SOTE - ASIAKASMAKSUJEN KOROTUS P E R U T T A V A

Hallitus on päättänyt ilman mitään kuulemisia ja lausuntokierroksia korottaa sosiaali­ ja terveydenhuollon asiakasmaksujen enimmäismäärää  30 prosentilla. Päätös koskee kaikkia tasasuuruisia palvelumaksuja, joita on kaikkiaan 38. Näin kallistuvat mm. terveyskeskus­-  ja poliklinikkakäynnit, kotipalvelut, lyhytaikainen laitoshoito, lääkärintodistukset sekä lastensuojelun maksut (kunnalle siirtyvät elatusavut). Myös potilaan palvelumaksujen omavastuu eli maksukatto nousee, mutta vain indeksin nousun verran.

Hinnankorotusten perusteena on hallitusohjelmaan kirjattu tavoite 150 miljoonan säästöjen keräämisestä. Hallitus on tällä toimenpiteellä siirtämässä 150 miljoonan euron laskun vähävaraisten, pitkäaikaissairaiden, monisairaiden, vammaisten ja lapsiperheiden kontolle,
sillä näissä ryhmissä korotus tullaan kaikkein kipeimmin kokemaan.

Tuloerojen ja köyhyyden lisääntyessä terveyserot kasvavat, joka puolestaan lisää sairastavuutta ja ennenaikaisia kuolemia. Tämä on suoraviivaista seurausta hallituksen politiikasta, joka on jo tähän mennessä saanut vuoden aikana kolmesti huomautuksen EU:n sosiaalisten oikeuksien komissiolta maamme ala­arvoisesta sosiaaliturvasta. Nämä palvelumaksujen korotukset ovat vain pahentamassa tilannetta.

EDELLÄ OLEVAAN VIITATEN

vaadimme hallitusta / eduskuntaa välittömästi perumaan korotussuunnitelmat. Perustelut on esitetty yllä.