Häkkikanalat kiellettävä kokonaan

Tavanomaiset häkkikanalat ovat vuodesta 2012 alkaen olleet kiellettyjä kaikissa EU-maissa, myös Suomessa. Tuostakin vuodesta eteenpäin sallittuja ovat niin kutsutut virikehäkit, joissa on orsi, munintapesä, kuiviketta ja hiukan enemmän tilaa kuin nykyisissä häkeissä (kanan käytössä 600 cm2), eläintiheys 13 kanaa/m2. Kanojen kannalta virikehäkitkin ovat monessa suhteessa liian ahdas ja käyttäytymisongelmia aiheuttava elinympäristö. Kaikki kanat eivät pääse uusia virikkeitä käyttämään, sillä niitä ei ole tarjolla riittävästi eikä jatkuvasti.

Lattiakanaloissa kanojen liikkuma-alueena on koko kanala. Kanaloissa on pehkua, pesät munimista varten ja osassa kanaloista myös orret. Eläintiheys uusissa lattiakanaloissa on 7 kanaa/m2. Lattiakanaloiden etu on se, että kanat pystyvät toteuttamaan käyttäytymistarpeitaan paremmin kuin häkkikanaloissa.

Saksassa on päätetty kieltää tavallisten häkkikanaloiden lisäksi myös virikehäkit. Kanojen terveys ja hyvinvointi ovat keskimäärin paremmat lattiakanalassa kuin virikehäkeissä. Lattiakanaloihin siirtymiseen myönnetään Suomessa investointitukea, mikä helpottaa munantuottajien taloudellista tilannetta.

Vaikuttaa siltä, että investointitukea tullaan myöntämään myös virikehäkkikanaloihin siirtymiseen. On kuitenkin todennäköistä, että virikehäkkikanalatkin tullaan kieltämään jossain vaiheessa ja silloin niihin investoineet kananmunantuottajat joutuvat jälleen uuden investoinnin eteen siirtyessään lattiakanaloihin.

Tällä adressilla vaadimme, että Saksan mallin mukaan häkkikanaloista on myös Suomessa kokonaan luovuttava ja mahdolliset investointituet ohjattava vain lattiakanaloihin siirtyville tuottajille. Tämä on sekä eettinen että taloudellisesti järkevä ratkaisu.