Ulkomaisia asiantuntijoita on kuunneltava: Enon rautakarhu ansaitsee apua!

adressi-karhu2.jpg

ADRESSI ON LUOVUTETTU ITÄ-SUOMEN POLIISILLE JA LUONNONVARAKESKUKSELLE. KIITÄN SYDÄMMELLISESTI KAIKKIA ADRESSIN ALLEKIRJOITTANEITA <3

 

Me allekirjoittaneet pyydämme, että Suomen viranomaiset – erityisesti Itä-Suomen poliisi ja Luonnonvarakeskus – ottavat lukuun ulkomaisten asiantuntijoiden näkemykset, joiden mukaan Enon rautakarhua on autettava. Auttaminen tapahtuu nukuttamalla karhu, poistamalla raudat ja lääkitsemällä karhu tarvitulla tavalla. Viranomaisilla on velvollisuus huomioida paras kansainvälinen osaaminen ja edes yrittää auttamista. Luonnonvarakeskuksella olisi paljon kokemusta karhujen nukuttamisesta.

Useiden amerikkalaisten asiantuntijoiden mukaan karhu toipuisi poisto-operaatiosta todennäköisesti hyvin. He korostavat, että karhut ovat sitkeitä eläimiä, jotka kestävät hyvin erilaisia vammoja (ja mahdollisia tulehduksia), ja joilla on myös hyvä kivunsietokyky. Karhun lopettaminen ilman tassun tutkimista olisikin epäeettistä. Näihin asiantuntijoihin kuuluu luonnonvaraisiin karhuihin erikoistunut eläinlääkäri (Shaun Thompson, Senior Veterinary Surgeon, Animals Asia) ja useita rautoihin jääneitä karhuja auttanut, yli 40 vuotta karhuja tutkinut Kansainvälisen Luonnonsuojeluliiton pitkäaikainen karhuasiantuntija Dave Garshelis (Co-chair, IUCN Bear Specialist Group). Useat alan kansainväliset huiput siis pitävät tärkeänä, että Enon karhua autetaan poistamalla raudat. Alaska Wildlife Conservation Centre jopa tarjoutui lähettämään eläinlääkärin tätä tarkoitusta varten Suomeen. Tästä ei olisi tullut suomalaisille viranomaisille kuluja.

Itä-Suomen poliisi ja Luonnonvarakeskus eivät kuitenkaan ole suostuneet kuuntelemaan maineikkaita asiantuntijoita. He myös kieltäytyivät avuntarjouksesta. Tämä on huolestuttavaa. Suomessa ei ole perinnettä loukkaantuneiden karhujen auttamisesta, vaan ne on lähes aina lopetettu. Tästä syystä katsomme, että kansainvälisten osaajien kuuleminen on erittäin tärkeää.

Huolemme on, että viranomaisten haluttomuus kuulla alan huippuja on asenteellinen. Kuten Itä-Suomen poliisi tiedotteessaan toteaa, karhun elämän jatkumista ei nähdä tavoiteltavana asiana. Tämä ei ole ihme, sillä asiasta vastaava poliisi on itsekin aktiivinen metsästäjä. Asenteellisuus ei kuitenkaan ole syy jättää tärkeää tietoa ja asiantuntemusta huomioimatta! Itä-Suomen poliisin ja Luonnonvarakeskuksen onkin huomioitava edellä mainittujen kansainvälisten asiantuntijoiden näkemykset. Karhu on ihmisen vuoksi ongelmissa, ja siksi ihmisellä on myös vastuu tappamisen sijaan auttaa karhua.

Samalla me allekirjoittaneet vaadimme, että suomalaista, luonnonvaraisia eläimiä koskevaa auttamistyötä kehitetään. Pelkkä loukkaantuneiden eläinten tappaminen ei enää voi olla ainut ratkaisu, eikä poliisin nykyinen ohjeistus korosta tarpeeksi eläinten auttamisen arvoa.

(Lisätietoja: https://hermithounds.com/2022/08/18/emokarhu-pentuineen-ansaitsee-apua/ )