Vastustamme Jaalan tehostetun palveluasumisen ja Jaalan palvelukeskuksen alasajoa

Jaalan tehostetun palveluasumisen paikat aiotaan lakkauttaa. Lakkautuksen perusteiksi on esitetty väitteitä, jotka ovat puutteellisia ja osin virheellisiä, ja haluamme oikaista virheelliset tiedot.

Palvelukeskuksen rakennus on hyvässä kunnossa. Ei ole tiedossa, että mikään taho vaatisi isoja remontteja, vaan vain sprinklerit vaaditaan. Näiden kustannus on 100 000€, joten tämä voidaan toteuttaa helposti ja nopeasti. Kaikissa rakennuksissa aina korjattavaa, Jaalassa sitä on todella vähän. Jaalan yksikön vuokra on huomattavasti edullisempi tilastotietojen mukaan. Palvelukeskus ei ole vajaakäytöllä, vaikka näinkin kuulee väitettävän. Kaikki 30 paikkaa ovat käytössä, ja vapautuvat tehostetun palveluasumisen paikat täyttyvät heti.

On väitetty, että Jaalaan ei saada hoitajia. Sijaispula on laajempi ongelma, eikä mitenkään erityisesti Jaalan asia. Työntekijöiden kesken paikka on pidetty, ja henkilökunta sekä sijaiset ovat hyvin sitoutuneita tehtäviinsä. Jaalan hoitoyksikössä on pienen, kodikkaan ja lämminhenkisen yksikön edut, sillä siellä perehdytään ihmisten elämään. Tällä on hyvin suuri merkitys elämänsä viimeisiä vuosia elävien ihmisten hyvinvointiin ja turvallisuuteen. Se, että vanhukset viihtyvät Jaalan yksikössä, kertoo paitsi hoidon tasosta myös siitä, että läheiset pääsevät katsomaan vanhuksia ja siten edesauttavat heidän hyvinvointiaan. Jaalan maisema ja rauha luovat turvallisuutta ihmisille. Nyt turvallisuuden tunne on poistunut, kun palveluiden alasajoa tehdään liian ripeästi.

Teidän pitää muistaa, että Jaalassa ei ole muita vastaavia paikkoja. Jos Jaalaan sijoitetut henkilöt siirretään muualle, on matka tapaamiseen pitkä, sillä kaikki lähimmät asumispalvelut sijaitsevat yli 20 km päässä Jaalan palvelukeskuksesta, ja reuna-alueilta välimatkaa tulisi jopa 60 km. Vajaan kymmenen vuoden päästä vanhoja ihmisiä on vielä enemmän, joten hoitopaikkojakin tarvitaan enemmän.

Jaalan palvelukeskuksen alasajoa tehdään kovalla kiireellä. Valmisteluun tarvitaan lisää aikaa, sillä seurannaisvaikutustensa vuoksi asia on liian iso toteutettavaksi tällaisella vauhdilla. Jaalassa on kokemusta integraatiosta (esim. koulutoimessa), joten voidaanko lakkauttamisen sijaan miettiä vaihtoehtoja kehittää palvelukeskusta niin, että tarjotaan myös muita palveluita, esim. vammaisille? Myös maaseutualueen houkuttavuus asuin- ja elinympäristönä olisi alueelle veronmaksajia houkutteleva kilpailuetu, sillä koronan myötä nyt halutaan enenevästi muuttaa maalle, jossa on hyvät mahdollisuudet etätyöhön. Jaalalla on tarjota turvallinen ympäristö ja hyvä koulu sekä tilaa elää ja asua lähellä luontoa, mutta jos peruspalvelut viedään, ei kukaan halua alueelle.

Peruspalveluiden purkaminen on aina arvovalinta, joka vaikuttaa paljon alueen väestöön. Uhkana on, että vähitellen alueelta lopetetaan muutkin palvelut, kuten loputkin terveyspalvelut, ruoka- ja välinehuolto, kotihoidon työpiste, koulu sekä kirjasto. Tämän myötä lähtisi myös kymmenittäin työpaikkoja. Kymsoten yhtymävaltuuston mukaan tarkoituksena on tuottaa laadukkaita ja kustannustehokkaita sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita yhdenvertaisesti Kymsoten alueella asuville ihmisille. Näinkö nyt tehdään?