ADRESSI ISRAELIN JA JERUSALEMIN JAKAMISTA VASTAAN!

Ota yhteyttä adressin tekijään

KUKA PUOLUSTAA PUOLUSTUSKYVYTTÖMINTÄ?! Laita kaverillesikin!

2018-09-18 19:21:07

LÄHETETTY KAIKILLE 200 KANSANEDUSTAJALLE 18.9.2018 -> ARVOISA KANSANEDUSTAJA!

KUKA PUOLUSTAA PUOLUSTUSKYVYTTÖMINTÄ?!

Katso, lapset ovat Herran lahja, ja kohdun hedelmä on anti. Niinkuin nuolet sankarin kädessä, niin ovat nuoruudessa synnytetyt pojat. Onnellinen se mies, jonka viini on niitä täynnä! Eivät he joudu häpeään, kun portissa puhuttelevat vihamiehiänsä. Psalmi 127

Ja Jumala loi ihmisen - Aadamin -  omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän - Aadamin - hänet loi; mieheksi ja naiseksi hän loi heidät 1 Ms 1:27. Mies on Jumalan kuva ja heijastaa hänen kunniaansa. Nainen taas heijastaa miehen kunniaa. (1 Kor 11:7).

Daavid sanoi: "Syntiseksi minä olen siinnyt äitini kohtuun." (Ps 51:5).
Ei ainoastaan ihmiselämä ala hedelmöittymisestä vaan myös synnillinen ihmiselämä alkaa siitä.
Psalmissa 58:4 sanotaan: "Luopuneita ovat jumalattomat äidin kohdusta saakka."
Jeremiaan Jumala kutsui jo äidinkohdusta (Jer 1:5).

Johannes Kastaja hypähti ilosta (Lk 1:44) ja täyttyi Pyhällä Hengellä äitinsä kohdussa (Lk 1:15)
Jumala ei Raamatussa koskaan täytä Pyhällä Hengellä muita kuin ihmisiä. Jeesus sikisi Pyhästä Hengestä Marian kohdussa (Mt 1:20) ja Raamattu osoittaa tämän olevan Hänen inhimillisen elämänsä alku.
Psalmin 139 mukaan Jumala on jopa kirjoittanut sikiön nimen kirjaansa taivaassa (jae 16).
Syntymätön lapsi on hedelmöittymisestä lähtien täysi ihminen, niin silloin kielto "Älä tapa" liittyy myös sikiöön kuten kaikkiin ihmisiin, koska kyse on tarkoituksenmukaisesta ihmiselämän tappamisesta.

Seuraavaan on koottu raamatullisia väitteitä koskien sikiön täyttä ihmisyyttä:
1. Syntymättömiä vauvoja kutsutaan lapsiksi, samalla sanalla puhuttaessa nuorista lapsista ja vauvoista, (Lk 1:41,44; 2:12,16; 2 Ms 21:22) ja joskus jopa aikuisista (1 Kun 3:17).
2. Syntymättömät lapset ovat Jumalan luomia (Ps 139:13) kuten Jumala loi myös Aatamin ja Eevan (1 Ms 1:27).
3. Syntymättömän lapsen elämää suojellaan samalla rangaistuksella, jonka saa aikuisten vahingoittamisesta tai tappamisesta (2 Ms 21:22; 1 Ms 9:6). 4. Kristus oli ihminen (jumalihminen) hetkestä jolloin Hän oli Marian kohdussa (Mt 1:20-21; Lk 1:26-27)
5.  Ja Jumala loi ihmisen - Aadamin -  omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän - Aadamin - hänet loi; mieheksi ja naiseksi hän loi heidät ( 1 Ms 1:27. Mies on Jumalan kuva ja heijastaa hänen kunniaansa. Nainen taas heijastaa miehen kunniaa. (1 Kor 11:7).
On tieteellinen fakta, että ihmisen sukupuoli määräytyy hedelmöittymishetkellä.
6. Syntymättömät lapset ovat syntisiä (Ps 51:5) ja voivat iloita (Lk 1:44), ominaisuuksia, jotka ovat ihmiselle tunnusomaisia.
7. Persoonapronomineja käytetään kuvaamaan syntymättömiä lapsia (Jer 1:5) kuten muitakin ihmisiä.
8. Sanotaan, että Jumala tuntee intiimisti ja henkilökohtaisesti syntymättömät kuten muutkin (Ps 139:15-16; Jer 1:5).
9. Jumala jopa kutsuu syntymättömiä (1 Ms 25:22-23; Tuom 13:2-7; Jes 49:1,5; Gal 1:15).

Kokonaisuutena nämä Raamatun kohdat eivät jätä epäilystäkään, etteikö syntymätön olisi ihminen, poikavauva Jumalan kuva, yhtä lailla kuin pieni lapsi tai aikuinen. Poikavauva on luotu Jumalan kuvaksi hedelmöittymishetkestä saakka ja syntymää edeltävä elämä on arvokas ja sitä suojelee Jumalan laki: "Älä tapa".
Vahingossa tapahtunut tappo ei ole raamatullisessa mielessä rikos, (4 Ms 35:11,12). Mutta tiedostettu viattoman ihmisen tappo on. Syntymätön on myös ihminen, siten syntymättömän tappaminen on väärin, on se sitten tehty pahansuovasti tai hyvin motiivein, sillä hyvätkään motiivit eivät oikeuta sitä. Tietenkään kaikki tappaminen ei ole väärin. Raamattu ei esimerkiksi vastusta oman elämän puolustamista, vaikka oli tarpeellista tappaa uhkaaja. 2 Ms 22:2 sanoo: "Jos varas tavataan murtautumasta sisään ja hänet lyödään hengiltä, surmaaja ei joudu vastuuseen hänen verestään." Käsky käännetään "Älä tapa", mutta hepreankielinen sana ei tarkoita yksinkertaisesti tappamista, vaan ennemminkin tarkoituksenmukaisesta ihmiselämän tappamisesta.

Vaikka Raamattu ei tuomitse kaikkea tappamista, se tuomitsee kuitenkin tiedostetun viattoman ihmiselämän tappamisen, vanhan tai nuoren, syntyneen tai syntymättömän. Egyptin kuningas käski tappaa kaikki syntyneet poikalapset, mutta kätilöt eivät suostuneet tottelemaan kuninkaallista käskyä ja Jumala siunasi heitä heidän myötätuntonsa ja rohkeutensa vuoksi (2 Ms 1). Ihmisen tappaminen ilman oikeutettua syytä on Raamatussa vakava rikos. Koska poikavauva on Jumalan kuva, se on hyökkäys Jumalaa vastaan. Jumala ei suhtaudu siihen kevyesti (Ilm 2), eikä meidänkään pitäisi.

ERITYISIÄ ONGELMIA, JOITA TULISI AJATELLA

Muutamat erityiset ongelmat vaativat huomiota. Ensinnäkin, vakavasti vammautuneita lapsia ei ole oikeutta abortoida, koska he ovat vammastaan huolimatta ihmisiä. Ihmiselämää tulisi suojella, oli fyysinen vammautuminen miten vakavaa hyvänsä. Jos on väärin tappaa vammautuneita lapsia ja aikuisia, niin on väärin tappaa syntymättömiäkin.

Toiseksi, entä ne lapset, jotka ovat siinneet raiskauksen kautta? Raiskaus on yksi pahimmista loukkauksista, mitä ihminen voi kärsiä. Kuitenkin täytyy muistaa, ettei ole mitään keinoa tehdä tapahtunutta tapahtumattomaksi. Lopettaessaan raskauden abortin kautta ihminen ei poista raiskausta. Raiskauksen uhri ei myöskään saa oikeutta kohdistamalla rangaistuksen syntymättömään lapseen. Kaksi väärää ei tee yhtä oikeaa. Syyllisyys oman lapsen hengen riistämisestä, raiskauksen nöyryytyksen lisäksi, ei auta äitiä. Viattoman syntymättömän lapsen tappaminen on rikos. Miksi rankaisisimme viatonta raiskauksen tulosta? Rankaistaan syyllistä, raiskaajaa. Vaikka raiskauksen tuloksena tapahtuu erittäin harvoin hedelmöittyminen, niilläkin muutamilla lapsilla, jotka ovat syntyneet raiskauksen tuloksena, on oikeus elää. Heidätkin on tehty Jumalan kuviksi (Ps 139:13-16).

Kolmanneksi, eikö naisella tulisi olla oikeus hallita omaa kehoaan? Vauva ei ole osa äidin kehoa. Se on erillinen ihmisolento, jolla on oma kehonsa. Äiti ruokkii vauva kohdussa, mutta onko äidillä oikeus lopettaa vauvan ruokkiminen sen syntymän jälkeen? Tämä olisi tappamista näännyttämällä. Samoin olisi syntymättömän lapsen ruuan saamisen katkaiseminen. Entä jos vauvan olemassaolo uhkaa äidin henkeä? Tässä kysymyksessä kristityt eroavat. Jotkut säästäisivät vauvan hengen, koska eivät saa tappaa, mutta he sallivat äidin kuoleman tässä tilanteessa. Monet ovat kuitenkin tätä vastaan, perusteenaan itsepuolustus. Heidän mukaansa äidillä on oikeus suojella elämäänsä sen uhkaajaa vastaan, vaikka toista ihmistä vastaan (2 Ms 22:2). Teknisesti tällainen teko ei olisi abortti, vaan tarpeellinen teko äidin elämän säilyttämiseksi, mikä johtaisi myös sikiön kuolemaan. Jotain lohtua voi olla siitä, että tällaisia tapauksia esiintyy hyvin harvoin. Viimeksi mainituissa kysymyksistä tekee vaikeita se, että on kyseessä kaksi ihmiselämää. Siten syntyy ristiriita molempien elämän säilyttämisintressien välille.

Lopuksi on tärkeää muistaa, että vaikeat poikkeustapaukset ovat erittäin harvinaisia. Kun esim. Suomessa nykyään tehdään n. 10.000 aborttia vuodessa, joukossa ei yleensä ole yhtään tällaista erityistapausta. Keskusteltaessa abortista tulisi ensiksi ratkaista asennoituminen niihin yli 99 % tapauksista, jotka eivät mitenkään ole luokiteltavissa poikkeustapauksiksi.

ABORTTI: SYNTYMÄTTÖMÄN LAPSEN TAPPAMINEN
- Raamatulliset perusteet aborttia vastaan

Tiedoksenne!

Kunnioittaen

Juhani Starczewski

+358 40 757 3537
juhani.starczewski@elisanet.fi
Kotisivu: http://www.elisanet.fi/juhani.starczewski/
Facebook: https://www.facebook.com/juhani.starczewski
Twitter: https://twitter.com/juhanistarczews

Presidentti Kyösti Kallion rukous ja puhe talvisodan aikana 1939!
Sitoudun Kallion rukoukseen:
https://www.adressit.com/presidentti_kyosti_kallion_rukous_ja_puhe_talvisodan_aikana_1939

-------- Alkuperäinen viesti --------
Aihe: Kuka puolustaa puolustuskyvyttömintä?!
Päiväys: 18.9.2018 16:14
Lähettäjä: juhani.starczewski@elisanet.fi
Vastaanottaja: eduskunta@eduskunta.fI
olavi.ala-nissila@eduskunta.fi;mikko.alatalo@eduskunta.fipertti.hakanen@eduskunta.filasse.hautala@eduskunta.fipetri.honkonen@eduskunta.fihannu.hoskonen@eduskunta.fikauko.juhantalo@eduskunta.fiantti.kaikkonen@eduskunta.fitimo.kalli@eduskunta.finiilo.keranen@eduskunta.fiesko.kiviranta@eduskunta.fitimo.v.korhonen@eduskunta.fiantti.kurvinen@eduskunta.fiseppo.kaariainen@eduskunta.fijari.leppa@eduskunta.fimika.lintila@eduskunta.fimarkus.lohi@eduskunta.fimarkku.pakkanen@eduskunta.fimauri.pekkarinen@eduskunta.fiarto.pirttilahti@eduskunta.fipekka.puska@eduskunta.fituomo.puumala@eduskunta.fijuha.pylvas@eduskunta.fiantti.rantakangas@eduskunta.fijuha.rehula@eduskunta.fimarkku.rossi@eduskunta.fimikko.savola@eduskunta.fijuha.sipila@eduskunta.fimartti.talja@eduskunta.fikimmo.tiilikainen@eduskunta.fiari.torniainen@eduskunta.fitapani.tolli@eduskunta.fimatti.vanhanen@eduskunta.fieerikki.viljanen@eduskunta.fisirkka-liisa.anttila@eduskunta.fianne.berner@eduskunta.fihannakaisa.heikkinen@eduskunta.fimarisanna.jarva@eduskunta.fianne.kalmari@eduskunta.fihanna.kosonen@eduskunta.fikatri.kulmuni@eduskunta.fieeva-maria.maijala@eduskunta.fiaila.paloniemi@eduskunta.fiulla.parviainen@eduskunta.fiannika.saarikko@eduskunta.fianu.vehvilainen@eduskunta.fimarkku.eestila@eduskunta.fiharry.harkimo@eduskunta.fitimo.heinonen@eduskunta.fiantti.hakkanen@eduskunta.fiharri.jaskari@eduskunta.fikalle.jokinen@eduskunta.fiilkka.kanerva@eduskunta.fipauli.kiuru@eduskunta.fijukka.kopra@eduskunta.fieero.lehti@eduskunta.fikai.mykkanen@eduskunta.fipetteri.orpo@eduskunta.fiwille.rydman@eduskunta.fipertti.salolainen@eduskunta.fiarto.satonen@eduskunta.fieero.suutari@eduskunta.fikari.tolvanen@eduskunta.fijuhana.vartiainen@eduskunta.fisinuhe.wallinheimo@eduskunta.fiben.zyskowicz@eduskunta.fisanni.grahn-laasonen@eduskunta.fipia.kauma@eduskunta.fisusanna.koski@eduskunta.fijaana.laitinen-pesola@eduskunta.fielina.lepomaki@eduskunta.fisari.multala@eduskunta.fijaana.pelkonen@eduskunta.fisari.raassina@eduskunta.fipaula.risikko@eduskunta.fiveera.ruoho@eduskunta.fisari.sarkomaa@eduskunta.fisaara-sofia.siren@eduskunta.fimari-leena.talvitie@eduskunta.filenita.toivakka@eduskunta.fisofia.vikman@eduskunta.fianne-mari.virolainen@eduskunta.fisimon.elo@eduskunta.fireijo.hongisto@eduskunta.fiari.jalonen@eduskunta.fikimmo.kivela@eduskunta.fikari.kulmala@eduskunta.fijari.lindstrom@eduskunta.fimartti.molsa@eduskunta.fijussi.niinisto@eduskunta.fipentti.oinonen@eduskunta.fivesa-matti.saarakkala@eduskunta.fitimo.soini@eduskunta.fisampo.terho@eduskunta.fimatti.torvinen@eduskunta.fikaj.turunen@eduskunta.fitiina.elovaara@eduskunta.fimaria.lohela@eduskunta.fianne.louhelainen@eduskunta.fipirkko.mattila@eduskunta.filea.makipaa@eduskunta.fijukka.gustafsson@eduskunta.fitimo.harakka@eduskunta.fieero.heinaluoma@eduskunta.filauri.ihalainen@eduskunta.fiilkka.kantola@eduskunta.fimika.kari@eduskunta.fiantti.lindtman@eduskunta.fiilmari.nurminen@eduskunta.fiantti.rinne@eduskunta.fijoona.rasanen@eduskunta.fiville.skinnari@eduskunta.fierkki.tuomioja@eduskunta.fiharry.wallin@eduskunta.fieeva-johanna.eloranta@eduskunta.fimaarit.feldt-ranta@eduskunta.fitarja.filatov@eduskunta.fimaria.guzenina@eduskunta.fituula.haatainen@eduskunta.fianneli.kiljunen@eduskunta.fikrista.kiuru@eduskunta.fisuna.kymalainen@eduskunta.fisanna.marin@eduskunta.firiitta.myller@eduskunta.fimerja.makisalo-ropponen@eduskunta.fijohanna.ojala-niemela@eduskunta.fisirpa.paatero@eduskunta.fikristiina.salonen@eduskunta.fisatu.taavitsainen@eduskunta.fikatja.taimela@eduskunta.fimaria.tolppanen@eduskunta.fipilvi.torsti@eduskunta.fitytti.tuppurainen@eduskunta.fijutta.urpilainen@eduskunta.fipia.viitanen@eduskunta.fijuho.eerola@eduskunta.fiteuvo.hakkarainen@eduskunta.fiolli.immonen@eduskunta.fitoimi.kankaanniemi@eduskunta.firami.lehto@eduskunta.fijani.makela@eduskunta.fimika.niikko@eduskunta.fitom.packalen@eduskunta.fimika.raatikainen@eduskunta.fijari.ronkainen@eduskunta.fisami.savio@eduskunta.fiville.tavio@eduskunta.fiville.vahamaki@eduskunta.fi;  ritva.elomaa@eduskunta.filaura.huhtasaari@eduskunta.fiarja.juvonen@eduskunta.fileena.meri@eduskunta.fi;  touko.aalto@eduskunta.fipekka.haavisto@eduskunta.fihaavisto@fin.la;  jyrki.kasvi@eduskunta.fiville.niinisto@eduskunta.fiolli-poika.parviainen@eduskunta.fijani.toivola@eduskunta.fiantero.vartia@eduskunta.fiozan.yanar@eduskunta.fiouti.alanko-kahiluoto@eduskunta.fihanna.halmeenpaa@eduskunta.fisatu.hassi@eduskunta.fiheli.jarvinen@eduskunta.fiemma.kari@eduskunta.fijohanna.karimaki@eduskunta.fikrista.mikkonen@eduskunta.fipaavo.arhinmaki@eduskunta.fimarkus.mustajarvi@eduskunta.fijari.myllykoski@eduskunta.fimatti.semi@eduskunta.fikari.uotila@eduskunta.fili.andersson@eduskunta.fikatja.hanninen@eduskunta.fianna.kontula@eduskunta.fiannika.lapintie@eduskunta.fiaino-kaisa.pekonen@eduskunta.fihanna.sarkkinen@eduskunta.fianders.adlercreutz@eduskunta.fithomas.blomqvist@eduskunta.fimats.lofstrom@eduskunta.fimats.nylund@eduskunta.fijoakim.strand@eduskunta.fistefan.wallin@eduskunta.fieva.biaudet@eduskunta.fianna-maja.henriksson@eduskunta.fimikaela.nylander@eduskunta.fiveronica.rehn-kivi@eduskunta.fi;  antero.laukkanen@eduskunta.fipeter.ostman@eduskunta.fi;  sari.essayah@eduskunta.fipaivi.rasanen@eduskunta.fisari.tanus@eduskunta.fihanna-leena.mattila@eduskunta.fipaavo.vayrynen@eduskunta.fi;  riitta.makinen@eduskunta.firaija.vahasalo@eduskunta.fimia.laiho@eduskunta.fieero.reijonen@eduskunta.fi


Isänmaan asialla - ryhmä

JATKOKIRJE PRESIDENTILLE JA KANSANEDUSTAJILLE: SAAKO SUOMENJUUTALAINEN YHTEISÖ ELÄÄ TURVASSA SUOMESSA?

2018-08-29 08:35:44

Elämän marssi 18.8.2018 Turussa klo 18. Alakuvassa uusnatsit Turun synagogan alapuolella ratsupoliisien ja poliisiautojen saattelemana klo 17.30.
https://www.facebook.com/juhani.starczewski/posts/10155885000683262?notif_id=1535268189999052&notif_t=feedback_reaction_generic
blogi: http://jstarczewski.puheenvuoro.uusisuomi.fi/259375-elaman-marssi-turussa-1882018-klo-1800
video: https://www.youtube.com/watch?v=LODFxuDW3iI
---
Sionistit marssivat lauantaina Turussa – toimittaja pelkää Vastarintaliikkeen iskua
https://www.vastarinta.com/sionistit-marssivat-lauantaina-turussa-toimittaja-pelkaa-vastarintaliikkeen-iskua/

Jussi 7.8.2018 at 19.51
Hahah, Löysin tällaisen:
LÄMÄN MARSSI! ANTEEKSIPYYNNÖN JA SOVITUKSEN MARSSI JÄRJESTETÄÄN TURUSSA 18.8.2018 KLO 18.00.
Jussi 7.8.2018 at 19.59
Pitäisikö mennä marssille ”osoittamaan rakkautta ja välittämistä juutalaista kansaa kohtaan” ?
reGOREgitate 7.8.2018 at 22.51
Toivottavasti joku iPhone jyrää koko letkan yli rekalla. Säästäisi meidän hommia sitten kun valta eräänä päivänä vaihtuu.
https://www.vastarinta.com/tiedote-tulevasta-mielenosoituksesta/

Henkilörekisterioikeudenkäynti Jyväskylässä
https://www.vastarinta.com/henkilorekisterioikeudenkaynti-jyvaskylassa/

Roskauutisointia Vastarintaliikkeestä
https://www.vastarinta.com/roskauutisointia-vastarintaliikkeesta/
---
Suomessa ei ole mielipiteen- eikä sananvapautta!
Raamatun tekstien mukaan kirjoittaminen estetään! -> Vainot, luopuminen ja herätys!
https://www.facebook.com/juhani.starczewski/posts/10155884986783262?__tn__=K-R

19. artikla
Jokaisella on oikeus mielipiteen- ja sananvapauteen; tähän sisältyy oikeus häiritsemättä pitää mielipiteensä sekä oikeus rajoista riippumatta hankkia, vastaanottaa ja levittää tietoja kaikkien tiedotusvälineiden kautta.

Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus

Sananvapaus on kansalaisen perusoikeuksiin kuuluva oikeus ilmaista ja vastaanottaa julkisuudessa mielipiteitään. Länsimaisissa demokratioissa sananvapauden ydinsisällöksi on usein mielletty ennakkosensuurin poissaolo.
Viime aikoina on facebook rajoittanut kirjoitteluani, melkein 40 viikkoa on fb estänyt kirjoittamasta muihin kuin kahteen omaan ryhmään ja yksittäisille fb-kavereilleni eli muihin ryhmiin, joihin olin liittynyt, en voinut kirjoittaa.
Jokin aika sitten fb esti viikon kirjoittamasta mitään ja nyt viime yönä – 26.8.2018 – päättyi 30 vuorokauden esto.
Tämä toiminto on tilapäisesti estetty 27.7 - 26.8.2018
Äskettäin tekemäsi julkaisu rikkoo Facebookin yhteisönormeja, joten sinua on tilapäisesti estetty käyttämästä tätä ominaisuutta. Saat lisätietoja ohje- ja tukikeskuksesta.
Vältät estot lukemalla Facebookin yhteisönormit ja toimimalla niiden mukaisesti.
Esto on voimassa vielä 30 päivää.
Jos olet mielestäsi saanut tämän ilmoituksen virheellisesti, kerro siitä meille.
---
Paastoa ja rukousta Suomen puolesta -ohjelmassa 23.8. luettiin seuraava Shaukat Anjamin profetia:
http://www.tv7.fi/shaukat-anjamin-profetia-paastoillassa-23-8/

Vainot, luopuminen ja herätys

Herran Henki näytti, että seuraava Suomen hallitus ja eduskunta tulevat olemaan pahempia kuin aikaisemmat, mitä tulee kristinuskoon, Jumalan Sanaan, juutalaisiin ja Israeliin. On aika kristittyjen rukoilla vakavasti ja yhdessä.
Kristittyjä tullaan vainoamaan avoimesti valtaapitävien taholta. He tulevat tekemään lakeja ja säädöksiä, joiden kautta vaikeutetaan Jumalan Sanan totuuden julistamista. Vain rukouksen kautta kristityt voivat selvitä tästä ajasta. Voimme kuitenkin rukoilla, että sellaista hallitusta ei muodosteta. Sanan opettaminen ja julistaminen tehdään vaikeaksi. Totuutta ei kärsitä. Monet joutuvat oikeuden eteen. Vankeustuomiot ovat myös mahdollisia. Kristittyjä syytetään vihanpuhujiksi, kun he puhuvat Jumalan Sanan totuutta. Kristittyjen vihaajat taas saavat helposti pilkata Jumalaa, Raamattua ja uskovaisia.
Tässä vainon aallossa monet ahdistuvat ja luopuvat uskosta. Eturivin kristittyjä paljastetaan ja he luopuvat. Herran Henki näytti, että vihollinen tekee niin paljon suljettujen ovien takana, että jotkut ovat jo tekemässä kompromisseja ja ovat pian valmiit luopumukseen.
Demokraattinen valtio ei tule suojelemaan kristittyjä samanarvoisina kansalaisina, vaan sen agenda on miellyttää niitä, jotka vastustavat Jumalaa, Hänen Sanaansa ja Hänen kansaansa. Näen paljon hengellisiä johtajia, pastoreita ja vanhimpia hämmentyneinä, koska he eivät ole valmiina tällaiseen aikaan. Rukoillaan, tehdään parannusta, valvotaan ja ollaan valmiit.
Herra näyttää myös hyviä uutisia tämän vaikean ajan kestäessä. Ne, jotka ovat kestäviä vainoissa, jotka pysyvät uskollisina ja seuraavat Herraa, tulevat myös olemaan osa herätystä. Herätyksen laajuus ei ole meidän huolenamme. Jumala antaa armonsa uskollisille kristityille tehdä työtä lujasti yhdessä ja Herra suo herätyksen ja sadonkorjuun. Näen, että tuhannet ja tuhannet vielä pelastuvat.

Kunnia Jumalalle!
Shaukat Anjam
Pihtipudas
---
Sitoudu Kallion rukoukseen ja puheeseen!:
Allekirjoita presidentti Kyösti Kallion rukous ja puhe:
Presidentti Kyösti Kallion rukous ja puhe talvisodan aikana 1939!
https://www.adressit.com/presidentti_kyosti_kallion_rukous_ja_puhe_talvisodan_aikana_1939
---
Kuva:
Puheenjohtaja Juhani Starczewskin piti puheen Israelin tueksi YK:ssa New Yorkissa torstaina 6.10.2011
-
https://www.facebook.com/notes/juhani-starczewski/puhe-israelin-tueksi-ykn-yleiskokouksen-salissa/1810744345652394/
-
http://www.elisanet.fi/juhani.starczewski/Puhe_New_York_YK_6.10.2011.htm
---
Tiedoksenne saattoi ja toimenpiteitänne odottaen!

Juhani Starczewski
+358407573537
juhani.starczewski@elisanet.fi
Kotisivu: http://www.elisanet.fi/juhani.starczewski/
Facebook: https://www.facebook.com/juhani.starczewski
Twitter: https://twitter.com/juhanistarczews
Isänmaan asialla - ryhmä

KIRJE PRESIDENTILLE JA KANSANEDUSTAJILLE: SAAKO SUOMENJUUTALAINEN YHTEISÖ ELÄÄ TURVASSA SUOMESSA?

2018-08-29 08:04:12

SAAKO SUOMENJUUTALAINEN YHTEISÖ ELÄÄ TURVASSA SUOMESSA?
ARVOISA SUOMEN TASAVALLAN PRESIDENTTI SAULI NIINISTÖ!
ARVOISA KANSANEDUSTAJA!

Klikkaa, lue ja toimi:
https://www.facebook.com/juhani.starczewski/posts/10155890015978262?__tn__=K-R-R

Presidentti: http://www.tpk.fi/Public/default.aspx?nodeid=44811
Kansanedustajat: https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/sivut/default.aspx

Edes 7000 nimeä ei riittänyt, jotta sisäministeri olisi vastaanottanut delegaation vetoamaan Helsingin juutalaisen srk:n puolesta.

Radio-ohjelma: 23.08.2018 15:56 Kesto: 00:26:4
https://patmos.studio24.fi/arkisto-audio/saako_suomenjuutalainen_yhteiso_elaa_turvassa/4015?p2=1&archivetype=2
---
Vetoomus Suomen hallitukselle Helsingin juutalaisen seurakunnan turvallisuuden puolesta
Helsingin juutalainen seurakunta elää jatkuvien uhkausten keskellä. 
https://www.adressit.com/vetoomus_suomen_hallitukselle_helsingin_juutalaisen_seurakunnan_turvallisuuden_puolesta

Allekirjoita tämä adressi, jotta saisimme Suomen viranomaiset heräämään ja tukemaan Helsingin juutalaista seurakuntaa sen korkeissa turvallisuuskuluissa. Suomi on ainoa pohjoismaa, joka ei tue säännöllisesti juutalaista seurakuntaa taloudellisesti turvallisuuskuluissa. Tähän on aika saada muutos.

Ole nimelläsi tukemassa tätä vetoomusta, jonka esitämme Suomen pääministerille ja Valtionneuvoston muille ministereille juutalaisen seurakunnan ja juutalaisen koulun turvallisuuden parantamiseksi.

Linkkejä artikkeleihin, joissa kuvataan Helsingin juutalaisen seurakunnan kokemia uhkauksia.https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005467809.html
http://www.helsinginuutiset.fi/artikkeli/583172-juutalaiset-ahtaalla-helsingissa-uusnatsit-ja-israelin-vastustajat-hairikoivat
https://www.ksml.fi/kotimaa/Helsingin-synagogan-turvamenot-rajussa-kasvussa-Juutalaisvastaisia-tarroja-ja-graffiteja-huutelua-ja-fyysist%C3%A4-h%C3%A4irint%C3%A4%C3%A4/1072716
Kuvat: Helsingin synagoga Malminkadulla.
---
Juutalaiset pakolaislaivat eivät saaneet rantautua Suomen satamiin.

Suomen silloinen Sisäministeri Urho Kaleva Kekkonen, kielsi rantautumisen juutalaispakolaisia kuljettaneilta laivoilta, vaikka niillä oli kaikki maahantuloon ja tilapäiseen oleskeluun liittyvät luvat kunnossa. Laivat joutuivat kääntymään Helsingin edustalta kohti Eurooppaa ja tuhoamisleirejä siellä. Laivojen matkustajat tiesivät kohtalonsa, siksi Helsingin rannoilta oli nähty juutalaisia hyppäävän mereen laivoista. He tiesivät perheinä, että on parempi hukuttautua, kuin joutua Hitlerin keskitysleireille. Tästäkin huolimatta Jumala oli armollinen Suomelle ja antoi meille itsenäisyyden ja uuden mahdollisuuden olla kauttakulkumaana juutalaisten paetessa Israeliin.
https://eskatologia.weebly.com/
---
Holokaustin uhrien muisto ry http://www.hum.fi/tietoa.php
---
Helsingin Juutalaisen seurakunnan järjestämä muistotilaisuus
Kahdeksan natsi-Saksaan luovutetun muistomerkillä

Pääministeri Juha Sipilän tervehdys
http://www.elisanet.fi/juhani.starczewski/Kahdeksan_natsi-Saksaan_%20luovutetun_muistotilaisuus_6.11.2016.htm
---


Isänmaan asialla - ryhmä

Jumala kehottaa rukoilemaan ja kiittämään esivallan puolesta! http://www.elisanet.fi/juhani.starczewski/kaskyt.htm#Esivalta#

2018-08-13 05:51:41
 
Jumala kehottaa rukoilemaan ja kiittämään esivallan puolesta! http://www.elisanet.fi/juhani.starczewski/kaskyt.htm#Esivalta#

Suomen tasavallan presidentti 1.3.2012 -

Sauli Väinämö Niinistö -> 1 Korinttolaiskirje 11:1-10
Mies on Jumalan kuva ja heijastaa hänen kunniaansa. 
http://www.tpk.fi/Public/default.aspx?nodeid=44811


Suomen Eduskunta 2015 - 2019

Mieskansanedustajat -> 1 Korinttolaiskirje 11:1-10
Mies on Jumalan kuva ja heijastaa hänen kunniaansa. 
https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/Mieskansanedustajat.aspx

Naiskansanedustajat -> 1 Korinttolaiskirje 11:1-10
Nainen taas heijastaa miehen kunniaa.
https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/Naiskansanedustajat.aspx

Kansanedustajien kuvat -> 1 Korinttolaiskirje 11:1-10
Mies on Jumalan kuva ja heijastaa hänen kunniaansa. 
Nainen taas heijastaa miehen kunniaa.
https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/edustajakuvat.aspx

Suomen hallitus -> 1 Korinttolaiskirje 11:1-10
Mies on Jumalan kuva ja heijastaa hänen kunniaansa. 
Nainen taas heijastaa miehen kunniaa.
https://valtioneuvosto.fi/sipilan-hallitus/ministerit

 19732267_447413925622686_527781167472660633_n.jpg

 

Matteuksen evankeliumi: Matteus 6 Almut, rukous ja paasto

 
6:1 "Kavahtakaa, ettette harjoita vanhurskauttanne ihmisten nähden, että he teitä katselisivat; muutoin ette saa palkkaa Isältänne, joka on taivaissa.
6:2 Sentähden, kun annat ALMUJA, älä soitata torvea edelläsi, niinkuin ulkokullatut tekevät synagoogissa ja kaduilla saadakseen ylistystä ihmisiltä. Totisesti minä sanon teille: he ovat saaneet palkkansa.
6:3 Vaan kun sinä ALMUA annat, älköön vasen kätesi tietäkö, 
mitä oikea kätesi tekee,
6:4 että ALMUSI olisi SALASSA; ja sinun Isäsi, joka SALASSA näkee, maksaa sinulle JULKISESTI.

6:5 Ja kun rukoilette, älkää olko niinkuin ulkokullatut; sillä he mielellään seisovat ja rukoilevat synagoogissa ja katujen kulmissa, että ihmiset heidät näkisivät. Totisesti minä sanon teille: he ovat saaneet palkkansa.
6:6 Vaan sinä, kun rukoilet, mene kammioosi ja sulje ovesi ja rukoile Isääsi, joka on SALASSA; ja sinun Isäsi, joka SALASSA näkee, maksaa sinulle JULKISESTI.

6:7 Ja kun rukoilette, niin älkää tyhjiä hokeko niinkuin pakanat, jotka luulevat, että heitä heidän monisanaisuutensa tähden kuullaan.
6:8 Älkää siis olko heidän kaltaisiaan; sillä teidän Isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette, ennenkuin häneltä anottekaan.
6:9 Rukoilkaa siis te näin: Isä meidän, joka olet taivaissa! 
Pyhitetty olkoon sinun nimesi;
6:10 tulkoon sinun valtakuntasi; tapahtukoon sinun tahtosi 
myös maan päällä niinkuin taivaassa;
6:11 anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme;
6:12 ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niinkuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme;
6:13 äläkä saata meitä kiusaukseen; vaan päästä meidät pahasta, [sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Amen].
6:14 Sillä jos te annatte anteeksi ihmisille heidän rikkomuksensa, niin teidän taivaallinen Isänne myös antaa teille anteeksi;
6:15 mutta jos te ette anna ihmisille anteeksi, niin ei myöskään teidän Isänne anna anteeksi teidän rikkomuksianne.

6:16 Ja kun PAASTOATTE, älkää olko synkännäköisiä niinkuin ulkokullatut; sillä he tekevät kasvonsa surkeiksi, että ihmiset näkisivät heidän PAASTOAVAN. Totisesti minä sanon teille: he ovat saaneet palkkansa.
6:17 Vaan kun sinä PAASTOAT, niin voitele pääsi ja pese kasvosi,
6:18 etteivät PAASTOAMISTASI näkisi ihmiset, vaan sinun Isäsi, joka on SALASSA; ja sinun Isäsi, joka SALASSA näkee, maksaa sinulle JULKISESTI.

Katsokaat sen kaupungin menestystä, johonka minä olen antanut teitä wietää, 
ja rukoilkaat sen edestä Herraa; sillä koska hän menestyy, niin myös te menestytte. 
Propheeta Jeremia 29 luku jae 7 (Biblia 1880)

Suomen ennakkoväkiluku kesäkuun lopussa 5 516 343 (26.7.2018)

Luettelo Suomen kunnista väkiluvun mukaan 31. elokuuta 2017.
 
Helsinki (642 045)
Espoo (277 375)
Tampere (230 537)
Vantaa (221 821)
Oulu (201 124)
Turku (188 584)
Jyväskylä (139 260)
Lahti (119 395)
Kuopio (117 842)
Pori (84 779)
Kouvola (84 548)
Joensuu (75 652)
Lappeenranta (72 685)
Hämeenlinna (67 601)
Vaasa (66 876)
Seinäjoki (62 457)
Rovaniemi (62 037)
Mikkeli (54 390)
Kotka (53 730)
Salo (53 188)
Porvoo (50 203)
Kokkola (47 722)
Lohja (46 931)
Hyvinkää (46 600)
Järvenpää (42 344)
Nurmijärvi (42 191)
Rauma (39 612)
Kirkkonummi (39 183)
Tuusula (38 637)
Kajaani (37 304)
Kerava (35 457)
Savonlinna (34 829)
Nokia (33 288)
Kaarina (32 987)
Ylöjärvi (32 851)
Kangasala (31 356)
Vihti (29 109)
Riihimäki (29 058)
Raasepori (28 053)
Imatra (27 357)
Raahe (25 068)
Sastamala (24 823)
Raisio (24 340)
Hollola (23 765)
Lempäälä (22 877)
Tornio (21 939)
Iisalmi (21 675)
Siilinjärvi (21 664)
Kemi (21 297)
Kurikka (21 294)
Varkaus (21 258)
Valkeakoski (21 215)
Jämsä (21 055)
Mäntsälä (20 888)
Hamina (20 554)
Sipoo (20 302)
Lieto (19 535)
Mustasaari (19 449)
Pietarsaari (19 394)
Äänekoski (19 186)
Pirkkala (19 175)
Heinola (19 172)
Naantali (19 124)
Laukaa (19 025)
Pieksämäki (18 353)
Kempele (17 499)
Forssa (17 201)
Akaa (16 892)
Janakkala (16 698)
Kauhava (16 374)
Orimattila (16 276)
Loimaa (16 207)
Uusikaupunki (15 777)
Kuusamo (15 391)
Parainen (15 357)
Ylivieska (15 216)
Loviisa (15 140)
Kontiolahti (14 824)
Lapua (14 522)
Kauhajoki (13 678)
Ulvila (13 236)
Kalajoki (12 533)
Liperi (12 175)
Ilmajoki (12 163)
Eura (11 991)
Alavus (11 746)
Maarianhamina (11 658)
Kankaanpää (11 640)
Lieksa (11 414)
Pedersören kunta (11 108)
Nivala (10 860)
Paimio (10 695)
Hämeenkyrö (10 632)
Kitee (10 579)
Sotkamo (10 452)
Mänttä-Vilppula (10 330)
Huittinen (10 305)
Liminka (10 098)
Muurame (10 046)
Keuruu (9 953)
Alajärvi (9 890)
Leppävirta (9 828)
Lapinlahti (9 758)
Masku (9 694)
Saarijärvi (9 646)
Hattula (9 646)
Ii (9 589)
Närpiö (9 502)
Kauniainen (9 482)
Eurajoki (9 437)
Orivesi (9 313)
Somero (9 001)
Muhos (9 000)
Karkkila (8 945)
Laitila (8 611)
Hanko (8 578)
Kuhmo (8 563)
Sodankylä (8 556)
Hausjärvi (8 527)
Pöytyä (8 489)
Kiuruvesi (8 342)
Keminmaa (8 295)
Asikkala (8 280)
Pudasjärvi (8 124)
Laihia (8 098)
Suomussalmi (8 086)
Loppi (8 067)
Mynämäki (7 857)
Nurmes (7 790)
Kemijärvi (7 612)
Uusikaarlepyy (7 497)
Kokemäki (7 433)
Oulainen (7 429)
Suonenjoki (7 304)
Haapajärvi (7 291)
Harjavalta (7 189)
Ikaalinen (7 140)
Outokumpu (7 030)
Haapavesi (7 012)
Säkylä (6 921)
Virrat (6 879)
Iitti (6 870)
Inari (6 830)
Kemiönsaari (6 823)
Tyrnävä (6 720)
Kristiinankaupunki (6 671)
Parkano (6 630)
Vöyri (6 617)
Pälkäne (6 607)
Kruunupyy (6 578)
Viitasaari (6 467)
Juva (6 379)
Kittilä (6 358)
Rusko (6 211)
Siuntio (6 181)
Tammela (6 160)
Mäntyharju (6 060)
Ähtäri (5 968)
Kangasniemi (5 591)
Kannus (5 584)
Nakkila (5 534)
Maalahti (5 532)
Inkoo (5 523)
Siikalatva (5 514)
Siikajoki (5 370)
Pyhäjärvi (5 358)
Jokioinen (5 317)
Pyhtää (5 307)
Teuva (5 305)
Luoto (5 226)
Ruokolahti (5 224)
Ilomantsi (5 199)
Pornainen (5 118)
Hankasalmi (5 062)
Parikkala (5 030)
Askola (5 024)
Sievi (5 016)
Joroinen (4 984)
Juuka (4 867)
Urjala (4 866)
Jomala (4 828)
Nousiainen (4 811)
Taipalsaari (4 778)
Luumäki (4 772)
Isokyrö (4 693)
Pielavesi (4 667)
Joutsa (4 632)
Tohmajärvi (4 590)
Kärkölä (4 545)
Ruovesi (4 514)
Vesilahti (4 477)
Polvijärvi (4 429)
Kaustinen (4 302)
Karstula (4 191)
Pihtipudas (4 133)
Ylitornio (4 127)
Sonkajärvi (4 109)
Taivalkoski (4 076)
Ranua (3 996)
Aura (3 982)
Petäjävesi (3 958)
Sysmä (3 883)
Kolari (3 797)
Uurainen (3 728)
Vieremä (3 702)
Kuortane (3 655)
Salla (3 600)
Rantasalmi (3 597)
Pello (3 536)
Savitaipale (3 517)
Rautjärvi (3 495)
Paltamo (3 466)
Heinävesi (3 461)
Posio (3 367)
Rautalampi (3 292)
Veteli (3 253)
Virolahti (3 229)
Toholampi (3 210)
Pyhäjoki (3 199)
Merikarvia (3 162)
Simo (3 148)
Lappajärvi (3 135)
Kaavi (3 088)
Lemi (3 072)
Tervola (3 070)
Padasjoki (3 049)
Sauvo (3 031)
Vaala (2 997)
Vimpeli (2 986)
Punkalaidun (2 954)
Hartola (2 911)
Perho (2 866)
Reisjärvi (2 843)
Utajärvi (2 793)
Konnevesi (2 767)
Lapinjärvi (2 717)
Puolanka (2 696)
Kärsämäki (2 623)
Finström (2 616)
Alavieska (2 613)
Sulkava (2 608)
Tuusniemi (2 598)
Evijärvi (2 509)
Karvia (2 415)
Ypäjä (2 402)
Toivakka (2 396)
Koski tl (2 384)
Hyrynsalmi (2 341)
Vehmaa (2 328)
Muonio (2 325)
Keitele (2 324)
Humppila (2 303)
Kuhmoinen (2 264)
Rääkkylä (2 263)
Hirvensalmi (2 242)
Valtimo (2 240)
Puumala (2 217)
Pomarkku (2 196)
Korsnäs (2 165)
Soini (2 164)
Vesanto (2 114)
Pyhäranta (2 092)
Lumijoki (2 091)
Isojoki (2 051)
Lemland (2 012)
Miehikkälä (2 008)
Marttila (1 997)
Myrskylä (1 992)
Kihniö (1 971)
Pukkila (1 939)
Juupajoki (1 922)
Enontekiö (1 905)
Saltvik (1 879)
Jämijärvi (1 876)
Pertunmaa (1 766)
Honkajoki (1 730)
Rautavaara (1 707)
Kinnula (1 662)
Taivassalo (1 660)
Multia (1 644)
Tervo (1 600)
Pyhäntä (1 600)
Hammarland (1 522)
Siikainen (1 485)
Enonkoski (1 449)
Kannonkoski (1 397)
Oripää (1 381)
Kyyjärvi (1 347)
Karijoki (1 335)
Ristijärvi (1 315)
Kaskinen (1 276)
Utsjoki (1 247)
Halsua (1 180)
Kivijärvi (1 144)
Merijärvi (1 132)
Savukoski (1 035)
Sund (1 005)
Hailuoto (981)
Pelkosenniemi (949)
Eckerö (946)
Kustavi (925)
Lestijärvi (789)
Luhanka (734)
Föglö (552)
Geta (498)
Brändö (465)
Vårdö (428)
Lumparland (396)
Kumlinge (318)
Kökar (232)
Sottunga (92)

LAITA TÄMÄ VIESTI MAHDOLLISIMMAN MONELLE!
 
 
36587416_10214911569215916_6180029855258640384_n2.jpg

Isänmaan asialla - ryhmä

Natsit, antifasistit ja Elämän Marssi samana päivänä 18.8.2018 Turussa! Turun poliisin resurssit eivät riitä pitämään antifasisteja ja uusnatseja erillään – lisävahvistusta tulossa

2018-08-07 21:06:20
Natsit, antifasistit ja Elämän Marssi samana päivänä 18.8.2018 Turussa!

Terrori-iskun vuosipäivä tuo Turkuun kolme mielenosoitusta – Vastamielenosoituksen järjestäjät: "Natsit eivät tervetulleita Turkuun"  PAIKALLISET 6.8.2018 07.00

https://www.turkulainen.fi/artikkeli/691843-terrori-iskun-vuosipaiva-tuo-turkuun-kolme-mielenosoitusta-vastamielenosoituksen#comment-461428

Turku ilman natseja-mielenosoituksen järjestäjät Amro El-khatib ja Pekka Rantala ovat sitä mieltä, että Pohjoismainen Vastarintaliike ei ole tervetullut Turkuun. Ville Mäkilä

Turkulaiset Amro El-khatib ja Pekka Rantala ovat mukana järjestämässä Turku ilman natseja -mielenosoitusta. Se on vastamielenosoitus uusnatsistisen Pohjoismaisen Vastarintaliikkeen samana päivänä järjestämälle mielenosoitukselle.

– Haluamme viestiä sitä, että natsit eivät ole tervetulleita tähän kaupunkiin, El-khatib sanoo.

Mielenosoitukset pidetään 18. elokuuta. Tasan vuotta aiemmin Turun kauppatorilla sattui Suomen ensimmäinen terrori-isku, jossa kielteisen päätöksen saanut turvapaikanhakija puukotti kymmentä ihmistä. Kaksi puukotetuista kuoli.

– Haluamme vastustaa sitä, että natsit yrittävät ratsastaa tällä päivämäärällä, Rantala lisää.

Järjestäjien mukaan tapahtuma on herättänyt kiinnostusta ympäri Suomen. Myös yhteydenottoja ulkomailta on tullut.

Mikä on tavoite osallistujamäärän suhteen?

– Ainakin kymmenen kertaa enemmän kuin natseilla. Sitten ollaan tyytyväisiä, järjestäjät vastaavat.

Tapahtuma on poliittisesti sitoutumaton ja järjestäjät ovat yksityishenkilöitä.

– Mielenosoitukseen ovat tervetulleita kaikki, jotka allekirjoittavat meidän tavoitteet eivätkä tue tai sympatisoi natseja, miehet toteavat.

Mielenosoituksen on tarkoitus olla rauhanomainen protesti Vastarintaliikkeelle.

Mielenosoituksen omilla Facebook-sivuilla tapahtumaa kuvataan antifasistiseksi. Sivuilla väitetään antifasismin olevan itsepuolustusta.

Osa antifasistisista järjestöistä, kuten Antifa on tunnettu väkivaltaisesta käytöksestään. Vuoden 2016 lopussa Suojelupoliisi listasi Antifan yhdeksi Suomen turvallisuutta uhkaavaksi ryhmittymäksi.

Poliisin mukaan äärivasemmistolaisen väkivallan kohteiksi voivat valikoitua myös muut maahanmuuttovastaiset tai oikeistopopulistiset tahot.

Antifasistit ovat tervetulleita Turku ilman natseja-mielenosoitukseen, kunhan he pidättäytyvät väkivallasta. Järjestäjät eivät hyväksy väkivaltaista käytöstä keneltäkään.

– Mielestäni kaikki poliittinen väkivalta on tuomittavaa, Rantala toteaa.

Tapahtuman järjestäjät luottavat siihen, että tapahtuma sujuu rauhallisesti eikä väkivaltaisia konflikteja ilmene.

Lisää aiheesta

Turun poliisin resurssit eivät riitä pitämään antifasisteja ja uusnatseja erillään – lisävahvistusta tulossa6.8.2018 07.00
https://www.turkulainen.fi/artikkeli/691844-turun-poliisin-resurssit-eivat-riita-pitamaan-antifasisteja-ja-uusnatseja-erillaan


Ville Mäkilä

v.makila@media.fi

Politiikka ja yhteiskunta

Vastarintaliike marssii Turussa
Pohjoismainen Vastarintaliike ilmoitti heinäkuussa järjestävänsä mielenosoituksen Turussa Turun terrori-iskun vuosipäivänä 18. elokuuta 2018. Mielenosoituksella he haluavat protestoida Suomen sananvapaustilannetta, jonka järjestö katsoo heikentyneen.

Pirkanmaan käräjäoikeus tuomitsi PVL:n lakkautetuksi marraskuussa 2017. PVL valitti tuomiosta hovioikeuteen. Hovioikeus antaa ratkaisunsa asiassa tämän syksyn aikana.

PVL:n ilmoitus mielenosoituksesta herätti voimakkaan vastareaktion.

Myös Kansallismielisten liittouma on ilmoittanut järjestävänsä 188-muistokulkueen terrori-iskun vuosipäivänä. Liittouma on avoimen maahanmuuttovastainen.


KOMMENTIT (4)
Kommentit
Josko aloitettaisiin niistä pahimmista natseista ja poistettaisiin ne Suomesta? Pahimmat ja eniten ongelmia aiheuttavat natsit: islamonatsit punavihernatsit ... Kaikkien muiden ryhmien aiheuttamat ongelmat ovat oikeita yksittäistapauksia.
Ilmoita asiaton viesti
kkj 6.8.2018 22.34
vastaa

ELÄMÄN MARSSI! ANTEEKSIPYYNNÖN JA SOVITUKSEN MARSSI JÄRJESTETÄÄN TURUSSA 18.8.2018 KLO 18.00. Kokoontumispaikka on Tuureporinkadulla, juutalaisen synagogan luona, josta marssimme Aninkaistenkadulle, edelleen Uudenmaankatua pitkin juutalaiselle hautausmaalle. Marssin pituus on noin 3,5 km. Elämän marssi on ensisijaisesti parannuksen tekoa omassa sydämessä antisemitismistä, välinpitämättömyydestä ja vaikenemisesta, mutta myös marssin muodossa julkinen anteeksiåyyntö juutalaisilta. Olemme monin tavoin osallisia juutalaisten kärsimyksiin ja myös syyllisiä holokaustin kärsimyksiin ja kuolemiin. Se ei ole poliittinen eikä evankelioiva liikehdint. Elämän marssin syntyhistoria katsottavissa TV7 arkistosta; Kuningaskunnan tuuli, jakso 47: http://www.tv7.fi/vod/player/58829/ Marssin aikana rukoilemme ja ylistämme Jumalaa hiljaa mielissämme. Tule mukaan marssimaan, murtamaan vaikenemisen muuria ja osoittamaan rakkautta ja välittämistä juutalaista kansaa, Jumalan silmäterää ja Israelia kohtaan. Päätöstilaisuus Evankeliumitalolla, Vähä Hämeenkatu 16, Turku. Ps. 133:1 Katso kuinka hyvää ja suloista on, että veljekset sovussa asuvat! Israelin ja Suomen liput mukaan marssille! TV7 TV7 Varsinais-Suomen maakuntaryhmä Mahdolliset yhteydenotot / kyselyt /: Maarit / Mauri, puh. 045-25 61 495 / 040 – 37 37 925 "AIKA MURTAA VAIKENEMISEN MUURIT!" "AIKA KITKEÄ ANTISEMITISMIN JUURET!" "AIKA ON VELJESSOVUN!" + ALLEKIRJOITA PRESIDENTTI KYÖSTI KALLION RUKOUS: https://www.adressit.com/presidentti_kyosti_kallion_rukous_ja_puhe_talvisodan_aikana_1939 +
Ilmoita asiaton viesti
Juhani Starczewski

uudet
"Osa antifasistisista järjestöistä, kuten Antifa on tunnettu väkivaltaisesta käytöksestään." Antifa ei ole järjestö, vaan yleistermi antifasistiselle liikehdinnälle. Suojelupoliisi käytti siitä termiä "löyhä verkosto" (eikä luokitellut sitä ryhmittymäksi), joka on jo paljon osuvampi kuvaus. "Antifalla", eli fasismin vastaisella liikehdinnällä, ei ole mitään hallintoa tai johtoa (ja tavoitteistakin yhtä mieltä ollaan vain fasisminvastaisuudesta), joten se ei täytä mitenkään järjestön määritelmää. Perusteltua kai olisi myös tässä yhteydessä, jos aiotaan viitata Suojelupoliisin uhka-arvioon antifasistisen liikehdinnän osalta, huomauttaa, että Supo luokitteli samassa raportissa PVLn militantiksi, vallankumoukselliseksi ääriryhmäksi ja Suomen väkivaltaisen äärioikeiston vaarallisimmaksi liikkeeksi. Suora lainaus Supolta: "Liikkeen [PVL] harjoittama katuväkivalta muodostaa kuitenkin konkreettisen turvallisuusuhkan erityisesti vähemmistöjä ja poliittisia vastustajia kohtaan."
Ilmoita asiaton viesti
juliam 7.8.2018 02.48

+++++++

ELÄMÄN MARSSI!

ANTEEKSIPYYNNÖN JA SOVITUKSEN MARSSI JÄRJESTETÄÄN TURUSSA 18.8.2018 KLO 18.00.

Kokoontumispaikka on Tuureporinkadulla, juutalaisen synagogan luona, josta marssimme Aninkaistenkadulle, edelleen Uudenmaankatua pitkin juutalaiselle hautausmaalle.

Marssin pituus on noin 3,5 km.

Elämän marssi on ensisijaisesti parannuksen tekoa omassa sydämessä antisemitismistä, välinpitämättömyydestä ja vaikenemisesta, mutta myös marssin muodossa julkinen anteeksiåyyntö juutalaisilta. Olemme monin tavoin osallisia juutalaisten kärsimyksiin ja myös syyllisiä holokaustin kärsimyksiin ja kuolemiin. Se ei ole poliittinen eikä evankelioiva liikehdint. Elämän marssin syntyhistoria katsottavissa TV7 arkistosta; Kuningaskunnan tuuli, jakso 47: http://www.tv7.fi/vod/player/58829/

Marssin aikana rukoilemme ja ylistämme Jumalaa hiljaa mielissämme. Tule mukaan marssimaan, murtamaan vaikenemisen muuria ja osoittamaan rakkautta ja välittämistä juutalaista kansaa, Jumalan silmäterää ja Israelia kohtaan.

Päätöstilaisuus Evankeliumitalolla, Vähä Hämeenkatu 16, Turku.

Ps. 133:1 Katso kuinka hyvää ja suloista on, että veljekset sovussa asuvat!

Israelin ja Suomen liput mukaan marssille!

TV7

TV7 Varsinais-Suomen maakuntaryhmä

Mahdolliset yhteydenotot / kyselyt /: Maarit / Mauri, puh. 045-25 61 495 / 040 – 37 37 925

"AIKA MURTAA VAIKENEMISEN MUURIT!"
"AIKA KITKEÄ ANTISEMITISMIN JUURET!"
"AIKA ON VELJESSOVUN!"

+

PAIKALLISET

6.8.2018 07.00

Turun poliisin resurssit eivät riitä pitämään antifasisteja ja uusnatseja erillään – lisävahvistusta tulossa
https://www.turkulainen.fi/artikkeli/691844-turun-poliisin-resurssit-eivat-riita-pitamaan-antifasisteja-ja-uusnatseja-erillaan

Poliisi on varautunut Turussa mellakoihin. Arkistokuva. Saara Vuorjoki
Poliisi varautuu Turun terrori-iskun vuosipäivän mielenosoituksiin lisäämällä poliisien määrää. Lisävahvistusta tulee muista poliisilaitoksista.

– Päivittäistoimintaresursseilla poliisi ei päivästä tule selviämään, se on aivan varma, ylikomisario Timo Malinen Lounais-Suomen poliisilaitokselta kertoo.

Poliisissa on osattu varautua tuleviin konflikteihin. Poliisi pyrkii pitämään mielenosoitukset erillään toisistaan ja välttämään fyysisiä yhteydenottoja mielenosoittajien välillä.

Esimerkiksi Malinen nostaa viime syksynä Tampereella järjestetyn Pohjoismaisen Vastarintaliikkeen mielenosoituskulkueen. Vastarintaliikkeen kulkue sai osakseen vastamielenosoituksia, jotka johtivat konflikteihin PVL:n kanssa.

Poliisi pyrkii pitämään Turussa yhteenotot mahdollisimman vähäisinä.

– Tässä on iso konfliktiriski ja sitä tässä haetaan. Jos nämä ryhmät eivät hakisi konfliktia keskenään, eivät ne samana päivänä Turussa marssisi. Tässä haetaan nimenomaan vastakkainasettelua.

Lisää aiheesta
Terrori-iskun vuosipäivä tuo Turkuun kolme mielenosoitusta – Vastamielenosoituksen järjestäjät: "Natsit eivät tervetulleita Turkuun"6.8.2018 07.00

Isänmaan asialla - ryhmä

ELÄMÄN MARSSI! http://www.tv7.fi/vod/player/58829/

2018-07-23 13:50:44

ELÄMÄN MARSSI! 
http://www.tv7.fi/vod/player/58829/

27657629_949695605211827_1571463297790450936_n3.jpg

ANTEEKSIPYYNNÖN JA SOVITUKSEN MARSSI JÄRJESTETÄÄN TURUSSA 18.8.2018 KLO 18.00.

Kokoontumispaikka on Tuureporinkadulla, juutalaisen synagogan luona, josta marssimme Aninkaistenkadulle, edelleen Uudenmaankatua pitkin juutalaiselle hautausmaalle.

Marssin pituus on noin 3,5 km.

Elämän marssi on ensisijaisesti parannuksen tekoa omassa sydämessä antisemitismistä, välinpitämättömyydestä ja vaikenemisesta, mutta myös marssin muodossa julkinen anteeksiåyyntö juutalaisilta. Olemme monin tavoin osallisia juutalaisten kärsimyksiin ja myös syyllisiä holokaustin kärsimyksiin ja kuolemiin. Se ei ole poliittinen eikä evankelioiva liikehdint. Elämän marssin syntyhistoria katsottavissa TV7 arkistosta; Kuningaskunnan tuuli, jakso 47: http://www.tv7.fi/vod/player/58829/

Marssin aikana rukoilemme ja ylistämme Jumalaa hiljaa mielissämme. Tule mukaan marssimaan, murtamaan vaikenemisen muuria ja osoittamaan rakkautta ja välittämistä juutalaista kansaa, Jumalan silmäterää ja Israelia kohtaan.'

Päätöstilaisuus Evankeliumitalolla, Vähä Hämeenkatu 16, Turku.

Ps. 133:1 Katso kuinka hyvää ja suloista on, että veljekset sovussa asuvat!

Israelin ja Suomen liput mukaan marssille!

TV7

TV7 Varsinais-Suomen maakuntaryhmä

Mahdolliset yhteydenotot / kyselyt /: Maarit / Mauri, puh. 045-25 61 495 / 040 – 37 37 925

"AIKA MURTAA VAIKENEMISEN MUURIT!"

"AIKA KITKEÄ ANTISEMITISMIN JUURET!"

"AIKA ON VELJESSOVUN!"

+

ALLEKIRJOITA PRESIDENTTI KYÖSTI KALLION RUKOUS:

https://www.adressit.com/presidentti_kyosti_kallion_rukous_ja_puhe_talvisodan_aikana_1939

+


Isänmaan asialla - ryhmä

JEESUKSEN SÄÄTÄMÄN AVIOLIITON TUKIMARSSI! LEVITÄ TIETOA!

2018-07-10 23:14:26

JEESUKSEN SÄÄTÄMÄN AVIOLIITON TUKIMARSSI, JOHON OSALLISTUVAT NIIN EHEYTYNEET JA SYNTINSÄ ANTEEKSISAANEET KUIN MUUTKIN JEESUKSEN OMAT!
ME KAIKKI KANNAMME SUOMEN SINIRISTILIPPUJA! 
TÄLLAINEN EHDOTUS ON NOUSSUT ESIIN!

img66714-66715-6301.jpg

Eheytyneet homot Vapausmarssillaan Washingtonissa - "Maassamme olevat valheet ja harhat alkavat murtua!"

"Miksi meillä ei voi olla kulkueita, kun kaikilla LGBT-ryhmillä ja tällaisilla on... olemme tulleet kaapista ulos niistä elämäntavoista ja haluamme kertoa tarinamme"
+
Ex-homo Amadeus Oilinki kohuhaastattelun jälkeen: �Kun jaan elämäntarinani, suvaitsevaisuus loppuu
+
Rakkauden eheyttämät entiset homot ja lesbot kertovat oman tarinansa
+
Tällaisia jotkut teistä olivat ennen
http://www.tv7.fi/vod/player/44766/

+
JEESUSJUMALA: Hän vastasi ja sanoi: "Ettekö ole lukeneet, että Luoja jo alussa 'loi heidät mieheksi ja naiseksi' ja sanoi: 'Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi'? Niin eivät he enää ole kaksi, vaan yksi liha. Minkä siis Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako."
Matteuksen evankeliumi: JEESUS: 19:4-6
+
IHMINEN: arkkipiispa emeritus Kari Mäkisen kuin nykyisen arkkipiispa Tapio Luoman välittämät terveiset ja siunaukset tilaisuuteen osallistuneille - mies+mies ja nainen+nainen - aviopareille: ”Olette löytäneet rinnallenne kumppanin, jonka kanssa haluatte elämänne jakaa. Onnittelen teitä tapahtumaan osallistuvia aviopareja ja toivotan teille Jumalan siunausta ja hänen hyvää johdatustaan”, arkkipiispa Luoman jättämässä viestissä luki.
+
JEESUS: Mutta voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun suljette taivasten valtakunnan ihmisiltä! Sillä itse te ette mene sisälle, ettekä salli meneväisten sisälle mennä. Matteuksen evankeliumi: 23:13
+
Ja hän poltti poroksi Sodoman ja Gomorran kaupungit ja tuomitsi ne häviöön, asettaen ne varoitukseksi niille, jotka vastedes jumalattomasti elävät. 2.Pietarin kirje: 2:6
+
Samoin kuin Sodoma ja Gomorra ja niiden ympärillä olevat kaupungit, jotka samalla tavalla kuin nekin harjoittivat haureutta ja eksyivät luonnottomiin lihanhimoihin, ovat varoittavana esimerkkinä, kärsiessään iankaikkisen tulen rangaistusta. Juudaan kirje: 1:7
+

24796502_10155915370767480_5769901335325990508_n1.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ME KAIKKI KANNAMME SUOMEN SINIRISTILIPPUJA! 
+
Laulu Suomelle by Lasse Heikkilä https://www.youtube.com/watch?v=YSAaQ9rh_vs
 
Laulu Suomelle
 
Miksi Suomi olet levoton?
Vielä turva Jumalassa on.
Vaikka sammuis tähdet, älä pelkää,
Jumala ei hylkää, siihen luota vaan.
Vesi virtaa alla routamaan.
Vesi virtaa alla routamaan.
 
Vielä kukkii koko tämä maa.
Vielä kiittää kansa Jumalaa.
Vielä veisaa västäräkki kerran
kunniaksi Herran, virren ihanan.
Ja se laulaa lailla leijonan.
Ja se laulaa lailla leijonan.
 
La la lai lai la la la la laa
La la lai lai la la la la laa
La la lai lai la la la la lai lai
La la la la lai lai
La la la la laa
La la lai lai la la la la laa
La la lai lai la la la la laa.
 
Nouse salkoon lippu valkoinen.
Piirrä pilviin risti sininen.
Se on kallein aarre isänmaamme,
merkki Kuninkaamme, liitto ikuinen.
Nouse salkoon toivo sydänten,
nouse salkoon risti Jeesuksen.
 
La la lai lai la la la la laa
La la lai lai la la la la laa
La la lai lai la la la la lai lai
La la la la lai lai
La la la la laa
La la lai lai la la la la laa
La la lai lai la la la la laa.
 
La la lai lai la la la la laa
La la lai lai la la la la laa
La la lai lai la la la la lai lai
La la la la lai lai
La la la la laa
La la lai lai la la la la laa
Nouse salkoon risti Jeesuksen.


Isänmaan asialla - ryhmä

SURUNVALITTELUT "SATEENKAARIBLUFFISTA" = HUIJAUS JA HÄMÄYS!

2018-07-07 10:13:13
SURUNVALITTELUT "SATEENKAARIBLUFFISTA" = HUIJAUS JA HÄMÄYS! KLIKKAA: Suomen maa on saastunut asukkaittensa alla, sillä he ovat rikkoneet lait, muuttaneet käskyt, hyljänneet iankaikkisen avioliiton. Facebook: 
https://www.facebook.com/juhani.starczewski/posts/10155766576238262?notif_id=1530725066514628&notif_t=feedback_reaction_generic  LEVITÄ TIETOA! ALLEKIRJOITA ADRESSI PRESIDENTTI KYÖSTI KALLION RUKOUS TALVISODAN AIKANA NIVALAN KIRKOSSA ITSENÄISYYSPÄIVÄNÄ 6.12.1939, KUN SUOMI OLI OLLUT VIIKON TALVISODASSA! 
https://www.adressit.com/presidentti_kyosti_kallion_rukous_ja_puhe_talvisodan_aikana_1939
36598407_474235646362969_4884308260087136256_n.jpg

 


 

 


Helsinki_Pride_2014_helsingin_tuomiokirkko2.PNG
 
 
 
 
 
 Suomen maa on saastunut asukkaittensa alla, sillä he ovat rikkoneet lait, muuttaneet käskyt, hyljänneet iankaikkisen avioliiton. Pride goeth before destruction - When pride cometh, then cometh shame. Snl 16:18 Pride käy kukistumisen edellä,ylpeys lankeemuksen edellä.

JEESUS: Hän vastasi ja sanoi: "Ettekö ole lukeneet, että Luoja jo alussa 'loi heidät mieheksi ja naiseksi' ja sanoi: 'Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi'? Niin eivät he enää ole kaksi, vaan yksi liha. Minkä siis Jumala on yhdistänyt, sitä älköön IHMINEN erottako." Matteuksen evankeliumi: 9:46

IHMINEN: arkkipiispa emeritus Kari Mäkisen kuin nykyisen arkkipiispa Tapio Luoman välittämät terveiset ja siunaukset tilaisuuteen osallistuneille - mies+mies ja nainen+nainen - aviopareille: ”Olette löytäneet rinnallenne kumppanin, jonka kanssa haluatte elämänne jakaa. Onnittelen teitä tapahtumaan osallistuvia aviopareja ja toivotan teille Jumalan siunausta ja hänen hyvää johdatustaan”, arkkipiispa Luoman jättämässä viestissä luki.
 
JEESUS: Mutta voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun suljette taivasten valtakunnan ihmisiltä! Sillä itse te ette mene sisälle, ettekä salli meneväisten sisälle mennä. Matteuksen evankeliumi: 23:13
 
Ja hän poltti poroksi Sodoman ja Gomorran kaupungit ja tuomitsi ne häviöön, asettaen ne varoitukseksi niille, jotka vastedes jumalattomasti elävät. 2.Pietarin kirje: 2:6
 

Samoin kuin Sodoma ja Gomorra ja niiden ympärillä olevat kaupungit, jotka samalla tavalla kuin nekin harjoittivat haureutta ja eksyivät luonnottomiin lihanhimoihin, ovat varoittavana esimerkkinä, kärsiessään iankaikkisen tulen rangaistusta. Juudaan kirje: 1:7

Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa, sentähden että se, mikä Jumalasta voidaan tietää, on ilmeistä heidän keskuudessaan; sillä Jumala on sen heille ilmoittanut. Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa, ovat, kun niitä hänen teoissansa tarkataan, maailman luomisesta asti nähtävinä, niin etteivät he voi millään itseänsä puolustaa, koska he, vaikka ovat tunteneet Jumalan, eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet eivätkä kiittäneet, vaan ovat ajatuksiltansa turhistuneet, ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt. Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet ja ovat katoamattoman Jumalan kirkkauden muuttaneet katoavaisen ihmisen ja lintujen ja nelijalkaisten ja matelevaisten kuvan kaltaiseksi. Sentähden Jumala on heidät, heidän sydämensä himoissa, hyljännyt saastaisuuteen, häpäisemään itse omat ruumiinsa, nuo, jotka ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin Luojaa, joka on ylistetty iankaikkisesti, amen. Sentähden Jumala on hyljännyt heidät häpeällisiin himoihin; sillä heidän naispuolensa ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnonvastaiseen; samoin miespuoletkin, luopuen luonnollisesta yhteydestä naispuolen kanssa, ovat kiimoissaan syttyneet toisiinsa ja harjoittaneet, miespuolet miespuolten kanssa, riettautta ja villiintymisestään saaneet itseensä sen palkan, mikä saada piti. Ja niinkuin heille ei kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta, niin Jumala hylkäsi heidät heidän kelvottoman mielensä valtaan, tekemään sopimattomia. Roomalaiset 1
Vai ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö. Eivät huorintekijät, ei epäjumalanpalvelijat, ei avionrikkojat, ei hekumoitsijat, EIVÄT MIESTEN KANSSA MAKAAVAT MIEHET - emeritus arkkipiispa Kari Mäkinen : Homoseksuaalisuus ei ole minkäänlainen synti - MTV Kotimaa Julkaistu 18.10.2010 17:08 - , eivät varkaat, ei ahneet, ei juomarit, ei pilkkaajat eivätkä anastajat saa periä Jumalan valtakuntaa. Ja tuommoisia te olitte, jotkut teistä; mutta te olette vastaanottaneet peson, te olette pyhitetyt, te olette vanhurskautetut meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja meidän Jumalamme Hengessä. 1.Korinttolaiskirje: 6:9-11
 
Mutta me tiedämme, että laki on hyvä, kun sitä lain mukaisesti käytetään ja tiedetään, että lakia ei ole pantu vanhurskaalle, vaan laittomille ja niskoitteleville, jumalattomille ja syntisille, epähurskaille ja epäpyhille, isänsä tappajille ja äitinsä tappajille, murhamiehille, haureellisille, MIESTEN KANSSA MAKAAVAT MIEHET - emeritus arkkipiispa Kari Mäkinen : Homoseksuaalisuus ei ole minkäänlainen synti - MTV Kotimaa Julkaistu 18.10.2010 17:08 - , ihmiskauppiaille, valhettelijoille, valapattoisille ja kaikelle muulle, mikä on tervettä oppia vastaan - autuaan Jumalan kirkkauden evankeliumin mukaisesti, joka on minulle uskottu. 1.Timoteuksen kirje 1:8-11
 
Emeritus arkkipiispa Kari Mäkinen : Homoseksuaalisuus ei ole minkäänlainen synti - MTV Kotimaa Julkaistu 18.10.2010 17:08
 
Vanhurskaus kansan korottaa, mutta synti on kansakuntien häpeä. Sananlaskut 14
 
Mihin prideylpeys tulee, sinne tulee häpeäkin..Sananlaskut 11:2

Jumala1.jpg

 Jumalan sateenkaariliiton kaaressa on 7 väriä:

1. punainen
2. oranssi
3. keltainen
4. vihreä
5. sininen
6. indigo
7. violetti (lila)
 
Tunnetusti saatana yrittää aina matkia Jumalan tekoja.
Niin myös tälläkin kertaa mutta on unohtanut yhden väreistä.
Pridekapinalipussa on vain 6 väriä:
 

1. punainen
2. oranssi
3. keltainen
4. vihreä
5. sininen
6. violetti

+
ALLEKIRJOITA ADRESSI PRESIDENTTI KYÖSTI KALLION RUKOUS TALVISODAN AIKANA NIVALAN KIRKOSSA ITSENÄISYYSPÄIVÄNÄ 6.12.1939, KUN SUOMI OLI OLLUT VIIKON TALVISODASSA!
+
Eduskunta hylkäsi Jeesuksen liiton 120 jaa - 48 ei - 2 tyhjää - 29 poissa 17.2.2017! Antikristuksen liitto voimaan 1.3.2017!
Kolmen SSSn hallitus esitti: Eduskunta hyväksyi uuden avioliittolain muutokset 106 -42 poissa 51, Presidentti vahvisti 8.4.2016!
https://www.facebook.com/notes/juhani-starczewski/kolmen-sssn-hallitus-esitti-eduskunta-hyv%C3%A4ksyi-uuden-avioliittolain-muutokset-10/1104130052980497/
+
Samaa sukupuolta olevat kumppanit saivat oikeuden rekisteröidä parisuhteensa 28.9.2001!
+
Kerrotaan julkisesti mikä ero on PYHÄN JUMALAN + 7 + ja epäpyhän - saatanan 6 = pride - välillä!
+
Finlandiasta homolandiaksi 28.11.2014 /12.12.2014 puolesta 105/101 vastaan 92/90! Presidentti Niinistö vahvisti lain 22.2.2015!
https://www.facebook.com/notes/juhani-starczewski/finlandiasta-homolandiaksi-28112014-12122014-puolesta-105101-vastaan-9290-presid/1254423704617797/
+
Suomen Eduskunta iloitsee uuden luonnonvastaisen lain 1.3.2017 voimaantulosta! Äänestys 16.2.2016 = 106 - 42 poissa 51!
+
Setan Petri Janhunen toimii aktiivisti evlutseurakunnassa, mutta ei ole uskossa Jeesukseen, eikä usko homoutta synniksi!
+
Sääolosuhteiden yms. seurantaa Suomessa 1.3.2017 alkaen -> Jeremia 23:19 pyörremyrsky..Roomalaiset 1:18 -> Sillä Jumalan viha..
+
Kymmenen käskyn huoneentaulut Suomen Tasavallan Presidentille. Pääministerille ja kaikille 200 kansanedustajalle 2015-2019!
Saarna Imatralla: abortti, avioero, haureus, porno, juopottelu, raha/mammona, naispappeus, homoseksualismi....
+
Löytyykö luteripappeja, jotka julkisesti kirkossa saarnavat: "On julmaa, jos homoutta ei sanota synniksi!"
+
AITO AVIOLIITTO: Aabrahamin ja Saaran Usko ja Elämä! Aidon Avioliiton tärkein tunnusmerkki = alamaisuus: vallanalaisuus!
+
Uskova Vaimo peitätkö vai häpäisetkö pääsi -> miehes Jumalanpalveluksessa rukoillessa ja profetoidessa?
+
Suomen Eduskunta 2015-2019! Suomen 311 kuntaa!
+
++++++
Monet yritykset ovat viime aikoina osallistuneet englanninkielistä termiä PRIDE - suomeksi ylpeys, ylvästely, ylpeydenaihe, ylimielisyys, kopeus, huippu, kiima - käyttävään vahvasti poliittiselta vaikuttavaan kampanjaan.
+++++++
OSK Keskimaan johtaja Antti Määttä 5.7.2018 klo 14:07
SOK:n hallintoneuvoston toinen varapuheenjohtaja:
Antti Määttä, toimitusjohtaja, Muurame

Hei Antti! Surunvalittelut sateenkaaribluffista!

Koska olen Osk Keskimaan jäsen ja ollut vuosia myös sen edustajiston jäsen, niin tuon esiin tämän varoituksen kentältä. Monet ovat ottaneet minuun yhteyttä ja tuon esiin niin omani kuin monien samanHenkisten ajatukset. Laitapa viestiä SOKn johdolle, joka haluaa karkottaa ydinlapsiperheet ja yksilöUskovat toimintansa piiristä. Nyt ei ole Yhteishyvä enää yhteistä hyvää, vaan johto ajaa niin jumalattomia arvoja, että monet, jotka tuntevat JEESUKSEN ja RAAMATUN ovat tehneet ratkaisunsa. SOKn johto on varmaan huomioinut tällaisen toiminnan seuraukset ja laskenut kustannukset sen mukaan. Julkisen sektorin ja yrityselämän tulee toimia neutraalisti ja kunnioittaa kaikkien asiakkaiden näkemyksiä, näin ei SOKn kohdalla enää tapahdu!
Pride goeth before destruction - When pride cometh, then cometh shame. Sanalaskut 16:18 Pride käy kukistumisen edellä, ylpeys lankeemuksen edellä.
JEESUS: Hän vastasi ja sanoi: "Ettekö ole lukeneet, että Luoja jo alussa 'loi heidät mieheksi ja naiseksi' ja sanoi: 'Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi'? Niin eivät he enää ole kaksi, vaan yksi liha. Minkä siis Jumala on YHDISTÄNYT, sitä älköön IHMINEN erottako." Matteuksen evankeliumi: 9:46
Jumalan sateenkaariliiton kaaressa on 7 väriä.
1. punainen
2. oranssi
3. keltainen
4. vihreä
5. sininen
6. indigo
7. violetti (lila)
 
Tunnetusti saatana yrittää aina matkia Jumalan tekoja.
Niin myös tälläkin kertaa mutta on unohtanut yhden väreistä.
Pridekapinalipussa on vain 6 väriä:
1. punainen
2. oranssi
3. keltainen
4. vihreä
5. sininen
6. violetti
 
Prisman tuki Pridelle oli liikaa kansanedustaja Antero Laukkaselle - mm. HOKn edustajiston jäsen: haluaa irtautua S-ryhmästä – "Ei minulta kysytty asiasta mitään"
Suomen maa on saastunut asukkaittensa alla, sillä he ovat rikkoneet lait, muuttaneet käskyt, hyljänneet iankaikkisen avioliiton.
+++++++
Antti Määttä kirjoittaa: Hei Juhani ja kiitos viestistäsi.
Voin vakuuttaa sinulle, että emme kaupparyhmänä ole asettuneet ketään vastaan. Kunnioitamme tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta ja jokainen yksittäinen mielipide ja arvo on meille yhtä tärkeä. Prisma-ketjumme oli mukana Pride-tapahtumassa BMG-vaatemerkillä ja siten yksi tapahtuman yhteistyökumppaneista. Haluamme tuoda mukanaololla esiin Muoti kuuluu kaikille -perusfilosofiaamme, joka korostaa yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. BMG (Boy Meets Girl) on newyorkilaisen muotisuunnittelija Stacy Igelin luomus. Merkin tuotteet tulivat Prismojen valikoimiin viime kesänä. Sen kantaaottavuus esimerkiksi kiusaamisen estämiseksi ja erilaisuuden hyväksymisen viesti on otettu ilolla vastaan etenkin nuorten parissa. Merkki on osallistunut Priden kaltaisiin tapahtumiin myös USA:ssa. Toivon, että tämä antoi sinulle hieman lisää tietoa linjastamme ja tästä kyseisestä yhteistyöstä.
S-ryhmänä olemme tiiviisti ja jatkuvasti mukana erityisesti lapsiperheiden ja lasten asioiden tukemisessa. Tänä vuonna järjestämme taas lähes 100 maksutonta Ässäkokkikurssia Marttojen kanssa alakouluikäisille lapsille, lasten vapaa-ajanviettoon suunnattuja Ässäkenttiä löytyy tämän vuoden lopussa jo 100 ympäri Suomen. Lisäksi osuuskaupat ovat paikallisesti tukemassa monia alueellisesti merkittäviä hankkeita, jotka liittyvät niin lapsiin kuin vanhuksiinkin. Kuten edustajiston jäsenenä hyvin tiedät, meillä Keskimaassa muistetaan vuotuisella lahjoituksella apua ja tukea tarvitsevia, myös heikommassa asemassa olevia lapsiperheitä.
 
Hyvää kesän jatkoa toivottaen

+++++++

Juhani Starczewski kirjoittaa:
Kiitos viestistäsi!
Tässä pridebluffissa on kysymys siitä, että JEESUKSEEN Uskova ei voi hyväksyä sitä, ettei SYNTIÄ enää sanota SYNNIKSI!
SUURINTA RAKKAUTTA ON SANOA, ETTÄ SYNNILLE ON LÄÄKE, JOKA AUTTAA!
Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo (myös homoseksuaali on syntinen), hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi. Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita; mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen Pojan nimeen. Mutta tämä on tuomio, että valkeus on tullut maailmaan, ja ihmiset rakastivat pimeyttä enemmän kuin valkeutta; sillä heidän tekonsa olivat pahat.
Johanneksen evankeliumi: 3:16-19

36587416_10214911569215916_6180029855258640384_n1.jpg

 


 

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

36369096_10214947258888647_2785356333782663168_n.jpg

36394054_10214947399132153_1715881478186860544_n.jpg
Siunattua kesää ja kesälomaa!

Isänmaan asialla - ryhmä

Presidentti Niinistö saapuu Nivalaan so­vin­non­pu­heen juhlaan – Kyösti Kallion puhetta ei ole löytynyt, mutta siitä tuli merkittävä yhdestä erityisestä syystä

2018-05-05 08:05:17
 

Presidentti Niinistö saapuu Nivalaan so­vin­non­pu­heen juhlaan – Kyösti Kallion puhetta ei ole löytynyt, mutta siitä tuli merkittävä yhdestä erityisestä syystä

ALLEKIRJOITA ADRESSI PRESIDENTTI KYÖSTI KALLION RUKOUS TALVISODAN AIKANA NIVALAN KIRKOSSA ITSENÄISYYSPÄIVÄNÄ 6.12.1939, KUN SUOMI OLI OLLUT VIIKON TALVISODASSA!

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö saapuu toukokuussa Nivalaan. Arkistokuva.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö saapuu 5. toukokuuta Nivalaan. Niinistö osallistuu sovinnonpuheen juhlaan. Paikalle saapuvat myös muun muassa pääministeri Juha Sipilä (kesk.) ja piispa Samuel Salmi.

Sovinnonpuheen juhlan keskiössä silloisen senaattori Kyösti Kallion vuonna 1918 pitämä puhe, jossa hän otti sovinnollisen kannan Suomea kohdanneen sisällissodan jälkeen.

Kallio puhui Nivalan kirkossa. Sisällissodan päättymistunnelmissa hän hämmensi kuulijakuntaa sovinnollisella viestillään.

"Meidän on luotava sellainen Suomi, jossa ei ole punaisia eikä valkoisia, vaan ainoastaan isänmaataan rakastavia suomalaisia, Suomen tasavallan kansalaisia, jotka kaikki tuntevat olevansa yhteiskunnan jäseniä ja viihtyvät täällä.”

Nivalalaisesta Kyösti Kalliosta tuli myöhemmin Suomen tasavallan presidentti.

Muutama päivä myöhemmin Kallio kyseli kirjeessä vaimoltaan, miten puhe oli otettu Nivalassa vastaan. Reaktiot vaihtelivat, mutta Kallio oli odottanut ihmisiltä tuomitsevampaa kantaa.


Puhetta ei ole löytynyt alkuperäisenä mistään. Kalliolla oli tapana puhua usein varsin vapaamuotoisesti esimerkiksi tukisanalistan avulla.

Kallion elämänkerran kirjoittanut professori Kari Hokkanen on pitänyt mahdollisena, ettei Kallio kirjoittanut sovinnonpuhettakaan lainkaan, vaan puhui vapaasti.

Sovinnollinen sisältö oli niin vahva, että siitä jäi elämään suora lainaus hieman vaihtelevassa muodossa. Hokkanen on todennut, että puheella on huomattava merkitys siksi, että Kallio oli ensimmäinen valkoisen puolen ministeritason poliitikko, joka puhui julkisen sovinnon puolesta.

Sovinnonpuhetta juhlitaan Nivalassa lauantaina 5.5. Päivä alkaa kunniakäynnillä presidentti Kyösti Kallion ja Kaisa Kallion haudalla ja jatkuu ruokailulla ja juhlalla Kyösti Kallion koululla.

Kyösti ja Kalervo Kallion museosäätiön, Nivalan kaupungin ja Nivalan seurakunnan järjestämä juhla on osa Suomen sisällissodan Muistovuosi 1918 -hankkeen valtakunnallista ohjelmaa.


Isänmaan asialla - ryhmä

Tukeeko Suomi jihad-opetusta? Ulkoministeriö selvittää kovia väitteitä palestiinalaisten koulukirjoista

2018-04-26 04:49:18
SUOMI JATKAA RAHOITUSTAAN! Sunday Timesin mukaan Britannian Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän ministeri Alistair Burt ”on myöntänyt, että Britannian veronmaksajat maksavat palkat 33 000 opettajalle, jotka käyttävä opetussuunnitelmaa, jonka on kritisoitu yllyttävään Israeliin kohdistuvaan väkivaltaan”.
 
Tukeeko Suomi jihad-opetusta? Ulkoministeriö selvittää kovia väitteitä palestiinalaisten koulukirjoista
 
https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000005648538.html?utm_medium=social&utm_content=ios.is.fi&utm_source=facebook.com&utm_campaign=messenger-share

Tukeeko Suomi jihad-opetusta? Ulkoministeriö selvittää kovia väitteitä palestiinalaisten koulukirjoista

Ulkoministeriö selvittää väitteitä, joiden mukaan palestiinalaisissa yhteiskuntaopin kirjoissa muun muassa esitetään Israel muslimien pyhien paikkojen tuhoajana.

Julkaistu: 20.4. 6:08

Järjestö väittää, että palestiinalaisissa koulukirjoissa yllytetään lapsia väkivaltaan. Opetusta rahoittava Suomen ulkoministeriö selvittää väitteitä.
SUOMEN ulkoministeriö selvittää israelilaisen järjestön väitteitä, joiden mukaan Palestiinalaisalueen opetushallinnon koulukirjoissa on väkivaltaista sisältöä.

Suomen valtion tuki palestiinalaishallinnon opetussektorille on vuosina 2016–2019 noin 13 miljoonaa euroa. Lisäksi Suomi maksaa EU-hankkeen kautta Palestiinalaisalueen opettajien palkkoja sekä YK:n palestiinalaispakolaisten apujärjestön UNRWA:n kautta perusopetusta.

Israelilaisen Institute for Monitoring Peace and Cultural Tolerance in School Education(Impact-se) -järjestön väitteiden mukaan radikalisaatio on laajaa Palestiinalaisalueen koululaisten uusituissa koulukirjoissa ja lapsia yllytetään väkivallan käyttöön.

– Nationalistiseen ja uskonnolliseen marttyyriuteen viitataan niin luonnontieteiden, kirjallisuuden, historian kuin uskonnon oppikirjoissa, kirjoitetaan Impact-se-järjestön viime syksynä julkaistussa Reform or Radicalization: PA 2017–18 Curriculum -raportissa.
 
 
 

RAPORTIN mukaan koulukirjoissa ylistetään muun muassa menneiden aikojen marttyyreitä ja jihadia sekä ”demonisoidaan Israelia”.

Ilta-Sanomat kysyi Suomen ulkoministeriön näkemystä Impact-se-järjestön raportin väitteisiin.

– Olemme kuulleet niistä ja järjestö on käynyt täällä meilläkin keskustelemassa, ulkoministeriön Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan-yksikön tarkastaja Jenny Sjöberg sanoi Ilta-Sanomille.

Sjöberg kertoo, että Impact-se-järjestön väitteet ja kritiikki otetaan vakavasti.

– Suomi ei hyväksy vihapuhetta. Kehitysyhteistyömme tavoitteena on rauhanomaisen ratkaisun tukeminen. Kyseessä olevaa israelilaista järjestöä kohtaan on myös esiintynyt kritiikkiä. Järjestöä on arvioitu myös hieman puolueelliseksi.

Järjestön raportissa kerrotaan, että palestiinalaisessa arabian oppikirjassa rinnastetaan Jerusalemin 1100-luvulla ristiretkeläisiltä vallannut Saladin nykypäivän Lähi-itään.
Raportin mukaan palestiinalaisessa yhteiskuntaopin kirjassa esitetään Israel muslimien pyhien paikkojen tuhoajana.

Pitävätkö järjestön raportin väitteet palestiinalaisten oppikirjoista paikkansa?

– En halua ottaa kantaa yksittäisistä esimerkeistä. Haluamme, että ammattilainen käy asian läpi. Kyseessä on hyvin suuri aineisto.

Oletteko katsoneet oppikirjoista, pitävätkö väitteet paikkansa?

– Meillä on se raportti ja olemme tutustuneet aineistoon, mutta ennen kuin otamme tarkemmin kantaa on asiaa katsottava huolella.

Sjöbergin mukaan palestiinalaishallinto on tehnyt laajan opetussuunnitelman uudistuksen, jossa on uusittu oppikirjoja. Kehitystyö on yhä kesken ja uudet oppikirjat ovat koekäytössä.

– Uudesta opetussuunnitelmasta ja sen oppikirjoista ei ole tehty vielä kovin paljoa tutkimusta.

ULKOMINISTERIÖN arvion mukaan siellä voidaan ottaa selkeämmin kantaa asiaan, kun aihetta on tutkittu enemmän.

– EU suunnittelee vertailevaa tutkimusta Israelin ja palestiinalaishallinnon opetussuunnitelmista. Myös palestiinalaishallinto itse on teettämässä ulkopuolisen arvioinnin.

Lisäksi kansalaisjärjestöt ja Britannian kehitysyhteistyöviranomainen ovat selvittämässä asiaa.

– Suomella on hyvä keskusteluyhteys palestiinalaishallinnon kanssa. Olemme nostaneet tämän huolen esille kahdenvälisesti ja hyvin korkealla tasolla.

SJÖBERG kertoo, että palestiinalaisten aiemmasta opetussuunnitelmasta on tehty havainto, että sen ”narratiivi on yksipuolinen” ja että vastaava havainto on tehty Israelin opetussuunnitelmista.

Sjöbergin mukaan Suomen päätavoitteina Palestiinalaisalueilla on parantaa lasten oikeuksia tasa-arvoiseen ja laadukkaaseen opetukseen.

– Rahoituksemme kanavoidaan palestiinalaishallinnon opetusministeriön kehitysbudjettiin. Olemme rahoittaneet muun muassa koulujen rakentamista, remontointia ja opettajien täydennyskoulutusta.

Sjöbergin mukaan Suomi ei ole ollut rahoittamassa oppikirjoja.

Newtonin lakia opetetaan väkivallalla?

Esimerkiksi tällaista sisältöä väittää israelilainen Impact-se-järjestö olevan palestiinalaishallinnon koulukirjoissa:

Viidesluokkalaisten arabian oppikirjoissa käsitellään palestiinalaisia sankareita ja opetetaan, että kuoleminen voi olla parempaa kuin eläminen.

– Kunnialla juotu katkera juoma on makeampi kuin pitkän ja mukavan elämän nöyryytys, lukee oppikirjassa raportin mukaan.

Raportissa kerrotaan myös, että 9-luokkalaisten yhteiskuntaopin kirjassa kirjoitetaan Dalal Mughrabista naispuolisena marttyyrinä ja kolonialismia vastustaneena vapaustaistelijana. 19-vuotias Mughrabi kuoli 1978 osallistuessaan PLO:n terrori-iskuun, jossa sai surmansa 38 israelilaista siviiliä. Israelilaisten kuolonuhrien joukossa oli 13 lasta.

Islamin oppikirjassa kerrotaan raportin mukaan kymmenesluokkalaisille muun muassa, ettei jihadissa, eli pyhässä sodassa, kuoleva menetä mitään, koska ihmisen elämä ja kuolema on säädetty jo etukäteen.

9-vuotiaille tarkoitetussa yhteiskuntaopin kirjassa on kuva oppilaista luokkahuoneessa. Tyhjän pulpetin päällä on paperi, jossa lukee ”marttyyri”.

Israelilaisen järjestön mukaan 9-vuotiaille tarkoitetussa yhteiskuntaopin kirjassa on kuva oppilaista luokkahuoneessa. Tyhjän pulpetin päällä on paperi, jossa lukee ”marttyyri”.
Jopa Newtonin toista lakia opetetaan seitsemäsluokkalaisille väkivaltaisen esimerkin kautta.

Oppikirjassa on kuva huivilla kasvonsa peittäneestä henkilöstä, joka tähtää ritsalla sotilaita. Kuvan ohessa on kuvateksti, jossa kerrotaan palestiinalaisen nuorison taistelleen sionistista miehittäjää vastaan ritsoilla.

– Mitkä voimat vaikuttavat kiveen sen jälkeen kun se on lähtenyt ritsasta, kysytään kirjassa raportin mukaan.

Impact-se-järjestön mukaan palestiinalaisessa oppikirjassa Newtonin toista lakia opetetaan seitsemäsluokkalaisille väkivaltaisen esimerkin kautta.

”Britannian hallitus hyvin huolissaan”

Israelilaisen Impact-se-järjestön väitteitä palestiinalaisten oppikirjoista on käsitelty myös Suomen eduskunnassa.

Kansanedustajat Peter Östman (kd), Mika Niikko (ps), Antero Laukkanen (kd), Harry Wallin (sd), Päivi Räsänen (kd), Sari Tanus (kd), Sari Essayah (kd), Wille Rydman (kok) ja Lasse Hautala (kesk) tekivät viime helmikuussa kirjallisen kysymyksen ”Suomen tukemasta palestiinalaisten opetussuunnitelmasta”.

– Uudet oppikirjat kasvattavat nuoria palestiinalaisia uhraamaan itsensä marttyyriudelle ja edistämään vihaa, kerrottiin kirjallisessa kysymyksessä viitaten Impact-se-järjestön raporttiin.

Kansanedustajat kysyivät, mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä puuttuakseen palestiinalaishallinnon uuden opetussuunnitelman sisältöön.

Ulkomaankauppa -ja kehitysministeri Anne-Mari Virolainen (kok) kertoi vastauksessaan kirjalliseen kysymykseen, ettei palestiinalaishallinnon uudesta opetussuunnitelmasta ole vielä ”kansainvälistä, puolueetonta tutkimusta”, mutta selvityksiä on tulossa asiasta.

– Riippumattoman tutkimustiedon pohjalta Suomi voi arvioida palestiinalaishallinnon uutta opetussuunnitelmaa, Virolainen kertoi.

Virolainen lisäsi, ettei Suomen rahoitusta ole käytetty opetussuunnitelman sisällön uudistamiseen eikä oppikirjatuotantoon.

Impact-se-järjestön raportti nosti kohun Britanniassa, kun Sunday Times -lehti kertoi huhtikuussa sen pohjalta palestiinalaisista uusista koulukirjoista.

Sunday Timesin mukaan Britannian Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän ministeri Alistair Burt”on myöntänyt, että Britannian veronmaksajat maksavat palkat 33 000 opettajalle, jotka käyttävä opetussuunnitelmaa, jonka on kritisoitu yllyttävään Israeliin kohdistuvaan väkivaltaan”.

Britannian valtiollinen kehityspoliittinen osasto DFID kirjoitti blogissaan huhtikuussa, että Britannian ”hallitus on hyvin huolissaan joistain Impact-se-järjestön raportin huomioista”.

– DFID aikoo arvioida kokonaisuudessaan palestiinalaisen opetussuunnitelman. Jos löydämme todisteita väkivaltaa lietsovasta aineistosta, toimimme.
 

Isänmaan asialla - ryhmäJaa tämä adressi

Auta tätä adressia saamaan lisää allekirjoituksia.

Kuinka mainostaa adressia?

  • Jaa adressi Facebook-seinälläsi sekä adressin aiheeseen liittyvissä ryhmissä.
  • Ota yhteyttä kavereihisi
    1. Kirjoita viesti, jossa kerrot, miksi olet allekirjoittanut tämän adressin. Ihmiset allekirjoittavat adressin todennäköisemmin, jos ymmärtävät, kuinka tärkeä aihe on.
    2. Kopioi ja liitä adressin verkko-osoite viestiisi.
    3. Lähetä viesti käyttäen sähköpostia, tekstiviestiä, Facebookia, WhatsAppia, Twitteriä, Skypeä, Instagramia ja LinkedIniä.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…