Tornion ensihoito- ja sairaankuljetusten laatu on säilytettävä

Matti Suopajärvi
Vieras

/ #52 Re: Pari kommenttia edellä oleviin (eli vastaus Ilkalle)

20.11.2010 19:53

Sopimusta ei tietääksein ole kirjoitettu. Ellei sopimusta ole kirjoitettu ei ole myöskään korvausvelvollisuutta. Tuo on kai aika itsestäänselvää.

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palvelunhankinnoissa (jota noudatetaan myös tässä tapauksessa. kts tarjouspyyntö) kertoo:

17.2 "Kumpikin sopijapuoli saa purkaa sopimuksen kokonaan tai osittain, jos...on ilmeistä että olennainen sopimusrikkomus tulee tapahtumaan.

17.3 Olennaisena sopimusrikkomuksena pidetään mm. sitä, ettei palvelu vastaa sovittua ja virhe on vähäistä suurempi...

Nuo tosin tarvii ottaa huomioon vasta kun sopimus on kirjoitettu.

Lähde:
http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/08_muut_julkaisut/20100217Julkis/JYSE_2009_palvelut.pdf

Yo. sopimusta sovelletaan tarjouspyynnön mukaan tässä kilpailutuksessa.

--

Ilkka puhui korvausvelvollisuudesta jos sopimus irtisanotaan väärin perustein. Korvausvelvollisuus voi kaatua kaupungin maksettavaksi myös mikäli joku oikeusaste tulkitsee kilpailutustyöryhmän olleen asetettu vastoin KH:n hallintosäännön 14§:ä tai mikäli sen katsotaan asettaneen itse itsensä. Tällöin irtisanotut työntekijät voivat hakea ymmärtääksein 3-24 kk:n saamatta jäänyttä palkkaa - kaupungilta? Spekulointia, myönnän, mutta niin on myös spekulointi korvausvelvollisuudesta mikäli sopimus (jota ei ilmeisesti ole edes tehty) irtisanotaan uuden yrittäjän kanssa.

Kysyttävää?, m

--

Mitä tulee siihen että toiminta oli pakko kilpailuttaa alkukesällä niin en edelleenkään tiedä yhtään tapausta jossa joku olisi riitauttanut ja joku olisi saanut sanktioita nyt uuden terveydenhuoltolain tulon alla kun vanhoja sairaankuljetussopimuksia on jatkettu.Todistustaakka olkoot vastaanväittäjällä!

Kysyttävää?, m

---


Kommentoi adressia
Facebook
Kannattaisiko Suomen liittyä Natoon?