Pauligin huvilan järjestökäytön puolesta

 Nuorisoasiainkeskus esittää nuorisolautakunnalle, että Pauligin huvilan talo osoitetaan Kalliolan nuoret ry:n Tyttöjen talon käyttöön 1.9.2016 lukien. Nuorisolautakunta käsittelee asiaa 28.4.2016 kokouksessaan.  Mikäli lautakunta päättää asian esityksen mukaisesti, ei Pauligin huvilan tila ole 1.9.2016 alkaen enää muiden toimijoiden käytettävissä.

Tähän asti Pauligin huvila on ollut monenlaisten järjestöjen ja ryhmien aktiivisessa käytössä. Siellä on toiminut muun muassa Maan ystävät, 4H ja Luontoliiton Uudenmaanpiiri, NK:n retkeilyvälinelainaamo Wempaimisto sekä lukuisia muita helsinkiläisiä järjestöjä, yhdistyksiä ja ryhmiä. On todella valitettavaa, että näin ainutlaatuinen, tunnelmallinen ja upea järjestötila päätyisi vain yhden toimijan käyttöön. Se tuntuu olevan myös vastoin Nuorisoasiainkeskuksen yleistä linjaa tukea kumppanuutta, kansalaistoimintaa, järjestöjä ja ympäristötoimintaa. Moni Pauligilla toimivista järjestöistä tekee ympäristötoimintaa ja Pauligin huvilan käytön evääminen heiltä ei edistä positiivista mielikuvaa Nuorisoasiainkeskuksesta eikä tukisi järjestöjen ja ryhmien halua kumppanuuteen ja yhteistyöhön. Pauligilla toimiville järjestöille osoitetut mahdolliset uudet tilat eivät sijainniltaan, viihtyvyydeltään ja luonnonläheisyydeltään vastaa Pauligin huvilan tiloja.

Me allekirjoittaneet vetoamme nuorisolautakuntaan Pauligin huvilan järjestökäytön säilyttämisen puolesta ja toivomme, että Tyttöjen Talon tärkeälle työlle löytyy muu tila, joka ei ole pois järjestöiltä, yhdistyksiltä ja muilta Pauligin huvilaa käyttäviltä ryhmiltä.