Vetoomus Psykiatrisen akuutti osastohoidon säilyttämiseksi Raumal

Rauman mielenterveysyhdistys Friski Tuult ry on järkyttynyt ja huolissaan Rauman psykiatrisen akuuttiosaston toiminnan lakkauttamisesta lokakuussa 2012. Mielestämme tämä päätös aiheuttaa osan hoitoa tarvitsevien henkilöiden hoidonsaannin vaikeutumiseen, heidän lähes heitteille jätön.

Potilaiden hoitoon hakeutuminen vaikeutuu olennaisesti, eivätkä monet hoitoa tarvitsevat henkilöt halua hakeutua hoitoon lainkaan kun/jos he joutuvat lähtemään Poriin tai Harjavaltaan. Monella henkilöllä ei myöskään ole taloudellisia mahdollisuuksia matkustaa Poriin tai Harjavaltaan apua saamaan, ei edes Kela-taksin omavastuuosuuden vertaa. Matalan kynnyksen hoitoon hakeutuminen ei näin toteudu.

Porissa tai Harjavallassa hoidossa olevien potilaiden hoito vaikeutuu olennaisesti kun he eivät voi pitkän matkan takia tavata omaisiaan ja läheisiään kuten Raumalla on mahdollista. Tämä pitkä matka Raumalta aiheuttaa myös hankaluuksia ja mielipahaa hoidossa olevien läheisille, lapsille ja muille omaisille.

Rauman mielenterveysyhdistys Friski Tuult ry vaatii psykiatrisen akuuttiosastohoidon säilyttämistä tai uudelleen järjestämistä Raumalla nykyisen tapaisena.

 

Rauman Mielenterveysyhdistys Friski Tuult ry