Tunnin Juna vaihemaakuntakaavan uudelleen käsittelyyn ottaminen SALO / Varsinais-Suomi

”Tunnin Juna - adressi”

Me allekirjoittaneet ja Varsinais-suomalaiset vetoamme Salon kaupungin päättäjiin ja Varsinais-Suomen maakuntahallitukseen ottaa uudelleenkäsittelyyn Espoo-Salo (ESA) –oikoradan linjaus vaihemaakuntakaavaan koskien Mk-linjan muuttamista YJ1-linjan mukaisesti siten, että vaihemaakuntakaavan linjauksessa otetaan huomioon Salon kaupungin itselleen asettamat linjaustavoitteet E18-mottoritien reunaan sekä otetaan huomioon kulttuurihistorialliset kohteet kunnioittaen museoviraston kantaa perustuslain 20§ mukaisesti ” Museovirasto lausunnossaan hämmästeli, miksi ei valittu Linnamäen kiertävää alavaihtoehtoa YJ1. Museovirasto piti muutenkin moottoritiemaastokäytävässä kulkevaa linjausta muinaisjäännösten kannalta vähiten haitallisena”.

Tunnin junan Varsinais-Suomen vaikutusalueella oleville asukkaille, eduskuntavaaliehdokkaille, kuntien- ja kaupungin valtuutetuille on myyty mielikuva suurnopeusradasta alueen kärkihankkeena, sekä mielikuva matka-ajan merkityksestä kaupunkikasvuun. Tunnin junan matka-ajan säästö nykyiseen Rantaradan matka-aikaan verrattuna ei ole merkittävä eikä tule aiheuttamaan ryntäystä työmatkaperäiseen bendelöintiin.

Hanketta varten on tilattu kannattavuuslaskelmia, jotka perimältään ovat vain positiivisia arvauksia tulevasta ja joiden oikeellisuutta ei ole tarkistettu millään virallisella tasolla. Tutkimuksessa luvattu 20 vuoden takaisinmaksuaika on vain tutkijan näkemys aiheesta. Tutkimuksessa esitetty kaava matkustajamäärän eksponentiaalisesta kasvusta matka-ajan lyhentyessä ei vakuuta. Kaava muistuttaa radioaktiivisen aineen hajoamisen puoliintumiskaavaa, jonka perusta on fysiikan laissa.  BKT:n kasvua on vaikea ennustaa mutta tutkimuksessa kasvua perustellaan IC = aineettoman pääoman sekä HC = inhimillisen pääoman kasvulla, kun työssäkäyviä ihmisiä liikutellaan suurnopeudella Turusta Helsinkiin ja päinvastoin.

IMG_99881.jpg

Hanketta markkinoidaan Suomen nopeimpana ilmastotekona huomioimatta kuitenkaan rakentamisen aikaisia päästövaikutuksia, joita ei ole arvioitu lainkaan. Kun tulevaisuuden liikkumista suunnitellaan, tulee kaikessa suunnittelussa ja rakentamissa päätökset tehdä ympäristön kannalta kestävällä tavalla mm. kulttuuri- ja maisema-arvoja sekä pohjavesialueita suojellen.   Karttatarkastelu osoittaa, että YJ1 kulkee potentiaalisten muinaisjäännösalueiden halki noin 8 km matkan, kun taas Salon valitsemalla Mk-linjauksella on potentiaalista muinaisjäännösaluetta 14-15 km. Linjaustavoitteissa ei annettu vähäisintäkään arvoa menneisyyden historialle.


Maakuntakaavan muutos olisi toteutettavissa noin 3 – 5 vuodessa huomioiden kaavakäsittelyn aika Varsinais-Suomen liitossa sekä valituskierrokset oikeusasteissa. Alustavaa suunnitelmaa olisi arvioitava uudelleen vain YJ1:n loppukaaren osalta suppealla YVA –tarkastelulla. Aikaa muutoksen tekoon on, koska Uudenmaan osuus etenee ensin. Tällä kaavamuutoksella turvattaisiin myös Salon kaupungin kehittyminen tulevaisuudessa.   

Lukkarinmäki Salo. Lisätty 11.4.19>MNu

Lukkarinmäki on säilytettävä koskemattomana, ja rata voidaan kiertää kauempaa, koska keskustan läpi ei voi kuitenkaan ajaa 250km/h nopeudella. 

6CA7F22C-C417-41A3-A4BD-056AE879B739.jpeg


Suomen Perustuslaissa määritellään vastuullisuus ympäristöstä.

20 § Vastuu ympäristöstä

Vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille. Julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus terveelliseen ympäristöön sekä mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon.Mika Nummenpalo - Liike Nyt - Salo    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Mika Nummenpalo - Liike Nyt - Salo voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.

Huomaathan, ettet voi vahvistaa allekirjoitustasi vastaamalla tähän viestiin.
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…