ADRESSI ISRAELIN JA JERUSALEMIN JAKAMISTA VASTAAN!

Ota yhteyttä adressin tekijään

Avioliiton puhtaus ja pyhyys ❤️☝️

2020-05-10 16:10:52

Tervehdys!

Eila Rajahalme -
Avioliiton puhtaus ja pyhyys  
https://youtu.be/gHg4N3NgY5E

Tässäpä Äitienpäiväksi vahvaa ruokaa! 

Laittakaapa kaikille mahdollisille tahoille! 

Siunaten

Juhani ja Terttu Starczewski


Isänmaan asialla - ryhmä

SIUNATTUA ÄITIENPÄIVÄÄ KAIKILLE ÄIDEILLE JA MUMMOILLE!

2020-05-10 07:46:19

SIUNATTUA ÄITIENPÄIVÄÄ KAIKILLE ÄIDEILLE JA MUMMOILLE!

 Sananlaskut: 12:4 Kelpo vaimo on puolisonsa kruunu! 

EILA RAJAHALME: AVIOLIITTO JA PUHTAUS HIENO, HARVINAINEN JA ERITTÄIN KOSKETTAVA PUHE ÄITIENPÄIVÄNÄ 10.5.2020 KLO 14:04 RADIO PATMOS. ÄÄNITÄ PUHE JA LEVITÄ MUILLEKIN KUULTAVAKSI!
Suomen lippu
 
Ruusu
 
Punainen sydän
 
Kädet yhdessä
 
Hymyilevät kasvot avonaisella suulla
 
Kädenpuristus
 
Donitsi
 
Keksi
 
Cupcake
 
Piirakka
 
Kakkunen
 
Syntymäpäiväkakku

Isänmaan asialla - ryhmä

Päivi Räsäseen kohdistuvat esitutkinnat konkretisoivat vihapuhelakien sisältämää vaaraa!

2020-05-01 15:29:41

KSML.fi Blogit  - LEVITTÄKÄÄ TIETOA MAHDOLLISMMAN LAAJALLE!

Tapio Puolimatka

Päivi Räsäseen kohdistuvat esitutkinnat konkretisoivat vihapuhelakien sisältämää vaaraa

1.5.2020 klo 06:16 - Tapio Puolimatka - Tapio Puolimatka
 17  9  1142
Suomen lainsäädäntö ei tunne vihapuheen käsitettä, mutta Laki kiihottamisesta kansanryhmää vastaan on joissakin kansainvälisissä analyyseissa luokiteltu vihapuhelaiksi. Tämän lain perusteella on kansanedustaja Päivi Räsästä vastaan käynnistetty kaikkiaan neljä eri esitutkintaa hänen puolustettuaan kristillistä avioliittokäsitystä. Hänen tapauksessaan panettelun ja solvaamisen käsitteitä on tulkittu niin tarkoitushakuisesti, että perinteisen avioliittokäsityksen puolustaminen saadaan näyttämään vihapuheelta. Ajankohtainen kysymys kuuluu: ”Voidaanko demokratiassa pitää rikoksena sitä, että kansanedustaja esittää perustellun kantansa avioliittolakia koskevassa keskustelussa?”

Neljä tutkimuspyyntöä ja rikoskomisarioiden vapauttavat lausunnot

Räsänen protestoi kesällä vuonna 2019 twiitillä evankelisluterilaisen kirkon osallistumista Pride-kulkueeseen siteeraten Roomalaiskirjettä (1:24−28). Tähän twiittiin liittyvän tutkintapyynnön lisäksi Päivi Räsäsestä tehtiin kolme muuta tutkintapyyntöä. Yksi tutkintapyyntö kohdistui Räsäsen kommentteihin Ruben Stillerin keskusteluohjelmassa 20.12. 2019 liittyen siihen, vaikuttaako geneettinen perimä seksuaaliseen suuntautumiseen. Tutkimuspyyntöä arvioinut rikoskomisario Teemu Jokinen toteaa kuitenkin päätöksessään 2.3.2020, ettei asiassa ole syytä epäillä rikosta.

Tutkintapyyntö tehtiin myös Räsäsen esiintymisestä ohjelmassa ”Yökylässä Maria Veitola” 1.2.2018.  Tutkintapyynnöstä päätöksen tehnyt rikoskomisario Teemu Jokinen kuitenkin päättelee, ettei asiassa ole syytä epäillä rikosta. ”Räsänen laittaa ohjelmassa myös itseään likoon”, joten ”sananvalinnalla ei ole itsenäistä solvaavaa tai panettelevaa merkityssisältöä tässä asiassa”.

Tutkintapyyntö tehtiin myös Räsänen 2004 julkaisemasta pamfletista Mieheksi ja naiseksi hän heidät loi. Pamfletin osalta rikoskomisario Markku Silen teki 13.9. 2019 päätöksen olla toimittamatta esitutkintaa, koska asiassa ei ole syytä epäillä rikosta. Silen perustelee kymmensivuisessa päätöksessään, että kyse on mielipiteistä, jotka kuuluvat sananvapauden suojan piiriin.

Loppupäätelmässään Silen toteaa: Sananvapautta ei voida rajoittaa laajemmin, kuin se on välttämätöntä demokraattisessa yhteiskunnassa.” Koska solvaamisen ja panettelun tunnusmerkit ovat osin tulkinnanvaraisia, ”tulee sananvapausnäkökohdat huomioida varovaisella lainsoveltamisella, etenkin silloin, kun on kyse poliittisesta tai muusta yhteiskunnalliselta kannalta merkittävästä asiasta” (9−10).

Valtakunnansyyttäjän päätökset

Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen lähetti sekä Räsäsen twiitin, pamfletin että Räsäsen esittämät kommentit Stillerin ja Veitolan ohjelmissa esitutkintaan välittämättä rikoskomisario Markku Silenin ja Teemu Jokisen huolellisista analyyseista ja niiden vapauttavista päätöksistä.

Sisä-Suomen kihlakunnansyyttäjä Marika Visakorpi kirjoittaa Facebook-päivityksessään: ”Tutkintojen jatkuva määrääminen on herättänyt paljon ihmettelyä somessa. Oli Räsäsen puheista sitten ihan mitä mieltä tahansa, näyttäytyy varsin outona, että valtakunnansyyttäjä kohdistaa yhden ihmisen tekemisiin näin paljon huomiota. Aivan varmasti olisi lukuisia muita ihmisiä, joita voisi epäillä erinäisiin ihmisryhmiin kohdistuneesta solvaamisesta. Toisekseen, kun vielä ei tiedetä, mitä mieltä tuomioistuimet ovat tästä ennakkotapauksen luonteisesta asiasta, olisi syytä odottaa lainvoimaisen ratkaisun saamista ja mahdollista EIT:n kantaa. Mikäli syytteet hylättäisiin, olisi Räsäsen perusoikeuksia loukattu aika raskaasti lukuisilla esitutkintojen teettämisillä.”

Valtakunnansyyttäjä Toiviaisen mukaan sukupuolivähemmistöjä loukkaa syvästi perinteinen kristillinen opetus, jonka mukaan ihminen on luotu mieheksi ja naiseksi, seksuaalielämä kuuluu vain avioliittoon ja avioliitto on naisen ja miehen välinen puolisouskollinen ja elinikäinen liitto. Mutta asiassa on myös kääntöpuoli: perinteisen kristinuskon kannattajien identiteettiä loukkaa syvästi se, että heidän uskontonsa ja todellisuustajunsa kannalta keskeinen sukupuolijakoon perustuva avioliitto-opetus määritellään luonteeltaan syrjiväksi ja sortavaksi tai jonkinlaiseksi vihapuheeksi. Tässä moraalisessa väittelyssä molemmat osapuolet voivat kokea itsensä loukatuiksi. Kuitenkin kilpailevien moraalisten kantojen esilläolo yhteiskunnallisessa keskustelussa on yksi edellytys yhteiskunnan vapaudelle ja uudistumiskyvylle. ”Tämä on yksi syy yksinkertaisesti välttää käyttämästä pakkoa tällaisissa kysymyksissä.” (Anderson & Girgis 170.)

Demokratia edellyttää sananvapautta

Demokratian edellytyksenä olevan sananvapauden alue kapenee merkittävästi, jos valtiovalta ottaa itselleen oikeuden päättää kansalaisten puolesta, mikä on totta ja epätotta. Näin toimiessaan valtiovalta vahvistaa mukautumista ja ryhmäajattelua, estää kiistanalaisten kysymysten tutkimusta ja rohkaisee epäaitoutta. Tällä tavalla estetään niiden totuuksien etsimistä ja arvostamista, joita näillä toimenpiteillä väitetään puolustettavan. (Anderson & George 2019)

Räsäseen kohdistuvat esitutkinnat konkretisoivat epämääräisiin ja tulkinnanvaraisiin vihapuhelakeihin sisältyvää vaaraa: niitä voidaan käyttää rajoittamaan asiallista keskustelua yhteiskunnan kannalta tärkeistä kysymyksistä kuten perhearvoista.

 

Kirjallisuus:

Anderson, Ryan T. & George, Robert P. (2019) ”The Baby and the Bathwater”. National Affairs 2019: 41.

Anderson, Ryan T. & Girgis, Sherif (2017) ”Against the New Puritanism: Empowering All, Encumbering None.” Teoksessa John Corvino & Ryan T. Anderson & Sherif Girgis (2017) Debating Religious Liberty and Discrimination. Oxford University Press.

Puolimatka, Tapio (2020) Saanko luvan – sanoa?  Sananvapaus ja vihapuhe. Perussanoma. https://tapio.blog/kirja-saanko-luvan-sanoa/

Räsänen, Päivi (2004) Mieheksi ja naiseksi hän heidät loi. Homosuhteet haastavat kristillisen ihmiskäsityksen. Luther-säätiö.

Silen, Markku (2019) Tutkinnanjohtajan päätös esitutkinnan toimittamatta jättämisestä 5500/R/55510/19, Helsingin Poliisilaitos 13.09.2019.


Isänmaan asialla - ryhmä

Päivi Räsäsen avoin kirje sodomiittiarkkipiispaTapio Luomalle meni "väärään osoitteseen": Luoma ei ottanut varoitusta tosissaan!

2020-04-26 15:35:08
 


Päivi Räsäsen avoin kirje sodomiittiarkkipiispaTapio Luomalle meni "väärään osoitteseen": Luoma ei ottanut varoitusta tosissaan!

Päivi Räsänen: Toivon sydämestäni, että ottaisitte vakavasti apostoli Paavalin varoituksen sanat Roomalaiskirjeen ensimmäisestä luvusta. Siinä apostoli kuvaa niin homoseksuaalisuuteen kuin muihin elämänalueisiin liittyviä syntejä. Lopuksi apostoli suuntaa sanansa niille, jotka ”vaikka tuntevat Jumalan vanhurskaan säädöksen, että ne, jotka senkaltaisia tekevät, ovat kuoleman ansainneet, eivät ainoastaan itse niitä tee, vaan vieläpä osoittavat hyväksymistä niille, jotka niitä tekevät.”

Avoin kirje arkkipiispa Luomalle

18.6.2019 17:31 Päivi Räsänen

Olen lähettänyt arkkipiispa Luomalle avoimen kirjeen, joka nousee kirkon Pride-kumppanuuden herättämästä huolesta. Olen huolestunut siitä, että suuri joukko kirkon aktiivisimpia kristittyjä on alkanut enenevästi pohtia mahdollista eroa kirkosta. Kirjeeni on tässä kokonaisuudessaan alla.

Arvoisa Arkkipiispa Tapio Luoma!

Lähestyn Teitä avoimella kirjeellä suuren huolen vuoksi. Kotiseurakuntani Riihimäen kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston jäsen Kaarlo Saxell ilmoitti viime viikolla kirkkoneuvoston kokouksessa eroavansa raskain sydämin kirkosta, jota hän oli palvellut 40 vuoden ajan kirkon nuorisotyöntekijänä. Riihimäen seurakunta päätti kirkkoherran johdolla osallistua Pride-viikon tapahtumiin juhannuksen jälkeisellä viikolla. Kirkkovaltuustossa tekemämme ehdotus sateenkaarimessun torjumisesta jäi vähemmistöön. Kaarlo Saxell totesi, että hän ei omantunnonsyistä voi olla osallinen sellaisessa kirkossa, jossa tietoisesti tehdään Raamatun, Jumalan sanan vastaisia valintoja.

Saxell ei ole ratkaisussaan yksin. Suuri joukko aktiivisia, Raamattua elämänsä ja uskonoppinsa auktoriteettina pitäviä kirkon jäseniä pohtii tällä hetkellä, voiko kirkkoa pitää enää hengellisenä kotinaan. He kyselevät, missä tulee vastaan raja, jota ei voi enää ylittää. Tätä pohdintaa käyn itsekin.

Kirkkomme on nyt julkisesti ilmoittautunut tämän vuoden Pride-tapahtuman viralliseksi kumppaniksi. Surukseni olen saanut tietää, että kirkkohallituksen johtoryhmän lisäksi myös te, arkkipiispa Luoma olette antanut tälle hyväksyntänne.

Miksi juuri Pride nostaa esiin nämä kysymykset? Huolessa ei ole kysymys homofobiasta tai seksuaalivähemmistön syrjinnästä. On kysymys Raamatusta. Kirkkomme tunnustaa kirkkolainkin mukaan Raamattuun perustuvaa kristillistä uskoa. Raamattu on kristitylle uskon ja elämän ylin ohje. Raamatun opetus homoseksuaalisuuden harjoittamisesta on johdonmukainen ja selkeä. Ihminen luotiin mieheksi ja naiseksi ja avioliitto säädettiin naisen ja miehen väliseksi. Pride-tapahtuman aatteellisena tavoitteena on ylpeys sellaisista suhteista, joita Raamatussa johdonmukaisesti kuvataan Jumalan tahdon vastaisiksi. Homoseksuaaliset suhteet, samoin kuin muutkin avioliiton ulkopuoliset suhteet kuvataan Raamatussa synniksi ja häpeäksi.

Toivon sydämestäni, että ottaisitte vakavasti apostoli Paavalin varoituksen sanat Roomalaiskirjeen ensimmäisestä luvusta. Siinä apostoli kuvaa niin homoseksuaalisuuteen kuin muihin elämänalueisiin liittyviä syntejä. Lopuksi apostoli suuntaa sanansa niille, jotka ”vaikka tuntevat Jumalan vanhurskaan säädöksen, että ne, jotka senkaltaisia tekevät, ovat kuoleman ansainneet, eivät ainoastaan itse niitä tee, vaan vieläpä osoittavat hyväksymistä niille, jotka niitä tekevät.”

Jokainen ihminen on Jumalan kuvaksi luotuna arvokas. Jeesus on sovittanut kaikkien ihmisten synnit ristinkuolemallaan. Kirkon tehtävä on pitää esillä armon ja totuuden sanomaa Kristuksesta. Armon sanoma kuuluu meille kaikille syntisille. Kirkko ei syyllisty syrjintään, jos se uskaltaa käyttää sanaa synti niin homosuhteista kuin muista avioliiton ulkopuolisista sukupuolisuhteista. Sen sijaan kirkko syyllistyy homoseksuaalien syrjintään, jos he eivät saa kuulla Jumalan sanan koko totuutta, joka sisältää niin lain kuin evankeliuminkin. Armoa tarvitsevat vain syntinsä tietävät ja tuntevat ihmiset.

Toivotan siunausta ja johdatusta vaativaan tehtäväänne ja aurinkoista kesää!

Helsingissä 18.6.2019
ystävällisin terveisin Päivi Räsänen
kansanedustaja, kirkkovaltuutettu, ex-kirkkoministeri (2011-2015)
+
JEESUS: vastasi ja sanoi: "Ettekö ole lukeneet, että Luoja jo alussa 'loi heidät mieheksi ja naiseksi' ja sanoi: 'Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi'? Niin eivät he enää ole kaksi, vaan yksi liha. Minkä siis Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako."
+
Päivi Räsäsen avoin kirje arkkipiispalle meni "väärään osoitteseen":

Helsingin tuomiokirkon portailla otettiin historiallinen yhteiskuva
– ”Me ollaan naimisissa!”
https://www.kotimaa24.fi/artikkeli/helsingin-tuomikirkon-portailla-otettiin-historiallinen-yhteiskuva-me-ollaan-naimisissa/
Sodomiittikisapappi Leena Huovisen alkusanojen jälkeen luettiin niin sodomiittiarkkipiispa emeritus Kari Mäkisen kuin nykyisen sodomiittiarkkipiispa Tapio Luoman välittämät terveiset ja siunaukset tilaisuuteen osallistuneille aviopareille. - mies+mies ja nainen+nainen - aviopareille:
”Olette löytäneet rinnallenne kumppanin, jonka kanssa haluatte elämänne jakaa. Onnittelen teitä tapahtumaan osallistuvia aviopareja ja toivotan teille Jumalan siunausta ja hänen hyvää johdatustaan”,
sodomiittiarkkipiispa Luoman jättämässä viestissä luki.
+
Sodomiittiarkkipiispa Tapio Luoma:
MIKSI PIDÄTTE TOTUUTTA VÄÄRYYDEN VALLASSA?!
Roomalaiskirje:
1:18 Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa,
1:19 sentähden että se, mikä Jumalasta voidaan tietää, on ilmeistä heidän keskuudessaan; sillä Jumala on sen heille ilmoittanut.
1:20 Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa, ovat, kun niitä hänen teoissansa tarkataan, maailman luomisesta asti nähtävinä, niin etteivät he voi millään itseänsä puolustaa,
1:21 koska he, vaikka ovat tunteneet Jumalan, eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet eivätkä kiittäneet, vaan ovat ajatuksiltansa turhistuneet, ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt.
1:22 Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet
1:23 ja ovat katoamattoman Jumalan kirkkauden muuttaneet katoavaisen ihmisen ja lintujen ja nelijalkaisten ja matelevaisten kuvan kaltaiseksi.
1:24 Sentähden Jumala on heidät, heidän sydämensä himoissa, hyljännyt saastaisuuteen, häpäisemään itse omat ruumiinsa,
1:25 nuo, jotka ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin Luojaa, joka on ylistetty iankaikkisesti, amen.
1:26 Sentähden Jumala on hyljännyt heidät häpeällisiin himoihin; sillä heidän naispuolensa ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnonvastaiseen;
1:27 samoin miespuoletkin, luopuen luonnollisesta yhteydestä naispuolen kanssa, ovat kiimoissaan syttyneet toisiinsa ja harjoittaneet, miespuolet miespuolten kanssa, riettautta ja villiintymisestään saaneet itseensä sen palkan, mikä saada piti.
1:28 Ja niinkuin heille ei kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta, niin Jumala hylkäsi heidät heidän kelvottoman mielensä valtaan, tekemään sopimattomia.
1:29 He ovat täynnänsä kaikkea vääryyttä, pahuutta, ahneutta, häijyyttä, täynnä kateutta, murhaa, riitaa, petosta, pahanilkisyyttä;
1:30 ovat korvaankuiskuttelijoita, panettelijoita, Jumalaa vihaavaisia, väkivaltaisia, ylpeitä, kerskailijoita, pahankeksijöitä, vanhemmilleen tottelemattomia,
1:31 vailla ymmärrystä, luotettavuutta, rakkautta ja laupeutta;
1:32 jotka, vaikka tuntevat Jumalan vanhurskaan säädöksen, että ne, jotka senkaltaisia tekevät, ovat kuoleman ansainneet, eivät ainoastaan itse niitä tee, vaan vieläpä osoittavat hyväksymistä niille, jotka niitä tekevät.
http://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?chp=1&ref=Room.+1%3A1&rnd=1558435312309
+
Hebrealaiskirje:
13:4 Avioliitto pidettäköön kunniassa kaikkien kesken, ja aviovuode saastuttamatonna; sillä haureelliset ja avionrikkojat Jumala tuomitsee.
+
Sodoman pahuus:
https://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?chp=1&ref=1.+Moos.+19%3A1&rnd=1577872666728
+
2.Pietarin kirje: 2:6 Ja hän poltti poroksi Sodoman ja Gomorran kaupungit ja tuomitsi ne häviöön, asettaen ne varoitukseksi niille, jotka vastedes jumalattomasti elävät.
+
Sodomiitti tarkoittaa kaikkea muuta kuin luonnollista avioseksiä
+
Kirkkovaltuutetut keskustelevat poliisin kautta!

Kirje, joka uhkaa henkeäni

http://miikkakeranen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/277490-kirje-joka-uhkaa-henkeani

Miikka Keränen Rovaniemi, vihreä kaupunginvaltuutettu ja kirkkovaltuutettu. Gradua vaille valmis ekonomi ja vaatetussuunnittelun opiskelija. Feministi ja federalisti.

19.6.2019 09:36 Helsinki Pride Kansanryhmää vastaan kiihottaminen Kristillisyys Lähimmäisenrakkaus Päivi Räsänen

Uuden ja tuntemattoman pelkääminen on täysin tavallista. Se on inhimillistä ja sen perustana on oletettavasti evoluution kannalta järkevä varovaisuus. Kaikille seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt eivät ole tuttuja, joten jotkin ennakkoluulot ja tietämättömyys ovat sinänsä ymmärrettävää. Mutta Päivi Räsänen (kd) on lääkäri, kansanedustaja ja entinen ministeri. Hän tietää täsmälleen mistä puhuu. Hän ei kärsi homofobiasta. Hän on valinnut homovihan.

Räsänen ja hänen puolueensa KD on johdonmukaisesti ja jatkuvasti osoittanut, että heille seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen syrjiminen ja kiusaaminen on olennainen osa politiikkaa. Se ei ole satunnaista tai vain yksittäisten edustajien huutelua, vaan se on näkyvää ja vahvaa. Esimerkiksi nykyinen puheenjohtaja Sari Essayah halusi käyttää erikseen osan hallitusohjelman kommentoinnista hyökätäkseen translakia ja siten transihmisiä vastaan. Vuosien varrella ulostulot ovat olleet systemaattisesti vähemmistöjä vastaan, esimerkiksi tasa-arvoisen avioliittolain ja äitiyslain osalta.

Räsänen on nyt osoittanut avoimen kirjeen arkkipiispa Tapio Luomalle. Siinä hän julkisesti sanoo, että: “Toivon sydämestäni, että ottaisitte vakavasti apostoli Paavalin varoituksen sanat Roomalaiskirjeen ensimmäisestä luvusta. Siinä apostoli kuvaa niin homoseksuaalisuuteen kuin muihin elämänalueisiin liittyviä syntejä. Lopuksi apostoli suuntaa sanansa niille, jotka ”vaikka tuntevat Jumalan vanhurskaan säädöksen, että ne, jotka senkaltaisia tekevät, ovat kuoleman ansainneet, eivät ainoastaan itse niitä tee, vaan vieläpä osoittavat hyväksymistä niille, jotka niitä tekevät.””

“Jotka senkaltaisia tekevät, ovat kuoleman ansainneet.” Räsänen on valinnut homovihan ja nyt puhuu meistä sellaisina, jotka ansaitsevat kuoleman. Uskallan väittää, että Räsänen kiihottaa kansanryhmää vastaan, kohteenaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt.

Mielestäni tämä Räsäsen jatkuva syrjintä ja kiusanteko on otettava nyt erittäin vakavasti, kun sävy on muuttunut näin uhkaavaksi. Jos jollekin sanotaan kasvotusten, että hänet pitäisi tappaa, pitää välittömästi ottaa yhteyttä poliisiin. Yhtään kenenkään terveyttä tai henkeä uhkaavaa puhetta ei voi ottaa liian kevyesti.

Elämme pride-kuukautta. Toivonkin, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt muistavat, että tapahtuman taustalla on mielenosoitukset ja kapina oikeuksiemme puolesta. Meidän on tultava yhteen, ja juhlahumunkin keskellä pidettävä huoli, että fokus on silti aina ihmisoikeuksien ja vapauksien saavuttamisessa. Ja toivon, että myös liittolaisemme tekevät niin myös muina kuukausina: emme tarvitse sateenkaarilippuja vain kesäkuussa, vaan tarvitsemme perusoikeuksia vuoden jokaisena päivänä.

Ja uskonsisarilleni esitän vielä toiveen: eletään todeksi Jeesuksen opetukset armosta ja lähimmäisenrakkaudesta. Se on aidon kristillisyyden perusta.

Miikka Keränen Rovaniemi, vihreä kaupunginvaltuutettu ja kirkkovaltuutettu.
+
SODOMIITTIOIKEUSVALTIOSUKUPUUTTOSUOMEN HELSINKIPRIDEKAPINAMARSSI 2019 HÄPÄISEE JA PILKKAA AITO AVIOLIITTO RY:N EDUSTAJIA!
https://www.facebook.com/juhani.starczewski/posts/10157371378253262
+

 


Isänmaan asialla - ryhmä

MIKSI PIDÄTTE TOTUUTTA VÄÄRYYDEN VALLASSA?!

2020-04-24 19:27:59
Sodomiittiarkkipiispat Tapio Luoma ja Kari Mäkinen emeritus:
MIKSI PIDÄTTE TOTUUTTA VÄÄRYYDEN VALLASSA?!
 
Arkkipiispa Kari Mäkinen homomusikaalin ensi-illassa
TOSIUSKOVAT TIETÄVÄT, ETTÄ MAAMME SUURIMMAT ONGELMAT JA ESTEET TODELLISEN HERÄTYKSEN TULEMISEKSI OVAT SODOMIITTIARKKIPIISPAT TAPIO LUOMA JA KARI MÄKINEN EMERITUS JA HEIDÄN HENGENHEIMOLAISENSA!
AINOA MAHDOLLISUUS ON SAADA LUOMAN TILALLE RAAMATULLINEN MIES!
Klikkaa, lue, ihmettele ja kommentoi:
 
SODOMIITTIOIKEUSVALTIOSUKUPUUTTOSUOMEN HELSINKIPRIDEKAPINAMARSSI 2019 HÄPÄISEE JA PILKKAA AITO AVIOLIITTO RY:N EDUSTAJIA
 
Sodoman pahuus:
Sodomiitti tarkoittaa kaikkea muuta kuin luonnollista avioseksiä.
 

Isänmaan asialla - ryhmä

Sauli Niinistö: ”Tämä pirulainen on voitettavissa, me nujerramme sen”

2020-04-17 19:54:41
Sauli Niinistö: ”Tämä pirulainen on voitettavissa, me nujerramme sen”
https://www.is.fi/politiikka/art-2000006477355.html
- Niinistö ei kertonut, kuka on pirulaisen jo voittanut! Omin ihmisvoimin se ei onnistu! Olisipa meillä vielä Kyösti Kallion kaltainen presidentti, joka tiesi, mistä apu tulee! Uuden Vuoden puheen lopuksi Niinistö toivottaa "Jumalan siunausta!"; mutta NYT EI USKALTANUT, kun tiesi, ettei NYRKKIMARIN pidä siitä -> https://www.oikeamedia.com/o1-97606?fbclid=IwAR30ky9CS99k2s_JAOJt86dHeyPN57WTUt4DKXKWd6_PMrWV9ks6TtTtOxw
+
KIITOS JEESUS!
PRESIDENTTI KYÖSTI KALLION RUKOUS!
MAASEUDUN TULEVAISUUS 17.4.2020 SIVU 14!
HELSINGIN SANOMAT LA 11.4.2020 KOTIMAA SIVU A 40!
HÄMEEN SANOMIEN ETUSIVU 9.4.2020!
KESKISUOMALAISEN ETUSIVU 5.4.2020!
JAA/LAITA KAVERILLEKIN!
https://www.facebook.com/juhani.starczewski/posts/10157327872438262

93806150_10157369493933262_5063003522648244224_o1.jpg


Isänmaan asialla - ryhmä

HALLITUS HALUAA MUUTTAA HENKILÖTUNNUKSET!

2020-04-15 17:44:5593702731_10157362793468262_8456924522904289280_n1.jpgSdp haluaa kyseenalaistaa perinteiset sukupuoliroolit!
Koronakriisin varjolla lisävelan turvin hallitus toteuttaa omaa ohjelmaansa täysimääräisesti. Voitte olla varmoja, kuten on jo hallituksesta kuultu, mikään ei jää rahasta kiinni.
KESKUSTA kuittaa tämänkin!
https://www.facebook.com/juhani.starczewski/posts/10157355119403262
Suomen uusin 76. sodomiittihallitus...Sodomiitti tarkoittaa kaikkea muuta kuin luonnollista avioseksiä!
Heidän kasvojensa hahmo todistaa heitä vastaan; syntinsä he tuovat julki niinkuin sodomalaiset, he eivät niitä salaa.
Voi heitä! Itsellensä he pahaa tekevät.
Kommunistinen nyrkkitervehdys ilmaisee jumalattomuutta ja vihaa! Niin kutsuttu kommunistinen nyrkkitervehdys, nyrkkiin vihaisen väkivaltaisesti puristettu ihmiskäsi, joka heristää vihanyrkkiään kohti Jumalaa, ilmaisee ennen kaikkea Jumalaa vastustavaa katkeran kostonkaunaista kapinointia.**
https://www.facebook.com/juhani.starczewski/posts/10157355119403262
Sanokaa hurskaasta, että hänen käy hyvin, sillä he saavat nauttia tekojensa hedelmiä.
Voi jumalatonta! Hänen käy pahoin, sillä hänen kättensä teot maksetaan hänelle.
Minun kansani käskijät ovat lapsia, ja naiset - 12 naista ja 7 miestä - sitä hallitsevat.
Sdp ottaa feministisen talouden ymmärryksen kaiken politiikkansa lähtökohdaksi!
https://www.aamulehti.fi/a/24152921
Kansani, sinun johtajasi ovat eksyttäjiä, he ovat hämmentäneet sinun polkujesi suunnan.
Sdp halaa kyseenalaistaa perinteiset sukupuoliroolit!
Herra settuu käymään oikeutta, nousee kansoja tuomitsemaan.
Herra käy tuomiolle kansansa vanhinten ja sen päämiesten kanssa…
+
Suomen hallitus
Pääministeri Sanna Marinin hallitus
https://valtioneuvosto.fi/marinin-hallitus/ministerit
+
Tätä historiallista kommunistista taustaa vasten tarkasteltuna on hätkähdyttävää lukea SDP:n nyt virkaa tekevää puheenjohtajaa Sanna Marinia käsittelevää Helsingin Sanomien artikkelia 26.1.2019. Hätkähdyttäväksi artikkelia ei tee sen sanallinen sisältö, vaan artikkelin yhteydessä oleva kuva SDP:n vuoden 2017 puoluekokouksesta. Kuvassa SDP:n puoluesihteeri Antton Rönnholm ja puheenjohtajistoon lukeutuva Sanna Marin tekevät valituksi tulonsa kunniaksi kommunistisen nyrkkitervehdyksen.
https://www.oikeamedia.com/o1-97606
+
Pääministeri 10.12.2019 -
Marin, Sanna SDP Pirkanmaan vaalipiiri 19 087 Valitaan
Liikenne- ja viestintäministeri 06.06.2019 – 10.12.2019
16.2.2016 puolesta homolaki
17.2.2017 HYLKÄSI avioliiton pitämisen miehen ja naisen välisenä - JEESUS sanoi: "Ettekö ole lukeneet, että Luoja jo alussa 'loi heidät mieheksi ja naiseksi' ja sanoi: 'Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi'? Niin eivät he enää ole kaksi, vaan yksi liha. Minkä siis Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako."
+
Valtiovarainministeri 10.12.2019 -
Kulmuni, Katri KESK Lapin vaalipiiri 8 418 Valitaan
Elinkeinoministeri 06.06.2019–10.12.2019
16.2.2016 puolesta homolaki
17.2.2017 HYLKÄSI avioliiton pitämisen miehen ja naisen välisenä
+
Sisäministeri 06.06.2019 – 10.12.2019 -
Maria Ohisalo VIHR Helsingin vaalipiiri 11 797 Valitaan Uusi
Päivän iloinen uutinen, Liukkosen sanoin todella toivoisi, että "Suomessakin oivalletaan mahdollisimman pian, että tämä on asia, josta ei tarvitse sen enempää keskustella. Homoseksuaalisuus on samanlainen ihmisen ominaisuus kuin se, onko siniset tai ruskeat silmät tai onko oikea- tai vasenkätinen."
Suomalainen olympiauimari kaapista ulos - ”Vihdoin voin olla oma itseni”
Olympiatason uimari Ari-Pekka Liukkonen kertoi olevansa homoseksuaali Ylen suorassa Urheiluviikonloppu-ohjelmassa ja sitä ennen Ylen Urheilun haastattelussa tänään. Tasan viikon päästä 25 vuotta täyttävä Liukkonen on tiettävästi ensimmäinen suomalainen huippumiesurheilija, joka on tullut julkisesti ulos kaapista uransa aikana.
- JEESUS sanoi: "Ettekö ole lukeneet, että Luoja jo alussa 'loi heidät mieheksi ja naiseksi' ja sanoi: 'Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi'? Niin eivät he enää ole kaksi, vaan yksi liha. Minkä siis Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako."
+
Opetusministeri 06.06.2019 – 10.12.2019 -
Andersson, Li VAS Varsinais-Suomen vaalipiiri 24 404 Valitaan
16.2.2016 puolesta homolaki
17.2.2017 HYLKÄSI avioliiton pitämisen miehen ja naisen välisenä
+
Oikeusministeri 06.06.2019 – 10.12.2019 -
Henriksson, Anna-Maja RKP Vaasan vaalipiiri 14 481 Valitaan 10K/ 17.6.2019
(Tulevaisuusvaliokunta: ( Anna-Maja Henriksson (r) 2.5.2019 -> 5.6.2019 )
28.11.2014 homolain puolesta
12.12.2014 homolain puolesta
16.2.2016 puolesta homolaki
17.2.2017 HYLKÄSI avioliiton pitämisen miehen ja naisen välisenä
+

 

 
Isänmaan asialla - ryhmä

SUOMEN VALTION/KIRKON JUMALANPILKKASIKAMESSIAS ON EDELLEEN RISTILLÄ!

2020-04-14 19:52:53

4a439fef897136e505b6e0a71c0c52a2.jpgSUOMEN VALTION/KIRKON JUMALANPILKKASIKAMESSIAS ON EDELLEEN RISTILLÄ SUOMEN 100-VUOTISJUHLISTA ALKAEN!
Vastauksena kysymykseen jumalanpilkkasikamessiaan poistamisesta totean, että asia ei mielestäni anna aihetta opetus- ja kulttuuriministeriön toimenpiteisiin.
Helsingissä 11.12.2017
Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho

Galatalaiskirje 6:7 Älkää eksykö, Jumala ei salli itseänsä pilkata; sillä mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää.

LUE TARKEMPAA:
https://www.facebook.com/juhani.starczewski/posts/10155181836908262

Kirjallinen kysymys Jumalaa häpäisevästä taideteoksesta

Kirjallinen kysymysKK5322017 vp
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/KK_532+2017.aspx

Eduskunnan puhemiehelle

Kouvolan taidemuseo Poikilo on Sirpaleita suomalaisuudesta — Suomi 100 vuotta -näyttelyssään asettanut esille Harro Koskisen Sikamessias-teoksen vuodelta 1969. Teos esittää ristille naulittua sikaa, jolla on päänsä ympärillä sädekehä. Koskinen tuomittiin teoksen johdosta jumalanpilkasta korkeimman oikeuden päätöksellä vuonna 1974. Sirpaleita suomalaisuudesta -näyttely jatkuu Kouvolassa tammikuun alkuun. 
Sikamessias-teoksen omistaa valtion Kansallisgalleria. Teoksen esille paneva museo saa opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää museoiden valtionosuutta. 
Suomessa on viime vuosien oikeuskäytännössä oltu tarkkoja siitä, että islamin pyhänä pitämiä asioita ei saa häpäistä. Tätä taustaa vasten on oudoksuttavaa, että Suomen juhlavuoteen viittaava näyttely saa vapaasti pitää esillä teosta, jonka on korkeimmassa oikeudessa todettu häpäisevän kristinuskon Jeesusta. 
Avoin keskustelu uskosta ja elämänkatsomuksista kuuluu yhteiskuntamme perusarvoihin, mutta Jumalan tai pyhien asioiden pilkalla ei keskustelua rakenneta. 
Teoksen loukkaavuutta lisää se, että se jäljittelee kristittyjen vainojen yhteydessä ollutta käytäntöä, jossa vainoa harjoittavat muslimit naulitsivat sian ristille ja veivät ristin kristittyjen kokoontumispaikkaan. Kansanryhmien uskontomotivoituneisiin vainoihin ei tulisi Suomessa viitata missään oloissa positiivisessa tai neutraalissa sävyssä. 
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Pitääkö ministeri suotavana, että Jeesusta pilkkaavaa taideteosta ylläpidetään valtion varoista ja se asetetaan näytille suomalaiseen, osin valtion rahoittamaan, juhlanäyttelyyn ja mitä ministeri aikoo tehdä asialle?

Helsingissä 22.11.2017


Vastaus kirjalliseen kysymykseen Jumalaa häpäisevästä taideteoksesta
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/KK_532+2017.aspx

Vielä minä näin auringon alla oikeuspaikan, ja siinä oli vääryys, ja vanhurskauden paikan, ja siinä oli vääryys. Minä sanoin sydämessäni: Vanhurskaan ja väärän tuomitsee Jumala, sillä siellä on jokaisella asialla ja jokaisella teolla aikansa. Saarnaaja 3:16-17

Vastaus kirjalliseen kysymykseen KKV 532/2017 vp

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Arvoisa puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Mika Niikon /ps näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 532/2017 vp:

Pitääkö ministeri suotavana, että Jeesusta pilkkaavaa taideteosta ylläpidetään valtion varoista ja se asetetaan näytille suomalaiseen, osin valtion rahoittamaan 
juhlanäyttelyyn ja mitä ministeri aikoo tehdä asialle?

Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:

Harro Koskisen teos Sikamessias hankittiin Kansallisgallerian, silloisen valtion taide-museon kokoelmaan, vuonna 1990. Teos on ollut esillä Ateneumin taidemuseossa 1992, Arkenissa
Tanskassa 1999, Nykytaiteenmuseo Kiasmassa 2002 ja Turun Taidemuseossa 2007. Teos kuuluu oman aikansa kuvataiteen ilmiöihin, joten sen on katsottu kuuluvaksi kansalliseen kuvataidekokoelmaan.

Teos on herättänyt aikaisemminkin erityistä huomiota, mutta sen on katsottu kuuluvan aikamme kuvataiteen esittelyyn. Taiteilija itse on eri yhteyksissä sanonut, ettei teoksen ironian tai pilkan kohteena koskaan ole ollut Jumala, Jeesus tai edes uskonto. Sen kohteena on ollut pikemmin pikkuporvarillinen perhe, joka välittää vain omasta hyvinvoinnistaan.

Taiteilijat ovat kautta aikojen käsitelleet teoksissaan vaikeita ja kipeitäkin asioita. Aiheisiin kuuluvat niin sodat, murhat, teloitukset, nälkään kuoleminen, humanitääriset kriisit ja kaikenlainen yhteiskuntakritiikki. Aiheet voivat liittyä esimerkiksi taloudelliseen ja poliittiseen vallankäyttöön,
kolonialismiin, uskontoihin, seksuaalisiin identiteetteihin, rotuun ja diskriminaatioon. Vanhemmassa eurooppalaisessa taiteessa on myös keskeisenä kuvastona Raamatun kertomusten kuvitusta, joka pitää sisällään paljon nykyperspektiivistä katsoen tuomittavaa aiheensa käsittelyä.
Aina aika ajoin, joihinkin niistä kohdistuu vaatimuksia sensuroida niitä.

Jos taiteen sisältöjä arvioitaisiin sensuurin näkökulmasta, joutuisivat myös monet muut Kansallisgallerian kokoelman yli 40 000 työstä vaikean arvioinnin kohteeksi.

Taiteilijat osoittavat teoksillaan yhteiskunnan kipupisteitä. Museot puolestaan toimivat taiteen esillepanon foorumeina.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on saanut asiasta lisätietoja Kouvolan taidemuseo Poikilolta. Kouvolan taidemuseon mukaan Suomi 100 -juhlanäyttely Sirpaleita suomalaisuudesta kertoo nimensä mukaisesti suomalaisuus-käsitteen sirpaleisesta historiasta viimeisen sadan vuoden ajalta. Keskeinen osa näyttelyn tarinaa on kertoa, miten erilaisia todellisuuksia suomalaisuuteen sisältyy ja siten valaista uudesta näkökulmasta myyttistä käsitystä yhtenäisestä Suomen kansasta. Todellisuus on yhtenäisyyden sijasta ollut – ja Sikamessias-tapaus osaltaan osoittaa, että on edelleen – ristiriitaisten todellisuuksien tilkkutäkki. Harro Koskisen Sikamessias (1969) on valittu näyttelyyn nimenomaan kertomaan ristiriitaisuuksista ja samalla myös taidehistoriallisesta ja yhteiskunnallisesta ilmapiiristä 1970-luvun Suomessa. Se on oleellinen osa näyttelyn käsikirjoituksen tarinaa. Näyttely kertoo tapahtuneista tosiasioista eikä museon näkökulmasta ole syytä harjoittaa itsesensuuria historian suhteen vaan pikemminkin avata kipukohtia uuteen tarkasteluun. Vain siten voidaan lisätä ymmärrystä yhteiskunnallisista ilmiöistä.

Museolain (1166/1996) mukaan museotoiminnan tavoitteena on ylläpitää ja vahvistaa väestön ymmärrystä kulttuuristaan, historiastaan ja ympäristöstään. Museoiden tulee edistää kulttuuri- ja luonnonperintöä koskevan tiedon saatavuutta tallentamalla ja säilyttämällä aineellista ja visuaalista
kulttuuriperintöä tuleville sukupolville, harjoittamalla siihen liittyvää tutkimusta, opetusta ja tiedonvälitystä sekä näyttely- ja julkaisutoimintaa.

Museolaissa säädetään myös valtionosuuden saamisen edellytyksistä. Niiden tarkoitus on varmistaa, että museo on ammatillisesti ja suunnitelmallisesti hoidettu, sen talous ja hallinto on järjestetty asianmukaisesti ja toiminnan tarkoitus on kirjattu museon sään-töihin. Toiminnan sisältöjä ei opetus- ja kulttuuriministeriö ohjaa eikä valvo, vastuu valtionosuutta saavien museoiden toiminnasta on niiden ylläpitäjillä. Museotoimintaan kuuluu myös ristiriitaisten ja vaikeiden
asioiden käsittely ja taustoittaminen. Museotoiminnalla luodaan siten mahdollisuuksia myös uusille tulkinnoille ja syiden ja seurausten ymmärtämiselle.

Kouvolan taidemuseo on valtionosuuden piirissä oleva museo, joka täyttää museolaissa asetetut valtionosuuden edellytykset. Museon perustelut kyseisen näyttelyn tavoitteista ja tarkoituksesta ovat linjassa museolakiin kirjattujen museoiden tehtävien ja tavoitteiden kanssa. Tämän vuoksi opetus- ja kulttuuriministeriöllä ei ole syytä puuttua museon toimintaan, vaan museo vastaa itsenäisesti toiminnastaan ja siitä mahdollisesti aiheutuvista selvitystarpeista.

Vastauksena kysymykseen totean, että asia ei mielestäni anna aihetta opetus- ja kulttuuriministeriön toimenpiteisiin.

Helsingissä 11.12.2017

Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho


Isänmaan asialla - ryhmä

Kommunistinen nyrkkitervehdys ilmaisee jumalattomuutta ja vihaa!

2020-04-13 10:45:17
92848884_10157355119058262_8120251305110274048_o(1).jpg

Kommunistinen nyrkkitervehdys ilmaisee jumalattomuutta ja vihaa!
Niin kutsuttu kommunistinen nyrkkitervehdys, nyrkkiin vihaisen väkivaltaisesti puristettu ihmiskäsi, joka heristää vihanyrkkiään kohti Jumalaa, ilmaisee ennen kaikkea Jumalaa vastustavaa katkeran kostonkaunaista kapinointia.**Miksi kommunistisessa Kiinassa vainotaan kristittyjä?
Tätä historiallista kommunistista taustaa vasten tarkasteltuna on hätkähdyttävää lukea SDP:n nyt virkaa tekevää puheenjohtajaa Sanna Marinia käsittelevää Helsingin Sanomien artikkelia 26.1.2019. Hätkähdyttäväksi artikkelia ei tee sen sanallinen sisältö, vaan artikkelin yhteydessä oleva kuva SDP:n vuoden 2017 puoluekokouksesta. Kuvassa SDP:n puoluesihteeri Antton Rönnholm ja puheenjohtajistoon lukeutuva Sanna Marin tekevät valituksi tulonsa kunniaksi kommunistisen nyrkkitervehdyksen.***Hesarin* artikkelissa Sanna Marin sanoo** edustavansa ”tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja ihmisoikeuksia”. Mutta Marin ei joko tiedä, muista tai ei välitä siitä, että nämä iskusanat kuten myös ”vapaus, veljeys ja tasa-arvo” ovat historiallisesti tarkasteltuina erittäin verisiä ja väkivaltaisia iskusanoja, aina Ranskan suuresta jakobiinivallankumouksesta alkaen, kuten perustelen kirjoituksessani 16.2.2018 *Uusimman ajan ensimmäinen kansanmurha kohdistui kirkkoon ja kristittyihin*.Erityisen verisiä ja väkivaltaisia iskusanoja edellä mainitut ovat silloin, kun ne Marinin tapaan liitetään kommunistisen nyrkkitervehdyksen tekemiseen. **Suomalaisilla, varsinkin suomalaisilla kristityillä**, on nyt todellakin arvokonservatiivisen ja kansallismielisen vastuullinen velvollisuus vaikuttaa kodin, uskonnon ja isänmaan puolesta!Tämän nyrkkitervehdyksen taustat ovat helposti tarkasteltavissa vaikkapa *Wikipedian* ”Raised fist” -artikkelista. Nyrkkitervehdys valtasi alaa erilaisten kommunististen organisaatioiden ja järjestöjen keskuudessa alkaen Espanjan vuosien 1936–1939 sisällissodan vuosista, jolloin kommunistit kävivät ohjelmallista tuhoamissotaa etenkin Espanjan roomalaiskatolista kirkkoa ja sen papistoa vastaan.**Nyrkkitervehdys oli leimallisesti** Saksan kommunistisen puolueen 1920-luvulla perustetun *Rotfrontkämpferbund*-taisteluorganisaation eli *Rotfrontin*, Punarintaman, julkisena tunnuksena ja tervehdystapana. Saksan 1920–30-lukujen kommunistisen Punarintaman suora perillinen on meidän päiviemme Antifa, jonka keskuudessa perinteinen kommunistinen nyrkkitervehdys on käytössä.**Jos kommunistisen nyrkkitervehdyksen julkiseen** tekemiseen suhtauduttaisiin samalla tavalla kuin suhtaudutaan niin sanotun roomalaisen tervehdyksen – jonka taustoja selostaa *Wikipedian* ”Roman salute” -artikkeli – tai sen niin kutsutun natsitervehdys -version julkiseen tekemiseen, tulisi jokaista nyrkkitervehdyksen tekijää pitää vastuussa olevana kaikesta siitä, mitä tekemänsä tervehdyksen voidaan katsoa symbolisesti edustavan ja millaisiin asiayhteyksiin kyseinen tervehdys on historiallisesti liittynyt.Mielenkiintoista ja merkille pantavaa tosin on, että siinä missä roomalaisen tervehdyksen versioiden tekemisten osalta vallitsee käytännössä nollatoleranssi, näyttää kommunistisen nyrkkitervehdyksen julkinen tekeminen olevan ihan ok ja asiallisena symbolisignaloimisena pidettyä. Suuren suomalaisen puolueen johtoon lukeutuvat henkilöt voivat näköjään täysin julkisesti tehdä puoluekokouksessaan kommunistisen nyrkkitervehdyksen ilman minkäänlaisia seuraamuksia.**Erikoinen tämä asiaintila on siksi**, koska kommunistinen nyrkkitervehdys on avoimen pelkistetysti vihaa, väkivaltaa, kostoa ja kristinuskonvastaista jumalattomuutta ilmaiseva ele ja liittyy historiallisesti asiayhteyksiin, jotka ovat ihmisuhrimäärissään ja väkivaltaisissa tuhoseurauksissaan moninkertaiset verrattuna kaikkeen siihen, mitä laajimmallakin mahdollisella laskutavalla voidaan liittää roomalaisen tervehdyksen versioiden historiallisiin asiayhteyksiin. Tämä tosiasia käy vastaansanomattomasti ilmi suomennoksena 863-sivuisesta *Kommunismin musta kirja: Rikokset, terrori, sorto* (WSOY, 2000) -teoksesta.*Kommunismin mustan kirjan* dokumentoimat rikokset ja väkivallantyöt tehtiin ”vapauden ja veljeyden” sekä ”tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja ihmisoikeuksien” valtiojohtoisen edistämisen nimessä ja oikeuttamana, käsi kohotettuna ja vihaiseen nyrkkiin puristettuna.**Jos kommunistisen nyrkkitervehdyksen julkinen** tekeminen on ihan ok ja hyväksyttävää, tarkoittaa tämä vain sitä, että tervehdyksen hyväksyjät tuntevat sympatiaa kaikkea sitä tuhoa ja väkivaltaa kohtaan, johon kyseinen tervehdys historiallisesti liittyy.Kommunistisen nyrkkitervehdyksen käyttäjä signaloi sympatiaa sitä hirvittävää neuvostoliittolaista keskitys- ja vankileiritodellisuutta kohtaan, jonka dokumentoi Neuvostoliiton keskitysleirit kokenut toisinajattelija, sionisti ja sittemmin israelilainen poliitikko **Avraham Shifrin** (1923–1998) suomennetussa teoksessaan *Vankileirien maa* (Kuva ja Sana, 1981). Teoksen alaotsikon mukaan kirja on:**”Ensimmäinen raportti Neuvostoliiton vankiloista**, keskitys- ja työleireistä, vankimielisairaaloista – ja ihmisistä niissä. Satoja karttoja, kuvia – jokainen tieto dokumentoitua totuutta. Kirja on koottu ja valmistettu vankileirien maailmassa – jotta totuus vihdoinkin tunnettaisiin!”1970-luvun lopulla kirjoitetun teoksen esipuheessa todetaan:**”Kädessänne on nyt epätavallinen kirja**. Se on ensimmäinen laatuaan. Se sisältää tarkat tiedot yli 2000 Neuvostoliiton rangaistuslaitoksesta. Siinä ei ole suinkaan tietoja kaikista vaan ainoastaan niistä, joiden sijainnin tiedämme. Suurin osa osoitteista on nykyisten keskitysleirien osoitteita. Neuvostovalta rakensi niitä jo vuonna 1917, ja ne ovat vielä tänäänkin olemassa…””Nämä ihmiset ovat viattomia. Heidät on tuomittu toisinajattelevina, kiellettyjen filosofisten, kansallismielisten tai uskonnollisten kirjojen lukijoina, lentolehtisten levittäjinä, lippujen kohottajina, uskonnonopetuksen vaatijoina, maasta muuttoa haluavina tai oma-aloitteosuudesta kaupan alalla. Sellaisten ’rikosten’ takia ihmisiä joutuu vankilaan Neuvostoliitossa.”Kirjan loppusanoissa todetaan puolestaan seuraavasti:**”Mikä on tämän kirjan tarkoitus?** Onko sen tarkoitus pelottaa teitä ja saada teidät hämmästelemään? Ei suinkaan. Auschwitzin ja Maidanekin murhenäytelmien, Kamputsean ja Vietnamin massateurastusten jälkeen on ihmiskuntaa enää vaikeaa hämmästyttää millään. Mutta jos teillä on vielä omatunto, siirtykää hengessänne Neuvostoliittoon ja siellä tehtävien rikosten keskelle: jo yli 60 vuotta on tässä maassa kidutettu ja surmattu ihmisiä. Yli 60 miljoonaa viatonta ihmistä on saanut surmansa näissä leireissä. Neuvostoliitossa pyritään tänään kitkemään pois kaikki vapaa ajattelu ja eri tunnustussuuntien ’maanalaiset kirkot’…”Tällaiseenko kansallismielisen ja uskonnollisen, etenkin kristilliskirkollisen, ajattelun ja toiminnan kieltävään vankileiritodellisuuteen yhä edelleenkin tähtäävät ne, jotka katsovat asiakseen ilmaista tuntemuksiaan ja signaloida julkisesti poliittisia pyrkimyksiään kommunistisella nyrkkitervehdyksellä?**Haluavatko kommunistisen nyrkkitervehdyksen** tekijät ilmaista tukensa myös sille, mitä DDR:n eli Itä-Saksan kommunistihallinto harjoitti vielä 1980-luvullakin?DDR:n hallinto ja sen turvallisuusorganisaatio Stasi harjoittivat muun muassa terroristista psykologista sodankäyntiä kommunismin vastustajia kohtaan, kuten **Juha-Pekka Tikka** selostaa *Verkkouutisten* 28.1.2019 artikkelissaan ”Diabolisen pahuuden psykoterroria – näin Stasi ’riisti sielun’”. Artikkelissa käsitellään psykologisen sodankäynnin ja tuhoamisen *Zersetzung*-menetelmää, josta lisää englanniksi täällä ja saksaksi täällä. Aihetta valaisee hyvin myös **Max Hertzbergin** artikkeli 22.11.2016 ”Stasi Tactics – Zersetzung”.**Tikan artikkelin mukaan Stasi määritteli** *Zersetzungin* tarkoittavan kohteeksi valitun henkilön järjestelmällistä maineen, imagon ja arvostuksen rapauttamista ja järjestelmällistä sosiaalisen ja ammatillisen epäonnistumisen järjestämistä kohdeyksilön itseluottamuksen horjuttamiseksi. *Zersetzung*-toimilla pyrittiin horjuttamaan niitä, ”joilla on ei-toivottuja vakaumuksia ja jotka ovat sosialismin vastustajia”.Haluavatko tämän päivän kommunistisen nyrkkitervehdyksen tekijät soveltaa Suomessakin *Zersetzung*-tyyppisiä toimia sellaisia kohtaan, joilla on ”ei-toivottuja vakaumuksia” kuten kristillinen arvokonservatismi, kansallismielinen isänmaallisuus, Suomen puolustaminen pidäkkeetöntä avointen rajojen maahanmuuttoa vastaan ja EU-kriittisyys?**Neuvostobolsevikkien terrorikoneiston** piirissä alkujaan kehitetty ja kommunistisen Itä-Saksan Stasin viimeistelemä *Zersetzung*-menetelmä todellakin ilmentää diabolista pahuutta eli paholaismaista pahuutta kaikkein alastomimmillaan.Tällaisen diabolisen pahuuden organisatorinen ilmentymä oli **Josif** **Stalinin** (1878–1953) Neuvostoliiton kommunistisen puolueen ideologisena välineenä ohjelmallisen kristinuskonvastaisesti vuosina 1925–1947 toiminut miljoonajäseninen Neuvostoliiton Taistelevien jumalattomien liitto, jota johti Neuvostoliiton bolsevikkihallinnon ytimeen lukeutunut **Minei Izrailevitsh Gubelman** eli **Jemeljan Jaroslavski** (1878–1943).**Tästä taistelevan ateistisesta kommunistisesta** jumalattomuusorganisaatiosta laati kirkkoherra ja rovasti **Matti A. Mustonen** (1900–1983) *Jumalattomuusliike ja taistelevien jumalattomien liitto Neuvosto-Venäjällä* -tutkimuksen. Tämä perusteellinen tutkimus ilmestyi omakustanteena Jyväskylässä vuonna 1941.Suomessa ja Suomen kirkon piirissä on kyllä oltu selvillä siitä, mistä kommunismissa ja sen erilaisissa ilmenemismuodoissa – ja kommunistisessa nyrkkitervehdyksessä – on loppuviimeiseksi kyse.**Vaan miten onkaan tänään**, ollaanko näistä enää selvillä?Yhteiskuntatieteiden tohtori **Jouni Tilli** lainaa tutkimuksensa *Suomen pyhä sota: Papit jatkosodan julistajina* (Atena, 2014) sivulla 77 Helsingin yliopiston systemaattisen teologian professorin **Yrjö J. E. Alasen** (1890–1960) vuonna 1941 esittämää analyysiä kommunismin jumalattomuudesta ja kristinuskoon kohdistuvasta vihasta. Professori Alasen mukaan, erittäin oikeaan osuvasti:**”Bolsevismin perustajassa Leninissä** oli hehkuva, tahtoisi sanoa saatanallinen viha uskontoa vastaan. Jo kuusitoistavuotiaana hän, uskonnollisessa kodissa kasvanut poika, otti kaulastaan pikkuristinsä, sylkäisi siihen ja heitti sen maahan. […] Tämä Leninin viha ja vainokiihko uskontoa vastaan on yhä säilynyt bolsevismissa ja on varmaan sen syvimpänä perustana.”Tutkimuksensa sivulla 68 tohtori Tilli selostaa, kuinka seurauksiltaan vakavana koko kristikunnan kannalta kirkkoherra Matti A. Mustonen näki vuonna 1941 tilanteen siinä tapauksessa, että se sama jumalattoman kristinuskovihamielinen aate, joka tuolloin piti otteessaan Venäjää, leviäisi tulevaisuudessa kautta koko Euroopan. Mustosen näkemystä kuvaten ja hänen tekstiään *Kotimaassa* lainaten Tilli kirjoittaa:**”Jos tämä vihollinen olisi päässyt Eurooppaan**, kuten kirkkoherra Matti Mustonen *Kotimaan* Kotiviesti-liitteessä varoitti, se olisi ollut Euroopan sivistyksen loppu. Ennen muuta se olisi tarkoittanut ’äärettömiä kärsimyksiä’ koko kristikunnalle:””Se olisi merkinnyt uuden epäinhimillisen vainokauden alkamista, jossa kristityt olisivat saaneet omassa ruumiissaan kokea venäläisen ruoskan jäljet ja nähdä maahan poljettavan kaiken sen, mikä heille on pyhää ja kallista. […] Voi koko maailman kristikuntaa sinä päivänä, jolloin bolsevismin saasta ja rienaus olisi tunkenut sen keskuuteen, yhteiskuntaan, koteihin, kouluihin ja julkiseen elämään! Silloin olisi täytetty marttyyrien luku ja saatanan valtaistuin julkisesti ja rienaten olisi pystytetty keskellemme.”Kirkkoherra Mustosen lausumat vuodelta 1941 ovat karmaisevan profeetallisia.**Nythän, vuonna 2019, me voimme omin silmin todeta**, mitä on tapahtunut, kun bolsevistinen taisteleva jumalattomuus on päässyt hegemoniseen asemaan Euroopassa ja muuallakin länsimaissa ja nyt kun jumalattoman ”bolsevismin saasta ja rienaus” on *de facto* kulttuurimarxismin muodossa tunkenut EU-Euroopan ”keskuuteen, yhteiskuntaan, koteihin, kouluihin ja julkiseen elämään!”.Kaikkea tätä edellä mainituissa viitteissä ja lainauksissa esiin nousevaa kommunistista jumalattomuutta, vihaa, väkivaltaa ja varsinkin kaikkeen kristilliseen kohdistuvaa tuhoamishenkisyyttä ilmaisee kommunistinen nyrkkitervehdys.**Tervehdys ilmaisee paholaismaisen jumalatonta** pahuutta ja Jumalaa vastustavaa katkeran kostonkaunaista kapinointia.On monellakin tavalla valitettavan paljonpuhuvaa, että ”tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja ihmisoikeuksia” ajetaan Suomessa kommunistisen nyrkkitervehdyksen innostamana sellaisessa puoluejohdossa, joka huhtikuun 2019 eduskuntavaaleissamme saattaa hyvinkin päätyä pääministeripuolueen johdon asemaan.+Suomen uusin 76. sodomiittihallitus...ja niitähän on ollut parisuhdelaki 28.9.2001 alkaen: 72. Katainen, 73. Stubb, 74. Sipilä, 75. Rinne... Sodomiitti tarkoittaa kaikkea muuta kuin luonnollista avioseksiä! https://www.facebook.com/juhani.starczewski/posts/10157055428808262+KARUA KERROTTAVA SUOMI-NEIDON SIELUSTA: MINULLA EI OLE ISÄÄ, MUTTA MINULLA ON KAKSI ÄITIÄ. MINULLA ON PIENI TYTTÖ, MUTTA EN OLE ÄITI!
+SANNA MARIN NÄYTTI KESKISORMEA PRESIDENTILLE -MIKSI?
+


Isänmaan asialla - ryhmä

HELSINGIN SANOMAT LA 11.4.2020 JA HÄMEEN SANOMAT TO 9.4.2020!

2020-04-12 21:48:49

92498293_10157347813258262_1446341051655651328_o1.jpg
 

 

 

 

 

 

92354789_10157343137113262_4618124148634288128_n1.jpg


Isänmaan asialla - ryhmäJaa tämä adressi

Auta tätä adressia saamaan lisää allekirjoituksia.

Kuinka mainostaa adressia?

  • Jaa adressi Facebook-seinälläsi sekä adressin aiheeseen liittyvissä ryhmissä.
  • Ota yhteyttä kavereihisi
    1. Kirjoita viesti, jossa kerrot, miksi olet allekirjoittanut tämän adressin. Ihmiset allekirjoittavat adressin todennäköisemmin, jos ymmärtävät, kuinka tärkeä aihe on.
    2. Kopioi ja liitä adressin verkko-osoite viestiisi.
    3. Lähetä viesti käyttäen sähköpostia, tekstiviestiä, Facebookia, WhatsAppia, Twitteriä, Skypeä, Instagramia ja LinkedIniä.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…