Joutsenon lukio säilytettävä

Lappeenrannan kaupungin kasvatus- ja opetuslautakuntaan oli tulossa toukokuussa 2013 esitys, jossa olisi esitetty lukioverkkotarkastelun käynnistämistä - neljän lukion yhdistäminen kahdeksi lukioksi.

Asian esille tuonti on kuitenkin nyt siirtynyt syksyyn 2013. Jos ja kun lautakunta päättää käynnistää tarkastelun, asiaa esiteltäneen  kuntalaisille tulevan syksyn aikana.

Joutsenon alueraati päätti kokouksessaan 24.4.2013 ryhtyä jo ennakoivasti toimiin ja perustaa nettiadressin Joutsenon lukion säilyttämisen puolesta.

Vaikka lukioverkkoesityksen esille tuonti lautakunnalle on siirtynyt tulevaan syksyyn, niin Joutsenon alueraati on päättänyt pitää asiaa esille ja valmistautua antamaan lausuntoa Lappeenrannan kaupungin kasvatus- ja opetuslautakunnalle heti kun lukioverkkotarkastelu otetaan lautakunnassa esille.

Joutsenon alueraati päätti kokouksessaan 24.4.2013 ryhtyä jo ennakoivasti toimiin
ja perustaa nettiadressin Joutsenon lukion säilyttämisen puolesta.


Joutsenon alueraati perustelee muun muassa seuraavilla faktoilla Joutsenon lukion toiminnan jatkamista:

  • Lappeenrannan kaupungin luontainen kasvusuunta ja kaavoitussuunnitelmat ovat itään eli Joutsenoon päin. Tavoitteena on saada alueelle lapsiperheitä. On tärkeää, että myös tulevaisuudessa on tarjota asianmukaiset ja tasavertaiset koulupalvelut alueella.
  • Tällä hetkellä Joutsenon alueella asuu noin vajaa viisi sataa 15 – 18 -vuotiasta nuorta, jotka ovat joko valitsemassa tai valinneet tulevaisuuden opiskeluilleen suunnan.
  • Joutsenon lukio sijoittui puolen välin tienoille kevään 2012 ylioppilaskirjoitusten paremmuusjärjestyslistalla. Lappeenrannan kaupungin neljää lukiota tarkasteltaessa Joutsenon lukio sijoittui kolmanneksi (ka 17,14) Lappeenrannan Lyseon (ka 18,06) ja Kimpisen (17,60) jälkeen.
  • Joutsenon lukiossa on erityispainotuksena metsäteollisuuslinja. Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LUT) järjestää metsäklusterilinjalaisille kursseja. Suoritettuaan metsäklusterilinjan hyväksytysti, opiskelijalle taataan opiskelupaikka LUT:ssa ilman sisäänpääsykoetta erillisvalinnan kautta. Metsäklusterilinjan oppilailla on kesäharjoittelua alan yrityksissä ja myöhemmin metsäklusterilinjan yritykset tarjoavat kesätyötä näille Joutsenon lukion metsäteollisuuslinjan suorittaneille.
  • Joutsenon lukio kuuluu myös Etelä-Karjalan Urheiluakatemian toiminnan piiriin.
  • Joutsenon yleislukio on hyvä ja toimiva esimerkki yhtenäiskoulusta, jossa eri ikäluokat opiskelevat samassa tilassa ja tulevat hyvin toimeen toistensa kanssa, oppien samalla vastuuta toinen toisistaan.
  • Joutsenolaisia kuten myös ruokolahtelaisia nuoria on ollut Imatran kaupungin lukioissa oppilaina. Imatran kaupunki aloittaa ensi lukuvuoden alusta vain yhden lukion voimin. Tämä tarkoittaa lähialueen lukioaloituspaikkojen vähenemistä, mutta suunnilleen samalla hakijamäärällä edelleen. Joutsenon lukion toiminnan jatkuminen takaa alueen nuorille paremmat edellytykset halutessaan hakea ja päästä opiskelemaan lukioon.

Joutsenolaiset haluavat tuoda esiin tasa-arvoisuusperiaatteen Lappeenrannan kaupungin alueellisessa demokratiassa Joutsenon lukion toiminnan jatkumisen kautta.

 

JOUTSENON ALUERAADIN LAUSUNTO KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNNAN 16.9.2013 KOKOUKSEEN
ON JO LUOVUTETTU ETEENPÄIN.

NETTIADRESSI LUOVUTETTIIN MYÖS YHDESSÄ PAPERIADRESSIEN KANSSA
KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNNALLE 16.9.2013.

Nettiadressin oli allekirjoittanut 765 henkilöä ja paperisen adressin 1001 henkilöä.
Siis yhteensä 1.766 henkilöä puoltaa Joutsenon lukion toiminnan jatkumista! (tilanne 16.9.2013)

 


Joutsenon alueraati    Ota yhteyttä adressin tekijään