Suomi edistämään uraaniaseiden kiellon toteutumista!

Vetoomus Suomen hallitukselle ja eduskunnalle

Uraaniaseet ovat ”köyhdytettyä” uraania (DU) sisältäviä ammuksia ja pommeja, jotka räjähtäessään syttyvät tuleen ja levittävät hienojakoista uraanioksidipölyä laajalle ympäristöön. Uraanioksidipöly on vaarallista radioaktiivisuutensa ja biokemiallisen myrkyllisyytensä vuoksi.

Missä uraaniaseita on käytetty

Uraaniaseita on käytetty Irakin sodissa vuosina 1991 ja 2003. Uraanioksidipölylle ovat altistuneet sekä Irakin että länsiliittouman sotilaat, mutta myös paikalliset siviilit. Muun muassa Basran alueella, missä on enemmälti tehty tutkimuksia, on todettu erilaisten syöpäsairauksien mm. leukemian lisääntyneen hälyttävästi. Viimeaikaiset uutiset Irakin Fallujassa tiheään syntyvistä epämuodostuneista vauvoista ja uudentyyppisistä syövistä ovat järkyttäneet lukijoita kaikkialla.

Irakin lisäksi uraaniaseita on käytetty ainakin Balkanilla ja Afganistanissa. Kaikkialla missä niitä käytetään siviilien ja sotilaiden lisäksi myös rauhanturvaajat samoin kuin eri maiden ns. nopean toiminnan joukot altistuvat näiden aseiden radioaktiivisuudelle ja myrkyllisyydelle. Iskujen kohteiden ja maaperän puhdistaminen on erittäin vaativaa ja kallista ja liki mahdotonta niin kauan, kuin käyttäjämaat eivät ilmoita tarkasti käyttöalueita ja käytetyn DU:n määriä. Köyhdytetyn uraanin puoliintumisaika on 4,5 miljardia vuotta. Ainakin 18 maalla tiedetään olevan uraaniaseita varastoissaan.

Belgia on kieltänyt uraaniaseet alueellaan

Belgia on maaliskuussa 2007 ensimmäisenä maana maailmassa kieltänyt uraaniaseiden valmistuksen, käytön, varastoimisen ja kuljetuksen Belgian alueella. Laki tuli voimaan 22. kesäkuuta 2009. Viimeaikaiset tieteelliset tutkimukset ovat lisänneet tietoa köyhdytetyn uraanin radioaktiivisuudesta ja biokemiallisesta myrkyllisyydestä. Euroopan parlamentti esitti 22.5.2008 tähän asti kattavimman vaatimuksensa uraaniaseiden käytön moratoriosta päämääränä täyskielto. Seuraten Belgian päätöstä kieltää uraaniaseet samankaltaisista aloitteista on keskusteltu Costa Rican, Uuden Seelannin, Irlannin, Hollannin ja Japanin parlamenteissa.

Uraaniaseiden vaikutusten tutkiminen hyväksyttiin YK:n yleiskokouksen käsiteltäväksi vuoden 2008 istuntokauden aikana

Marraskuussa 2007 Indonesia esitti sitoutumattomien maiden liikkeen päätöslauselmaehdotuksen, jossa pyydettiin jäsenmaita ja YK:n kansainvälisiä järjestöjä tutkimaan uraaniaseiden käytön vaikutuksia ja raportoimaan niistä YK:n pääsihteerille, käsiteltäväksi vuoden 2008 yleiskokouksessa. Ehdotus hyväksyttiin YK:n yleiskokouksessa 5.12.2007 äänin 136 puolesta ja 5 vastaan. Suomi kuului 36 maan joukkoon, jotka pidättäytyivät äänestämästä.

Joulukuussa 2008 äänestettiin YK:n uudesta päätöslauselmasta, jossa pyydettiin jäsenmailta jatkotutkimuksia. WHO:ta, IAEA:ta sekä UNEP:ia pyydettiin tarkentamaan tutkimuksiaan ja päivittämään lausuntojaan käsiteltäväksi YK:ssa vuoden 2010 syksyllä. 141 maata, mukaan lukien Suomi äänesti puolesta, 34 pidättäytyi äänestämästä, joukossa useat EU- ja NATO-maat, vastaan äänesti 4 maata, USA, Britannia, Ranska ja Israel.

Kansainvälisen uraaniaseiden kieltoa vaativan verkoston, ICBUW:n ehdotuksesta Indonesian esittämään Sitoutumattomien maiden päätöslauselmaehdotukseen sisällytettiin keskeisenä asiana ”Transparency” periaate. Uraaniaseita käyttäneitä tai käyttäviä maita vaaditaan ilmoittamaan tarkasti alueet ja kohteet, missä ne ovat käyttäneet uraaniaseita, sekä köyhdytetyn uraanin määrät. Äänestyksessä 8.12.2010 148 maata äänesti päätöslauselman puolesta, mukana 9 Nato-maata ja 10 EU-maata (osittain samoja), 30 maata pidättäytyi äänestämästä, ja samat neljä maata äänesti edelleen vastaan: USA, Britannia, Ranska ja Israel. Pohjoismaista Suomi, Norja ja Islanti äänestivät puolesta.

Me allekirjoittaneet järjestöt, liikkeet ja yksityiset ihmiset vetoamme Suomen hallituksen ja eduskuntaan, että Suomi toimisi aktiivisesti näiden aseiden kiellon eteenpäin viemiseksi jo ennen YK:n seuraavaa käsittelyä syksyllä 2012.

Uraaniaseet kieltoon -verkostoVetoomuksen allekirjoittaneet järjestöt >>


Verkostoon kuuluvat järjestöt ja verkostoon liittyminen >>


Lisätietoja ICBUW:n kansainvälisestä vetoomuksesta löydät täältä >>