IRTI TURVEVESIPÄÄSTÖISTÄ

Metsänhoitaja
Vieras

/ #284 Kainuusta kuuluu

28.12.2010 12:49

Kainuussa koko maakunnan pinta-alasta on 12 % vettä. Suurempia kuin hehtaarin kokoisia järviä on liki 5000. Kainuun vesistöt ovat pääosiltaan karuja ja humuspitoisia. Vesien laatuun vaikuttavat oleellisesti valuma-alueen ominaisuudet ja käyttö. Kainuun maakunnassa etupäässä metsät.

Metsätalous on Kainuussa ylivoimaisesti merkittävin vesistöjen kuormittaja, paikallisesti myös maatalous ja eräät muut pienempiä ravinnepäästöjä aiheuttavat toiminnat kuten kalankasvatus, joka aiheuttaa rehevöitymistä alapuolisissa vesistöissä. Kainuun järvien vedenlaatu on kuitenkin hyvä, vaikka alueella on myös  turvetuotannossa olevia suoalueita. Niiden päästöt ovat marginaaliset.

Kommentoi adressia

Facebook
Pitäisikö taksi- ja apteekkilupien määrän rajoittamisesta luopua?