Uudenmaan vammaisten ja vanhusten kuljetuspalvelut on suunniteltava asiakaslähtöisesti

Uudenmaan valtuustot, sosiaali- ja terveyslautakunnat ja -valiokunnat sekä vanhus- ja vammaispalvelut
FB_IMG_15208892414241.jpgFB_IMG_15208883945581.jpg

UUDENMAAN VAMMAISTEN JA VANHUSTEN KULJETUSPALVELUT ON SUUNNITELTAVA ASIAKASLÄHTÖISESTI

Me allekirjoittaneet olemme hyvin huolissamme Uudellamaalla asuvien vammaisten ja vanhusten vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain alaisten kuljetuspalveluiden tulevaisuudesta ja toimivuudesta. Valtaosa kuljetuspalveluiden asiakkaista Lähitaksialueella on ollut tyytyväinen nykykäytäntöön. Kuljetuspalveluiden muutostarvetta on perusteltu taksilain muutoksella. Lukuisissa tilaisuuksissa on tarjottu kiireeseen ja resurssipulaan vedoten vain yhtä vaihtoehtoa, Helsingin matkapalvelukeskuksen (MPK) järjestelmää. Vaadimme tilanteen selvittämistä monipuolisemmin ja erilaisten vaihtoehtojen avaamista päätöksentekoa varten. Kuntien (myöhemmin maakunnan) tehtävä ja velvollisuus on järjestää kuljetuspalvelut tavalla, joka on asiakkaiden kannalta toimiva. Tämän on oltava tärkein peruste asiaa tarkasteltaessa ja ratkaistaessa. Päätöksen keskiössä pitää olla vammainen ihminen.

YK:n vammaisten oikeuksien sopimus vaatii vammaisten osallistamista heitä koskevaan päätöksentekoon. Osallistaminen jää täysin näennäiseksi, jos keskustelutilaisuuksissa vammaiset saavat kertoa näkemyksensä, mutta se ei vaikuta lopputulokseen. Palvelut on suunniteltavat yhdessä vammaisjärjestöjen, Uudenmaan kuntien vammaisneuvostojen ja kuljetuspalveluita tarvitsevien sekä kuljetuspalvelukyytejä ajavien kuskien kanssa. Vammaisten laaja rintama, myös allekirjoittaneet, vastustavat Helsingin MPK:n tarjoamaa mallia, ja vaativat vaihtoehtoa, joka aidosti vastaa eri tavoin vammaisten erilaisiin tarpeisiin ja ottavat huomioon myös alueelliset erilaisuudet
Lainsäädäntö toteaa, että sosiaalipalveluissa lähtökohtana on asiakkaan etu, ja vammaisilla tulee olla yhdenvertaiset liikkumismahdollisuudet vammattomiin nähden. Asiakkaan edun tulee valmistelun ja päätöksenteon pohjana. Kiireellä ei tule hyvää tulosta. Vaadimme, että vammaisten osallistumismahdollisuudet turvataan. Me kaikki olemme yhtä arvokkaita!


Perustelut

Helsingin MPK esittäytyy kokeneena toimijana, mutta nyt laajalle alueelle tarjottava matkapalvelu on täysin uusi tilanne, kaikkine uuden järjestelmän virheineen. Taksilain vapautus tuo myös ongelmia löytää tarvittavaa kalustoa sekä edellyttää uudenlaisia sopimuksia ylivuototilanteita varten.


Matkapalvelukeskuksen toiminta ei ole ongelmatonta nytkään ja sen piirissä olevat kertovat monenlaisista puutteista: kyydit ovat usein myöhässä, odotusajat ovat pitkiä, pikamatkoja on vähän (2 kappaletta kuukaudessa), autot ovat huonokuntoisia ja matka-ajat ovat kyytien yhdistelyn vuoksi todella pitkiä, ja joskus asiakkaan turvallisuus on ollut vaarassa. Joskus ei asiakas saa yhteyttä välityskeskukseen. 

Pirkko Kuusela

ESPIN ry:n puheenjohtaja

Elina Nykyri

Helsingin seudun tapaturma- ja sairausinvalidit ry, Vantaa

 

FB_IMG_1521329335528.jpg

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Elina Nykyri voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.

Huomaathan, ettet voi vahvistaa allekirjoitustasi vastaamalla tähän viestiin.
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…

Facebook
Tulisiko vaalipiirit poistaa eduskuntavaaleissa?