Alikulku saatava Haukiputaan Haukiväylälle

Kommentoitu viesti

Asko Myllymäki/ Päätoimija Oy

#20 Päätoimija on keskeyttänyt kauppakeskuksen suunnittelun

21.03.2013 11:11

Hei Haukiputaalaiset !

Päätoimija Oy on keskeyttänyt kauppakeskuksen suunnittelun Haukiputaalle. Emme tule myöskään hakemaan rakennuslupaa hankkeelle. Investointi toisi heti ensimmäisenä vuonna kaupungin kassaan
suoraan kiinteistöverona, liittymämaksuina ja tontin vuokrana n.150 000 €, jolla tunnelin voisi tehdä. Työpaikkoja hanke toisi n.30 ja parantaisi huomattavasti Haukiputaalaisten asiointia omalla alueella, eli alueen elinvoima ja vihreät arvotkin ovat mukana asiassa. Päätökset risteysalueen turvalliseksi rakentamisesta tekee uusi Oulu. Eli näiltä osin ardressi on toiminut,
ja hanketta ei toteuteta, ennen kuin asiakkaat ovat tyytyväisiä niihin päätöksiin, joita Oulu tekee risteyksen turvalliseksi saamiseksi. Aikoinaan kunnanjohtajan, kaavoituspäällikön ja johtavien virkamiesten kanssa sovittiin, että "rahat kaivetaan", jos hanke toteutuu. Näiltä osin ymmärrämme, ettemme voi asiaan vedota, koska itsenäisen Haukiputaan henkilöt ovat jo uusissa tehtävissä.

Vastaukset

Piia Simola

#21 Re: Päätoimija on keskeyttänyt kauppakeskuksen suunnittelun

2013-03-21 14:11:26

#20: Asko Myllymäki/ Päätoimija Oy - Päätoimija on keskeyttänyt kauppakeskuksen suunnittelun

Iso kiitos Päätoimija Oy:lle ja Asko Myllymäelle aktiivisuudesta. Toivottavasti hankkeen keskeyttäminen toimii sopivana motivaattorina Kaupungille ja ELY-keskukselle parantaa pian kyseisen risteyksen turvallisuutta. Useiden työpaikkojen ja tulojen menetys noinkin tuntuvasti on iso menetys kaupungille ja me asukkaat täällä Heitonkankaalla toivomme todellakin saavamme Halpa-Hallin tänne pian.

Tiedossa on kuitenkin koko ajan ollut, että alikulku on piiretty kaavaan ja ilman alikulkua Halpa-Halli ei voi saada rakennuslupaa. Aimmat yhteydenottomme Kaupungille, useisiin eri tahoihin, on osoittanut, että alikululle on varattu rahat vasta vuodelle 2014-2015 MALPE-sopimuksen mukaan.

Tämän adressin tarkoituksena on saada, ennen tuota MALPE-sopimuksen täytäntöön panoa, turvallisuutta parantavia tekijöitä tuohon risteykseen, joka on jo nyt erittäin vaarallinen. Ilman Halpa-Halliakin. Tähän parantamiseen taas ei pysty yksin Oulun kaupunki, koska Haukiväylän omistaa valtio. ELY-keskuksen täytyy näin ollen myös kaivaa kuvetta sillä nämä kaksi tahoa rahoittavat alikulun. Eli Kaupunki ei voi esimerkiksi hidasteita tuolle tielle laittaa.

Voin varmasti kaikkien alueella asuvien vanhempien puolesta sanoa, että Halpa-Halli on erittäin tervetullut tänne ja me olemme ainoastaa huolissamme lastemme turvallisuudesta, koska autoilijat eivät noudata nopeusrajoituksia tuon risteyksen kohdalla.

Paikallinen asukas

#25 Re: Päätoimija on keskeyttänyt kauppakeskuksen suunnittelun

2013-03-21 17:38:26

#20: Asko Myllymäki/ Päätoimija Oy - Päätoimija on keskeyttänyt kauppakeskuksen suunnittelun 

Toivotaan, että päättäjät Kaupungissa ja ELY:llä rupeavat ripeisiin toimiin risteyksen parantamiseksi. On hienoa, että Te keskeytätte tämän hankkeen, kunnes risteyksen turvalliseksi rakentaminen on tehty/ konkreettisesti aloitettu ja teille on myös liikenneturvallisuus tärkeää. Ympyrä ja aliska olisi pitänyt rakentaa jo 2008...mutta rahat taidettion laittaa Virpiniementiehen... Toki haluamme putaalle lisää kauppapalveluja, lisää kilpailua ja uusia työpaikkoja. Ja toivotan Halpa-Hallin tervetulleeksi tännen puolen Oulua. Olisiko mahdollista yhdessä kaupungin ja elyn kanssa keskustella risteyshankkeen rahoituksesta ja olisitte osallisena siinä?

Puttaalainen

#26 Re: Päätoimija on keskeyttänyt kauppakeskuksen suunnittelun

2013-03-22 07:57:04

#20: Asko Myllymäki/ Päätoimija Oy - Päätoimija on keskeyttänyt kauppakeskuksen suunnittelun

Harmi että kauppa jää tekemättä. Nyt ei ole kaupungilla painetta kiirehtiä alikulun tekemisessä. Kauppa olisi ollut hyvänä paineena kaupungille, jotta liikenneasiat pitäisi laittaa kuntoon. Nyt kaupunki voi jatkaa katsotaan katsotaan touhua. Adressi kääntyi itseään vastaan.


Vieras

#74 Re: Päätoimija on keskeyttänyt kauppakeskuksen suunnittelun

2014-12-09 16:11:33