Synnytystoiminta pitää säilyttää Vammalan aluesairaalassa

Säästötoimiin vedoten lähiaikoina ollaan esittämässä Vammalan aluesairaalan synnytystoiminnan lopettamista ja synnytysten keskittämistä Tampereen yliopistolliseen sairaalaan vuoden 2013 aikana. Me allekirjoittaneet vaadimme, että Pirkanmaan sairaanhoitopiirin valtuusto pitäytyy aiemmassa päätöksessään, jonka mukaan matalan riskin synnytykset jatkuvat Vammalan aluesairaalassa.

Vammalan aluesairaalan synnytysosasto on WHO:n ja Unisefin laatusertifikaatilla palkittu synnytysyksikkö, jossa toteutetaan varhaista vuorovaikutusta ja täysimetystä tukevia hoito- ja ohjauskäytäntöjä. Henkilökunta on ammattitaitoista ja motivoitunutta sekä palvelu asiakasystävällistä ja perheiden yksilölliset tarpeet huomioivaa. Synnytyssairaalan imago on vetovoimainen ja tuo positiivista tunnettavuutta paikkakunnalle. 

Ympäriviikkoisen (7 vrk / viikko) synnytystoiminnan supistaminen arkisynnytystoiminnaksi  (5 vrk / viikko) on vähentänyt synnytyksien määriä. Merkityksellistä on, että supistaminen on aiheuttanut perheiden raskausaikaan epätietoisuutta, hämmennystä ja stressiä.

Uskomme, että ympäriviikkoinen synnytystoiminta sekä synnytysosaston vetovoimainen maine synnyttävien perheiden keskuudessa lisää huomattavasti synnytyksien määrää Vammalan aluesairaalassa. Huomioitavaa on, että laajennettu terveydenhuoltolaki mahdollistaa vuoden 2014 alusta lähtien synnyttäjien valinnanvapauden Suomen eri synnytyssairaaloissa.

Me allekirjoittaneet emme hyväksy Vammalan aluesairaalan synnytystoiminnan lopettamista, vaan vaadimme synnytystoiminnan jatkumista ympäriviikkoisena (eli 7vrk / viikko).