Suosituimmat adressit viimeisten 7 päivän aikana

Koko ajalta | 24 tuntia | 7 päivää | 30 päivää | Edellinen kuukausi | 12 kuukautta | Tämä vuosi (2023) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Pirkkalan ja Lempäälän välinen virkistysmetsä ja ekologinen käytävä tulee säilyttää sellaisena myös tulevaisuudessa.

Valtatie 3:n parantaminen välillä Lempäälä - Pirkkala  Kannatamme nykyisen valtatie 3:n parantamista asteittain tarpeen mukaan välillä Lempäälä Kuljun eritasoliittymä – Pirkkala – Nokia moottoritien eritasoliittymä rakentamalla väylälle kolmannet kaistat tai muulla tavoin parantamalla tien turvallisuutta. Suunniteltu Puskiaisten moottoritieoikaisun ja 2-kehän rakentaminen Lempäälän ja Pirkkalan maastokäytäviin ei ole toteuttamiskelpoinen, sillä se tuhoaisi luonnolle arvokkaan ekologisen käytävän

Luotu: 13.12.2020 Tilastot

Kaupunkibulevardit eivät edistä monimuotoista kaupunkikuvaa - Pientaloalueet kuuluvat myös Itä-Helsinkiin

Tämä adressi on kohdistettu Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan jäsenille, jotka päättävät Itäväylän kaupunkibulevardin kaavoituksen suunnitteluperiaatteiden sisällöstä ja kotikaupunginosamme tulevaisuudesta. Me adressin allekirjoittaneet vaadimme, että bulevardisuunnitelmissa huomioidaan Vartiokylän alueen nykyinen identiteetti ja monimuotoinen kaupunkikuva mukaan lukien pientalovaltaisen Vartioharjun alueen säilyttäminen. Vartioharju ulottuu pientaloalueena Itäväylän molemmin puolin, siksi

Luotu: 16.11.2022 Tilastot

Korson asukaspuiston toiminta säilytettävä ennallaan!

Korson asukaspuisto on palvellut jo vuosien ajan suurta määrää Koillis-Vantaan perheitä ja tullut tunnetuksi säännöllisestä ja laadukkaasta toiminnastaan. Ymmärrämme, että varhaiskasvatuksen resurssipula on todellisuutta myös Vantaalla, mutta mielestämme asukaspuistoista säästäminen vain lisää painetta päiväkotien suuntaan: jos asukaspuistojen toimintaa supistetaan, siirtyvät entistä useammat lapset kotihoidosta ja avoimesta toiminnasta päiväkoteihin. Asukaspuistojen työntekijöiden työpanos ei s

Luotu: 16.01.2023 Tilastot

Pelastetaan Helsingin Vanhankaupunginkosken historiallinen pato

Helsingin kaupungin ympäristölautakunta (25.1.2022) ja myöhemmin mahdollisesti myös kaupunginvaltuusto on käsittelemässä esitystä, jossa Helsingin Vanhankaupunginkosken ainutlaatuista teollisuusmiljöötä tuhottaisiin purkamalla vuonna 1874 rakennettu suojeltu kivinen pato. Kyseinen pato on osa kaunista historiallista alkuperäiskuntoisena säilynyttä teollisuusmiljöötä tekniikan museon alueella Arabianrannassa. Paikka on suosittu kävelyretkien kohde niin turisteille kuin paikallisille asukkaillekin

Luotu: 16.01.2022 Tilastot

Lumenkaato mereen on lopetettava

Helsingin kaupunki on hakenut Hernesaaren lumenvastaanottotoiminnalle ympäristölupaa Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.   Vaatimuksemme on, että lumenkaato mereen kielletään, koska siitä aiheutuu vesistön pilaantumista. Lisäksi lumenajosta aiheutuu meluhaittaa lähiseutujen asukkaille.   Hernesaaressa mereen kaadettavan lumen mukana mereen päätyy huomattava määrä kiintoainesta, kymmeniä tuhansia kiloja roskaa, öljyhiilivetyjä, raskasmetalleja sekä tien pinnasta ja renkaista peräisin olevia part

Luotu: 27.12.2022 Tilastot

Palokan kaavoitus ja rakentaminen seis – Palokanorren liikenneongelmat ratkaistava ensin!

Tämä adressi on kohdistettu Jyväskylän kaavoituksesta vastaaville virkamiehille, kaupunkirakennelautakunnan jäsenille, kaupunginhallituksen jäsenille ja kaupunginvaltuutetuille. Kaikille teille, jotka vaikutatte siihen, millaisia asuinympäristöjä Jyväskylän kaupunkiin luodaan.Me allekirjoittaneet esitämme ja vaadimme seuraavaa:1) Jyväskylän kaupungin on ryhdyttävä kaikkiin mahdollisiin toimiin edistääkseen Palokanorren nopeaa parannusta ns. lopulliseen vaiheeseensa, kokonaan nelikaistaiseksi väy

Luotu: 31.03.2022 Tilastot

Käteisen on säilyttävä ja ilman digilaitteita on voitava asioida

KÄTEISEN ON SÄILYTTÄVÄ KÄYTÖSSÄ Norjassa ja Tanskassa laki velvoittaa ottamaan vastaan käteismaksuja, HS 17.10.2022. Samanlainen laki tarvitaan Suomessakin. Korttimaksuista jää aina jälki eli merkintä pankin tietojärjestelmään, missä olet käynyt ja/tai mitä ostanut. Yksityisyydensuoja ei toteudu samalla tavalla kuin käteimaksuissa. Espoossa Tapiolassa kaupungin parkkialueella Kultuurikeskuksen edessä ei voi enää maksaa muulla kuin kännykällä, ei edes korttimaksun mahdollisuutta ole olemassa. Tap

Luotu: 19.10.2022 Tilastot

Enemmän koiralatuja Saariselälle

Kaipaamme edelleen monipuolisemmin koiralatuja Saariselälle. Joukko paikallisia ja lomailevia koiraharrastajia toivoo, että Saariselkä kehittyisi nyt jo hyvin laajan ja hyvin hoidetun latuverkoston kanssa palvelemaan myös koirien kanssa hiihtäviä entistä paremmin.  Nykyinen koiralatuna toimiva Luttolatu palvelee hyvin, mutta on varsin ruuhkaisa, etenkin kevätsesongilla helppoutensa vuoksi. Luttoladulle on helppo lähteä perheen pienempien kanssa, sekä aloittelevien harrastajien, jotka eivät halua

Luotu: 18.01.2023 Tilastot

Ei Suomi-rataa halkomaan Lempäälän Kirkkojärveä

Lempäälän kunnan asukkaina olemme seuranneet kauhunsekaisin tuntein keskustelua Suomi-rata hankkeesta. Hankkeessa suunnitellaan suurnopeusrataa Helsingistä Tampereelle. Rata kulkisi Lempäälän läpi joko tunnelissa, vanhaa raideyhteyttä pitkin tai Kirkkojärven läpi siltaa pitkin. Metsään junaraide halkaisisi suojavyöhykkeineen n. 600m leveän radan. Lempääläläiset ja heidän oikeutensa unohdetaan hankkeessa. Hankkeen kotisivujen (https://suomirata.fi/) mukaan 27 rakennusta jouduttaisiin purkamaan ra

Luotu: 07.10.2022 Tilastot

Vaatimus Tampereen Kalkun bussilinja 7:n säilyttämisestä nykyisellään

 Me tämän adressin allekirjoittaneet, lähiöiden peruslähipalveluiden huononemisesta huolissamme olevat vaadimme, että Tampereen bussilinjan 7 suunniteltu muutos perutaan. Vaatimuksemme perustelut ovat seuraavat: 1)    Tampereen kaupungin suunnitelmissa on joukkoliikenteen kasvattaminen, minkä kanssa tämä suunniteltu muutos on ristiriidassa. Kaupunkilaisilla pitää olla tasavertaiset palvelut huolimatta alueen sijainnista. Kalkussa bussiyhteys on ainoa joukkoliikenneyhteys tällä hetkellä. 2)    Su

Luotu: 05.01.2023 Tilastot

Skanssinmäen asemakaava arvioitava uudelleen ja luontoarvot säästettävä

  Kerrostalorakentaminen uhkaa Skanssinmäen metsää Turussa.   Turun kaupunki- ja ympäristölautakunta on hyväksynyt vuonna 2021 Skanssinmäeksi nimetyn asemakaavan, jossa osoitetaan kerrostalorakentamista KOY Sorakatu 1:n ja Turun kaupungin omistamille tonteille Skanssinmäellä. Luontoarvoiltaan rikas, vanha, suojelunarvoinen metsä on siis jäämässä kerrostalorakentamisen alle. Skanssinmäen suositulla ulkoilualueella sijaitsee vanha harjumännikkö yli 120-vuotiaine kilpikaarnamäntyineen ja jalopuust

Luotu: 17.01.2023 Tilastot

Riistavuoren metsä säilytettävä

Haagassa sijaitseva Riistavuoren metsä suunnitellaan rakennettavaksi. Vihdintien bulevardikaupungin kaavarunkoluonnoksessa metsä esitetään rakennettavaksi lähes täyteen. Hakkuut ovat mittavat, eikä metsästä jäisi jäljelle kuin pieniä kallioisia osia. Metsä on haagalaisille tärkeä ulkoilu- ja virkistyspaikka ja se on hyvin aktiivisessa käytössä. Haagalaisten asukkaiden lisäksi metsää käyttävät Haagan päiväkotien metsäkerholaiset, koulujen oppilaat ja Riistavuoren palvelukeskuksen asiakkaat. Riist

Luotu: 08.06.2019 Tilastot

Vaadimme pääministeri Sanna Marin eroa

Me allekirjoittaneet vaadimme, että pääministeri Sanna Marin erotetaan luottamuspulan vuoksi. Lisäksi vaadimme, että ennenaikaiset eduskuntavaalit järjestetään mahdollisimman pian.     SDP ei nauti kansan luottamusta, mikäli heidän täytyy asettaa jo kolmas pääministerinsä hallituskautensa aikana.    Vaadimme, että eduskunta antaa pääministeri Sanna Marinille epäluottamuslauseen, sillä emme luota pääministerin arviointikykyyn johtaa Suomea näin kriittisessä tilanteessa (Venäjä-suhde, NATO-jäsenyy

Luotu: 19.08.2022 Tilastot

Puistolan kansakoulun kunnostaminen varhaiskasvatuksen, koulutuksen, kansalais-ja kulttuuritoimijoiden käyttöön

Yliarkkitehti Jalmari Peltonen suunnitteli Tenavatie 2:ssa sijaitsevan Puistolan koulun , joka valmistui vuonna 1930. Rakennus toimi siitä lähtien kouluna ja peruskouluna kunnes koulutoiminta siinä päättyi 12/2015. Puistola Seura ry teki aloitteen Puistolan vanhankoulurakennuksen suojelemisesta kaavamerkinnällä ja arkkitehtonisesti arvokkaana kohteena. Kaupunginmuseon silloinen johtokunta piti aloitetta kannatettavana ja puolsi Puistola Seura ry:n aloitetta kansakoulun suojelemiseksi MRL:n mukai

Luotu: 06.11.2022 Tilastot

Auta meitä suojelemaan ainutlaatuinen Kahvimaan kallioylänkö luolastoineen kivilouhimolta ja -murskaamolta!

Suunnitteilla oleva kalliokivilouhimo ja -murskaamo uhkaa ainutlaatuista kallioylänköä ja eläimistöä sekä turvallista asumista Länsi-Uudenmaan Kahvimaalla.   Puolustamme oikeuttamme turvalliseen asumiseen ja ympäristömme ainutlaatuisten kallioiden suojelemista kivilouhimolta ja -murskaamolta vetoamalla siihen, ettei Siuntion Kahvimaalla, Vihdin ja Lohjan rajaseuduilla sijaitsevalle pitkäaikaiselle ja suurelle kivilouhimolle ja -murskaamohankkeelle myönnetä lupaa.   Allekirjoita kanssamme vetoom

Luotu: 05.08.2020 Tilastot

Kielletään ilotulitteiden myynti yksityishenkilöille

Joka vuosi ilotulitteet aiheuttavat silmävammoja, käsivammoja, tulipaloja ja hirvittävän määrän roskaa, jota kukaan ei vaivaudu keräämään. Vaikka ilotulitteiden ampumisaika on lailla rajoitettu uudenvuodenaatosta klo 18:00 uudenvuodenyöhön kello 02:00 saakka, alkaa pommitus päiväkausia aiemmin ja loppuu alueesta riippuen joskus vuoden ensimmäisen viikon aikana. Tunnelma on kuin ilmataistelussa. Vaikka mitään ilotulitteita ei saisi käsitellä huumausaineiden tai alkoholin vaikutuksen alaisena tai

Luotu: 31.12.2012 Tilastot

Laajasalontielle ylikulkusilta turvaamaan jalankulkijoiden turvallisuus

Laajasalontie on vilkkaasti liikennöity tie ja ainoa kulkuyhteys Laajasaloon. Jalankulkijoiden ylikulku on aiemmin sujunut turvallisesti tien ylittävän sillan kautta. Ylikulku on satojen koululaisten tie kouluun ja olemme todella huolissamme lasten ja muiden jalankulkijoiden turvallisuudesta. Laajasalolaiset ovat todistaneet joka päivä ylinopeutta sekä ajamista punaisia päin. Silta ei ole uuden bulevardin suunnitelmassa mutta vetoamme, että se lisätään siihen. Turvallisuuden lisäksi se jouhevoit

Luotu: 11.01.2023 Tilastot

Lasten- ja nuortenkirjallisuuden puolesta

Lasten ja nuorten lukutaito heikkenee, koska lukeminen on selvästi vähentynyt. Lukemisen vähentymiseen on monia syitä, eikä tilanteeseen ole mitään yksittäistä ratkaisua. Merkittävä vaikutus on kuitenkin lasten- ja nuortenkirjallisuuden näkyvyydellä sekä arvostuksella. Lasten- ja nuortenkirjojen arvostelut ovat lähes kadonneet mediasta. Arvostelujen puute ei ehkä vaikuta suoraan lasten tai nuorten lukemiseen tai lukuvalintoihin, mutta se vaikuttaa genren yleiseen arvostukseen sekä tietoisuuteen

Luotu: 11.11.2022 Tilastot

Suomen ei tule luovuttaa Erdoganin vaatimia henkilöitä eikä ryhtyä yhteistyöhön Turkin tiedusteluorganisaatioiden kanssa.

Suomen tulee kunnioittaa ihmisoikeuksia, ei myötäillä Erdoganin hirmuhallinnon vaatimuksia. Suomen ei tulisi sitoa toisten valtioiden kanssa sopimuksia, jotka vaarantavat ihmisoikeuksien toteutumisen. Suomen ja Ruotsin Turkin kanssa solmima kolmenkeskinen yhteisymmärrysasiakirja on tällainen sopimus. Sopimuksen artikla 8. ja artikla 9. velvoittavat Suomea ryhtymään konkreettisiin toimiin Turkin tiedustelupalvelun ja poliisiviranomaisten kanssa harjoitettavan yhteistyön muodostamiseksi. Lisäksi S

Luotu: 14.08.2022 Tilastot

Milan Jaff karkoitettava takaisin Irakiin

Milan Jaff on tehnyt monia eri rikoksia jotka on kohdistuneet uhriensa henkeen ja terveyteen. Sosiaalisessa mediassa hän on vielä ylpeillyt teoillaan. Mutta onneksi hänet tuomittiin vankeuteen. Ihmisiä on karkoitettu paljon vähemmillä rikosten määrällä. Hän tuli Suomeen noin 5 vuotta sitten ja on varmasti tiennyt että mikä on laitonta ja mikä ei. Ja myös sen että Suomestakin voidaan karkottaa joten hän on ottanut tietoisen riskin siitä että karkoitus voi tulla. Allekirjoittaneet kannattavat Mila

Luotu: 04.06.2022 Tilastot