Tuemme saamelaiskäräjälakiesitystä

IMG-20221120-WA0028.jpg

Tuemme saamelaiskäräjälakiesitystä

Me allekirjoittaneet tuemme saamelaiskäräjälakiesitystä, joka annettiin eduskunnalle 17.11.2022 ja kannatamme sen vahvistamista laiksi mahdollisimman pian.

Saamelaiskäräjälakia on yrittänyt uudistaa toimikunta toisensa jälkeen kymmenen vuoden ajan. Uudistus on kestänyt aivan liian kauan. Nyt on neuvoteltu hyvä esitys, joka ratkaisisi monta ongelmakohtaa. Uudistuksen pitkittäminen ei ole oikein saamelaisia kohtaan ja tuhlaa myös yhteisiä resurssejamme, joita voitaisiin käyttää esimerkiksi saamen kielten elvyttämiseen. On aika toimia!

Me allekirjoittaneet haluamme, että Suomi on ihmisoikeuksien mallimaa. Me allekirjoittaneet haluamme, että Suomi kunnioittaa saamelaisten itsemääräämisoikeutta alkuperäiskansana. Me allekirjoittaneet haluamme, että Suomi kunnioittaa perustuslaissa vahvistettua saamelaisten oikeutta alkuperäiskansana ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan.

Meidän allekirjoittajien viesti kansanedustajille on, että neuvoteltuun saamelaiskäräjälakiesitykseen kannattaa tarttua ja hoitaa asia kuntoon. Saamelaiskäräjälaki on uudistettava viipymättä!

Adressi suljetaan maanantaina 20.2.2023 klo 00:05

Adressin laatija: Aimo Aikio, inarin- ja kolttasaamelainen

 

Lisätietoa:

1) Hallituksen esitys eli lakiesitys: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_274+2022.aspx

2) Timosen toimikunnan mietintö: https://oikeusministerio.fi/hanke?tunnus=OM002:00/2020 

3) Eduskunnan kirjaston tietopaketti saamelaiskäräjälain muuttamisesta: https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/aineistot/kotimainen_oikeus/LATI/Sivut/saamelaiskarajalain-muuttaminen.aspx

4) Yhdenvertaisuusvaltuutetun kirjoitus 5.10.2022: https://syrjinta.fi/-/saamelaiskarajalaki-tulee-uudistaa-alkuperaiskansan-oikeuksia-kunnioittavalla-tavalla

5) Lapin yliopiston tutkimusprofessori Rauna Kuokkasen haastattelu 15.11.2022: https://yle.fi/a/3-12676706

6) Tiedote YK:n ihmisoikeuskomitean päätöksistä 2019: https://www.samediggi.fi/2019/02/01/ykn-ihmisoikeuskomitea-khon-paatokset-vuoden-2015-saamelaiskarajavaalien-vaaliluettelosta-loukkasivat-ihmisoikeuksia/ 

7) Tiedote YK:n rotusyrjinnän poistamista käsittelevän komitean päätöksestä 2022: https://www.samediggi.fi/2022/06/16/suomi-on-rikkonut-ykn-kaikkinaisen-rotusyrjinnan-poistamista-koskevaa-yleissopimusta/

8) Ihmisoikeuskeskus - Saamelaiskäräjälain ehdotettu uudistus poistaa ihmisoikeusrikkomuksen
https://www.ihmisoikeuskeskus.fi/uutiset/sakal-julkaisu 

9) Puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso: ”Saamelaiskäräjälain uudistamisessa on kyse perustuslaillisesta oikeudestamme itsehallintoon.
https://www.samediggi.fi/2023/01/25/puheenjohtaja-tuomas-aslak-juuso-saamelaiskarajalain-uudistamisessa-on-kyse-perustuslaillisesta-oikeudestamme-itsehallintoon 
Linkin alta löytyy 25.1.2023 pidetyn perustuslakivaliokunnan julkisen kuulemisen Saamelaiskäräjien edustajien puheenvuorot, Saamelaiskäräjien asiantuntijalausunto perustuslakivaliokunnalle, sekä Saamelaiskäräjien esitys saamelaiskäräjälain muutoksesta.
 
10) Kolttien kyläkokouksen lausunto hallituksen esityksestä perustuslakivaliokunnalle 25.1.2023 kuulemisessa.
 
11) Saamelaisneuvoston lausunto hallituksen esityksestä perustuslakivaliokunnalle 26.1.2023 kuulemisessa.
 
12) Ihmisoikeusliiton lausunto hallituksen esityksestä perustuslakivaliokunnalle 26.1.2023 kuulemisessa.
 
13) Amnestyn lausunto hallituksen esityksestä perustuslakivaliokunnalle 26.1.2023 kuulemisessa.
  
14) Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto 25.1.2023 perustusvaliokunnalle.
 
15) Talousvaliokunnan lausunto  1.2.2023 perustuslakivaliokunnalle.
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Sivut/TaVL_71+2022.aspx 
 Adressi suljetaan maanantaina 20.2.2023 klo 00:05

IMG-20221120-WA0031.jpg


Aimo Aikio, inarin- ja kolttasaamelainen    Ota yhteyttä adressin tekijään