Aloite Pohjois-Savon hyvinvointialueelle: Sote kuuluu kirkonkylille!

 SKK-logo_(Canva-banneri)1.png[Tämä aloite toimitetaan Pohjois-Savon hyvinvointialueelle allekirjoituksineen perjantaina 8.3.2024 klo 12:00. Liity mukaan FB-ryhmäämme osoitteessa https://www.facebook.com/groups/257098330772909/ ja pysyt ajantasalla!]

Me Pohjois-Savon hyvinvointialueen asukkaat olemme huolissamme viimeaikaisista suunnitelmista, joissa monen kirkonkylän sotepalveluita uhkaa lähtö. Vaadimme, että palveluverkko säilytetään jatkossakin kattavana niin, ettei tärkeimpiä sosiaali- ja terveyspalveluita keskitetä pelkästään Viitostien varteen.


Muistutamme, etteivät palveluverkkosuunnitelmissa esitellyt digipalvelut ole aina saavutettavia taikka käyttökelpoisia etenkään pikkukuntien keskimääräistä varttuneemman väestön keskuudessa. Haja-asutusalueilla on myös verkkoyhteyksien katvealueita (mm. Pohjois-Keiteleellä). Toivomme, että digipalveluiden fokus olisi jatkossa kaupunkimaisilla seuduilla, joissa yhteydet ovat parhaat ja digineuvonta helpointa.


Huomautamme, että sosiaali- ja terveyspalveluista karsiminen heikentää kuntien elinvoimaisuutta ja lisää syrjäytetyksi tulemisen kokemusta asukkaissa. On tiedostettava, ettei kaikilla ole edes varaa Kela-taksien 25 euron omavastuisiin. Pitenevät ja vaikeutuvat matkaketjut eivät helpota hoitoon hakeutumista.


Keiteleen ja Vieremän kaltaiset teollisuuspaikkakunnat ovat leikkaussuunnitelmissa epäoikeudenmukaisessa asemassa – Molemmissa on käynnissä energia- ja elinvoimahankkeita, joidenka hyötyjä sotesektorin vähenevät palvelut varjostaisivat. Työllisyyteen, investointeihin ja HYTE-työhön panostaminen on jatkossa merkittävästi vaikeampaa pikkukunnissa, mikäli sotepalveluiden tarjoama pitovoima on poissa. Alueellisen epätasa-arvon lisääntyessä myös asukkaiden väliset terveyserot lisääntyisivät, mikä osuisi suoraan hyvinvointialueen omaan nilkkaan.


Hyvinvointialueen on painostettava maamme ministeriöitä entistä aktiivisemmin. Itä-Suomi on maan sairainta seutua, mutta tämä ei näy rahoituksessamme. Tarpeen tullen on lobattava myös maakuntaveron puolesta, sillä pelkillä menopuolen leikkauksilla ja tehostuksilla ei voida jatkossa turvata pikkukuntien asukkaiden laillisia oikeuksia sosiaali- ja terveyspalveluihin.


Mitä elinvoimaisempi maaseutu meillä on, sitä paremmin pohjoissavolaiset voivat. Tällä aloitteella vaadimme, ettei hyvinvointialue vie lähipalveluita pieniltä paikkakunnilta. Tahdomme, että palvelumuutokset kohtelevat kuntia nykyehdotuksia tasa-arvoisemmin.

 

Aloitteen tekijä:
Lauri Kaunisaho
Keitele
lauri.kaunisaho@keitele.fi