Jyrkkä KYLLÄ Savonlinnan ohikulkutielle

Ministeri Vehviläinen hoiti tien rakentamiseen lisärahoituksen ja rakennus työt aloitetaan jo syksyllä Kiitos ja kumarrus kaikille niille jotka ovat oman äänensä antamalla myötä vaikuttaneet siihen, että Savonlinnan tienpuolustajat ovat saanet tukensa


Adressi on postitettu Liikenne ja Viestintäministeri Anu Vehviläiselle 2.9.2009 ja Adressi on luouvuttettu 3.9.2009 vastaanottajalle.

Kiitos kaikille allekirjotaneille


VT 14 SAVONLINNAN OHIKULKUTIE

Savonlinnan ohikulkutien rakennustyöt keskeytettiin syksyllä 2007 valtioneuvoston päätöksellä. Valtioneuvoston 27.3.2008 antaman liikennepoliittisen selonteon mukaan hankkeeseen tullaan sisällyttämään syväväylän rakentaminen Laitaatsalmeen ja rakennustyöt tullaan käynnistämään uudelleen vuonna 2010.

Savonlinna on harvoja taajamia Suomessa, joiden läpi kulkee valtatie. Tämä aiheuttaa liikenteen sujuvuuden ja ennen kaikkea liikenneturvallisuuden kannalta suuria riskejä ja ongelmia. Savonlinnan ohikulkutietä on suunniteltu vuosikymmeniä, mutta suunnitelmia on voimakkaasti vastustettu maisema-arvojen takia. On kuitenkin muistettava, että Savonlinna sijaitsee kapealla maakaistaleella eikä ohikulkutien suunnittelu ei ole helppoa.

Savonlinnaan suunniteltu ohikulkutie olisi kaksikaistainen lukuun ottamatta Kyrönsalmen kohtaa: salmen yli rakennetaan toinen silta, ja tiestä tulee tältä osin nelikaistainen. Tien liittymät olisivat tasoliittymiä. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 59 miljoonaa euroa.

Savonlinnan ohitustien edut:

- Savonlinnan Kaupungin yleinen turvallisuus tulisi
paranemaan koska ns. raskas liikenne saataisiin
keskustan alueelta pois.

- Liikenteen joustavuus ja sujuvuus tulisi paranemaan.
Ennen kaikkea turvallisuus nousee etusijalle, kun
saadaan ADR-lastissa (vaaralliset aineet) olevat ajoneuvoyhdistelmät
pois keskustasta.

- Auvisen rinteen alueella jalankulkijoiden ja autoilijoiden turvallisuus tulisi paranemaan.

- Savonlinnan maisema-arvo, kulttuurisessa mielessä
ei tule pilaantumaan, koska ohitustie ei
vaikuta Olavinlinnaan, eikä sen kulttuuri maisemaan. Suunnitelma on myös kaunis ja siihen kuuluu esim. upea rantabulevardi.

- Lisäksi hälytysajoneuvojen liikenne tulee
paranemaan huomattavasti nykyisestä.

- Huolto- ja jakeluliikenteen asema paranee ja
helpottuu

- Kaupungin ruuhkaisuus vähenee

- Henkilöliikenneonnettomuudet tulevat vähenemään

- Kaupungin vetovoima tulee paranemaan toisin tien vastustajien yleistä mielipidettä, jonka mukaan ohikulkutien myötä ihmiset vain ajaisivat Savonlinnan ohi.

- Viihtyvyys torilla, matkustajasatamassa ja Satamapuistossa paranisi tien myötä. Nyt torikahvilla jäävät kaupunkilaisten ja matkailijoiden korvat soimaan
liikenteen melusta ja pöly narskuu hampaissa muikun ja lörtsyn kaverina...
Ei ole terveellistä, turvallista eikä viihtyisää.
( Useiden yhteydenottojen vuoksi, selvennykseksi kaikkille, jos ette halua julkaista nimeänne netissä rastitakkaa, kyseinen kohta, nimenne ei silloin näy kuin allekirjoittaneelle, ja nimiä ei julkaista muualla kuin lopullisessa adresissa, joka tulostetaan paperiversioksi. )


Asko Aleksi Asikainen    Ota yhteyttä adressin tekijään