Vetoomus Helsingin metsien säilyttämiseksi

Ota yhteyttä adressin tekijään

Uudenmaan liiton lausunto Helsingin yleiskaavaluonnoksesta

2015-03-17 11:47:30

Uudenmaan liitto on antanut lausunnon Helsingin yleiskaavaluonnoksesta. Liiton lausunnossa kiinnitetään huomiota mm. pikselikaavan ongelmiin ja todetaan, että "on mahdotonta ennakoida, millaisena kokonaisuus todellisuudessa toteutuu, kun jokainen ruutu voikin toteutua osittain viereisen ruudun osoittaman maankäyttömuodon mukaisena. Jos ratkaisut tehdään aikanaan pienissä "postimerkkikaavoissa" ja raskaimman mahdollisen rakentamisen mukaisena, kaava saattaa johtaa keskeisten maakunnallisten arvojen, kuten luonto- ja virkistysverkoston ratkaisevaan supistumiseen, jolloin yleiskaava ei ehkä enää toteutakaan maakuntakaavan tavoitteita".

Uudenmaan liiton lausunto on kokonaisuudessaan luettavissa täältä.

Hanna-Leena Ylinen

Vielä ehtii: mielipiteitä yleiskaavaluonnoksesta voi jättää 27.2.2015 asti

2015-02-23 07:03:44
 

Mielipiteitä yleiskaavaluonnoksesta voi lähettää 27.2.2015 saakka. Mielipiteen voi toimittaa sähköpostitse osoitteeseen helsinki.kirjaamo@hel.fi tai postitse osoitteeseen Helsingin kaupungin kirjaamo (Pohjoisesplanadi 11 - 13), Kaupunkisuunnitteluvirasto, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Kaavaluonnoksen aineistoon voi tutustua täällä.

Lausua voi esimerkiksi itselle tutuista paikoista, joille kaava osoittaa rakentamista, tai Helsingin luontoalueista yleensä. Luonto- ja asukasaktiiveilla olisi helpompaa, jos Helsingin kaavoitukseen tulisi suunnanmuutos ja kaupungin kasvulle etsittäisiin luontoalueiden sijaan tilaa jo rakennetuilta alueilta.

Kannattaa myös huomata, että jos nyt esitetty pikselimalli jäisi voimaan, luonto- ja virkistysalueille saatettaisiin asemakaavoittaa rakentamista myös viereisiin pikseleihin vedoten. Tästä tarkemmin tämän yleiskaavablogin kommenttikeskustelussa.  


Hanna-Leena Ylinen

Yleiskaavatilaisuuksia Laiturilla

2015-01-19 11:12:11
 
Hetki kriitikkona -tilaisuuksia järjestetään Laiturilla (Narinkka 2) tammikuun aikana. Kannattaa osallistua. Tarkemmat aikataulut täällä.
 
Keskiviikkona 28.1.2015 järjestetään Laiturilla tilaisuus otsikolla Ekosysteemi ja kaupunki. Puhumassa on mm. akatemiaprofessori Ilkka Hanski, joka on tutkinut luonnon monimuotoisuuden ja terveyden välisiä yhteyksiä. Lisätietoja tilaisuudesta tästä klikkaamalla.
 
Kaavaluonnos on edelleen esillä mm. Laiturilla, Virka Infossa ja Stoassa. Siihen on mahdollista tutustua myös verkossa. Kirjallisia mielipiteitä kaavaluonnoksesta saa jättää 27.2.2015 saakka. Helpoiten se käy sähköpostitse osoitteeseen helsinki.kirjaamo@hel.fi 

 

 


Hanna-Leena Ylinen

Tutustu yleiskaavaluonnokseen ja lausu mielipiteesi 27.2.2015 mennessä

2015-01-08 12:52:58

Kaupunkisuunnitteluvirasto järjestää yleiskaavaluonnokseen liittyen neljä Hetki kriitikkona -tapahtumaa. Lisätietoja tammikuussa Laiturilla järjestettävistä tilaisuuksista täällä.

Yleiskaavaluonnoksen aineisto on nähtävillä 7.1. - 27.2.2015. Aineistoon voi tutustua näyttelytila Laiturilla (Narinkka 2), Virka Infossa (Pohjoisesplanadi 11 - 13) tai verkossa. Aineistot löytyvät täältä.

Mielipiteet yleiskaavaluonnoksesta tulisi lähettää sähköpostitse osoitteeseen helsinki.kirjaamo@hel.fi tai postitse osoitteeseen Helsingin kaupungin kirjaamo (Pohjoisesplanadi 11 - 13), Kaupunkisuunnitteluvirasto, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

 


Hanna-Leena Ylinen

Lautakunta teki muutoksia yleiskaavaluonnokseen

2014-12-17 07:53:53

Kaupunkisuunnittelulautakunta teki kokouksessaan 16.12. muutamia luontoalueita koskevia parannuksia yleiskaavaluonnokseen. Parannuksia tuli Mustavuoreen ja Meri-Rastilaan. Lisäksi Pornaistenniemen ja Ramsinniemen osalta kirjattiin, että valmistelussa selvitetään luonto-, suojelu- ja virkistysarvojen turvaaminen.

Lautakunta edellyttää myös, että seuraavassa käsittelyvaiheessa kaavaan lisätään merkintä, jolla varmistetaan luonnonsuojeluun varatun alueen huomioiminen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. 

Kaavaluonnos tulee näytteille ensi vuoden alussa, jolloin asukkailla on mahdollisuus lausua siitä mielipiteitään.

Lautakunnan päätöstiedotteeseen voi tutustua täällä. 


Hanna-Leena Ylinen

Kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee yleiskaavaluonnosta 16.12.2014

2014-12-12 12:22:39
Kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee yleiskaavaluonnosta kokouksessaan 16.12.2014. Yleiskaavaluonnos on uhka Helsingin metsäluonnolle, sillä toteutuessaan se tuhoaisi 300 hehtaaria metsää.  
 
Metsien lisäksi yleiskaavaluonnos on huono meri- ja rantaluonnon kannalta. Luonnokseen sisältyy merellistä asumista sekä rantareitti, jonka toteuttaminen mm. veisi elinympäristöjä vesilinnuilta. Meriluonnon kartoittaminen on toistaiseksi tekemättä ja on mahdollista, että Helsingistä löytyy Natura-direktiivin mukaisia luontotyyppejä.
 
Yleiskaavaluonnoksen aineistot löytyvät täältä ja kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsenten ja varajäsenten yhteystiedot tästä linkistä.
 
Tässä vielä kertauksena lista uhattuna olevista metsäalueista:
 

- Mustavuoren eteläosa yli 30 ha
- Malminkartanon metsä 10 ha
- Talin liito-oravametsä 15 ha, Talin pohjoisosan metsät 10 ha
- Jollaksen Tonttuvuori 10 ha
- Meri-Rastilassa noin 15 ha kiistanalaisen osayleiskaavan lisäksi
- Vartiosaari 30 ha
- Herttoniemi-Hallainvuori noin 15 ha metsää rakentamiseen
- Roihuvuoressa yli 10 ha metsää rakentamiseen (ihan kaikki ei arvometsäesityksessä)
- Pihlajamäen arvometsät kokonaan rakentamisrasterilla merkittyjä. Noin 10 ha.
- Tattariharjun metsä 17 ha
- Oulunkylän Toivolanpuisto noin 5 ha
- Veräjämäki-Koskela 15 - 20 ha
- Kalteentien metsä, Jakomäki 20 ha
- Pirkkola-Raikukallio 20 ha
- Haaga 15 ha
- Yliskylän arvometsät 10 ha
- Karhunkaatajan metsä, Myllypuro 11 ha
- Käpylän radanvarren metsät 12 ha
- Munkkiniemi ja Meilahti 20 ha arvometsiä (Turuntien varret, Meilahdenkalliot ja Sigurd Steniuksen puisto)
- Kyminten metsä, Kumpula 7 ha
- Melkki 15 ha


Hanna-Leena Ylinen

Uudisraivauskaava veisi 300 hehtaaria metsää Helsingistä

2014-11-28 12:24:33

Helsingin uuden yleiskaavan luonnos julkaistiin 20.11.2014. Luonnos ei lupaa hyvää Helsingin luonnolle, sillä toteutuessaan kaava veisi 300 hehtaaria metsiä.

Tässä on muutamia esimerkkejä metsistä joita kaava pienentäisi:

-Mustavuoren eteläosa yli 30 ha 
-Malminkartanon metsä 10 ha 
-Talin liito-oravametsä 15 ha, Talin pohjoisosan metsät 10 ha 
-Jollaksen Tonttuvuori 10 ha 
-Meri-Rastilassa oleellinen lisäys (noin 15 ha) rakennettavaan alueeseen 
-Vartiosaari 30 ha 
-Herttoniemi-Hallainvuori noin 15 ha metsää rakentamiseen 
-Roihuvuoressa yli 10 ha metsää rakentamiseen (ihan kaikki ei arvometsäesityksessä) 
-Pihlajamäen arvometsät kokonaan rakentamisrasterilla merkittyjä. Noin 10 ha. 
-Tattariharjun metsä 17 ha 
-Oulunkylän Toivolanpuisto noin 5 ha 
-Veräjämäki-Koskela 15 - 20 ha 
-Kalteentien metsä, Jakomäki 20 ha 
-Pirkkola-Raikukallio 20 ha 
-Haaga 15 ha 
-Yliskylän arvometsät 10 ha 
-Karhunkaatajan metsä, Myllypuro 11 ha 
-Käpylän radanvarren metsät 12 ha 
-Munkkiniemi ja Meilahti 20 ha arvometsiä (Turuntien varret, Meilahdenkalliot ja Sigurd Steniuksen puisto) 
-Kyminten metsä, Kumpula 7 ha 
-Melkki 15 ha
 
Kaupunkisuunnittelulautakunta tekee kokouksessaan 16.12.2014 päätöksen yleiskaavaluonnoksen asettamisesta näytteille. Lautakunnan jäseniin ja varajäseniin kannattaa olla yhteydessä ja pyytää heitä palauttamaan metsät huonosti huomioiva kaavaluonnos uudelleen valmisteltavaksi jo ennen näytteille asettamista. Yhteystiedot löytyvät täältä.  

Hanna-Leena Ylinen

Adressiin on lisätty kartta säilytettäväksi esitettävistä metsäalueista

2014-09-26 12:26:14

Havainnollistaakseni, mistä tässä adressissa on kyse, lisäsin tekstin alapuolelle kartan, johon on merkitty niitä Helsingin metsäalueita, joiden turvaamista säilyttävillä tai suojelevilla kaavamerkinnöillä luontojärjestöt esittävät.

Kartasta löytyy useita asukkaille tärkeitä lähimetsiä. Voit tukea työtä niiden säilyttämiseksi jakamalla adressin linkkiä muille Helsingin metsien tulevaisuudesta huolestuneille.

Säilytetään siis Keskuspuisto, Viikki-Vanhankaupunginlahti, Mustavuori, Santahamina, Laajasalon länsiosan metsät, Uutela, Kivikko, Vallisaari-Kuninkaansaari, Tali, Meri-Rastilan metsä ja Ramsinniemi, Hallainvuori, Haagan metsät, Vartiosaari, Linnalaakson alue, Pikkukosken ympäristön metsät, Pihlajamäen metsät, Kallahdenniemi, Hämeenapajalahti, Aittasaari, Villingin keskiosa, Broändan laakso, Seurasaari, Jollaksen itäosa, Tattarisuon metsät, Pihlajasaari, Patolan metsä, Suutarilan metsä, Honkasuo, Roihuvuoren metsä, Slåttmossen sekä monia pienempiä luontoalueita.

 


Hanna-Leena YlinenJaa tämä adressi

Auta tätä adressia saamaan lisää allekirjoituksia.

Kuinka mainostaa adressia?

  • Jaa adressi Facebook-seinällesi ja ryhmissä, jotka liittyvät adressin aiheeseen.
  • Ota yhteyttä ystäviisi
    1. Kirjoita viesti, jossa kerrot, miksi olet allekirjoittanut tämän adressin. Ihmiset allekirjoittavat adressin todennäköisemmin, jos ymmärtävät, kuinka tärkeä aihe on.
    2. Kopioi ja liitä adressin verkko-osoite viestiisi.
    3. Lähetä viesti käyttämällä sähköpostia, tekstiviestiä, Facebookia, WhatsAppia, Twitteriä, Skypeä, Instagramia ja LinkedIniä.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…