Tuomelan koulun lakkautus on peruttava!

Vantaan kaupunki teki syksyllä 2013 päätöksen lakkauttaa Vantaan Hämeenkylässä sijaitseva Tuomelan koulu asteittain vuoden 2016 elokuuhun mennessä . 

Tuomelan koulu on rakennushistoriallisesti arvokas noin 200 oppilaan alakoulu. 

Tuomelan koulu on sisäilmaltaan terve.

Jos Vantaan kaupunki pysyy alkuperäisessä päätöksessään tietää se sitä, että Tuomelan koulun oppilaat ohjataan suurelta osin sisäilmaltaan moniongelmaiseen koulurakennukseen. Tämä päätös aiheuttaa ketjureaktion jonka johdosta myös muiden lähialueiden lapsia ohjataan tulevaisuudessa tietoisesti  sisäilmaongelmaisiin kouluihin.

Me tämän adressin allekirjoittaneet vaadimme, että Vantaan kaupunginvaltuusto peruu Tuomelan koulun lakkautuksen ja täten kunnioittaa lasten oikeuksia jotka on Perusopetuslain 29§:ssä määritelty (Lapsella on oikeus turvalliseen ja terveelliseen opiskeluympäristöön, opetukseen, parhaaseen mahdolliseen terveydentilaan ja kehitykseen eikä lasta saa syrjiä.)

 

Vantaalaisilta äänioikeutetuilta toivomme saavamme allekirjoituksen myös tänne https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/2398 .


Tuomelan koulun puolesta    Ota yhteyttä adressin tekijään