Ei louhintatoiminnan laajennusta Ruskon Hujalaan

Ota yhteyttä adressin tekijään

Mielipiteen Ruskon Hujalan kierrätysterminaali- ja louhoshankkeen YVA-selostuksesta voi esittää 29.1.2015 mennessä

2014-12-27 14:03:30

Kiitos, että allekirjoitit nimesi adressiin jolla vastustetaan louhostoiminnan laajennusaikeita ja kierrätysterminaalin eli kaatopaikan perustamista Ruskon Hujalaan.

Turun seudun kierrätysterminaalihankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus valmistui marraskuussa 2014. YVA-selostuksesta on luettavissa, että ihmisten aktiivisuus on kannattanut. Ihmisten mielipiteet on otettu huomioon YVA-selostuksessa arvioitaessa kierrätysterminaali- ja louhostoimintojen sijoittamista Ruskon Hujalaan. Myös allekirjoittamasi adressi on mainittu YVA-selostuksessa. Arviointiselostus on nähtävänä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen verkkosivuilla http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Ymparistovaikutusten_arviointi/YVAhankkeet/NCC_Roads_Oy_Turun_seudun_kierratysterminaali__TurkuMaskuRusko

(löytyy myös Google hakusanoilla Turun seudun kierrätysterminaali). Samoilta verkkosivuilta löytyy ohjeet mielipiteen esittämistä varten.

ELY-keskus odottaa mielipiteitä ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta 29.1.2015 mennessä. Myös tässä vaiheessa kannattaa olla aktiivinen ja ottaa kantaa YVA-selostuksen puutteisiin. Mielipiteen voi toimittaa Varsinais-Suomen ELY-keskukseen os. Itsenäisyydenaukio 2, 20800 Turku tai PL 236, 20101 Turku tai sähköisesti osoitteella kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi Mielipiteessä kannattaa mainita hankkeen tunniste: VARELY/22/07.04/2013.

 


Vehmaantien ja Hakamäkilantien asukkaat

Kuntalaisaloite Ruskon Hujalan osayleiskaavan päivittämiseksi

2014-05-05 10:24:11

Kiitos, että allekirjoitit nimesi adressiin jolla vastustetaan louhostominnan laajennusaikeita ja kaatopaikan perustamista Ruskon Hujalaan.

Mikäli olet Ruskolainen, sinun kannattaa käydä allekirjoittamassa myös asiaa edistävä kuntalaisaloite. Vehmaantien ja Hakamäkiläntien asukkaiden alullepanemassa kuntalaisaloitteessa esitetään osayleiskaavan laatimista Hujalan alueelle. Ruskon nykyinen yleiskaava on vanhentuntut, eikä siinä ole huomioitu Hujalan alueelle suunniteltuja NCC:n toimintoja. Nykyinen kaava ei myöskään suojele alueella eläviä liito-oravia.

Kaavoitus on yksi harvoista keinoista, jolla kuntapäättäjät halutessaan pystyvät vaikuttamaan alueella suunniteilla olevan hankkeen toteutumiseen. Ruskon kunnan on aika tarkistaa Hujalan osayleiskaavassa ne kehityksen periaatteet, joilla se haluaa ohjata kunnan yhdyskuntarakenteen kehittymistä ja toimintojen sijoittamista.

Onko kunnan edun mukaista valjastaa alue yhdyskuntajätteen kaatopaikaksi? Vai halutaanko kaavoituksella turvata alueen ainutlaatuiset luontoarvot ja kuntalaisten käytössä olevat virkistysmahdollisuudet jatkossakin? Entä voisiko alue olla tulevaisuudessa yksi Ruskon kasvusuuntia esimerkiksi pienrakentamisen muodossa?

Kuntalaisaloite löytyy Ruskon kunnan nettisivuilta osoitteesta www.rusko.fi tai tästä linkistä https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/730

Allekirjoittaminen vaatii tunnistautumisen esimerkiksi pankkitunnuksilla.

Kiitos!


Vehmaantien ja Hakamäkilantien asukkaat



Jaa tämä adressi

Auta tätä adressia saamaan lisää allekirjoituksia.

Kuinka mainostaa adressia?

  • Jaa adressi Facebook-seinälläsi sekä adressin aiheeseen liittyvissä ryhmissä.
  • Ota yhteyttä kavereihisi
    1. Kirjoita viesti, jossa kerrot, miksi olet allekirjoittanut tämän adressin. Ihmiset allekirjoittavat adressin todennäköisemmin, jos ymmärtävät, kuinka tärkeä aihe on.
    2. Kopioi ja liitä adressin verkko-osoite viestiisi.
    3. Lähetä viesti käyttäen sähköpostia, tekstiviestiä, Facebookia, WhatsAppia, Twitteriä, Skypeä, Instagramia ja LinkedIniä.