VETOOMUS KRISTILLISTEN AAMUHARTAUKSIEN PUOLESTA RADIOSSA

Siitä lähtien, kun ensimmäisen kerran kuulin hankkeista ottaa Yleisradion aamuhartauksien pitäjiin myös muiden uskontokuntien edustajia, olin hämmästyksestä ymmyrkäisenä.  Yhtä ymmälläni kuin kuulemma kyseisten uskontokuntien edustajat, joiden taholta tämä ihmeellinen hanke ei suinkaan ole lähtenyt liikkeelle.

 Pidin asiaa ensin jonkinlaisena harmittomana heittona, kunnes suorastaan järkytyin  sydänjuuriani myöten kuunnellessani YLEradio 1:n  Kultakuume-kulttuuriohjelmaa 12.9.2011   Tuolloin itse ex-piispa Ilkka Kantola, nykyinen kansanedustaja (sd) osoittautui Yleisradion hallintoneuvoston puheenjohtajana aloitteentekijäksi tässä mielestäni järjettömässä ja suomalaisen kristillisyyden juuria edelleen hapertavassa ja suorastaan katkovassa toiminnassa.  Miksi ihmeessä tällä tavoin ehdoin tahdoin vedetään mattoa kristillisyyden alta Suomessa?

 Eikö kyseiselle muiden uskontojen propagandalle löytyisi radiosta päivän mittaan toisaalta sopivaa lähetysaikaa?  Miksi valtaväestön totutulta ohjelmapaikalta pitää nipistää muitten uskontojen mielistelyyn lähetysaikaa (varsinkaan jos nämä eivät itse todellakaan ole olleet aloitteentekijöinä asiassa)?   Pahasti pelkään, ettei Ilkka Kantolan aloite mitenkään edistä suvaitsevaisuutta tai tasa-arvoa näköjään vääjäämättäkin monikulttuuristuvassa Suomessamme.  Samalla ihmettelen suuresti, ettei kukaan tunnu olevan kirkossamme huolissaan moisesta aloitteesta.  Annetaanko tämän kaikessa kristillisessä ja kirkollisessa nykysuvaitsevaisuudessa toteutua läpihuutojuttuna?  Kotimaa-lehdessäkään ei suostuttu julkaisemaan tätä asiaa koskenutta lyhyttä kommenttikirjoitustani, jonka kirjoitin yöllä 13.9. ja hetimiten lähetin Kotimaa-lehden toimitukseen.  Toivon, ettei mielipidettäni ignoroida pelkkänä parkinson-eläkeläisen höperöintinä.

 Olen aina itse halunnut edistää suvaitsevaisuutta ja ihmistenvälistä ymmärtämystä kaikilla elämän alueilla, mutta en voi enää sulattaa tämänkaltaista kansankirkkomme uskollisten jäsenten halveksimista ja maton alta vetämistä kristillisyyden vankalta suomalaiselta perinteeltä.  Vastustan tätä pyrkimystä mitä jyrkimmin.  Jos hanke joskus toteutuu, ainakin minun radioni saa jatkossa levätä aamuisin.

 

Hannu Syrjälahti

oloneuwos-kirkkoherra, Kauhajoki

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 RAKAS ADRESSIVETOOMUKSENI LUKIJA, kiitos siitä että perehdyit yllä olevaan alkuperäisen vetoomukseni tekstiin.  Kirjoitin sen melko subjektiivisesti, ensi tuohtumukseni tohinoissa - kovin kärsimätön kun olen luonnoltani.  - Sittemmin n.s. "viralliset tahot", mm. asianomaiset hallintovirkamiehet, erityisesti Kantola, ovat julkisuudessa pyrkineet täsmentämään hankettaan (nimittäin että sillä ei olekaan tarkoitus rajata tai karsia kristillisten hartausohjelmien perinteisiä lähetysaikoja).  Edelleenkin olen saanut sen käsityksen, että tässä ollaan tarjoamassa ja tyrkyttämässä muiden uskontojen edustajille sellaista, minkä tarpeellisuudesta aloitteentekijäkään ei ole ennen jatkossa tehtäviä lisäselvityksiä lainkaan tietoinen.  Siksi edelleenkin kyselen: miksi tällaista siis ylipäätään pitää tarjota, jos tarve ei nouse "kentältä" käsin.   - Vetoomuksemme jatkokäsittelystä ja luovuttamisesta on tullut kyselyitä, mistä syystä olen laatinut seuraavanlaisen luonnoksen adressin luovuttamista varten.  Toivon, että se myös lukijoille täsmentää ja tarkentaa omalta osaltaan alkuperäisiä tarkoituksiani tilanteessa jossa laadin alkuperäisen vetoomustekstin:

"SUOMEN YLEISRADION HALLINTONEUVOSTOLLE JA SUOMEN EV.LUT. KIRKON TIEDOTUSKESKUKSELLE: 

VETOOMUS RADION KRISTILLISTEN HARTAUSOHJELMIEN PUOLESTA

YLEradio 1:n Kultakuume-lähetyksen haastattelussa 12.9.2011 Yleisradion hallintoneuvoston uusi puheenjohtaja, kansanedustaja Ilkka Kantola  toi ilmi hankkeen avata Yleisradion lähetysaikaa myös muiden uskontojen edustajien hartausohjelmille.  Kuulijan mielessä jäi kaikumaan lause, jossa haastateltu sanoi haluavansa hankkeen taakse myös ”arkkipiispan ja Kirkon tiedotuskeskuksen”.  Haastattelusta sai näin ollen helposti sellaisen käsityksen, että perinteisistä Kirkon tiedotuskeskuksen ylläpitämistä radiohartauksista oltiin leikkaamassa lähetysaikoja myös muiden uskontojen edustajille.

Nettiadressin laadintaan yllyttivät myös julkisuudessa esiintyneet Kirkon tiedotuskeskuksen toimituspäällikön Anneli Vartiaisen lausunnot, joiden mukaan muiden uskontojen edustajat voisivat ”vierailla radion hartausohjelmissa”. 

 Koska vetoomuksen laatijan asiaa koskenutta lyhyttä yleisönosastokirjoitusta ei julkaistu Kotimaa-lehden palstoilla, hänelle jäi kaikesta käsitys, ettei n.s. ”virallinen kirkko” halunnut kiinnittää huomiota eikä käsitellä koko asiaa ja hänen siitä ilmaisemaansa huolta julkisesti.  Tältä taustalta emeritus-kirkkoherra Hannu Syrjälahti laati ja julkaisi allekirjoitettavaksi nettiin liitteenä olevan vetoomustekstin, joka on ollut osoitteessa www.adressit.com nähtävillä sekä yleisön kommentoitavana ja allekirjoitettavissa 8.10.2011 lähtien.  Tämän vetoomuksen luovuttamiseen mennessä sivulle on tullut  ____   allekirjoitusta.  Huolensa ja kannatuksensa kyseiselle vetoomukselle ovat lisäksi ilmaisseet lukemattomat sellaiset asiasta kuulleet, kaikkein uskollisimmat radiohartauksien kuuntelijat, jotka nettiyhteyden puuttuessa eivät ole voineet sähköisesti allekirjoittaa vetoomusta.

 Asian saaman julkisuuden ja kannatuksen vuoksi vetoamme Yleisradion hallintoneuvostoon ja Kirkon tiedotuskeskukseen, jotta ne pitäisivät kiinni Yleisradion perinteisistä kristillisten yhteisöjen käyttöön annetuista lähetysajoista ja hartauksien sisällöistä, ilman että niissä ryhdyttäisiin synkretistisesti edistämään muiden uskontojen asiaa ja esilläpitoa.  Kannamme huolta kristillisen identiteetin ja kristillisten yhteisöjen aseman murentamisesta kaikilla suomalaisen yhteiskunnan osa-alueilla, emmekä soisi sen enää nykyisestään lisääntyvän.

 Samalla haluamme toivottaa Yleisradion hallintoneuvostolle ja Kirkon tiedotuskeskukselle hyvää jatkoa ja menestystä kaikissa suomalaista yhteiskuntaa ja kristillistä identiteettiä ja elämää edistävissä hankkeissa."

 -  TOIVON, että voit nimellä tai henkilöllisyytesi salaten allekirjoittaa liikkeelle panemani vetoomuksen.  Kiitän tuestasi asialle, ja samalla haluan toivottaa Sinulle ja läheisillesi kaikkea Jumalan siunausta, voimaa ja rohkeutta elämäsi arkeen!

Weljellisin terweisin,

Hannu Syrjälahti 

 

 

 


Hannu Syrjälahti    Ota yhteyttä adressin tekijään