MUSIIKKI- JA KONGRESSITALO TURKUUN

MUSIIKKI- JA KONGRESSITALO TURKUUN, AURAJOEN RANTAAN

Me allekirjoittaneet esitämme, että Turun kaupunki suunnittelee ja rakentaa musiikki- ja kongressitalon Aurajoen rantaan ns. Hämähäkkitontille. Uusi, ajan vaatimuksia vastaava talo toimii Turun filharmonisen orkesterin kotisalina sekä vastaa kongressi- ja tapahtumajärjestäjien tarpeisiin kaupungin ydinkeskustassa.

Talo täydentää jokirannan kattavia kulttuuripalveluita yhdessä mm. Turun kaupunginkirjaston, Kaupunginteatterin sekä Wäinö Aaltosen museon kanssa muodostaen kansainvälisestikin huomionarvoisan kokonaisuuden, jossa kulttuuri on kaikkien saavutettavissa kaupungin ytimessä.

Akustisen musiikkitoiminnan mahdollistava uusi talo on kaupungin musiikkielämän ja maan vanhimman orkesterin kehittämisen elinehto lisäten myös kaupunkikeskustan vetovoimaa. Toteutuessaan toivotulla tavalla talo tukee myös täysikokoisen sinfoniaorkesterin ohjelmistoa sekä oopperoiden akustista esittämistä. Uusi talo houkuttelee myös maailman kuuluisimpia taiteilijoita Turkuun.

Matti Salminen, basso & Leif Segerstam, kapellimestari

 

MUSIK- OCH KONGRESSHUS TILL ÅSTRANDEN I ÅBO

Vi undertecknade förordar, att Åbo stad planerar och bygger ett musik- och kongresshus vid stranden av Aura å, på den så kallade Spindeltomten. Det nya huset, som byggs i enlighet med tidens krav, fungerar som hemsal för Åbo filharmoniska orkester och möter de behov som finns för kongress- och evenemangsverksamhet i stadens centrum.

Huset komplementerar åstrandens omfattande kulturutbud tillsammans med bl.a. Åbo stadsbibliotek, Åbo stadsteater och Wäinö Aaltonens museum och skapar en även internationellt anmärkningsvärd helhet där kulturen finns tillgänglig för samtliga stadsbor.

Huset möjliggör akustisk verksamhet och är livsviktig för stadens musikliv och landets äldsta orkester, samtidigt som det utökar stadens dragningskraft. Då huset förverkligas på önskat sätt stöder det också repertoar för en fullskalig symfoniorkester samt akustiskta operaföreställningar. Det nya huset lockar också världskända artister till Åbo.

Matti Salminen, bas & Leif Segerstam, dirigent

 

 

Adressi luovutetaan Turun kaupungin johdolle tammikuussa 2013.

Adressen överlämnas till Åbo stads ledning i januari 2013.


Matti Salminen & Leif Segerstam    Ota yhteyttä adressin tekijään