Esiopetus Lahdessa

Vetoomus esiopetuksen valinnanvapauden puolesta Lahden kaupungin päättäjille.

Lapsella on oikeus – ja nykyään myös velvollisuus - saada maksutonta esiopetusta vuotta ennen oppivelvollisuuden alkua. Kunta voi tuottaa esiopetuspalvelut itse tai hankkia ne muulta julkiselta tai yksityiseltä palvelujen tuottajalta. (Perusopetuslaki 4§)

Lahden kaupungin yksityiset päiväkodit täydentävät julkisia varhaiskasvatuspalveluita tarjoamalla esimerkiksi pedagogisesti tai katsomuksellisesti erilaisia vaihtoehtoja. Lahdessa yksityisissä päiväkodeissa painottuu taidekasvatus, musiikki, liikunta ja kristillinen kasvatus.

Tähän asti myös yksityiset päiväkodit ovat voineet kunnan tukemina järjestää esiopetusta vastaavaa toimintaa omissa yksiköissään. Näin ne myös ovat toimineet monet vuodet. Kaikki edellytykset antaa esiopetusta yksityisissä päiväkodeissa ovat olemassa edelleen.

Lahden kaupunki on tehnyt linjauksen olla hankkimatta esiopetusta yksityisistä päiväkodeista ja järjestää esiopetusta vain kunnallisissa yksiköissä syksystä 2017 eteenpäin.

 

 

Näin katkeaa monen eskari-ikää lähenevän lapsen hoitopolku. Kuusivuotias siirretään yhtäkkiä tutusta yhteisöstä muualle saamaan esiopetusta, kun nuorempi sisarus saattaa jatkaa entisessä päiväkodissa. Hakuajat, ajomatkat ja hoitopäivät pitenevät. Samalla ryhmäkoot kunnallisissa päiväkodeissa kasvavat ja suurten ryhmien lieveilmiöt lisääntyvät.

Tämä ei ole lapsen eikä huoltajien muttei myöskään kunnan etu. Jos Lahti vähentää päivähoitoa ja esiopetusta tarjoavia yksikköjä, karsii vaihtoehtoisia varhaiskasvatuspalveluita ja etenee määräyspolitiikka edellä, se ei uusia lapsiperheitä alueelle houkuttele.

 

 

 

 

Perheillä on lain suoma mahdollisuus vaihtoehtoihin. Päiväkodin yksityisyys ei ole este.

Moninaisuuden arvo on ymmärretty esimerkiksi Oulussa, Kuopiossa, EspoossaJyväskylässä ja lähes kaikissa suurissa tai keskisuurissa kunnissa.  

Lahti on yksi harvoista kaupungeista, joissa esiopetus on päätetty keskittää vain kunnallisiin yksiköihin. Toivomme, että varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen monimuotoisuus säilyy myös täällä, eikä satojen lasten hoitosuhdetta katkaista ennen aikojaan.

Me allekirjoittaneet vetoamme Lahden päättäjiin, että Lahden kaupunki jatkaisi esiopetuksen hankkimista yksityisiltä päiväkodeilta.


Yksityisten päiväkotien psta Katja Ståhl sekä Katariina Kalenius    Ota yhteyttä adressin tekijään