Vaatimus sako- ja umpikaivolietteiden vastaanottopisteen rakentamiseksi Lestijärven kunnan alueelle

Vaatimus sako- ja umpikaivolietteiden vastaanottopisteen rakentamiseksi Lestijärven kunnan alueelle  

Lestijärven ja Kinnulan välisen jätevesien käsittelyä koskevan sopimuksen mukaan perustettava yhtiö sitoutuu ottamaan vastaan ja käsittelemään kummankin kunnan alueella syntyvät sako- ja umpikaivolietteet. Lisäksi sopimuksessa todetaan, että osakaskunta vastaa oman alueensa sako- ja umpikaivolietteen vastaanottopaikan kustannuksista, mikäli vastaanottopiste sijaitsee po. kunnan alueella.  

Tällä hetkellä Lestijärven alueella syntyvät sakokaivo- ja umpikaivolietteet ajetaan Kinnulan puhdistamolle, koska siirtoviemärin rakentamisen yhteydessä Lestijärveltä poistettiin sakokaivolietteiden vastaanottopiste. Nyt siis lietteet kuljetetaan tietä pitkin eikä hyödynnetä rakennettua siirtoviemäriä. Tästä aiheutuu palvelun tilaajille moninkertaiset kustannukset aiempaan verrattuna. Ennen siirtoviemäriä lietteen tyhjennettiin kirkonkylän vanhalle puhdistamolle.  

Jätelain mukaan on kunnan vastuulla, että kiinteistöittäinen jätteenkuljetus järjestään niin, että tarjolla on kuljetuspalveluita kattavasti ja luotettava sekä kohtuullisin että syrjimättömin ehdoin. Näin ei nyt ole. Me mökkiläiset ja viemäröinnin ulkopuolella asuvat kuntalaiset maksamme palvelusta moninkertaisen hinnan, joka on täysin kohtuutonta sekä syrjivää. Lisäksi hinnanmuutoksesta ei ole ilmoitettu kuluttajasuojalain edellyttämällä tavalla.

Me allekirjoittaneet Lestijärven kunnan alueen mökkiläiset ja viemäröinnin ulkopuolella asuvat vakituiset asukkaat vaadimme, että Lestijärven kunta ryhtyy kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin sako- ja umpikaivoilietteiden vastaanottopisteen rakentamiseksi Lestijärven kunnan alueelle, jotta tyhjennyskustannukset saadaan kuluttajille kohtuulliseksi ja turhat traktoriajot Lestijärven ja Kinnulan välillä loppuvat. Me mökkiläiset olemme tärkeä osa Lestijärven elinvoimaa.


Heikki Salonsaari    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla hyväksyn sen, että Heikki Salonsaari näkee kaikki tällä lomakkeella antamani tiedot.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.


Annan suostumukseni siihen, että tällä lomakkeella antamiani tietoja käsitellään seuraavissa tarkoituksissa:
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…