Varhaiskasvatuksen tulevaisuus: EI kasvaville ryhmille!

Varhaiskasvatuksen tulevaisuus: EI kasvaville ryhmille! / Tiedotteet / Kansalaisaloite julkaistu varhaiskasvatuksen kasvavia ryhmiä vastaan / Kommentit

viidenmummo

#1 kaksi kättä monta kieltä

16.10.2015 09:47

Ottakaa nyt ihmeessä esiin tuo päiväkotien monikielisyyskin ja hyvä kotouttaminen, joka vaatii ehdottomasti lisää käsiä jo nykyiseenkin mitoitukseen.


Vieras

#2

16.10.2015 10:58

Hei! Esikouluryhmien apip-toiminnassa käytetään myös hyväksi lasten osapäiväisyyttä, vaikka lapsi on paikalla, vieläpä samoissa tiloissa, esim. eskarin luokkahuoneessa jopa aamu seitsemästä klo 16 iltapäivällä. Esiopetus klo 9.00 - 13.00 katkaisee päivän, jolloin lapsi on "osapäiväinen". Ohjaaja on kuitenkin sama koko 7.40

Vieras

#3

16.10.2015 11:09

Hei! Esiopetuksen apip- toiminnassa käytetään myös osapäiväisyyttä hyväksi lasten ryhmäkoissa. Yhdellä ohjaajalla voi olla jopa 18 lasta iltapäivällä hoidettavana, vaikka lapsi on ollut paikalla 9 tuntia ja sama ohjaajakin, myös esiopetusaikana, 7.40, mutta koska esiopetus katkaisee apip:n neljäksi tunniksi, katsotaan eskarilainen osapäiväiseksi. Esiopettajahan saa opettaa yksin vain 13:a lasta mutta iltapäivällä vähemmän koulutettu ohjaaja voi aivan hyvin hoitaa 18:a, usein jo melko väsyneitä 5-7 vuotiaita.!! Epäkohta mielestäni tämäkin. nimimerkki apip-läinen

Vieras

#4

16.10.2015 11:13

Helsingin kaupunki on jo suurentanut viime keväänä lapsiryhmiä, ainakin oman lapseni päiväkodissa.
Päiväkodin jumppasali on tavallista isompi ja näiden "ylimääräisten" neliöiden perusteella ryhmäkokoja on kasvatettu.
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kun aiemmin kolmessa huoneessa oli ehkä 20 lasta, on niihin nyt sijoitettu 28 lasta. Näistä 2-3-vuotiaita on 8 kahden hoitajan kanssa ja 20 eskarilaista kahden lto:n kanssa. "Nappulat tekevät KAIKEN samassa huoneessa", kuten oma eskarilainen kertoi kotona, "He syövät ja nukkuvat ja leikkivät ja pitävät aamupiirin samassa huoneessa!"
Eskarilaisten oma huone on nyt täynnä pöytiä, joiden ääressä tehdään pöytähommia. Pieni koppimainen tila toimii aamupiiritilana (lapset kahdessa rivissä) ja jonkinlainen leikkinurkkaus siinä on. Isossa ruokailutilassa ei käytännössä ole leikkitilaa lainkaan, koska samaan tilaan on pitänyt mahduttaa myös opettajien oma työpöytä ja tietokone.
Eskarilaiset ovat pitäneet jumppasalia lepotilana (patjat lattialla), mutta nyt kun ilmat ovat viilenneet, lepoaika on pitänyt siirtää ns. aulaan, joka on kolmen ryhmän yhteinen leikkitila. Tämän tilan läpi henkilökunta eri ryhmistä kulkee keittiöön ja muihin henkilökunnan tiloihin. Osa lapsista ilmeisesti joutuu levittäytymään eteisen puolelle. Jumppasali oli jopa niin viileä, että lapset joutuivat nukkumaan ulkovaatteet päällä, jolloin vanhemmat kielsivät jumppasalissa nukuttamisen.
Kaikki tämä perustuu Laura Rädyn aiempiin lausuntoihin siitä, miten päiväkodeissa on paljon käyttämätöntä "hukkatilaa".
Tämä on törkeää lasten ja leikin aliarviointia sekä päiväkodin henkilökunnan vetämistä liian tiukalle.
Jos tämän päiväkodin ryhmäkokoja vielä kasvatetaan, eivät tilat enää ole turvalliset, eivätkä terveelliset kenellekään, puhumattakaan ylisuurten ryhmien aiheuttamasta stressistä lapsille jo varhaislapsuudessa. Millaisia aikuisia meille oikein halutaan?
viidenmummo

#5 Re:päiväkodin tilat lasta kohti

16.10.2015 11:54

#4: -  

 Päiväkodeissa tilasuositus tietääkseni on 6-7 m2 lasta kohti, kun valtion ja kuntien virastoissa suositus on alle 15-18 m2. Lapset sentään leikkivät eivätkä vain istu pöydän ääressä. Biljardin peluuseenko virkamiehet ja -naiset sitä tilaa tarvitsevat


Vieras

#6

16.10.2015 13:02

EU on liian massiivinen rakenne toimiakseen tasapuolisesti. EU-valtioiden kulttuuriset taustat (uskonnotkin) eroavat liikaa toisistaan. Historian aiemmat yhdistymisyritykset epäonnistuivat, se on todiste. Pohjoismaiden yhteinen unioni olisi ollut Suomelle paras ratkaisu. Emme olisi tässä alamäessä. Tätä taustaa ajatellen meidän on luotava lapsille, tuleville sukupolville vakaa pohja, jonka perustana on lasten varhaisiän oikeudet hyvään, rauhalliseen, kehittävään, turvalliseen koulutukseen ja hoitoon päiväkodeissa, hoitopaikoissa ja nuoruudessaan kohti aikuisuutta.

Vieras

#7

16.10.2015 13:05

Hei! Kiitoksia tärkeästä työstänne! Tilanne kentällä on nyt tämä: koulutetut nuoret kasvatustieteen kandidaatit hakeutuvat pois varhaiskasvatustyöstä ja jatkavat opintojaan. Tilanne on haastava jo nyt. Kun ryhmäkoot kasvavat, lomaoikeuksia vähennetään radikaalisti, palkat ovat pieniä, sekä lomarahojakin supistetaan, on tilanne kestämätön. Laadukas varhaiskasvatus on vaarassa, kun henkilöstö uupuu ja kärsii motivaatiopulasta. Lapset eivät saa tarvitsemaansa turvaa ja tukea. Mitä voisimme tehdä!

Lastentarhanopettaja, Kymenlaakso

Vieras

#8

17.10.2015 15:14

Pentti Hyvärinen .
päiväkotitäti

#9 Re: Re:päiväkodin tilat lasta kohti

18.10.2015 18:09

#5: viidenmummo - Re:päiväkodin tilat lasta kohti 

 Mielestäni meidän pitäisikin kohdistaa nyt huomio siihen että lapsia ei voida karsinoida ja seinät tulevat vastaan lapsia lisäämällä. Nyt jo tuo kyseinen neliömäärä ei täyty päiväkodeissa. Onkohan se laskettu brutto vai nettoneliöinä koska pöydät, tuolit ja muut huonekalut vievät lapsilta paljhon tilaa. tällähetkellä tuntuu että kanoilla ja sioillakin on paremmat tilat kuin meidän lapsilla. Päättäjät kutsuttava katsomaan todellisuutta. Ryhmäkokoja ei voi kasvattaa missään nimessä! Tilat, huoneilman laatu ja ennenkaikkea varhaiskasvatuksen laatu kärsivät ja siitä saavat maksaa lapset pahenevina levottomuuksina.

Äiti-tarhantäti
Vieras

#10 Lasten vanhemmat ja varhaiskasvatuksen työntekijät yhdessä mukaan "taisteluun"

19.10.2015 08:07

Hyvä että ei luovuteta ja kerrotaan hallitukselle, että ryhmäkokojen suurentaminen ei käy!. Alunperin tarkoitus oli pienentää ryhmäkokoja ja määritellä todella paikalla oleva henkilökunnan määrä. Nykyisen kunnalisen työaikajärjestelmän mukaan todella lapsien kanssa olevan henkilökunnan määrä vaihtelee päivän mittaan. . Kaikki työntekijät ovat varmimmin paikalla noin kello 10 - 12.30. Ennen oli päiväkodissa päiväkotiapulaisia jotka voivat auttaa tarvittaessa esim kun lapsia puetaan uloslähtiessä tai wc-käynneillä ja vaipanvaihdossa. Päiväkotiapulaiset on poistettu. Nyt lastentarhanopettajien ja lähihoitajien pitää tehdä kaikki itse. Lastemme päiväkodissa oli myös oma sijaishenkilö, joka tuurasi lomilla ja sairauslomilla ym. Oli lapsille tuttu hoitaja joka tuli ryhmään tarvittaessa. Piti saada uusi varhaiskasvatuslaki ,. jossa olisi määritelty tarkemmin mm. ryhmäkoot ja suhdeluvut ja ehkä neliöt/ per lapsi. Katso esim: Super.fi sivuilta mitä varhaiskasvatuksen asioita he ajavat.ja ovat tehdeet kyselytutkimuksia esim. päiväkotien työntekijöille.
Äitinä olen seurannut kunnallista päivähoitoa 80-luvulta lähtien ja ammattilaisena 2000 luvulta lähtien.
Hallituksen tavoite on unohtaa kaikki parannukset mitä piti tehdä uuteen varhaiskasvatuslakiin ( vihdoin uusi 2015, uutta lakia on odotettu 70-luvulta lähtien), koska kaikki huomio kiinnitetään heikennyksiin ja kansalaisten tavoitteeksi tulee nykyisten suhdelukujen jääminen ennalleen ja unohdetaan, että lakiin piti tehdä parannuksia. Kuitenkin ryhmäkokoja on suurennettu jo ainakin 2000- luvun puolivälistä alkaen. Juuri siksi ettei laissa ole määritetty ryhmäkokoja eikä suhdelukuja.
Lapset on kokonaan unohdettu. Onko tosiaan lapsen etu päästä päiväkotiin varhaiskasvatuksen piiriin, vaikka jompi kumpi vanhemmista voisi hoitaa häntä itse. Kun kaikki joilla on lapsi päiväkodissa tietävät, että siellä on usein kova melu ja kiire ja joutuu odottamaan vuoroaan eri tilanteissa. Kaikki lapset jotka ovat päivälla päiväkodissa huutavat kotona, koska ovat tottuneet käyttämään ääntä jotta saa melussa äänensä kuulumaan.
Ei ole aikaa ottaa huomioon lapsen toiveita esim. lukea kirjaa tai että hoitaja osallistuu leikkiin. Ainoastaan silloin kun opiskelija tulee päväkotiin työssäoppimisjaksolle on mahdollisuus että joku aikuinen voi esim. pelata lautapelejä lasten kanssa. Sitäkin käytetään usein väärin ja opiskelijaa pidetään työssä yksin vaikka häntä ei pidä laskea henkikökunnaksi.
Toivon, että vanhemmilla olisi enemmän tilaisuus viettää aikaa päiväkodeissa ja tutustua toimintaan. Koska huonot asiat pyritään ptämään vanhemmilta piilossa ja työntekijät yrittävät oman jaksamisensa uhalla ylläpitää "kulisseja". Naisvaltasilla aloilla ei usein uskalleta vastustaa usein älyttömiä asioita ja tehdään asiat samalla tavalla, eikä mietitä miten voisi saada jotain parannuksia aikaan. Ei uskalleta puuttua epäkohtiin ilmeisesti työpaikan menettämisen uhalla.
Onko yksi syy yksityisten päiväkotien lisääntymiseen vanhempien toiveet paremmasta päiväkodista. Liikunta-, musiikki-, luonto-, ulkoilu ym. teemapäiväkodit lisääntyvät. Vanhemmat voisivat enemmän tuoda esille kokemuksiaan päiväkodeista ja heidän näkemyksiään siitä mitä he haluaisivat paikalta, jossa lapsi viettää 5- 10 tuntia päivässä.

Kirjoittaja on poistanut viestinsä (Näytä tarkemmat tiedot)

19.10.2015 08:09Vieras

#12

20.10.2015 05:24

Sanaa mieltaa ei kasvaville ryhmille
On kyllä lapsille ahdasta jos Isontalon ryhmiä Ei

Vieras

#13

20.10.2015 07:16

Ryhmijen tiloissa ei ole tarpeksi tilaa lapsille jo nyt!