Ei tuulivoimaloita Pudasjärven vaaramaisemiin

Pudasjärven kaupungin johto

Pudasjärven kaupungin valtuutetut

 

KANSALAISADRESSI

 

Vaatimus Pudasjärven vaaramaisemien  suojelemiseksi tuulivoimarakentamiselta

Me allekirjoittaneet vaadimme Pudasjärven kaupunkia pidättäytymään vaaramaisemien

(myös Tolpanvaara-Jylhänvaaran alueen) kaavoittamisesta tuulivoimala-alueiksi.

 

Taustaa

Tuulivoimala-alueita kaavoitetaan ja rakennetaan kiihtyvällä tahdilla ympäri Suomea, esim. Raahen tienoolla ollaan ympäröimässä yksi kyläalue joka suunnalta voimaloilla.

Pudasjärvenkin vaaroille ollaan kaavoittamassa tuulivoimala-alueita, Tolpanvaara-Jylhänvaaran voimala-alueen kaavaehdotus on nähtävillä.

Pudasjärvellä on em. vaara-alueita vastaavia ja korkeampiakin alueita, jotka voivat olla seuraavia tuulivoimakohteita.

Minkä tahansa vaaran laelle tai laajemman vesialueen lähettyville voi nykyisen lainsäädännön perusteella rakentaa tuulivoimaloita (alle 10 voimalaa ei vaadi edes YVA-selvitystä).

Kemijärven kaupunki perui jo kahden tuulivoimala-alueen kaavoittamisen, koska ne olisivat muuttaneet voimakkaasti maisemaa.

 

Perustelut vaatimuksellemme ovat:

 

Pudasjärven matkailun kehittäminen perustuu luontoon.

Tuulivoimaloista on haittaa porotaloudelle ja metsästykselle.

Pudasjärven vetovoima suosittuna mökkipaikkakuntana perustuu puhtaaseen ja rauhalliseen erämaatyyppiseen luontoon ja maisemaan.

Voimaloista ei tuloudu kaupungille kiinteistöverotuloja niin merkittävästi, että se korvaisi matkailulle aiheutetun vahingon ja asukkaille/mökkiläisille aiheutetut muut haittavaikutukset. Kiinteistöverotuloja tulisi  esimerkiksi 100 voimalasta 20 vuoden aikana 10 690 000 euroa (1% kiinteistöverolla, Pudasjärvellä kiinteistövero on tätäkin alhaisempi eli 0,75%).

Isojen tuulivoimaloiden ikä on noin 12 vuotta, sama aika mikä maksetaan tukea tuulivoimatoimijoille.  Sen jälkeen on vaarana, että voimalat jäävät kannattamattomina törröttämään raiskattuun maisemaan.  Ilman tukea tuulivoimalat eivät näet ole taloudellisesti kannattavia.

Tuulivoimatoimijat ovat useimmiten ulkolaisia.  Verovaroilla maksetut tukieurot menevät ulkolaisten yrittäjien taskuun.

Tuulivoimatoimijat markkinoivat voimallisesti rakentamisen puolesta ehtiäkseen hyötyä maksimaalisesti tuesta, mitä maksetaan korotettuna vielä vuoden 2015 ajan.

Muuten kaavoittamisella ja rakentamisella ei ole mitään kiirettä.  Pudasjärven kannattaa odottaa rauhassa muutama vuosi ja sen jälkeen katsoa mitä hyötyä ja haittaa jo rakennetuista voimaloista on muissa kunnissa ollut. Kiirehtimisestä hyötyy ainoastaan tuulivoimatoimija, ei kaupunki eikä kaupunkilaiset.

Pudasjärven päättäjien tulee olla vastuullisia eikä lähteä mukaan kannattamattomaan toimintaan jonka seurauksena jälkipolville jää perinnöksi raiskattu luonto.