Veikkolan Vanhatien puolesta

Veikkolan Vanhatiellä suunnitellaan toteutettavaksi asemakaavan mukaista tiehanketta, jossa Vanhatie päällystetään ja katualue rakennetaan leveydeltään kaksinkertaiseksi nykyiseen verrattuna. Suunnitelman mukainen rakennushanke on kohtuuttoman suuri suhteessa tien käyttöön ja sen kustannukset ovat massiiviset. 

Vanhatie on yksi Museoviraston nimeämistä historiallisista teistä (ns. Meritie) ja se aikanaan yhdisti Hämeenlinnan, Lopen ja Vihdin Espoonkartanoon.  Vanhatien nykyistä tielinjaa uskotaan käytetyn  1500 -luvulta lähtien. Myös Kirkkonummen kunta (kaavoittaja) on vanhan kaavan yhteydessä todennut, että ”Vanhatielle on lisätty kaavamerkintä  historiallisesta tiestä. Katuosuuden suunnittelussa ja ylläpidossa on huomioitava ja edistettävä sen kulttuurihistoriallisia ja kyläkuvallisia arvoja.”  Vanhatien varrella on suojeltuja rakennuksia ja rakennelmia sekä vanhaa ympäristöarvoltaan korvaamattoman arvokasta puustoa. 

Me allekirjoittaneet vetoamme Kirkkonummen kuntaan ja edellytämme, että Kirkkonummen kunta tiehankkeen toimeksiantajana huolehtii ja vastaa siitä, että tiehanke toteutetaan edellä mainitut näkökulmat huomioiden siten, että tien linjaus noudattelee jatkossakin tarkasti nykyistä tielinjausta, tie-/katualuetta ei levennetä nykyisestä ja että historiallisesti merkittävät rakennelmat ja iäkäs puusto säilytetään kokonaisuudessaan.

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Ilona Oranen voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.

Huomaathan, ettet voi vahvistaa allekirjoitustasi vastaamalla tähän viestiin.
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )