IRTI TURVEVESIPÄÄSTÖISTÄ

Martti Peltola
Vieras

/ #295 Re: Pien-Saimaan ylivoimaisesti suurin kuormittaja on maa-ja metsätalous

30.12.2010 14:10

#292: Metsänhoitaja - Pien-Saimaan ylivoimaisesti suurin kuormittaja on maa-ja metsätalous 

Arvoisa ”Metsänhoitaja”, jokainen luonnon hyvinvoinnista aidosti huolta kantava ymmärtää, että mm. vesistöjemme ekologista tilaa, suoluonnon elävyyttä, luonnonsoiden tulvanpidätyskykyä ja hiilivarastoja sekä ilmakehän kaasukoostumusta uhkaavat monet  taloudellisen toiminnan ilmiöt.

Tehometsätalous, avohakkuineen ja rajuine maankäsittelyineen, on maatalouden ohella iso vesistöjen kuormittaja. Sitä osin aiheellisestikin olet, muutaman muun ohella,  korostanut yhä uudelleen. Tällä kuitenkin näytät pyrkivän kiistämään turpeenkaivuun todeksi osoitetut isot vesistö- ja ilmastopäästöt sekä turvekenttien aiheuttaman suoluonnon peruuttamattoman tuhoutumisen. Turvebisneksen epäkohtien peittely-yritykset eivät ole kestävällä pohjalla.

Vaikka ihmistoimien yhteisvaikutukset ovat uhka luonnolle, ei se muuksi muuta turveteollisuuden aiheuttamia suurtuhoja, ja tarkoitan tällä myös kaivettujen soiden ekosysteemien täydellistä tuhoutumista uhanalaisine eliölajeineen. Turveautiomaa hävittää koko suoeliöyhteisön kertaheitolla.

Jos olet koulutukseltasi metsänhoitaja, ymmärtänet mitä tarkoittaa toimivien ekosysteemien käsite, luonnon toiminnan kokonaisuus? Esimerkiksi luonnonsoiden verkoston pirstominen ojituksin yhä pienemmiksi ja toisistaan etäällä oleviksi eliöreservaateiksi on osoittautunut merkittäväksi suolajiston paikallisten sukupuuttojen syyksi, eikä suolajeille välttämätöntä geenivaihtoa osapopulaatioiden välillä enää tapahdu suoverkoston hajottua. Monimuotoisista suotyypeistämme yli 90 prosenttia on välittömän häviämisuhan alla. Sitä emme voi vähätellä.   

Sanot: ”Turvetuotanto oli hyvin marginaalinen päästöjen aiheuttaja. Saataisiinpa muutkin tahot tekemään samalla tavalla konkreettisia toimia kuten turvetuottajat ovat tehneet.”  Jos olet käynyt katsomassa miten huonosti kasvittomien turveaavikoiden vesiensuojelurakenteet käytännössä toimivat, niin huomasitko esim. niitä usein tehtyjä pintavalutuskenttien ohiojituksia, jotta suo saataisiin kuivumaan nopeammin? Turveluvan haltija valvoo niitäkin itse, eikä näitä lupaehtojen  rikkomuksia silloin ”ole olemassakaan”.

Kiitän nimetöntäkin turveväkeä aktiivisesta keskustelusta. Toivon, että otatte sisäpiirissänne  vakavasti esiin turpeenkaivuuseen liittyvien haittojen todellisuuden. Ne realiteetit tunnustamalla ja kuntoon saattamalla voitte ehkä(?) osoittaa todellista, rakentavaa tahtoa myös ainutlaatuisen luontomme elinvoiman säilyttämiseen. Turvealan ulkopuolisten tahojen syyttely saastuttamisesta ei ole viisasta, kun oma ala ei kaikilta osin päivänvaloa kestä.  

http://www.adressit.com/lintuneva

 

Kommentoi adressia

Facebook
Pitäisikö rikkaita verottaa nykyistä enemmän?