Valkeavuoren yläkoulun sisäilmaongelmat ratkaistava!

Valkeavuori.jpg

 

Kaarinan Valkeavuoren yläkoulun oppilaat ja henkilökunta kärsivät huonosta sisäilmasta. Alkuvuonna toteutettuun sisäilmakyselyyn vastasi 227 yläkoulun oppilasta (vastausprosentti 74%). Yläkoulun oppilaat kokivat selvästi enemmän olosuhdehaittoja (mm. tunkkaista ilmaa, homeen hajua, riittämätöntä ilmanvaihtoa) verrattuna vertailukouluun. Oppilaat raportoivat myös mm:

- Yleisoireista (väsymys, päänsärky, keskittymisvaikeudet) 70%

- Hengitystieoireista 39%

- Silmäoireista 30%

Lisäksi vanhemmat ovat raportoineet mm. pahoinvoinnista, migreenistä ja pyörtymisestä. Julkisuudessa on esitetty, että sisäilmahaittailmoituksia on tehty Valkeavuoressa vain 14. Tämä johtuu siitä, että vielä helmikuussa vanhempia on ohjeistettu ilmoittamaan oppilaan oireilusta kouluterveydenhuoltoon. Maaliskuun lopussa Wilmaan on ilmestynyt ohjeet sisäilmahaittailmoituksen tekemisestä, mutta tiedote ei ole tavoittanut suurinta osaa perheistä.

Valkeavuoren B-rakennukseen tehtiin kattava sisäilma- ja kosteustekninen kuntotutkimus huhtikuussa 2016. Oppilaiden vanhemmille tästä tutkimuksesta annettiin tietoa vasta tammikuussa 2017. Tutkimuksessa havaitut merkittävimmät sisäilman laatua heikentävät tekijät olivat:

- Ilmavuodot ryömintätilasta sisäilmaan (alustilassa on runsaasti eloperäistä jätettä ja näkyvää homekasvustoa sekä voimakas mikrobikasvuun viittaava haju).

- Ulkoseinien eristetilasta havaittiin merkittäviä ilmavuotoja sisäilmaan (Turun yliopiston testausselosteen mukaan ulkoseinistä otettujen näytteiden tulokset viittaavat aktiiviseen mikrobikasvustoon).

- Liikuntasalin alapohjan, yläpohjan ja ulkoseinien yläosien kosteusvauriot (näytteiden mukaan esim. alapohjassa on aktiivista mikrobikasvustoa).

- Keittiön ja ruokailutilan välisen väliseinän kosteusvaurio.  

Oppilaat ja henkilökunta reagoivat eniten ruokasalissa, liikuntasalissa, opetuskeittiössä sekä tietyissä luokissa. Alakoulun oppilaiden oireilu on vähentynyt väistötiloihin siirtymisen jälkeen. Silti osa oireilee esim. ruokalassa käydessään. On hyvin todennäköistä, että väistötiloista seitsemännelle luokalle ensi syksynä siirtyvien oppilaiden oireet pahenevat jälleen.

Rakennuksiin on tehty ja tullaan tekemään kuluvan vuoden aikana väliaikaisia korjaustoimenpiteitä sisäilman laadun parantamiseksi. Emme usko, että näillä korjaustoimenpiteillä sisäilmaa saadaan parannettua pysyvästi. Kaarinan kaupunki on päättänyt, että Valkeavuoren A- ja B-rakennuksiin tehdään mittava perusparannus uudisosan valmistumisen jälkeen. Uudisosa tullaan kuitenkin liittämään olemassa oleviin rakennuksiin jolloin huono sisäilma kulkeutuu myös uudisosaan ja altistaa myös sen käyttäjät. Rakennusalan asiantuntijoiden mukaan useimmiten purkaminen ja uuden rakentaminen on vanhan korjaamista halvempaa ja ennen kaikkea luotettavampaa.

Sisäilmasairaus paranee vain altistusta välttämällä. Nykytilanteessa oppilaat ovat pakotettuja käymään ja oleskelemaan useita tunteja päivässä sairaissa rakennuksissa, mikä aiheuttaa mm. jatkuvia infektioita, päänsärkyä, väsymystä, keskittymiskyvyttömyyttä. Tämä vaikuttaa oppimistuloksiin ja voi pitkään jatkuessaan myös heikentää monen lapsen terveyden niin etteivät nämä lapset koskaan selviä työmarkkinoille. Investoiminen terveisiin rakennuksiin säästää merkittävästi sosiaali- ja terveydenhuollon menoja nyt ja ennen kaikkea tulevaisuudessa.

Tällä adressilla vaadimme,

- Että Valkeavuoren yläkoulun oppilaat saavat väistötilat elokuusta 2017 alkaen.

- Että A- ja B- rakennukset puretaan.

- Että Valkeavuoren lasten ja nuortentalo suunnitellaan uudelleen siten, että myös yläkoulun oppilaat mahtuvat uudisrakennukseen.  

Luovutamme adressin kesäkuun alussa kaupungin johdolle ja uusille päättäjille. Auta meitä allekirjoittamalla adressi. Mitä enemmän saamme nimiä, sitä paremmin meitä kuunnellaan.

Kiitos tuestasi!

Valkeavuoren koulun vanhempainyhdistys,

Lisätietoja adressiin liittyen: kata.kasurinen@gmail.com


Katariina Kasurinen    Ota yhteyttä adressin tekijään