Vetoomus työsuojelutarkastajien vähentämisen estämiseksi

Työsuojelupiirien tarkastajien määrää ollaan vähentämässä sadalla, mikä on neljännes tarkastajien kokonaismäärästä.

Työelämä on muuttunut voimakkaasti viime vuosina. Henkisen työsuojelun ja työhyvinvoinnin haasteet, työvoiman liikkuvuuden voimakas kasvu, vuokratyövoiman käyttö, harmaan talouden torjunta ja työtapaturmien lisääntyminen sekä erilaisten altisteiden kuten kemikaalien lisääntyminen työssä ovat lisänneet työsuojelupiirien työtä ja tarvetta.
Sosiaali- ja terveysministeriö on tehnyt kolmikantaisesti sovitun päätöksen, että työsuojelupiirien tekemiä tarkastuksia lisätään 50 prosentilla vuoteen 2012 mennessä, mikä ei ole mahdollista, mikäli suunnitellut leikkaukset toteutetaan.

Työsuojelupiireille on viime vuosina annettu uusia tehtäviä kuten tilaajavastuun, tietosuoja-asioiden, työelämän yksityisyyden suojan, yhdenvertaisuusasioiden ja ulkomaalaisten työntekijöiden työehtojen valvonta. EU:n tavoitteena on vähentää työtapaturmia 25 prosentilla vuoteen 2012 mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi EU:n komissio painottaa jäsenmaita varmistamaan tarvittavat resurssit tehokkaamman lainsäädännön noudattamisen valvomiseksi. Eduskunta on edellyttänyt, että hallitus seuraa työsuojelupiirien resurssien riittävyyttä ja huolehtii siitä, että ne pystyvät selviytymään valvontavelvoitteistaan.

Allekirjoittaneiden mielestä hallituksen päätös ei vastaa tämän päivän työelämän todellisia tarpeita ja päätös romuttaa työsuojeluvalvonnan suomalaisilla työpaikoilla.

Me allekirjoittaneet vastustamme täten työsuojelupiirien resurssien vähentämistä.