Tuemme saamelaiskäräjälakiesitystä

IMG-20221120-WA0028.jpg

Tuemme saamelaiskäräjälakiesitystä

Me allekirjoittaneet tuemme saamelaiskäräjälakiesitystä, joka annettiin eduskunnalle 17.11.2022 ja kannatamme sen vahvistamista laiksi mahdollisimman pian.

Saamelaiskäräjälakia on yrittänyt uudistaa toimikunta toisensa jälkeen kymmenen vuoden ajan. Uudistus on kestänyt aivan liian kauan. Nyt on neuvoteltu hyvä esitys, joka ratkaisisi monta ongelmakohtaa. Uudistuksen pitkittäminen ei ole oikein saamelaisia kohtaan ja tuhlaa myös yhteisiä resurssejamme, joita voitaisiin käyttää esimerkiksi saamen kielten elvyttämiseen. On aika toimia!

Me allekirjoittaneet haluamme, että Suomi on ihmisoikeuksien mallimaa. Me allekirjoittaneet haluamme, että Suomi kunnioittaa saamelaisten itsemääräämisoikeutta alkuperäiskansana. Me allekirjoittaneet haluamme, että Suomi kunnioittaa perustuslaissa vahvistettua saamelaisten oikeutta alkuperäiskansana ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan.

Meidän allekirjoittajien viesti kansanedustajille on, että neuvoteltuun saamelaiskäräjälakiesitykseen kannattaa tarttua ja hoitaa asia kuntoon. Saamelaiskäräjälaki on uudistettava viipymättä!

Adressin laatija: Aimo Aikio, inarin- ja kolttasaamelainen

 

Lisätietoa:

1) Hallituksen esitys eli lakiesitys: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_274+2022.aspx

2) Timosen toimikunnan mietintö: https://oikeusministerio.fi/hanke?tunnus=OM002:00/2020 

3) Eduskunnan kirjaston tietopaketti saamelaiskäräjälain muuttamisesta: https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/aineistot/kotimainen_oikeus/LATI/Sivut/saamelaiskarajalain-muuttaminen.aspx

4) Yhdenvertaisuusvaltuutetun kirjoitus 5.10.2022: https://syrjinta.fi/-/saamelaiskarajalaki-tulee-uudistaa-alkuperaiskansan-oikeuksia-kunnioittavalla-tavalla

5) Lapin yliopiston tutkimusprofessori Rauna Kuokkasen haastattelu 15.11.2022: https://yle.fi/a/3-12676706

6) Tiedote YK:n ihmisoikeuskomitean päätöksistä 2019: https://www.samediggi.fi/2019/02/01/ykn-ihmisoikeuskomitea-khon-paatokset-vuoden-2015-saamelaiskarajavaalien-vaaliluettelosta-loukkasivat-ihmisoikeuksia/ 

7) Tiedote YK:n rotusyrjinnän poistamista käsittelevän komitean päätöksestä 2022: https://www.samediggi.fi/2022/06/16/suomi-on-rikkonut-ykn-kaikkinaisen-rotusyrjinnan-poistamista-koskevaa-yleissopimusta/

 

Adressi suljetaan noin viikko ennen äänestyspäivää.

IMG-20221120-WA0031.jpg


Aimo Aikio, inarin- ja kolttasaamelainen    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Aimo Aikio, inarin- ja kolttasaamelainen voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAIMaksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 1000 ihmiselle.

Lisätietoja…