Natura-alueiden ei lähtökohtaisesti ole tarkoitettu estävän ihmistoimintoja.

Natura-alueiden ei lähtökohtaisesti ole tarkoitettu estävän ihmistoimintoja

Olemme ajautuneet tilanteeseen, jossa aiemmat lupaukset petetään ja ikiaikaiset perinteet kielletään pykälillä.

Ympäristöministeriön taholla on vireillä pyrkimyksiä kieltää metsästys Suomen Natura-alueilla. Mikäli nämä pyrkimykset toteutuvat tarkoittaa se, että riistanhoito näillä alueilla, mukaan lukien hirvieläinkantojen tehokas säätely, käy mahdottomaksi.

Metsästys ei ole pelkkää ampumista. Riistanhoito ja eräperinteet ovat kautta aikain olleet osa suomalaista identiteettiä. On tärkeää, että näin on myös tulevaisuudessa.

Toivomme, ettei laajoja metsästyskieltoja aseteta kategorisesti jo luonnonsuojelualueiden perustamispäätöksiä tehtäessä, vaan Natura-alueiden metsästysjärjestelyistä ja mahdollisista -kielloista sovitaan myöhemmin alueiden hoitosuunnitelmissa, yhdessä paikallisten sidosryhmien kanssa.

Linjan muutos ihmetyttää:

1 Suomen Natura-ehdotuksessa 20.2.1998 Valtioneuvosto kirjasi lausuman metsästyksen säilyttämisestä perustettavilla Natura-alueilla.

1 Komissio on todennut mm. 17.1.2000, että Natura-alueen ei ole tarkoitettu estävän ihmistoimintoja, kuten metsästystä.

2 Metsästyksen laajasti, ilman riittäviä perusteita, kieltävät säännökset ovat ristiriidassa valtioneuvoston hyväksymän liikenneturvallisuusohjelman kanssa.

Tärkeän asian puolesta taistelee pieni joukko aktiivisia riistanhoitajia. He tarvitsevat tukeamme kipeästi! Aikaa on vähän!!

Lisätty 16.06.2006 klo 13:45
Meikon ja Sipoonkorven suojelualueita koskevat asetukset jäivät pöydälle valtioneuvoston istunnossa torstaina MMM:n tiedote löytyy osoitteesta
klikkaa tästä!

Syynä se, että maa- ja metsätalousministeri ei voinut hyväksyä niille suunniteltua metsästyskieltoa. Asian käsittely jatkuu valtioneuvostossa.

Luonnonsuojelulain muutosesitys on tulossa Eduskuntaan mahdollisesti piankin. Ympäristöminiteriön esittämä muutos merkitsisi käytännössä metsästyskieltoja kaikille Natura-ohjelman alueille, joiden suojelu toteutetaan luonnonsuojelulain perusteella. Siksi adressin vetoomus on edelleen erittäin ajankohtainen.Lisätty 19.06.2006 klo 11:57

Tästä linkistä pääset tarkastamaan millä keinoin itseäsi lähinnä olevien Natura-alueiden suojelu aiotaan toteuttaa.


klikkaa tästä!

Luonnonsuojelualain muutos vaikuttaa alueisiin, joiden suojelussa aiotaan käyttää luonnonsuojelulain mukaisia luonnonsuojelualueita

Lisätty 29.07.2006 klo 15:33

Tämä adressi luovutetaan Maa- ja metsätalousministeriölle sekä Ympäristöministeriölle syksyn aikana.


Denna adress presenteras till Jord- och skogsbruksministeriet samt Miljöministeriet under denna höst.

Lisätty 18.09.2006 klo 10:14

Tämä adressi on luovutettu Maa- ja metsätalousministeriölle sekä Ympäristöministeriölle 18.09.2006. Adressi jää kuitenkin toistaiseksi.


Jord- och skogsbruksministeriet samt Miljöministeriet har fått en kopia av denna adress den 18.09.2006. Adressen blir kvar för tillfället.Ystävällisin Terveisin

Fredrik Åkerlund


Fredrik Åkerlund    Ota yhteyttä adressin tekijään