Eveline Fadayelin karkoituspäätös kumottava

Ota yhteyttä adressin tekijään

Tämä viestiketju on automaattisesti luotu adressista Eveline Fadayelin karkoituspäätös kumottava.

Kermen Soitu
Helsinki

#1 Tukiryhmä Facebookissa

02.07.2009 18:21

Hei
Eveline Fadayelin tukiryhmä Facebookissa:

http://www.facebook.com/groups.php?ref=sb#/group.php?gid=98254019911
Aila Lukkarinen
Helsinki

#2 Taustaa Eveline Fadayelin karkoituspäätös kumottava

02.07.2009 22:31

Poimittu lehtiartikkelista taustaksi :

Suomalaisten suppea perhekäsitys estää monia maahanmuuttajia huolehtimasta iäkkäistä vanhemmistaan ja tuomasta heitä Suomeen. Ulkomaalaislain mukaan vanhempaa ei lasketa perheenjäseneksi, eikä hänelle näin ollen myönnetä oleskelulupaa, ellei hän ole Suomessa jo olevan lapsensa huoltaja. Laki on tiukka, eikä esimerkiksi iäkkään vanhemman taloudellinen riippuvaisuus lapsistaan tai huono terveydentilanne välttämättä oikeuta oleskelulupaan.

Maahanmuuttajaperheille tilanne on vaikea, sillä heidät on usein opetettu huolehtimaan vanhuksista. Egyptistä kotoisin oleva 64-vuotias Evelin Fadayl ei useista yrityksistä huolimatta ole saanut oleskelulupaa voidakseen jäädä suomalaistuneen poikansa Maher Gergesin luo Vantaalle, vaikka on lääkärintodistustenkin mukaan riippuvainen toisten huolenpidosta.

Egyptiin ei ole paluuta

Vantaalaisperheen piina alkoi yli kaksi vuotta sitten kun Evelin Fadayl jäi leskeksi ja Maher Gerges matkusti äitinsä luo Egyptiin. Pian kävi ilmi, ettei äiti voi jäädä Egyptiin terveydellisistä ja kulttuurillisista syistä. Perheen kolme poikaa olivat muuttaneet Suomeen, osa suvusta Yhdysvaltoihin. Egyptissä les-kien asema on heikko, ja kaiken lisäksi Fadayl oli kristitty muslimivoittoisessa maassa.

Fadayl sairastaa depressiota ja diabetesta, eikä saa itse pistettyä insuliinia. Egyptissä diabeteksen hoito oli riittämätöntä, sillä vahvemmissa insuliinivalmisteissa on ainesosia sioista ja islam kieltää sikojen käytön. Ulkomaalaislain mukaan terveydelliset syyt voidaan katsoa oleskelulupaan oikeuttaviksi vain silloin, kun sairautta ei voida hoitaa hakijan kotimaassa. Egyptin suurlähetystö Helsingissä on kieltäytynyt antamasta lausuntoa diabeteksen ja vanhusten hoidosta Egyptissä.

Evelin Fadayl haki oleskelulupaa heti Suomeen tultuaan maaliskuussa 2007. Hakemus kuitenkin hylättiin, kuten myös Maahanmuuttoviraston päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen tehty valitus. Perhe yritti valittaa päätöksestä myös korkeimpaan hallinto-oikeuteen, mutta ei saanut valituslupaa.

Egyptiin palaaminen on poissuljettu vaihtoehto, sillä pojilla on täällä työt ja perheet. Äidistä huolehtiminen on heille kunnia-asia.

— Olemme valmiit maksamaan äidin hoidosta täällä. Emme vaadi mitään muuta, kuin että äiti saa jäädä ja hengittää Suomen ilmaa, Maher Gerges sanoo.

Vaikeita päätöksiä

Fadaylin tilanne ei ole ainoa lajissaan. Erityisesti venäläisen ihmisoikeusaktivistin Maria Kirbasovan tapaus on herättänyt keskustelua ulkomaalaislain tiukkuudesta. Se sai maahanmuutto- ja eurooppaministeri Astrid Thorsin (r) vaatimaan lain uudelleenarviointia. Kaikesta huolimatta Kirbasova ei ole vieläkään saanut oleskelulupaa voidakseen jäädä tyttärensä Kermen Soitun luo, eikä lainmuutos ole edennyt. Soitu on perustanut ALVA ry:n, jonka tarkoituksena on auttaa samassa tilanteessa olevia perheitä.

Tulosalueen johtaja Pauliiina Helminen Maahanmuuttoviraston maahanmuuttoyksiköstä myöntää, että ulkomaalaislaki ja sen tulkinnat ovat olleet tiukkoja. Helmisen mukaan ulkomaalaislain tiukalle perhekäsitykselle on kuitenkin perustelunsa. Sen on oltava linjassa muiden Suomen lakien kanssa. Yksittäistapauksiin Maahanmuuttovirasto ei ota kantaa.

Maahanmuuttajien määrän kasvu Suomessa tietää todennäköisesti sitä, että Maahanmuuttovirasto ja hallinto-oikeudet joutuvat käsittelemään vuosi vuodelta enemmän vastaavia tapauksia.

— Oleskelulupapäätökset eivät ole helppoja, eivätkä virkailijat kohtaa hakijaa henkilökohtaisesti. Olemme kirjallisten lähteiden, kuten lääkärintodistusten, varassa, Helminen kertoo.

Helmisen mukaan hakemuksia käsiteltäessä arvioidaan kahta asiaa, riippuvaisuutta muusta perheestä ja perhe-elämän viettämisen jatkuvuutta. Tämän lisäksi pohditaan hakijan kotimaan tilannetta, kuten terveydenhuollon toimivuutta.

Hanna Antila/Vantaan Sanomien toimittaja
Katriina Harviainen
Helsinki

#3 korjaus

03.07.2009 14:55

ylläolevassa viestissä "Taustaa Eveline Fadayelin karkoituspäätös kumottava" oleva lehtiartikkeli ei ole Vantaan Sanomista vaan Vantaan Laurista, joka Vantaan luterilaisten seurakuntien lehti.

Katriina Harviainen, Vantaan seurakuntien tiedottaja
Viktoria Frolova
Heinola

#4 Koko käytäntö on muutettava

03.07.2009 22:37

KAIKKIEN VASTAAVIEN TAPAUKSIEN PUOLESTA: http://www.adressit.com/vanhemmilleoleskeluoikeus
KUUMAT LINKIT:http://kotisivu.dnainternet.net/vikfrolo/
http://areena.yle.fi/video/281245

Viranomaisten on muutettava koko käytäntö niin, että yhdenmukaista sen EU:n maiden kanssa.
Jokaisen tapauksen puolesta ei voi kerätä adressia, pitäisi tehdä muutoksia hallituksen tasolla.
Kävin katsomaan Ruotsin, Ranskan, Saksan, Norjan käytäntöä, vanhempia voi saada sitoutumalla taloudellisesti.
Suomessa vastaava käytäntö ainoastaan jäsenmaiden kansalaisille, jotka ovat Suomessa töissä. Siis jokainen voi tuoda mukaan vanhempia oleskelukortilla, ja ei tarvitse kysyä lupaa maahanmuuttovirastolla, vaan paikallispoliisi myöntää oleskeluoikeuden paikallisesti.
Vaikka Suomen kansalainen on myös EU:n kansalainen, viranomaiset eivät hyväksy asiaa.
Uskon, että esimerkiksi Eduskunnan vaikka oikeuslautakunta tai joku muu voisi mietintönä antaa suositus tunnustaa Suomen kansalaisia EU:n kansalaisiksi. Sitten omillakin kansalaisilla olisi oikeus saada vanhempia omaan kotiin ja se EI MAKSOISI SUOMELLE YHTÄÄN EUROA.
Autetaan kaikki kärsiviä vanhuksia. Käykää katsomaan muutkin tapaukset sivullani.
Nyt näyttää, että kuka tahansa ulkopuolinen voi tuoda Suomeen vanhempia, paitsi Suomen kansalaista, vaikka se tekisi kahta työtä, niin kuin minä.
Laura Huovinen
Adressin tekijä

#5 Olen samaa mieltä

03.07.2009 22:58

Kiitos Viktoria linkistä. Asiaan täytyy ehdottomasti saada muutos. Ei ole olemassa kunnollisia, sivistyneitä tai inhimillisiä perusteita säilyttää Suomen maahanmuuttolaissa tällaista vääryyttä.

En voi ymmärtää ihmisiä, jotka ovat sitä mieltä että maahanmuuttajan äiti ja isä eivät saisi oleskelulupaa. Eihän todellakaan ole kyse siitä, että tällä annettaisiin lupa koko maahanmuuttajan suurelle suvulle tulla Suomeen, vaikka näin jotkut näyttävät pelkäävän. Enpä hetkeäkään usko, että hyvin voivat isäpappa ja isoäiti haluaisivat muuttaa Suomeen syrjinnän keskelle omasta kotimaastaan, ellei olisi pakko. Me suomalaiset kuvittelemme että kaikki maahanmuuttajat vihaavat kotimaataan ja että Suomi on joku unelmakohde jonne pyritään likaisin keinoin. Ei yksikään ihminen jätä kotimaataan pienin perustein. Heidän on pakko, mikäli haluavat selviytyä.

Näissä tapauksissa, missä tullaan huonoista oloista hyvinvointivaltio Suomeen, hankitaan kunnon töitä ja perhe ja eletään kunniallisemmin kuin monet syntyperäiset valtion tukemat suomalaiset, pitäisi ehdottomasti olla oikeus pitää huolta vanhemmistaan, jotka eivät yksinään omassa kotimaassaan pärjää. Useimmat tapaukset ovat leskiksi jääneitä naisia, miten kukaan voi kuvitella heidän pärjäävän yksin valtioissa, kuten Venäjä ja Egypti, joissa ei ole minkäänlaista perusturvaa köyhälle, yksinäiselle ihmiselle?

Näiden oleskelulupien vastustajat ovat sikoja, jotka ovat liian tottuneet kaikkeen hyvään ympärillään ja ovat niin itsekeskeisiä, etteivät enää ymmärrä mitä on järkevä sydämellisyys.

Suomalaisten kasvaneesta kylmyydestä omia vanhempia kohtaan kertoo myös järkyttävät tilastot suomalaisten vanhusten tekemistä itsemurhista. Näistä vaietaan koska asia on liian henkilökohtainen ja ikävä tuoda julki. Ei siis ihme, ettei ahdasmielisen rasistin sydämestä löydy paikkaa maahanmuuttajan sairaalle äidille, koska ei tämä rasisti omista vanhemmistaankaan huolta pidä.
Aila Lukkarinen
Helsinki

#6 perheenjäsen

05.07.2009 23:45

Mielestäni suomalaisessa yhteiskunnassa kokonaisuutena on unohdettu, että me, ns työikäiset, olemme kautta-aikain huolehtineet omista vanhemmistamme heidän tultuaan vanhoiksi. Nyt eläkejärjestelmien avulla on saatu ikäihmisille mahdollisuus itsenäiseen elämään pitempään kuin ennen, kaikille se ei vain ole mahdollista vieläkään, eläkkeen pienuuden takia tai muiden syiden - syitä on varmasti lukematon. Kuitenkin meidän vanhempamme ovat aina ja ihan loppuun asti mielestäni perheemme jäseniä, sitä ei ikä poista - tästä tässäkin on kysymys!

Kaikki me vanhenemme, joten ajatelkaamme sydämellä ja toimitaan!
Kim Albäck
Klaukkala

#7 Ketä kiinnostaa

06.07.2009 16:13

Takaisin vain mistä on tullutkin ja viekööt jälkikasvunsa mukanaan.
paavo isaksson
Vantaa

#8 Kyse myös kotouttamisesta!

06.07.2009 17:21

Maahanmuuttoviraston Eveline Fadayelin, ”egyptiläismummon”, oleskeluluvan hylkääminen ja karkotuspäätös osoittavat, että maahanmuuttajien kotouttamispolitiikka, integrointipyrkimykset ovat vain tyhjiä puheita. Valtiovalta, johtavat virkamiehet ja asioista vastaavat poliitikot ovat epäonnistuneet juuri maahanmuuttajataustaisten ja monikulttuuriperheiden kotouttamisessa. Oleskeluluvan myöntäminen egyptiläismummolle helpottaisi juuri lasten ja heidän vanhempiensa sopeutumista Suomeen, jos he tietäisivät että perheeseen kuuluvalla mummolla tai vaarilla olisi oikeus, ainakin tietyissä olosuhteissa, asua muiden perheenjäsenten kanssa.

Kyseisen käytännön omaksuminen lainsäädäntöön helpottaisi erityisesti maahanmuuttajapuolison sopeutumista mutta myös muiden, myös suomalaisten, monikulttuuristen perheiden jäsenten perheyhteyden tunnetta ja sopeutumista, kun ei tarvitsisi huolehtia puolisolle rakkaan perheenjäsenen olosuhteista lähtömaassa. Perheen käsitteen laajentaminen ehkäisisi näin myös monikulttuuristen perheiden perheongelmien kehittymistä, perheiden hajoamista ja mahdollista lapsista riitelyä.

Mummon tai vaarin, ukin pääsy Suomeen toisi tullessaan ratkaisuja myös käytännön arkisiin vaikeuksiin.
Ernesti Hemmingvei
Suomi

#9 Hmmm...

06.07.2009 21:26

Mahtaako Eveline olla kristitty vai muslimi?
Ilmeisesti kristitty, koska karkoituspäätös on tehty:(
Ihmettelevä Pulliainen
Suomi

#10 Kirkon valta

07.07.2009 02:01

Koska kahden kirkon edusmiehet ovat jälleen pyrkineet mielipiteillään vaikuttamaan valtion toimenpanovaltaan kuuluvassa asiassa, niin olen päättänyt erota kirkosta.

T. Ev. Lut Kirkon jäsen jo 44 vuotta, mutta ei enää.
Laura Huovinen
Adressin tekijä

#11 Vs: Kirkon valta

07.07.2009 02:05

Minä taas (pakanana syntynyt ja 20 vuotta elänyt) sain todellisen syyn katsoa kirkkoa suopeammin tästä lähtien. Ennen en nähnyt montaakaan hyvää asiaa seurakunnissa ja niiden toiminnassa. Tämän tapauksen johdosta olen heille hyvin kiitollinen, sillä he todistivat arvonsa.

T. Ei enää kirkon ''vihaaja''
Minna Takala
Espoo

#12 Mitä muuta voi tehdä allekirjoituksen lisäksi?

07.07.2009 03:30


Hienoa, Laura kun laitoit tämän adressin alulle!
Helsingin Sanomien juttua luettuani heräsi halu vaikuttaa aiheeseen.

On upeaa, että niin monet ihmiset ovat jo allekirjoittaneet adressin!

Mitä me yksittäiset ihmiset voimme tehdä allekirjoittamisen lisäksi?

Voimme aktiivisesti kannustaa muita osallistumaan myös!!!

* Laittaa viestiä & adressilinkin ystäville & tuttaville & kansanedustajille, Facebookin kautta tai sähköpostitse

* Laittaa viestiä & adressilinkin erilaisille keskustelupalstoille, ja kannustaa ihmisiä vaikuttamaan

* Twitterissä voi kirjoittaa aiheesta, lisätä linkin ja laittaa mukaan tunnus #eveline, jotta aiheeseen löytyvät viestit löytyvät paremmin

Voimia & jaksamista Evelinen perheelle !

Kirjoittaja on poistanut viestinsä (Näytä tarkemmat tiedot)

07.07.2009 08:52


Ihmettelevä Pulliainen
Suomi

#14 Onnea uudelleen syntymällesi

07.07.2009 14:38

"Minä taas (pakanana syntynyt ja 20 vuotta elänyt) sain todellisen syyn katsoa kirkkoa suopeammin tästä lähtien. Ennen en nähnyt montaakaan hyvää asiaa seurakunnissa ja niiden toiminnassa. Tämän tapauksen johdosta olen heille hyvin kiitollinen, sillä he todistivat arvonsa."

T. Ei enää kirkon ''vihaaja''


Olen iloinen puolestasi, koska pakanakautesi on loppunut ja olet vihdoin ja viimein löytänyt elämällesi suunnan, jota kohti voit kurkoittaa. Toivon myös, että tämä jakso elämässäsi ei kestäisi vain tätä yhtä tapausta, vaan kestäisi loppuelämäsi. Toivottavasti annat apusi kaikille apua tarvitseville.

Todella kiva oli muuten huomata, että löysit jonkinlaisen arvon myös kirkon työlle.


T. Pulliainen :)
Tero Kivinen
Helsinki

#15 Harvoja hyviä päätöksiä.

08.07.2009 21:04


Toivottavasti tätä harvinaisen positiivista päätöstä ei kumota, vaan karkoittaminen toimeenpannaan mahdollisimman pian. En näe mitään syytä kiertää Suomen lakia. Hyvä Suomi!

En allekirjoita.
Paula Huovinen
Vantaa

#16 Karkotuspäätös punnittava uudelleen

08.07.2009 22:47

Ulkomaalaislaki mahdollistaa myös toisenlaisen tulkinnan, jossa painavat inhimilliset syyt (HS 8.7.) Maahanmuuttoministeri voisi halutessaan puuttua asiaan, hänen tehtävänsä on selvittää onko käytäntö kohtuullinen ja antaa tarvittaessa ohjeita lain tulkitsemiseksi. Päätöksiä pitää yös voida käsitellä uudestaan ja muuttaa. Lain mukaan ratkaisuissa on otettava huomioon ihmisen koikonaistilanne ja siihen liittyy kysymys siitä, onko kohtuullista palauttaa kahden Suomen kansalaisen sairas äiti yksin maahan, jossa hänellä ei ole sukulaisia. (HS 8.7.)

Olen allekirjoittanut adressin ja kehotan kaikkia inhimillisiä ihmisiä allekirjoittamaan!
juhani helin
vantaa

#17 kenen piikkiin menee?

09.07.2009 12:13

kuka on halukas maksamaan kustannukset?minulla on rahalle parempaakin käyttöä kuin elättää muiden maiden kansalaisia täällä.laskekaapa kuinka paljon maailmalla on ihmisiä jotka tarvitsevat apua jos joku haluaa näitä auttaa niin ohjatkoon palkkansa kirkolle.tämä on kirkolta pohjanoteeraus
Michail Jaction
Jurmaa

#18

09.07.2009 14:42

1. Egyptin diabeteshoito on ilmeisesti ollut riittävää niin kauan kun hänen poikansa eivät ole tienneet Suomen sosiaalihuollosta.
2. Eikö hoitajan palkkaaminen Egyptiin olisi edullisempaa?
3. Onko voitu varmistaa ettei Evelinellä ole sukulaisia Egyptissä? Vai onko sitä edes yritetty varmistaa?
4. Evelinen tapaus hyvä esimerkki nykyisen ulkomaalaispolitiikan ongelmasta: ensin lasketaan yksi maahan, joka alkaa vaatimaan maahanpääsyä loppuillekin sukulaisilleen. Tuloksena on valtavat läjät ongelmia ja menoja.
En allekirjoita.
Heli Hartikainen
Kirkkonummi

#19 # 17 ja 18 :lle

09.07.2009 19:40

1. Pojat ovat työssäkäyviä veronmaksajiamme
2.Sekö on tässä pointti?? Entäpä suhde lapsiin ja lapsenlapsiin?
3.Mitä väliä? Lapset ja lapsenlapset ovat Suomessa.
4.No hohhhoijjjaaaa

ja # 17.. otapa asioista ensin selvää ennen kuin alat määkiä! Kyseessä ei ole meidän veroeuroille menoja vaan päinvastoin tuloja. Get it??
Michail Jaction
Jurmaa

#20

10.07.2009 02:54

1. Olen sitä veronmaksaja minäkin. Olen vain sitä mieltä että Egyptissä tarjotaan riittävän hyvää diabeteshoitoa.
2. Noista karkottamista vastustavista perusteista saa vähän sellaisen kuvan.
3. Sitä väliä että sieltä saattaa olla tulossa suurehko joukko hoitamaan sairasta sukulaistaan. Eräs perustelija myös väitti ettei Evelinellä ole sukulaisia Egyptissä eikä hän siksi voi asua Egyptissä. Minä haluaisin vain tietää onko asia oikeasti niin.
4. Tiedän että faktat ovat usein hieman kuivakkaa luettavaa mutta koeta kestää.
Leena Waris-Ylisirniö
Vantaa

#21 Korjausta kirjoituksiin

10.07.2009 03:09

Perhe on julkisesti sanonut kustantavansa Isoäidin elämisen täällä Suomessa.
Ja perhe on ortodokseja.

Hirvittävää katsellä kun ystäväperhettä riepotellaan.

Jukka Axelson
Helsinki

#22 Yksittäistapauksena allekirjoitan

10.07.2009 21:00

Tarkoitan myös, että jokainen tapaus on harkittava erikseen ja yksityistapauksena, tämä asia on mielestäni ihan selvä, mutta tietenkään ei saa muodostua käytäntöä, että mistään maasta otetaan vastaan kaikkia mahdollisia sukulaisia tuosta vain.
Anne Korpi
Helsinki

#23 Isovanhemmat kunniaan

11.07.2009 10:00

Kannatan, että ei olisi automaatio karkottaa isovanhempia. Jos ei ole sukulaisia ja vaikka olisikin, jos lähin sukulainen - ainoa lapsi on perheineen suomessa, isoäidinkin olisi mahdollista jäädä Suomeen.

Suomalaiset ovat muutenkin unohtaneet isovanhemmat palvelutaloihin ja hoitolaitoksiin ja yksinään kotihoidon piiriin kotiinsa - tai ei edes aina kotihoidon piiriin vaan puhtaasti yksin - ei käy ketään edes, joka käyttäisi ulkona, kun itse ei uskalla enää lähteä yksin. Monen luona ei käydä lainkaan tai todella pikaisesti pelkästään. Omatunto puhdas, kun lapset hyvässä lykyssä kerran vuodessa tai parissa käyvät. Tähänkö on menty? Pitäisi ottaa mallia ulkomailta tässä asiassa ja sieltä, missä isovanhempia vielä arvostetaan.
Anne Korpi
Helsinki

#24 Kuka maksaa kustannukset?

11.07.2009 10:05

Kiinnitetään enemmän huomiota siihen, mihin nykyään meidän veromarkkoja käytetään: isojen valtion liikelaitosten pomojen (ei yrittäjän riski) isoihin älyttömiin palkkoihin ja optioihin sekä eläkkeisiin, ym. Kukaan ei oikeasti ole niin arvokas eikä tee NIIN tärkeää työtä. Samalla tavalla on jokainen kyseisen liikelaitoksen työntekijä arvokas omalla paikallaan. Kuitenkin puhutaan aivan erilaisista kuluista. Ja tämä heijastuu sekä palkoissa, palkkioissa, optioissa, vuosilomissa, lisäeduissa, eläkkeissä, kulukorvauksissa, jne. jne....

Täältä ne tarvittavat rahat löytyy... esimerkkinä... myös omille eläkeläisillemme, jotka eivät saa kunnollista apua.
Teethless Canadian
Helsinki

#25

14.07.2009 23:52

Mikseivät nämä lapset mene auttamaan isoäitiään sinne Egyptiin?

Ja mihin rajat vedetään, miksi tämä saisi jäädä mutta muut ei?

Kommentoi adressia