Perussuomalaiset ei ole "The Finns"

Ota yhteyttä adressin tekijään

Tämä viestiketju on automaattisesti luotu adressista Perussuomalaiset ei ole "The Finns".


Vieras

#601 Re: PERSIIT VOITTAA

28.12.2013 18:44

"#600: - PERSIIT VOITTAA
"Jytäkät persiit voittaa, kun retvakat persiit äänestää. SPROOOOT."
Onko tämä nyt esimerkki peräuken töppäilyistä ja asioiden valehtelusta? On hieman vaikeaselkoista, avaa hieman enemmän. Tälläistähän persujen toiminta ikävä kyllä on. Lisää esimerkkejä Kiitos.

Vieras

#602 Re: PERSIIT VOITTAA

28.12.2013 18:59

#600: - PERSIIT VOITTAA

Persujen "aivot" laitettu näköjään liikkeelle

 


Vieras

#603

28.12.2013 19:12

Persaivoiset persiit voittaa ja sitten hyllytään riemastuttavasti yhdessä. Kyllä elämä on ihanaa ja voittajan on helppo hymyillä ja nauraa vaikka itselleen.

Vieras

#604

28.12.2013 19:25

Alkaa tulla esimerkkejä. Lisää lisää lisää

Vieras

#605

28.12.2013 19:29

PerusSuomalaiset on The Finns.
Jytky haisee housuissa

#606 Re:

28.12.2013 20:24

#605: -

Mahdatteko edes olla suomalaisia. Jutut on teillä enempi kuin ryssillä.


Vieras

#607

28.12.2013 20:53

PerusRyssät on PerusSuomalaisia vastaan. Olet tietysti PerusRyssä.

Vieras

#608

28.12.2013 20:55

Vieläpä jäsenmaksurahatkin rohmuaa Soini säätiölleen

Ote Yle:n uutisesta:

Viime vuoden lokakuussa tukisäätiön hallitus kirjasi kokouspöytäkirjaansa tiedon, josta ei ole perussuomalaisten jäsenille hiiskuttu: "...puolueessa on päätetty nettojäsenmaksutulojen siirtämisestä säätiölle sen Perussuomalaisten rahastoon". Pöytäkirjassa ei mainita, ketkä päätöksen tekivät. Odotan suurella mielenkiinnolla, miten Peruskenttä reagoi, kun tieto jäsenmaksujen ylevästä käyttötarkoituksesta leviää yleiseen tietoon.


LEVITTÄKÄÄ TIETO KAIKKIALLE, jotta totuus selviäisi

Vieras

#609

28.12.2013 21:00

Ei mikään toinen puolue siirrä noin törkeästi puolueen rahoja vain muutaman hengen hallitsemalle puolueesta täysin riippumattomalle säätiölle. Varsinkin kun ottaa huomioon miten Persut Timo Soini etunenässä ovat haukkuneet kaikki muun muassa säätiöjärjestelyt.

Persuilla ei ole aiemmin ollut rahoja vaalirahasumplailuun. Nyt kun on niin heti alkaa tapahtua. Tekopyhyys häikäisee

Vieras

#610

28.12.2013 21:10

LEVITTÄKÄÄ TÄTÄ TIETOA KAIKKIIN MAHDOLLISIIN PAIKKOIHIN JA KAIKKIEN TIEDOKSI.

Puoluehallituskaan ei ollut tietoinen järjestelystä. Näin demokraattisesti toimii koko kansan mies Timo Soini.

Voimmeko muka luottaa häneen?

Vieras

#611

28.12.2013 21:16

Timo Soini ja Raimo Vistbacka ovat siis junailleet liiketoimen, jolla 2,7 miljoonaa euroa veronmaksajien selkänahasta nyhdettyjä puoluetukirahoja siirretään heidän kontrolloimalleen säätiölle. Menettelyssä ei ole mitään laitonta, mutta se muistuttaa ikävällä tavalla niitä hyvävelikähmintöjä, joista on tullut maan tapa varsinkin vanhoissa puolueissa ja joita perussuomalaiset ovat sanoneet vastustavansa
Entinen kenttä aktiivi

#612 Re:

28.12.2013 22:15

#611: -

Persusuomalaisten johtohahmot ovat ahneudella konkurssiin ajetun SMP:n henkisiä jälkeläisiä. Alussa vastustettiin verissä päin puoluetukia, säätiöitä, hyvävelisopimuksia ja kaikkea muuta rahavaltaa. Mutta kun jytky aukaisi hanat veronmaksajien rahoihin alkoi sellainen suhmurointi, jonka lahjakkuudesta ja hävyttömyydestä voi vanhat puolueet vain nähdä märkiä unia. Juuri tästä syystä minäkin jätin viime vuonna puolueen toiminnan ja siirryin takaisin nukkuvien riveihin. Toivoisin, että puolue vielä palaisi juurilleen, mutta niin kauan kuin vanhat SMP:n jyrät hallitsevat siitä tuskin on toivoakaan.


Vieras

#613

28.12.2013 22:26

PerusRyssien puheita.

Vieras

#614 Re:

28.12.2013 23:58

#613: -

Etkö ressukka muuta keksi. Tyhjä on sinunkin pää.

 


Vieras

#615

29.12.2013 00:04

Perustyhjä

Vieras

#616

29.12.2013 00:11

LEVITTÄKÄÄ TIETOA KAIKILLE, että PerusRyssät yrittävät estää demokratian toteutumisen Suomessa.

Vieras

#617

29.12.2013 00:47

Persut ovat siis lopultakin vaihtaneet nimensä perusryssiksi. Sopivaa.

Vieras

#618 Turha on aidan takaa huudella, kun

29.12.2013 02:27

perussuomalaiset jyräävät. Yksi persu vastaa kymmentä ei-suomalaista! (Tulkoon sitten vaikka se yhdestoista, niin saavat leivän päälle voita, kun huutavat, että finski-poika, tuu hakemaan täältä leipää.)

Vieras

#619 Älkää nyt satana ryssikö tätäkin palstaa

29.12.2013 02:32

Puhutaan suomea! (Ryssät kyllä pysyy rajan takana, paitsi turistit)

Vieras

#620 Re:

29.12.2013 04:30

#616: -

LEVITTÄKÄÄ TIETOA KAIKILLE, että persut ovat lopultakin tunnustaneet väria ja myöntäneet olevansa ryssän asialla.


Vieras

#621 Re: Turha on aidan takaa huudella, kun

29.12.2013 09:44

#618: - Turha on aidan takaa huudella, kunperussuomalaiset jyräävät.  Yksi persu vastaa kymmentä ei-suomalaista! (Tulkoon sitten vaikka se yhdestoista, niin saavat leivän päälle voita, kun huutavat, että finski-poika, tuu hakemaan täältä leipää.)
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Persut anteeksi perusryssät juuri teille tiedoksi. Leipää ja voita löytyy. Teiltä vaan kaiken haukkumista ja tyhjiä puheita.
HS 27.12.2013
Yrittäjä aloitti kirpputorista ja päätyi luksustavarataloon

Syyrialaisyrittäjä rikastui myymällä kiinalaista halpatavaraa venäläisille Kaakkois-Suomessa

Syy­rias­sa syn­ty­neen Mohamad Darwichin ura yrit­tä­jä­nä on kaa­ri vaa­ti­mat­to­man kirp­pu­to­rin omis­ta­jas­ta luk­sus­kaup­piaak­si.

Kan­san­to­ri-kirp­pu­to­ri 1990-lu­vun puo­li­vä­lin Lap­peen­ran­nas­sa oli Dar­wic­hin en­sim­mäi­nen bis­nes. Mar­ras­kuus­sa hän ava­si Lap­peen­ran­nan Myl­ly­mä­keen luk­sus­ta ki­mal­te­le­van Gran­de Orc­hidée -ta­va­ra­ta­lon.

Dar­wic­hil­la on nyt kol­me ta­va­ra­ta­loa ja 200 työn­te­ki­jää. Hän omis­taa yk­sin kym­me­nien mil­joo­nien eu­ro­jen lii­ke­vaih­toa pyö­rit­tä­vän yri­tyk­sen.

Jo 1990-lu­vul­la Kan­san­to­ril­la par­vei­li ala­ti kas­va­va ve­nä­läis­ten os­tos­mat­kai­li­joi­den jouk­ko.

Dar­wich vai­nu­si mark­ki­na­raon.

Pa­lat­tuaan Hel­sin­gis­tä Lap­peen­ran­taan Dar­wich pe­rus­ti vuon­na 2003 At­ma Tra­de -yh­tiön, jol­la oli ta­lous­ta­va­roi­den va­ras­to­myy­mä­lä kau­pun­gin kes­kus­tas­sa. Myy­mä­lä pul­lis­te­li ve­nä­läi­siä.

Var­si­nai­nen lä­pi­mur­to oli Dar­wic­hin vuon­na 2007 Nui­ja­maan­tien var­teen lä­hel­le Ve­nä­jän ra­ja-ase­maa pe­rus­ta­ma Lap­lan­dia-ta­lous­ta­va­ra­mar­ket ka­la­tis­kei­neen. Se ve­tää edel­leen aa­mus­ta il­taan ve­nä­läi­siä ra­jan­ylit­tä­jiä kuin mag­neet­ti.

Dar­wic­hin sa­lai­suus oli klas­si­sen "os­ta puo­li-il­mai­sek­si, myy hal­val­la" -sään­nön tin­ki­mä­tön nou­dat­ta­mi­nen. Hän kul­ki Kii­nas­sa, osal­lis­tui mes­suil­le ja et­si it­se pai­kal­li­set kon­tak­tit.

Ta­va­ra tu­li kii­na­lai­sis­ta teh­tais­ta suo­raan Lap­peen­ran­taan, il­man en­sim­mäis­tä­kään ra­has­ta­vaa vä­li­kät­tä. "Läh­tö­koh­ta on myy­dä hin­nal­la, jos­ta asia­kas ei voi kiel­täy­tyä", Dar­wich sa­noo.

Vuon­na 2006 At­ma Tra­den lii­ke­vaih­to oli kak­si mil­joo­naa eu­roa, vii­me vuon­na jo 43 mil­joo­naa eu­roa.

Toi­nen Lap­lan­dia-mar­ket avau­tui Imat­ral­le mar­ras­kuun alus­sa, ja kuun lo­pus­sa avau­tui 12 mil­joo­naa eu­roa mak­sa­nut luk­sus­ta­va­ra­ta­lo Gran­de Orc­hidée Lap­peen­ran­taan.

Ylel­li­ses­ti si­sus­tet­tu ta­va­ra­ta­lo tar­joaa vaat­tei­ta, ken­kiä ja lauk­ku­ja eten­kin ve­nä­läi­seen ma­kuun.

Dar­wich omis­taa yri­tyk­sen­sä yk­sin. "Jos on yh­tiö­kump­pa­ni, sa­man au­ton ra­tis­sa on kak­si kus­kia."

Dar­wic­hin ko­ko­nais­tu­lot oli­vat vii­me vuon­na pit­käl­ti yli puo­li mil­joo­naa eu­roa, jos­ta hän mak­soi ve­roa 44 pro­sent­tia.

Dar­wich tun­ne­taan vaa­ti­mat­to­ma­na ja ys­tä­väl­li­se­nä mie­he­nä. "O­len yl­peä ja tyy­ty­väi­nen sii­tä, et­tä pys­tyn työl­lis­tä­mään ih­mi­siä ja ra­ken­ta­maan yh­teis­kun­taa", Dar­wich sa­noo.

Kiih­keim­pi­nä vuo­si­naan Dar­wich te­ki 16-tun­ti­sia työ­päi­viä. Nyt hän ha­luaa hel­lit­tää hie­man ja an­taa enem­män ai­kaa per­heel­leen, jos­sa on 3- ja 4-vuo­tiaat lap­set.

"On tul­lut tou­hut­tua vä­hän lii­kaa, ja täy­tyy ve­tää hen­keä."

KUKA

Mohamad Darwich

Syn­tyi Syy­rias­sa 1967.

Opis­ke­li in­si­nöö­rik­si Neu­vos­to­lii­tos­sa.

Muut­ti Suo­meen 1991.

At­ma Tra­de -yh­tiön pe­rus­ta­ja ja ai­noa omis­ta­ja.

At­ma Tra­de omis­taa Lap­lan­dia-ta­lous­ta­va­ra­myy­mä­lät Lap­peen­ran­nas­sa ja Imat­ral­la se­kä Gran­de Orc­hidée -ta­va­ra­ta­lon Lap­peen­ran­nas­sa.

At­ma Tra­den lii­ke­vaih­to nou­see tä­nä vuon­na noin 56 mil­joo­naan eu­roon. Tu­los on sel­väs­ti voi­tol­li­nen.

Per­hees­sä 3- ja 4-vuo­tiaat lap­set.

Dar­wich pu­huu ara­biaa, ve­nä­jää, suo­mea ja eng­lan­tia.

PS. EI KUKAAN SUOMALAINEN KALJATUOPIN ÄÄRESSÄ LÖHÖÄVÄ SOSIAALIPUMMI TEE TÖITÄ PÄIVÄSSÄ EDES VAIVAISTA YHTÄ TUNTIA!

TÄMÄ MAMU MAKSAA 200 TYÖNTEKIJÄN PALKAT JA HEIDÄN VERONSA

TÄLLAISIA MAMUT OVAT, MUTTA EIVÄT PERSUT ELI PERUSRYSSÄT.

MAKKARAA LEIVÄN PÄÄLLE
Vieras

#622 Re: Turha on aidan takaa huudella, kun

29.12.2013 10:12

#618: - Turha on aidan takaa huudella, kun

Leipä loppuu kaikilta suomalaisilta persujen touhulla.

HS
28.12.2013 14:31
Kirsti Karttunen

Juhana Vartiainen: Suomen talous tarvitsee lisää työperäistä maahanmuuttoa

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) ylijohtajan Juhana Vartiaisen mukaan Suomen julkistalouden kestävyyden kannalta työllisyysastetta tulisi nostaa työikäisen väestön maahanmuuton keinoin. Vartiaisen mukaan tämä palvelisi muutoinkin talouskasvua.

Vertailukohteeksi VATT:n ylijohtaja nostaa Ruotsin.

Vartiaisen mukaan naapurimaassa on myös huolehdittu työllisyysasteesta sekä työikäisen väestön kasvusta Suomea kaukokatseisemmin.

"Niinpä työikäinen väestö, työvoima ja työllisyys jatkavat Ruotsissa kasvuaan vuosina 2014-2015. Työttömyysaste on toki samaa vajaan 8 prosentin luokkaa kuin meillä, mutta Ruotsin työtunnit ja työllisyys kasvavat – toisin kuin meillä."

Vartiainen arvelee, että maahanmuuttoon epäluuloisesti suhtautuvia suomalaisia saattaa yllättää tieto siitä, että 45 prosenttia Ruotsin työvoiman kasvusta on maahanmuuttajien työllisyyden kasvua.

Vartiainen toteaa, että maahanmuuttajien työllisyysaste jää toki edelleen jälkeen kantaväestöstä. Hänen mukaansa Ruotsin suurempi maahanmuuttajavirta on kuitenkin ilman muuta yksi maan talouteen kasvuvoimaa tuova tekijä.

Vartiainen arvelee, että samat tekijät voivat selittää myös Ruotsin korkeampaa investointiastetta.

Koska Suomen työvoima supistuu, ei Vartiaisen mukaan ole yllättävää, että myös investoinnit supistuvat.

"Minäkin olen tavannut pienten ja keskisuurten yritysten johtajia, jotka kertovat lopettavansa tuotannon Suomessa kun täällä ei enää löydy tekijöitä." "Globaalin talouden yritykset eivät ala Helsingin Sanomien etusivulla mainostaa "työvoimapulaansa" tai odottaa, että viranomaiset ja ammattiliitot vihdoin suostuvat myöntämään maahanmuuton "tarpeen". Ne siirtävät tyynesti tuotantonsa Baltiaan tai Kiinaan tai minne vain muualle", Vartiainen kirjoittaa blogissaan

PS. EI OLE PERSUISTA VASTUULLISESTI HOITAMAAAN SUOMEN ASIOITA. RÄKSYTTÄMINEN SUJUU KYLLÄ HYVIN.


Vieras

#623

29.12.2013 14:49

Näyttää jutuista päätellen että hullujenhuoneelta on potilaat ulkoistettu ja päästetty kirjoittamaan näitä "älykkäitä" mielipiteitä.

Vieras

#624 Re:

29.12.2013 14:58

#609: -

Niinpä niin, muut puolueethan ne siirtävät veronmaksajien rahoja vain Kreikkaan, Kyprokselle, Portugaliin, jne. Ja makselevat osan Britannian EU-jäsenmaksusta ja muuta mukavaa. Hölmölän väki on meillä päättämässä, muuhun tulokseen ei kyllä voi tulla jos vähänkin ajattelee omalla päällänsä.

Realisti

#625 Re:

29.12.2013 15:00

#623: - hullujenhuoneelta on potilaat ulkoistettu

Hommafoorumiltahan nuo. Mutta onhan se pitkälti sama asia.

Tämä sama kuvio on toistunut niin usein eri palstoilla viime vuosia, että se alkaa jo kyllästyttää. Kun jossakin natin palstalla esitetään perusteltua kritiikkiä perussuomalaisten touhuista niin sana kiertää äkkiä ja kourallinen päivystäviä nettipersuja ilmestyy floodaamaan ja trollaamaan. Näin yritetään tukahduttaa kaikki asiallinen keskustelu Suomesta, sillä sellainen ei sovi perussuomalaisille, eikä edistä heidän asiaansa.