivimurskaamo tulee naapuriimme, se tietää merkittävää muutosta koko alueen viihtyvyyteen, turvallisuuteen sekä asukkaiden hyvinvointiin ja terveyteen.

Vaadimme koko kivimurskaamon ympäristölupahakemuksen hylkäämistä kaikissa muodoissaan. Emme hyväksy paikalle tulevan minkäänlaista kivimurskaamoa emmekä louheen vastaanotto- ja murskeen myymispistettä.


Tillinmäen Asukasyhdistys ja lähialueen asukkaat    Ota yhteyttä adressin tekijään