VETOOMUS KUNTAUUDISTUKSEN HYLKÄÄMISEKSI

ALUEELLISEN ITSEHALLINNON PUOLESTA - VETOOMUS KUNTAUUDISTUKSEN HYLKÄÄMISEKSI

Suomi jakautuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon. Vuoden 2012 alussa Suomessa toimi yhteensä 336 kuntaa. Niistä kaupunkeja oli 108 ja muita kuntia 228. Suurimmillaan maamme kuntien määrä oli v. 1944, jolloin niitä oli yhteensä 601 kappaletta.

Suomen perustuslain mukaan julkisen vallan (valtio ja kunnat) on turvattava perusoikeuksien, peruspalveluiden ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Kunnalle laissa säädetyt tehtävät liittyvät terveydenhuoltoon, perusopetukseen, päivähoitoon, asumiseen sekä sosiaalihuoltoon. Lisäksi niihin kuuluvat lastensuojelu, vanhusten-, vammaisten- ja päihdehuolto sekä toimeentulotuki. Teiden ja katujen ylläpito sekä pelastustoimi sisältyvät myös kuntien velvoitteisiin. Vesi- jäte- ja energiahuollon toiminta on ollut perinteisesti kuntien hallussa. Kunnilla on myös verotusoikeus.

Me vetoomuksen allekirjoittaneet uusmaalaiset kansalaiset emme hyväksy kuntauudistusta ja siihen liittyvää Espoon, Helsingin, Kauniaisen, Sipoon ja Vantaan yhdistämistä yhdeksi yli miljoonan asukkaan suurkunnaksi. Me emme myöskään hyväksy kuntien pakkoliitoksia. Verovarat riittävät kuntatalouksien ylläpitämiseen, kun niitä ei haaskata EU:n talouskriisin kustantamiseen.

Kuntien valtionapujen rankka leikkauspolitiikka aloitettiin 1990-luvulla. Julkinen sektori nähdään vain rasitteena. Palvelut keskitetään mahdollisimman isoiksi kokonaisuuksiksi. Täten ne ovat paremmin hinnoiteltavissa villeillä markkinoilla. Arvoa on vain toiminnalla, mikä tuottaa voittoa. Emme ole mukana tässä ihmisarvoa rapauttavassa suuntauksessa.

PERUSTELUT KUNTAUUDISTUKSEN HYLKÄÄMISEKSI

Suomen kuntien määrän supistaminen viidesosaan ei viisinkertaista kuntapalveluita ja kuntalaisten yhdenvertaisuutta.

Suomen kuntien määrän supistaminen 326 kunnasta 69 kuntaan lisää byrokratiaa ja asettaa suurissa kunnissa ihmiset eriarvoiseen asemaan.

Kuntien määrän supistaminen heikentää alueellista itsehallintoa ja kansalaisten osallistumista omia asioita koskevaan päätöksentekoon.

Suomen kuntien määrän raju supistaminen johtaa palveluiden keskittämiseen suuriin yksiköihin ja paikallisten palveluiden supistamiseen sekä niiden yksityistämiseen. Ratkaisu huonontaa kunnalle säädettyjen tehtävien ja velvollisuuksien toteutumista, joita ovat erityisesti taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset perusoikeudet.

Kuntien valtion avun supistaminen ei auta, koska kuntauudistus ei vähennä Suomessa asuvien ihmisten ja heidän tarvitsemiensa palveluiden määrää.

Suurkunnan reuna-alueiden saatetaan eriarvoiseen asemaan palveluiden suhteen pitkien välimatkojen suhteen. Tutkimusten mukaan 20–50 000 tuhannen asukkaan kunnat tuottavat palvelut kaikkein tehokkaimmin. Jättikuntien muodostamiselle ei näin pitäisi olla taloudellisiakaan perusteita. Suomen 170 pienintä kuntaa vastaavat vain 3 % kuntien kokonaismenoista.

Helsingissä helmikuun 8. päivänä 2012

 

Matti Laitinen         Asko Särkelä           Tommi Lievemaa       Unto Nikula

Helsinki                 Sipoo                      Espoo                       Vantaa
Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )