Arvokas elämä laitospalveluja tarvitsevalle vanhukselle

Antti Holopainen, Lahti

/ #5 Nimien keruulla on kova kiire

01.12.2014 17:29

Lain eduskuntakäsittely jatkuu tällä viikolla siten, että lakiesitys tulee suureen saliin. Ensi viikolla tapahtuvat äänetykset laista eli lakiesitys joko hyväksytään tai hylätään. Eläkeläiset ry lähti hankkeeseen mukaan levittämällä tietoa nimien keruusta jäsenjärjestöissään puheenjohtajiensa kautta. Lahden Eläkeläiset ry hyväksyi tänään kokouksessaan seuraavan vetoomuksen:

abcdef abcdef

Lahden Eläkeläiset ry

Kannanotto hyväksytty 1.12.2014 johtokunnan kokouksessa

LAHDEN ELÄKELÄISET RY VAATII ARVOKKAAN ELÄMÄN EDELLYTYSTEN SÄILYTTÄMISTÄ LAITOSPALVELUJA TARVITSEVIEN VANHUSTEN HOIDON JA HUOLENPIDON PERUSTEENA

 

Lahden Eläkeläiset ry tuomitsee hallituksen esityksen vanhuspalvelulain 14 §:n muuttamisesta siten, että käsite ”arvokas elämä” poistetaan laitoshoidon kriteereistä. Vanhuspalvelulaki, johon arvokkaan elämän turvaaminen laitoshoitoa tarvitsevilla vanhuksilla on kirjattu, astui voimaan 1.7.2013. Arvokas elämä käsitteen poistamista laista perustellaan hallituksen esityksessä 300 miljoonan euron säästöillä laitoshoitokustannuksissa, kun laitosten toimintaperiaatteissa ei laitoshoidossa edellytetä arvokkaan elämän säilyttämisen periaatetta.

Lakiesitys on ihmisarvon vastainen ja mahdollistaa laitoshoitoa tarvitsevien vanhusten kohtelun puhtaasti lääketieteellisenä objektina.

Emme voi hyväksyä lakiesitystä ja vaadimme sen hylkäämistä. Kehotamme samalla kaikkia vanhusten ihmisarvoa puolustavia allekirjoittamaan vetoomuksen ”Arvokas elämä laitospalveluja tarvitseville vanhuksille”

 

Antti Holopainen puheenjohtaja

p. 0400417390

 

Pyrimme saamaan ensi viikon alkuun lähetystön eduskuntaan ja mahdollisesti ainakin pienimuotoisen mielenilmauksen eduskuntatalon eteen. Levittäkää sanaa, jos olette asian takana ja haluatte että saamme viikon sisällä mahdollisimman laajan mielipideilmauksen.