Sensuurin tukijat ostoboikottiin

Sensuurin ajamisen ja tukemisen on loputtava!

Suomeen yritetään luoda valtiollista sensuuria, jolla Internetistä voitaisiin piilottaa valtaapitävien intressiryhmien mielestä väärää aineistoa. Sensuurin edistämiseksi eniten lobbaustyötä ovat tehneet lastensuojelu- ja tekijänoikeusjärjestöt, jotka näennäisesti hyvän asian varjolla pyrkivät edistämään pienen elitistisen ryhmän itressejä, välittämättä samaan aikaa siitä kuinka paljon he sortavat muiden ihmisryhmien oikeuksia.

Pahimpia sensuurin lobbaajia ovat mm. Pelastakaa Lapset ry, lapsiasiavaltuutettu ja tekijänoikeusjärjestöt. Näiden kautta välillisesti sensuuria tukevat, kaikki näiden järjestöjen jäsenet ja tukijat.

Haastan kaikki liittymään ostoboikottiin sellaisia yrityksiä ja järjestöjä kohtaan, jotka tukevat suoraan näitä sensuuria ajavia järjestöjä ja allekirjoittamaan tämän adressin osoituksena osallistumisesta boikottiin.

Käytännössä ostoboikotti tarkoittaa:
- pidättymistä sellaisten ääni- ja kuvatallenteiden ostamisesta ja vuokraamisesta, joiden hinnasta jokin osa menee tekijänoikeusjärjestöille Suomessa tai ulkomailla,
- sellaisten muiden tuotteiden ostamatta jättämistä, joiden hinnasta osa menee sensuuria ajaville järjestöille tai joiden myyjä tai valmistaja tukee sensuuria ajavia järjestöjä,
- pidättymistä ostosten tekemisestä sellaisissa liikkeissä, jotka tukevat sensuuria ajavia järjestöjä,
- eroamista sensuuria tukevista järjestöistä,
- ilmoittamista valmistajalle, myyjälle ja tuetulle järjestölle ostoksista, jotka jätit ostoboikotista johtuen tekemättä.

Ainakin seuraavat yritykset tukevat Pelastakaa Lapset ry:n toimintaa:
- Suomalainen kirjakauppa
- Kauppalehti
- Microsoft
- SAS
- IKEA
- Paletti
- RNO Finland
- Otava
- Marimekko
- Habita
- Corporate Image
ja siten tukevat sensuurin edistämistä.

Tekijänoikeusjärjestöjä ja heidän ajamaansa sensuuria tukevat lähes kaikki äänitteitä (esim. musiikkia) ja kuvatallenteita (esim. tv-sarjat, elokuvat) myyvät, vuokraavat ja esittävät (esim. elokuvateatterit, maksu-tv-kanavat) yritykset.

Uskon että riittävän suuren ostoboikotin painostamana yritysten on pakko lopettaa tukensa sensuuria ajaville järjestöille ja lopulta myös järjestöjen luovuttava sensuurin ajamisesta, varmistaakseen toimintansa rahoituksen.

Lisää tietoa ostoboikotista.