VETOOMUS JYRKI KATAISEN EROTTAMISESTA

Vaatimus Jyrki Kataisen eroamisesta

Vaatimus Jyrki Kataisen eroamisesta

Jyrki Katainen, pääministeri

Valtioneuvoston kanslia
Snellmaninkatu 1 A,
Helsinki PL 23, 00023 Valtioneuvosto


Arvoisa pääministeri

Asia: Vaatimus eroamisestanne

Te olette epärehellinen, Jyrki Katainen. Teillä on rikollinen mieli, criminal mind, HYI. Teidän tulee erota pääministerin virastanne.


Perustuslain 60 pykälän mukaan

Valtioneuvosto

Valtioneuvostoon kuuluu pääministeri ja tarvittava määrä muita ministereitä. Ministerien on oltava rehellisiksi ja taitaviksi tunnettuja Suomen kansalaisia.

Ministerit ovat virkatoimistaan vastuunalaisia eduskunnalle. Jokainen asian käsittelyyn valtioneuvostossa osallistunut ministeri vastaa päätöksestä, jollei hän ole ilmoittanut eriävää mielipidettään pöytäkirjaan merkittäväksi.

Te ette ole täyttänyt tuota rehellisyyden vaatimusta, kun teidät ensimmäisen kerran nimitettiin valtiovarainministeriksi ja nyt myöhemmin pääministeriksi.

KRP:n esitutkinnassa 2400/R/705/00, liite 1, teitä ja muita vastaan oli kyse kolmen pöytäkirjan väärennyksestä:

Pielaveden Kokoomuksen Nuoret ry:n kokous 30.10.1999
Siilinjärven Kokoomuksen Nuoret ry:n kokous 9.10.1999
Varkauden Kokoomus Nuoret r:n kokous 30.10.1999


Edellä mainitut väärennetyt pöytäkirjojen otteet esitettiin Pohjois-Savon Kokoomus ry:n syyskokouksessa 27.11.1999, jossa teidät valittiin Pohjois-Savon Kokoomus ry:n puheenjohtajaksi. Mitään edellä mainittujen yhdistysten kokouksia ei ole pidetty, ja Pielaveden Kokoomuksen Nuoret ry ei edes ole yhdistysrekisterissä.

Tuskinpa teitä olisi valittu, jos kokouksessa olisi tiedetty, että esitetyt valtakirjat olivat väärennöksiä. Teidän kuningasuranne olisi päättynyt siihen paikkaan. Valtionsyyttäjä Pekka Koponen ei lähtenyt syyttämään teitä, koska rikoksesta, lievä väärennys, olisi tullut Koposen mukaan vain sakkoa. Itse asiassa käsillä on ollut törkeä väärennys, petos ja luottamusaseman väärinkäyttö. Lisäksi rikos oli tehty erittäin suunnitelmallisesti suurta hyötyä tavoitellen, jossa siis yksi palkinto teille on pääministeriys. Rikostoverinne Juho Romakkaniemi on hyötynyt avullanne makoisista virkapaikoista valtion hallinnossa. Rikokset on tehnyt suuri joukko suunnitelmallisesti yhdessä eli kyseessä on järjestäytynyttä rikollisuutta, jonka seuraamukset vaikuttavat edelleenkin.

Rikoksesta epäiltyinä on kuulusteltu seuraavia

myyntineuvottelija Wille Berlin
kansanedustaja Jyrki Katainen
opiskelija Markus Korhonen
tunti-/vastuuopettja Jukka Liukkonen
opsikelija Juha Rannanheimo
opiskelija Juho Romakkaniemi


Te olette tunnustanut rikoksenne esitutkinnassa, joten sen suhteen ei ole mitään epäselvää.

Valtionsyyttäjä Pekka Koponen on myös mukavasti edennyt virkaurallaan ja on nyt korkeimman oikeuden tuomari.

Olette ottaessanne ministerin viran vastaan vannonut virkavalan seuraavan kaavan mukaan

Minä N.N. lupaan ja vannon kaikkivaltiaan ja kaikkitietävän Jumalan edessä (vakuutan kunniani ja omantuntoni kautta), että minä virassani noudatan perustuslakeja ja muita lakeja sekä toimin oikeudenmukaisesti ja puolueettomasti kansalaisten ja yhteiskunnan parhaaksi.

Olette myös rikkonut valanne rikkomalla perustuslain 60 pykälää ministerin viran henkilön rehellisyysvaatimuksessa.


Kenraali Ehrnrooth on kertonut, että suomalaisia tulee johtaa edestä eli oman esimerkin voimalla. Teidän antamanne esimerkki on kelvoton. Te olette täysin epäsopiva suomalaisten johtajaksi, pääministeriksi. Me suomalaiset ajauduimme marraskuussa 1939 talvisotaan. Meitä johti tuolloin marsalkka Mannerheim. Hänellä oli suomalaisen sotilaan ja koko kansan luottamus. Ilman tuota luottamusta taistelumme olemassaolostamme ja itsenäisyytemme puolesta eivät olisi onnistuneet, ja siitä saavutuksesta hän on antanut tunnustuksen päiväkäskyssään nro 34, liite 2.

Pienellä maalla ei ole varaa kelvottomiin johtajiin kuten teihin.

Pieni maa taistelee joka päivä elinehdoistaan. Miespuoliset, mieskuntoiset verisukulaiseni ovat kaikki taistelleet rintamalla viime sodissamme. Isäni sairastui jatkosodan aikana Karjalan kannaksella. Puolisoni isä kaatui jatkosodan hyökkäysvaiheen aikana elokuussa 1941 vaikealla rintamalohkolla Kalastajasaarennossa. He eivät suinkaan taistelleet sen asian puolesta, että te voisitte petoksella ja epärehellisenä luikerrella Suomen pääministeriksi.


Perustuslain 60 pykälän mukaan ministerien on oltava myös taitaviksi tunnettuja Suomen kansalaisia. Te ette ole myöskään taitava. Suomi on ministeriytenne aikana velkaantunut korviaan myöten ja niin, että valtion kokonaisvelka vastuineen lienee noin 200 miljardia euroa. Tämä on noin neljä kertaa Suomen valtion vuotuinen budjetti. Me emme voi tuota velkaa koskaan maksaa. Meidän elinkeinorakenteemme supistuu, eikä sillä ole tarvittavaa veronmaksukykyä valtion velkojen suorittamiseksi. Velkojen ja vastuiden vakuutena ovat mm. eläkesäätiöittemme varallisuus ja Suomen Pankin antamien vastuiden katteena pankeissa olevat suomalaiset talletukset. Vain tuon vakuusvarannon avulla Suomi on voinut keplotella tuon kolmen a:n vakuusluokituksen. Korot ovat nyt erittäin alhaalla. Missään taloudessa korot eivät voi pitkään olla alemmalla tasolla kuin inflaatio, mikä on nyt poikkeuksellinen tilanne. Korot siis tulevat väistämättä nousemaan aiheuttaen massiivista kurjuutta. Velkaantumiseemme tulevat vielä karmeana lisäyksenä yksityisten kansalaisten omat velat ja kuntien velat.

Velkaantuminen on ja on ollut vastoin perustuslakiamme ja tietysti myös täysin vastoin tervettä järkeä. Tulevat vielä syntymättömätkin sukupolvet on alistettu velallisiksi, jos Suomessa asuvat tai ulkomaila asuen pitävät Suomessa jotakin omaisuutta. Tulette vielä joutumaan henkilökohtaiseen vastuuseen tuosta sekoilusta.


Kun ensi kertaa kampanjoitte Kokoomuksen puheenjohtajaksi Tampereella Isoa Masaa, Martin Saarikangasta vastaan, olin paikalla, kuten ehkä muistatte. Kannatin Martin Saarikangasta puheenjohtajaksi, lähinnä elävän elämän kokemuksensa johdosta, jota teillä ei ollut eikä ole vieläkään edes nimeksi.

Tuossa Tampereen tilaisuudessa kerroitte, että ette olisi niin innostunut Singaporen mallista oman Suomen taloutemme esimerkiksi. Kritisoin ymmärrystänne. Ette ole ollenkaan ymmärtänyt, mistä Singaporen menestyksessä on oikein kyse. Olen elänyt Singaporessa noin 20 vuotta. Aluksi diplomaattina vuodesta 1974 alkaen, kun Vietnamin sota oli vielä kuumimmillaan, Suomen suurlähetystön päällikkönä. En esitelmöi nyt tässä kaikesta siitä, mistä pitäisi. Otan vain yhden esimerkin.

Olin kerran lounaalla Singaporen hallituksen budjettipäällikön kanssa. Hän hieman kritisoi sitä, että pääministeri Lee Kuan Yew vaati, että kaikista hankkeista piti tehdä kannattavuuslaskelmat, feasibility study, puistonkin rakentamisesta, joka budjettipäällikön mukaan pitäisi tulla noin vain rakennetuksi kansalaisten iloksi. Tässä on yksi suuri ero Suomen ja Singaporen välillä: Singaporessa kaikki halutaan tehdä rationaalisesti, suunnitelmallisesti. Nyt Suomi toteuttaa hankkeita ilman minkäänlaisia laskelmia. Karmeinta on ulkopuolisten maiden ns. avustaminen massiivisilla lainoilla ja takauksilla, ilman minkäänlaisia laskelmia ja vielä niin, että Suomi ottaa nuo varat lainaksi. Samoin ns. kuntauudistusta tehdään ilman kannattavuuslaskelmia. Ilmeisesti, ette edes tiedä, mikä feasibility study, kannattavuuslaskelma on, ja kuinka se tehdään. Ei siis ole ihme, että Singapore on menestynyt, ja Suomen te olette ajanut katastrofiin.


Olette myös pitänyt Aalto-yliopistoa fantastisena menestyksenä. Mihin tuokin fantasia on päässänne oikein perustunut? Yksi tarkoitus on ollut, että siellä leivotaan uusia Nokioita. Voin vakuuttaa, ettei tule yhtään mitään, ei edes kuumaa ilmaa. Aalto-hanke on suuri katastrofi. Se tuhoaa suomalaisen teknisen ja muunkin sinne sullotun opetuksen tason.

Olen opiskellut vanhalla Polilla 1960-luvulla ja toiminut assistenttinakin. Ne henkilöt, jotka Aalto-hommassa ovat puuhastelleet – Kalliomäki, Sarkomaa, Virkkunen, Sailas jne. – heistä ei yksikään ole koskaan opiskellut yhdessäkään noista kolmesta korkeakoulusta, jotka nyt on pakkonaitettu yhteen, Teknillinen korkeakoulu, Kauppakorkea ja Taideteollinen. Miten ja mistä he ovat ottaneet sen tiedon ja taidon, joka olisi tarvittu siinä, kun noiden korkeakoulujen opetusta on ryhdytty kehittämään? He ovat olleet täydellisiä diletantteja, suuria tunareita. Nuo kolme laitosta perustuvat aivan eri opiskelijapohjalle/lahjakkuuksille. Kuvitellaan, että saavutettaisiin joitain synergiaetuja. Jotain uutta ja ihmeellistä voisi syntyä, kun rakennetaan uusia betoniseiniä Otaniemeen. Ei synny, eikä saavuteta, vaan pilataan sekin hyvä, mikä on ollut olemassa.

Opetuksen filosofia on myös aivan erilaista noille kolmelle. TKK perustuu lähinnä luonnontieteiden opetukseen, matematiikkaan, fysiikkaan, kemiaan ja tekniikan sovellutuksiin. Kauppakorkea perustuu lähinnä ihmistieteiden opettamiseen, kansantaloutta, markkinointia jne., jonkin verran matematiikkaa aputieteenä. Taideteollinen taas on aivan oma lukunsa ns. taiteellisen lahjakkuuden kehittäjänä. Puolisoni on valmistunut Taideteollisesta kuvaamataidon opettajaksi. Se, että heitäkin nyt koulutetaan Aalto-yliopistossa on täysin käsittämätöntä. Mitä yhteistä tuolla opetuksella on esimerkiksi sen opetuksen kanssa, jossa koulutetaan vaikkapa ydinenergiainsinöörejä? Ei yhtään mitään.

Jyrki Katainen, te olette sotkenut Suomen korkeimman opetuksenkin. Melkoinen saavutus tuokin noin nuorelle miehelle.


Tasavallan presidentti johtaa ulkopolitiikkaa yhdessä valtioneuvoston kanssa. Te vastaatte tuosta valtioneuvoston osuudesta. Suomen suhteet naapuriimme Venäjään ovat alhaisimmalla tasolla sitten toisen maailmansodan. On erittäin poikkeuksellista, että Venäjä julkistaa asemansa Suomen suhteen siten kuin armeijankenraali Nikolai Makarov sen teki Helsingin yliopistolla pitämässään esitelmässä. Tuon esitelmän sisällön on Venäjän federaation presidentti Vladimir Putin vahvistanut tasavaltamme presidentti Sauli Niinistön vierailun aikana viime vapunaattona. Armeijankenraali Makarovin Helsingin-vierailun aikana olitte Washingtonissa. Tuolta kaukaa te otitte erittäin epädiplomaattisen julkisesti kantaa armeijankenraalin esitelmään. Kun Suomi sai tunnetun nootin silloisen tasavallan presidentti Kekkosen USA:n-vierailun aikana Havaijilla, Kekkonen ei suinkaan rynnännyt lehdistölle kertomaan tuntojaan. Hän lähetti sen sijaan ulkoasiainministerinsä Ahti Karjalaisen selvittämään asiaa diskreettisesti. Kuten tiedetään, tuo kriisi laukesi rauhanomaisesti. Nyt Venäjä ja Suomi ovat julkistaneet teesejään. Kokemuksesta tiedetään, että mikään suurvalta ei julkisuudessa esittämistään teeseistä luovu. Moskova ei meille suomalaisille ole koskaan ollut mikään raastupa. Se pitäisi teidänkin tietää ja ymmärtää.


Kun Suomi liittyi EU:hun, hallituksen esityksessä HE 135/1994 eduskunnalle oli edellytetty, että Suomi mukauttaa kansainvälisiä sopimuksiaan EU-kelpoisiksi tai irtisanoo ne. Näin Suomi ei ole menetellyt ainakaan Pariisin rauhansopimuksen, Ahvenanmaan linnoittamattomuussopimuksen ja Suomi-Venäjä-sopimuksen osalta. EU-jäsen Suomea rasittavat siis ainakin em. kansainväliset sopimukset, joista muut EU-jäsenet eivät liene edes tietoisia. Kun Suomi ei siis ole täyttänyt tällaista jäsenyyden ehtoa, niin jäsenyyskään ei ole pätevä. Olemme rikkoneet kansainvälisiä sopimuksiamme, josta ei hyvää seuraa, sillä pacta sunt servanda pätee edelleenkin. Ulkopoliittinen asemamme on heikompi nyt kuin esimerkiksi syksyllä 1939. Mikään ulkopuolinen taho ei asetu tueksemme, jos vaikka Venäjän federaatio riitauttaa rikkomuksemme Pariisin rauhansopimuksen ja Suomi-Venäjä-sopimuksen osalta tai jokin tai jotkin EU:n jäsenvaltiot EU:hun liittymisemme osalta. Jyrki Katainen, olette ulkopolitiikassammekin aiheuttanut korvaamatonta vahinkoa Suomelle.


Edeltäjänne Matti Vanhanen keplotteli itsensä eroon pääministeriydestä sairauteensa vedoten. Jalkoja kuulemma särki. Ruumiinkielenne kertoo, että teillä on ns. burn-out tai jokin muu vastaava. Toistatte vain samaa levyä vastuullisesta politiikasta, joka on Suomen valtion ottaman velkarahan mättämistä ulkomaille, pelastaen jotakin utopistista, mihin meillä ei ole osaa eikä arpaa. Voisitte erota pääministerin virasta jotenkin säädyllisellä tavalla, pyrkimällä esimerkiksi sairaseläkkeelle.


Jään odottamaan pikaisia ratkaisujanne. Olisi ikävää Suomen kansainvälisen maineenkin kannalta, jos joutuisin erottamiseenne käyttämään kaikkia niitä juridisia keinoja, jotka ovat käytettävissä ja olemassa.


Jali Raita, diplomi-insinööri

Somero

Lähde: 29.6.2012 Jali Raita, Uuden Suomen blogi